17 ޖޫން

June 17, 2019 3
ޓްރާންސްފާ ބަޖެޓް ކުޑަވުމުން އެމެރީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ލަންޑަން (ޖޫން 17) - އާސެނަލްގެ ބޯޑުން މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބަޖެޓަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 45 މިލިއަން ޕައުންޑް (57 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ހިތްހަަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 6
އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ތަރި ރެޔެސް މަރުވެއްޖެ

ސެވިލް، ސްޕެއިން (ޖޫން 1) - އާސެނަލާއި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުރިން ކުޅުނު ސްޕެއިންގެ ވިންގާ ހޯސޭ އެންޓޯނިއޯ ރެޔެސް ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 29
އާސެނަލް ބަލިކޮށް ޗެލްސީން ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބަކޫ، އަޒަރުބައިޖާން (މެއި 30) - އެޑަން ހަޒާޑްގެ ދެ ގޯލާ އެކު 4-1 އިން އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ޗެލްސީން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 16
ގަދަ ދެ ބާރުގެ ފައިނަލް: މޮޅުވާނީ ކޮން ޓީމެއް؟

އަޒަރުބައިޖާނުގެ ބަކޫގައި މިރޭ ކުޅޭ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ ލަންޑަނުގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ އާސެނަލާއި ޗެލްސީ އެވެ. މިއީ 2013 ވަަނަ އަހަރުގެ މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ޗެލްސީ އޭގެ ފަހުން ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފައިނަލެވެ. އަދި 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލުން ބަލިވި ފަހުން...

25 މެއި

May 25, 2019
އެނބުރި ޗެލްސީ އަށް ދާން ނުނިންމަން: ޗެކް

ލަންޑަން (މެއި 25) - އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ކުޅޭ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލަށް ފަހު ޗެލްސީގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވާން ނުނިންމާ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ކީޕަރު ޕީޓަ ޗެކް ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 3
ސިޔާސީ ކަމަކާ ހެދި މިކިތާރްޔަނަށް ފައިނަލް ގެއްލިއްޖެ

ލަންޑަން (މެއި 21) - އަޒަރުބައިޖާނުގައި އޮންނަ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ކުޅޭ މެޗުގައި، ސިޔާސީ ސަބަބުތަކާ ހެދި އާރްމީނިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު މިކިތާރްޔަން އަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް އާސެނަލުން ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 1
މިކިތާރްޔަން އަށް ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލް ގެއްލިދާނެ

ލަންޑަން (މެއި 12) - ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ފިއްތުންތަކުގެ ސަބަބުން، އާސެނަލްގެ އާރްމީނިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު މިކިތާރްޔަން އަށް މި މަހު އަޒަރުބައިޖާންގައި ކުޅޭ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ނުކުޅެވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އާސެނަލުން ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019 2
ފައިނަލުގެ ޖާގައާ އެކު ޗެކަށް އުފަލުން ރޮވިއްޖެ

މި ސީޒަނަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ އާސެނަލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޕެޓާ ޗެކް އަބަދުވެސް ބޭނުންވީ އޭނާގެ ފަހު މެޗު ފައިނަލަކަށް ވުމެވެ. ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުން...

May 10, 2019 12
ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ފައިނަލަށް، އިންގްލެންޑަށް އީދެއް

ލަންޑަން (މެއި 10) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުން އިންގްލެންޑުގެ އާސެނަލާއި ޗެލްސީ މިރޭ ޖާގަ ހޯދުމާ އެކު، ޔޫރަޕް ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ބައްރުގެ ކްލަބް ދެ...

