10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
އަހަރަންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމަކީ ހައިޖާނެއް: ބްރެޑް ޕިޓް

ޒާތީ ދިރިއުޅުމަކީ ބޮޑު ހައިޖާނުގަނޑެއް ކަމަށް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި 77 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގައި ފިލްމު "ވަންސް އަޕޮން އަ ޓައިމް" އިން އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިން އެކްޓަރުގެ އެވޯޑް ހޯދި ބްރެޑް ޕިޓް ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
ދަރިން އެކްޓިން އަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް: ޖޮލީ

އެއްވެސް ދަރިއަކު ކެރިއަރެއްގެ ގޮތުގައި އެކްޓިން އަށް ނުކުންނަން ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލޯނާ ޖޮލީ ބުނެފި އެެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 7
އިރާންގެ "އެންޖެލީނާ ޖޮލީ" ހައްޔަރުކޮށްފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީއާ ވައްތަރުވާން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީތަކެއް ހަދައިގެން ބިރުވެރި ސިފައަކަށް ބަދަލުވި ކަމަށް ބުނެ މީގެ ކުރިން ވާހަކަތަކެއް ހަދައިގެން ދެއްކި އިރާން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
"ދި އެޓާނަލްސް" ގެ ކާސްޓަށް ކިޓް ހެރިންގްޓަން

ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅޭ މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސް އާއި ޑިޒްނީ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ދި އިޓާނަލްސް" ގެ ކާސްޓަށް، "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" އިން ވިދާލި އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ކިޓް ހެރިންޓަން ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019
އެންޖެލީނާ ޖޮލީއާ އެކު "އެޓާނަލްސް" އަންނަ އަހަރު

މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސް އާއި ޑިޒްނީ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ދި އިޓާނަލްސް" ބަތަލާގެ ރޯލް އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019
"މެލަފިސަންޓް 2" ގެ ޓްރެއިލާ ޝައުގުވެރި

އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ "މެލަފިސަންޓް" ގެ ދެވަނަ ބައި "މިސްޓްރެސް އޮފް އީވިލް" ގެ ޓްރެއިލާ އަށް ކުރަމުން ދިޔަ އިންތިޒާރަށް ޑިޒްނީން ނިމުން ގެނެސް ދީފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 3
ފިލްމު ކުޅޭ ވަރަށް ވުރެ މިހާރު މުސްކުޅިވެއްޖެ: ބްރެޑް ޕިޓް

ފިލްމު ކުޅޭ ވަރަށް ވުރެ މިހާރު މާ ކުސްކުޅިވެއްޖެ ކަމަށާއި އެކްޓިން އަކީ ޒުވާންކަމާ ގުޅިފައި އޮންނަ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބްރެޓް ޕިޓް ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019
"މެލަފިޝަންޓް 2" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ އިންތިޒާރު ކުރާ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ "މެލަފިޝަންޓް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019
އެންޖެލީނާ އަށް މާވެލްގެ ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާއެއް

މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސް އިން ގެނެސްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ދި އެޓާނަލްސް" މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 1
ޖޮލީގެ "މެލަފިޝަންޓް 2" މި އަހަރަށް ތާވަލުކޮށްފި

މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ވަރަށް ތަފާތު ރޯލަކުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "މެލަފިޝަންޓް" ގެ ދެވަނަ ބައި، ކުރިން ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ތާރީހަށް ވުރެ، ހަތް މަސް އަވަހަށް ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 1
އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އާއި ޓޮމް ހިޑެލްސްޓަން އަޅުވައިކިޔަނީ

އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ އަދި އެކްޓަރު ބްރެޑް ޕިޓް، ބަތަލާ ޗާލީޒް ތެރޯންއާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު ގަދަވެފައި ވަނިކޮށް، އެންޖެލީނާ ވެސް އައު ބައިވެރިޔަކު ހޯދައިފި ކަމަށް ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019
ބްރެޑް ޕިޓްގެ އާ ބައިވެރިޔަކީ ޗާލީޒް ތެރަން؟

