15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
ކްއިބީ: ކުރު ވީޑިއޯތަކަށް ހާއްސަ އެޕެއް

ކުރު ވީޑިއޯތައް ސްޓްރީމްކުރެވޭ ގޮތަށް އަލަށް ތައާރަފުކުރި މޮބައިލް އެޕް "ކްއިބީ" އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 3
އައިފޯނެއް ގަތުމުން އެއާޕޮޑް ޕްރޯއެއް ލިބިދާނެ!

އައިފޯނެއް ގަތުމުން ހިލޭ އެއާޕޮޑް ޕްރޯއެއް ލިބޭ ލަކީޑްރޯއެއް ރަންފައުނުން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 1
އެޕަލް އަށް ސިއްހީ މައުލޫމާތު ދޭން ކެރޭނެތަ؟

މިއީ އެޕަލް އިން އުފައްދައިގެން އުޅޭ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ނަމަކީ "އެޕަލް ރިސާޗް" އެވެ. އެޕްލިކޭޝަންގެ ބޭނުމަކީ ރިސާޗްކުރުމެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
އެޕަލް ކާޑަށް ޖިންސީ ގޮތުން ތަފާތުކުރުމުގެ ތުހުމަތު

"އެޕަލް ކާޑް" ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި، އެޕަލް އަދި "ގޯލްޑްމަން ސޭކްސް" އިން ޖިންސީ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ. އަދި މި ތުހުމަތު ބޮޑު ކަންތައްގަނޑަކަށް ހަދައި، ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ގޮތުގައި، ނިއު ޔޯކް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ފައިނޭންޝަލް ސާވިސަސް އިން ވަނީ ބަލަން ފަށައިފަ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 27
ދިރާގާއި އުރީދޫގެ އައިފޯން ސްޓޮކް ހުސްވެއްޖެ

މިދިޔަ ހުރުކު ވިލޭރޭ އުރީދޫ އާއި ދިރާގުން އައިޕޯނު 11 ގެ ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލިތާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭ ފޯނުގެ ސްޓޮކް ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019
އާމްދަނީ ދަށްވީ ޗައިނާގެ އިގްތިސާދު ދަށްވުމުން: އެޕަލް

ލަފާކުރި އާމްދަނީ ދަށްވީ ޗައިނާގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން މަޑުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެޕަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018
އެޕަލްގެ އާ ކެމްޕަސްއެއް އޯސްޓިން ސިޓީގައި!

އެޕަލްގެ އާ ކެމްޕަސްއެއް ޓެކްސަސްގެ އޯސްޓިން ސިޓީގައި ގާއިމް ކުރުމަށް އެކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 1
އެޕަލް ގަޑި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ވިންދު ބަލަނީ

ލޭގައި ހަކުރު ހުރި މިންވަރު، ގަޔަށް ކަށި ނުހަރައި، ދެނެގަންނާނެ ނިޒާމެއް އީޖާދުކުރުމަކީ އެޕަލް ދެކޭ ހުވަފެނެކެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ނިޒާމީ ރޭވުންތަކެއް އެ ކުންފުނިން ވަނީި ރާވައިފަ އެވެ. އެޕަލް ގަޑީގައި ހާޓް ރޭޓް މޮނީޓަރިން ސެންސަރެއް ވަޅުލާފައި ވަނީ ވެސް އެ ޒާތުގެ ސިއްހީ ހޯދުންތައް ދެނެގަތުމަށެވެ. އެ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 1
އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުން އީރާން އެޕްތައް ބޭރުކުރަނީ

އީރާނުގައި ބޭނުންކުރާހާ އައިފޯނެއް ގައުމަށް އެތެރެކޮށްފައި ވަނީ ސައްހަ ނޫން މަގުތަކުންނެވެ. އެޕަލްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން، އެޕަލްގެ އުފެއްދުމެއް އީރާންގައި ނުވިއްކަ އެވެ. އީރާނަށް ޚާއްސަ އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރެއް ނުހުރެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017
އެފަލް އަށް 8.7 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް

އާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާ އެކު އެޕަލްގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުމާ ގުޅިގެން ދެ ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ފައިދާ 12 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެ، 8.7 ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް އަރައިފި އެވެ.