19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018
އޮސްޓްރޭލިއާ، ބްރެޒިލްގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރަން އެދިއްޖެ

ގާހިރާ (ޑިސެމްބަރު 19) - ގުދުސް އަށް އެމްބަސީ ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި ބްރެޒިލްގެ ނިންމުން ބަދަލު ކުރަން ގޮވާލާ ގަރާރެއް އަަރަބި ލީގުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 7
އެމްބަސީ ގުދުސްއަށް ބަދަލުނުކުރަން ބްރެޒިލަށް އަންގައިފި

ގާހިރާ (ޑިސެމްބަރު 11) - ފަލަސްތީނުގެ ގުދުސް އަށް ބްރެޒިލް އެމްބަސީ ބަދަލު ނުކުރަން 22 ގައުމު ހިމެނޭ އަރަބި ލީގުން ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޖައިރް ބޮލްސޮނާރޯ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 6
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރެވޭތޯ އަރަބި ލީގުން ބަލަނީ

އައްމާން (ޖެނުއަރީ 8) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަންނަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވި ނިންމުން ބަދަލު ކުރެވޭތޯ އަރަބި ލީގުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 2
ގުދުސްގެ މައްސަލަ އަށް ވަޒީރުން ފެންވަރުގެ ވަފްދެއް

ގުދުސްގެ މައްސަލައިގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައް ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމަށް އަރަބީ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ފެންވަރުގައި ޚާއްސަ ވަފްދެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 4
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުން އަނބުރާ ގެންދޭ: އަރަބި ލީގް

ގާހިރާ، މިސްރު: އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ފަލަސްތީނުގެ ގުދުސްކަމުގައި އެމެރިކާ އިން ނިންމި ނިންމުން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އަަރަބި ގައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 4
އަރަބް ލީގުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގަތަރާއި ކޯލިޝަން ކޯޅުމަކަށް

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - މިސްރުގެ ގާހިރާގައި ކުރިއަށްދާ އަރަބް ލީގުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގަތަރާއި އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅި ހަތަރު ގައުމުގެ ކޯލިޝަނުގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 6
ގުދުސް އަކީ ރަތް ރޮނގެއް، އިޒްރޭލުން ކުޅެނީ އަލިފާނާ

ގުދުސް (ޖުލައި 24) - މާތް ވެގެންވާ އަލް ގުދުސް އަކީ ރަތް ރޮނގެއް ކަމަށާއި ގުދުސްގެ މުގައްދަސް ތަންތަނުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އަލިފާނާ ކުޅުން ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް އަރަބި ލީގުން ބުނެފި އެވެ.