20 މާޗް

March 20, 2020
ކޮވިޑް-19: އާޓެޓާގެ ހާލަތު ރަނގަޅު

ލަންޑަން (މާޗް 20) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އެ ބަލިން ރަނގަޅުވުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 4
އާޓެޓާ އާއި ހުޑްސޮން-އޮޑޯއީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

ލަންޑަން (މާޗް 13) – އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އާއި ޗެލްސީގެ ވިންގާ ކަލުމް ހުޑްސަން-އޮޑޯއީ، ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވެ، ޕްރިމިއާ ލީގު ދެން ބޭއްވިދާނެތޯ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020
އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ކަރަންޓީންކޮށް މެޗު ފަސްކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 11) – ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންތަކެއް ކަރަންޓީންކޮށް، ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އެ ޓީމާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅެން އޮތް މެޗު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 3
ލިވަޕޫލް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ނުވަ ޕޮއިންޓް ގާތަށް

ލިވަޕޫލް (މާޗް 7) – ބޯންމައުތު 2-1 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 30 އަހަރަށް ފަހު ހޯދުމާ ނުވަ ޕޮއިންޓް ގާތަށް މިރޭ ޖެހިލައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020
އޯބަމަޔަން މަޑުކުރުވަން އާޓެޓާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ

ލަންޑަން (މާޗް 6) – އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް ޕިއެރޭ-އެމެރިކް އޯބަމަޔަން ކޮންމެ ގޮތަކުން ނަމަވެސް ޓީމުގައި މަޑުކުރުވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020
އާޓެޓާގެ ރިސްކު ކާމިޔާބުވެ އާސެނަލް ކުއާޓާ އަށް

ޕޯޓްސްމައުތު (މާޗް 3) – އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ފަސް ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޕޯޓްސްމައުތު އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އާސެނަލުން ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި މެޗުގައި ނުވަ ބަދަލު ގެނެސްގެން ކުޅުމަކީ ނެގި ރިސްކެއް ކަމަށް ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 16
ޔުނައިޓެޑް އަނެއް ބުރަށް، އާސެނަލް ކަޓައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 28) - ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ކްލަބް ބްރޫޖް 5-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ޓީމުގެ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، އޮލިމްޕިއާކޯސް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް އާސެނަލް މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 2
އާސެނަލާއި ޔުނައިޓެޑް ރޭހުގައި ކުރިއަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗުތަކުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައި ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު، އާސެނަލާއި ވުލްވްސް އަށް މޮޅެއް

އެތަންސް (ފެބްރުއަރީ 21) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ކްލަބް ބްރޫޖް 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އާސެނަލް އާއި ވުލްވްސް އިން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
ޓޮޓެންހަމަށް މުހިއްމު މޮޅެއް، އާސެނަލް ރޭހަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 17) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެސްޓަން ވިލާ އަތުން 3-2 އިން ޓޮޓެންހަމް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް 4-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ކޮލިފައިވުމުގެ ރޭހަށް އަނެއްކާ ވެސް ވަދެއްޖެ އެވެ.-

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020
އާސެނަލްގެ ކުރިމަގާ މެދު ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭގޭ: އޮޒިލް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 12) – އާ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާއާ އެކު، ކުރިއަށް ވުރެ ރަނގަޅު ދުވަސްތަކެއް އާސެނަލްގައި ހޭދަކުރަމުން އައި ނަމަވެސް ކުރިމަގާ މެދު ބުނާނެ އެއްޗެއް އަދި ނޭގޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ޖަރުމަން ޕްލޭމޭކާރު މެސުތު އޮޒިލް ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020
އާސެނަލް އޮތީ ގޯސް ފައްތަރެއްގައި: އެމެރީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 11) - އޭނާ ހަވާލުވިއިރު އާސެނަލް އޮތީ ގޯސް ފައްތަރެއްގައި ކަމަށާއި ހާލަތު ބަދަލުކުރަން އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ވެސް ނުލިބޭ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 2
ވެންގާ އަށް އާސެނަލުން މަގާމެއް ދެނީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 8) - ފީފާގެ ޓެކްނިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ހެޑްގެ މަގާމާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ އަށް އެ ކްލަބްގެ އިސް މަގާމެއް ދޭން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
އާސެނަލް ސަލާމަތްވިއިރު ސިޓީ އަށް ހަނި މޮޅެއް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލުން 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވިިއިރު، ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހަނި މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
ގަދަ ހަތަރެއްގެ ދޮރު އާސެނަލަށް ބަންދެއް ނުވޭ: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ފަހަރު ގަދަ ހަތަރެއްގައި ހިމެނި ލީގު ނިންމާލުމަށް އާސެނަލަށް އަދިވެސް ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020
ސިޓީ އާއި އާސެނަލް އެއްވަރު، ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެއްވަރުވިއިރު، ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 2
މުހިއްމު މޮޅަކާ އެކު ލިވަޕޫލަށް ޔޫރަޕްގެ ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ޔޫރަޕްގެ ވަރުގަދަ ލީގުގެ ބޮޑު ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 2
އާސެނަލްގެ ވަޒީފާ ފަސޭހަނުވާނެކަން އެނގޭ: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 7) - އާސެނަލާ ހަވާލުވިއިރު ވެސް މިއީ ފަސޭހަ ވަޒީފާއެއް ނޫންކަން އެނގޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 2
އާޓެޓާގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ޔުނައިޓެޑް އަތުން

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 2) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން އާ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާގެ ކޯޗުކަމުގައި ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 3
އިންޓަ އާއި ބާސެލޯނާ އިން އޮބާމަޔަން އަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 1) - އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން އަށް ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނުން ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.