06 މެއި

May 06, 2019 1
ޗެލްސީން ޔަގީންކޮށްފި، އާސެނަލާއި ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް

ލަންޑަން (މެއި 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭގެ ނަތީޖާތަކަށް ފަހު ޗެލްސީ އަށް އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުވިއިރު، އާސެނަލަށް ފުރުސަތު ކުޑަވެ، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަންނަ އަހަރު ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 2
އާސެނަލަށް މޮޅެއް، ޗެލްސީ އެއްވަރު

ލަންޑަން (3 މެއި) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާ އަތުން 3-1 އިން އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު ޖަރުމަނުގެ އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓާ ދެކޮޅަށް ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 2
އާސެނަލްގެ ތާރީހުން ޖާގަ ހޯދަން އެމެރީ ކެތްމަދުވެފައި

ލަންޑަން (މެއި 2) - އާސެނަލާ އެކު ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ކްލަބްގެ ތާރީހުގައި އާ ސޮފްހާއެއް ލިޔަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019
އާސެނަލްގެ ހަތް ކުޅުންތެރިޔަކު ވިއްކާލަނީ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 24) - އަންނަ ސީޒަނަށް އާސެނަލް ޓީމަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފައިވާއިރު، ސީނިއާ ޓީމުގެ ހަތް ކުޅުންތެރިން ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019 2
އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ސެމީ ފައިނަލަށް

ނޭޕްލްސް (އޭޕްރިލް 19) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން އިންގްލެންޑުގެ ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް އަދި ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާ އާއި ޖަރުމަނުގެ އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓް ޖާގަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019
އާސެނަލް އަލުން ހަތަރު ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 16) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި 1-0 އިން ވަޓްފޯޑް ބަލިކޮށް އާސެނަލް އަލުން ލީގުގެ ހަތަރު ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
ޔޫރަޕުގައި އާސެނަލާއި ޗެލްސީ އަށް ކާމިޔާބު ރެޔެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 12) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ރޭ އިޓަލީގެ ނަޕޯލީ އަތުން 2-0 އިން އިންގްލެންޑުގެ އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު، ޗެކް ރިޕަބްލިކުގެ ސްލާވިއާ ޕްރާގް އަތުން 1-0 އިން އިންގްލެންޑުގެ އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 3
ގަދަ ހަތަރެއްގައި އާސެނަލް އަށް އޮވެވޭނެ: އެމެރީ

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރީލް 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެވަޓަން އަތުން 1-0 އިން ބަލިވިޔަސް އާސެނަލް އަށް އަދިވެސް ގަދަ ހަތަރެއްގައި އޮވެ ސީޒަން ނިންމާލުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު އެބައޮތް ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް އެ ޖާގަ ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް، ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 3
ނިއުކާސަލް ބަލިކޮށް އާސެނަލް ތިން ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި އާސެނަލް ލީގުގެ ތިން ވަަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019
މޮންޗީ އާސެނަލަށް ނުދިޔައީ ކީއްވެ؟

މެޑްރިޑް (މާޗް 22) - މަޝްހޫރު ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު މޮންޗީ މިދިޔަ މަހު ރޯމާ ދޫކޮށް އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ކަމަށްވާ ސްޕެއިންގެ ސެވިއްޔާއާ ގުޅުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ތަފާތު އެހެން ސަބަބުތަކެއް ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ފުޓްބޯޅަ ތަޖުރިބާކާރު ހުއިލެމް ބަލަގޫ ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019 2
ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ކުއާޓާ އަށް، އިންޓަ ކަޓައިފި

ލަންޑަން (މާޗް 15) - ޔުރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ޖާގަ ހޯދިއިރު، އިންޓަ މިލާން މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 1
ކެންޔާ ކުއްޖާ އަށް އޮޒިލްގެ ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް!

ލަންޑަން (މާޗް 12) - އާސެނަލްގެ ތަރި މެސުތު އޮޒިލްގެ ނަން އަތުން ލިޔެފައިވާ ޖާޒީއެއް ލައިގެން ކެންޔާގެ މަގުމަތީގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން އުޅުނު ކުއްޖަކަށް އޮޒިިލް ޖާޒީ އާއި ބޫޓު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.