18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 5
ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް އެއްވަރު، ލިވަޕޫލް ކުރިއަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 18) – ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ކުޅުނު މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވި އިރު ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 7
އޮޒިލާއި ކޮލަސިނަޗްގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 13) - އާސެނަލްގެ މެސުޓު އޮޒިލް އާއި ސީޑް ކޮލަސިނަޗަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކުރި ދެ މީހެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދަނިކޮށް އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުރު ހަމަލާތަކެއް ދޭނެކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުތައް ދެމުން އަންނާތީ ލަންޑަނުގެ ފުލުހުން ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 3
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ހަރަދު 1.7 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 9) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބްތަކަށް ރޭ ޓްރާންސްފާ މާކެޓް ބަންދުވެފައިވާއިރު މި ފަހަރު ލީގުގައި ވާދަކުރާ 20 ކްލަބުން ކުރި ހަރަދު 1.7 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019 1
އާސެނަލުން އެ ކްލަބް ރެކޯޑް އަގަކަށް ޕެޕޭ ގަނެފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 2) - ފްރާންސްގެ ލިލް އަށް ކުޅެމުން އައި އައިވަރީ ކޯސްޓްގެ ވިންގް ނިކޮލަސް ޕެޕޭ، 72 މިލިއަން ޕައުންޑް (88 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ ޓްރާންސްފާ ފީ އަކަށް އާސެނަލަށް ސޮއިކުރިއިރު، މިއީ އެ ކްލަބުން ކުޅުންތެރިއަކަށް ކުރި އެންމެ ބޮޑު ހޭދަ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019 4
ދެ ގަޑިއިރު ތެރޭ އާސެނަލުން ދެ ޑީލް ނިންމައިފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 26) - އާސެނަލުން ދެ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފްރާންސްގެ އުއްމީދީ ޑިފެންޑަރު ވިލިއަމް ސަލީބާ އާއި ސްޕެއިނުގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ޑެނީ ސަބާޔޯސްގެ ސޮއި ހޯދައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019
އާސެނަލް ހަމަމަގަށް އަޅުވަން އެޑޫ ކެތްމަދުވެފައި

ލަންޑަން (ޖުލައި 24) - އާސެނަލްގެ ޓެކްނިކަލް/ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވި އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ބްރެޒިލްގެ އެޑޫ ބޭނުންވަނީ އެ ކްލަބް ތެރޭގައި އޮތް މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައި އަލުން އެ ޓީމުގެ ކާމިޔާބާ ހަމައަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 2
އެވަޓަން އާއި ސަބާޔޯސް އާސެނަލަށް: ރިޕޯޓް

ލަންޑަން (ޖުލައި 18) - ބްރެޒިލުން ކޮޕަ އެމެރިކާ ކާމިޔާބުކުރިއިރު ރަން ބޫޓު ހާސިލްކުރި ވިންގް އެވަޓަން ސޮއާރޭސް އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑެނީ ސަބާޔޯސް އާސެނަލަށް ބަދަލުވުމަށް މަޝްވަރާތައް ނިމުމަކާ ހަމައަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 10
އާސެނަލްގެ ވެރިޔާއާ ދެކޮޅަށް ސަޕޯޓަރުން ތެދުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖުލައި 16) - އާސެނަލްގެ ވެރިޔާ އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރު ސްޓޭން ކްރޮއެންކާގެ ލީޑަޝިޕްގައި އެއްވެސް މިސްރާބެއް ނެތް ކަމަށާއި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ނުހޯދައިފިނަމަ ސަޕޯޓަރުން ކްލަބްގެ ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެ އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ 14 ގްރޫޕަކުން ނޫސްބަޔާން ނެރެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 5
އާސެނަލަށް ކުޅެން ބޭނުންވި: ޑި ޔޮން

އަމްސްޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (ޖުލައި 11) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ފަށައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުންވީ އަޔަކްސް އަށް ފަހު އާސެނަލަށް ކުޅުމަށް ކަމަށް ބާސެލޯނާ އަށް ދާދި ފަހުން ބަދަލުވި ނެދަލެންޑްސްގެ އުއްމީދީ މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި ޔޮން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019
ލުކާކޫގެ ބަދަލުގައި ޔުނައިޓެޑުން އޮބާމަޔަން ގެންނަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 30) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އިންޓަ މިލާނަށް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އާސެނަލްގެ ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން ގެންނަން ޔުނައިޓެޑުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 3
ޓްރާންސްފާ ބަޖެޓް ކުޑަވުމުން އެމެރީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ލަންޑަން (ޖޫން 17) - އާސެނަލްގެ ބޯޑުން މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބަޖެޓަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 45 މިލިއަން ޕައުންޑް (57 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ހިތްހަަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 6
އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ތަރި ރެޔެސް މަރުވެއްޖެ