އެންޖެލީނީ ޖޮލީ އާއި ޖެނިފާ އެނިސްޓަން ފަދަ ފަދަ ބަތަލާއިންނާ އެކު ނާކާމިޔާބު ކައިވެނިތަކެއް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު ބްރެޑް ޕިޓް ދެން ދުވަހަކު ވެސް ބަތަލާއަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ނުގުޅޭނެ ކަމަށް މި ދޭތެރެ އިން މީޑިއާތަކުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ވަނީ ހުއްޓާލަން ޖެހިފަ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018
އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ވެސް ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ފެނިދާނެ

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ފެނިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ދީފީ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 2
އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އާއި ޖަސްޓިން ތެރަކްސް ގުޅުނީތަ؟

އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އެންމެ ފަހުން ކައިވެނިކޮށްގެ އުޅުނީ "ފްރެންޑްސް"ގެ ތަރި ޖެނިފާ އެނިސްޓަންގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ ބްރެޑް ޕިޓާ އެވެ. މިހާރު އަނެއްކާ މި އިވެނީ ޖެނިޕާ އެނިސްޓަން އެންމެ ފަހުން ކައިވެނިކޮށްގެ އުޅުނު ޖަސްޓިން ތެރަކްސްއާ ޖޮލީ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018
ބްރެޑް ޕިޓް ދެން ސެލެބްރިޓީއަކާ ނުގުޅޭނެ

މަޝްހޫރު ދެ ބަތަލާއަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އެކްޓަރު ބްރެޑް ޕިޓް މިހާތަނަށް ވަރަށް ހިތްދަތި ތަޖުރިބާތަކެއްކޮށްފި އެވެ. ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އާއި އެންޖެލީނާ ޖޮލީއާ ވެސް ކުރި ކައިވެނިތައް ކާމިޔާބު ނުވެ، ޖެހުނީ އެނބުރި ދާށެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018
އެންޖެލިނާ ޖޮލީ އަށް އަނެެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއް

ބްރެޑް ޕިޓާއި އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ ވަރީގެ މައްސަލަ އާއި ދަރިންގެ ކަސްޓަޑީއާ ގުޅޭ ގޮތުން އަދިވެސް ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުނަސް، ފިލްމީ މަސައްކަތުގައި ޖޮލީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތެވެ. ދާދި ފަހުން "މެލެފިޝަންޓް 2" ގެ ގެ ޝޫޓިން ނިންމައިލި ބަތަލާ މިހާރު ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 1
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަނަށް

ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ބަތަލާއަކީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަން ކަމަށް ފޯބްސް މަޖައްލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 1
ބްރެޑް ޕިޓް ދަރިންނަށް ހަރަދު ނުދޭ މައްސަލަ ކޯޓަށް

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު އެކްޓަރު ބްރެޑް ޕިޓް ގާތުން ވަރިވާން ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފަހުން، ޕިޓްގެ ފަރާތުން ދަރިންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ހަރަދު ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ލޮސް އެންޖެލިސްގެ ސުޕީރިއާ ކޯޓަށް އަންގާރަ ދުވަހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018
"ކަމް އަވޭ" އެންޖެލީނާ އާއި ޑޭވިޑަށް ހުށަހަޅައިފި

އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް "އެލީސް އިން ވޮންޑަ ލޭންޑް" އާއި "ޕީޓާ ޕޭން" ގައި އުޅޭ ކެރެކްޓާތައް މަސްހުނިކޮށްގެން ލައިގެން ގެނެސް ދޭން ނިންމާފައިވާ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމް "ކަމް އަވޭ" އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އާއި ޑޭވިޑް އޮޔެލޯވޯ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 1
ބްރެޑް ޕިޓް ފިލްމް ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

ބްރެޑް ޕިޓް ފިލްމް ކުޅުން ހުއްޓައިލަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިއްޖެ އެވެ.