ސެވިލް، ސްޕެއިން (ޖޫން 1) - އާސެނަލާއި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުރިން ކުޅުނު ސްޕެއިންގެ ވިންގާ ހޯސޭ އެންޓޯނިއޯ ރެޔެސް ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 29
އާސެނަލް ބަލިކޮށް ޗެލްސީން ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބަކޫ، އަޒަރުބައިޖާން (މެއި 30) - އެޑަން ހަޒާޑްގެ ދެ ގޯލާ އެކު 4-1 އިން އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ޗެލްސީން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 16
ގަދަ ދެ ބާރުގެ ފައިނަލް: މޮޅުވާނީ ކޮން ޓީމެއް؟

އަޒަރުބައިޖާނުގެ ބަކޫގައި މިރޭ ކުޅޭ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ ލަންޑަނުގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ އާސެނަލާއި ޗެލްސީ އެވެ. މިއީ 2013 ވަަނަ އަހަރުގެ މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ޗެލްސީ އޭގެ ފަހުން ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފައިނަލެވެ. އަދި 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލުން ބަލިވި ފަހުން...

25 މެއި

May 25, 2019
އެނބުރި ޗެލްސީ އަށް ދާން ނުނިންމަން: ޗެކް

ލަންޑަން (މެއި 25) - އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ކުޅޭ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލަށް ފަހު ޗެލްސީގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވާން ނުނިންމާ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ކީޕަރު ޕީޓަ ޗެކް ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 3
ސިޔާސީ ކަމަކާ ހެދި މިކިތާރްޔަނަށް ފައިނަލް ގެއްލިއްޖެ

ލަންޑަން (މެއި 21) - އަޒަރުބައިޖާނުގައި އޮންނަ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ކުޅޭ މެޗުގައި، ސިޔާސީ ސަބަބުތަކާ ހެދި އާރްމީނިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު މިކިތާރްޔަން އަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް އާސެނަލުން ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 1
މިކިތާރްޔަން އަށް ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލް ގެއްލިދާނެ

ލަންޑަން (މެއި 12) - ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ފިއްތުންތަކުގެ ސަބަބުން، އާސެނަލްގެ އާރްމީނިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު މިކިތާރްޔަން އަށް މި މަހު އަޒަރުބައިޖާންގައި ކުޅޭ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ނުކުޅެވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އާސެނަލުން ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019 2
ފައިނަލުގެ ޖާގައާ އެކު ޗެކަށް އުފަލުން ރޮވިއްޖެ

މި ސީޒަނަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ އާސެނަލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޕެޓާ ޗެކް އަބަދުވެސް ބޭނުންވީ އޭނާގެ ފަހު މެޗު ފައިނަލަކަށް ވުމެވެ. ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުން...

May 10, 2019 12
ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ފައިނަލަށް، އިންގްލެންޑަށް އީދެއް

ލަންޑަން (މެއި 10) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުން އިންގްލެންޑުގެ އާސެނަލާއި ޗެލްސީ މިރޭ ޖާގަ ހޯދުމާ އެކު، ޔޫރަޕް ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ބައްރުގެ ކްލަބް ދެ...

06 މެއި

May 06, 2019 1
ޗެލްސީން ޔަގީންކޮށްފި، އާސެނަލާއި ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް

ލަންޑަން (މެއި 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭގެ ނަތީޖާތަކަށް ފަހު ޗެލްސީ އަށް އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުވިއިރު، އާސެނަލަށް ފުރުސަތު ކުޑަވެ، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަންނަ އަހަރު ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 2
އާސެނަލަށް މޮޅެއް، ޗެލްސީ އެއްވަރު

ލަންޑަން (3 މެއި) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާ އަތުން 3-1 އިން އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު ޖަރުމަނުގެ އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓާ ދެކޮޅަށް ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.