23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 5
ތިން ދުވަހުން 7 ބައްރަށް ދަތުރުކޮށްގެން ރެކޯޑެއް

އެންމެ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ހަތް ބައްރުގެ 208 ގައުމަކަށް ދަތުރުކޮށްގެން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ޒުވާން އަންހެން ޑޮކްޓަރަކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 4
މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްބަސްވުން ހަދައިފި

ހެނޮއީ (ނޮވެމްބަރު 15) - އޭޝިއާ ޕެސިފިކުގެ 15 ގައުމެއް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރި ބްލޮކް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020
ޗައިނާގެ އެންމެ މުއްސަނދީ ފެން ކުންފުންޏެއްގެ ވެރިއެއް

އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އަދި އިގްސާދީ ބޮޑު ބާރެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު އަލީބާބާ ގްރޫޕްގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން ޖެކް މާ ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށް ފަހު، ފެން ކުންފުންޏެއްގެ ވެރިއަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020
އޭޝިއާގެ އިގްތިސާދު 60 އަހަރުތެރޭ ފުރަތަމަ ރިސެޝަނަށް

އޭޝިއާގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިގްތިސާދުތައް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރިސެޝަނަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އިން ބުނެފި އެވެ. މިއީ "ޑިވެލޮޕިން އޭޝިއާ" ގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން އަންނަ 45 ގައުމަށް މިދިޔަ 60 އަހަރު ތެރޭ ޖުމްލަކޮށް މިގޮތަށް ދިމާވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020
އޭޝިއާގައި ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ އަންހެނުން އިތުރުވަނީ

ފަހަކަށް އައިސް، ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެނުން އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 6
މި ހާލަތުގައި އަސާސީ މުސާރައަކުން ސަލާމަތެއްނެތް: އދ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުގެ ތެރޭގައި އެންމެންނަށް އެއް ހަމައަކުން އަސާސީ މުސާރައެއް ދިނުމަކީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ އިގްތިސާދު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހައްލެއް އޮތް ހައްލެއް ނޫން ކަމަށް ޔޫއެންޑީޕީގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބިއުރޯގެ ވެރިޔާ ކަންނީ ވިގްނަރާޖާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020
އޭޝިއާގެ ބަތަލާއެއް ތާރީހުގެ ތެރެ އަށް

މި އަހަރުގެ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްއާ އެކު އޭޝިއާގެ ދަރިކޮޅުގެ ބަތަލާއަކަށް މުޅިން އާ ރެކޯޑަކާ އެކު ތާރީހުން ހާއްސަ ޖާގައެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި ފިލިޕީންސުން 16 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 26) - ބާރުގަދަ ތޫފާން "ފާންފޯން" އެރުމުގެ ސަބަބުން ފިލިޕީންސުން 16 މީހުން މަރުވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 12
ރާއްޖޭގެ ޑްރަގް މެޕް، 4 ބައްރުން 19 ގައުުމު

ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށްފައިވާ ގައުމުތައް ދައްކައިދޭ ޗާޓެއް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް އިން މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019
ރިއާނާގެ "ފެންޓީ ބިއުޓީ" ގެ ފިހާރަތަކެއް އޭޝިއާ އަށް

"ފެންޓީ" ގެ ނަމުގައި މޭކަޕް ސާމާނާއި ފެޝަން ލައިނެއް ލޯންޗްކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ "ފެންޓީ ބިއުޓީ" ގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކާ ފިހާރަތަކެއް އޭޝިއާގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 2
މި އަހަރު ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް އަތުވެދާނެ 10 ބަދަލު

އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން މުޅި ދުނިޔެއަށް އޭގެ އަސަރު ކުރެ އެވެ. އާ އަހަރެއް ފެށުނު އިރު ވޯލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމުން ވަނީ މި އަހަރު ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ 10 ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 2
ޒިކާ ވައިރަސް ރާއްޖޭން ފެނިދާނެ ކަމަށް އިންޒާރު ދީފި

ޒިކާ ވައިރަސް ރާއްޖޭން ފެނިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެސްއޯއެސް އިން ދީފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 4
ޑިސްކައުންޓާ އެކު އޭޝިއާ އަށް އީރާނުން ތެޔޮ ވިއްކަނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 13) - ޑިސްކައުންޓް ރޭޓެއްގައި އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ތެޔޮ ވިއްކަން އީރާނުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018
ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކުން ޖަޕާނުގެ އޮސާކާ ގުޑުވާލައިފި

މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ޖަޕާނުގެ އޮސާކާ ސިޓީ އަށް އައި، ރިކްޓަ މިންގަނޑުން 6.1ގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކުން މުޅި އެ ސަހަރު ގުޑުވާލައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 3
އިންޑިއާ ބޮޑު ކަރުހިއްކުމަކަށް ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު!

ނިއުދިއްލީ (ޖޫން 17) - އެކި ސަރަހައްދުތަކުން 600 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފެނަށް ޖެހި، މިހާތަނަށް ތަޖުރިބާ ނުކުރާ ވަރުގެ ބޮޑު 'ގައުމީ ކަރުހިއްކުމަކަށް' ގައުމު ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިންޑިއާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ދީފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 4
ޓްރަމްޕް-ކިމް ސަމިޓް: އަސްކަރީ ތަމްރީންތައް ހުއްޓާލަނީ

ސެންތޯސާ (ޖޫން 12) - ސައުތު ކޮރެޔާއާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީންތައް އެމެރިކާ އިން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށާއި އަދި ނޯތު ކޮރެޔާގެ ނިއުކްލިއަ ގާބިލްކަން...

June 12, 2018 10
ޓްރަމްޕް-ކިމް ތާރީހީ ސަމިޓު ފެށިއްޖެ

ސެންތޯސާ (ޖޫން 12) - މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯތައް އެ ސަމިޓަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ "ކިމް-ޓްރަމްޕު"ގެ ތާރީހީ ބައްދަލުވުން ސިންގަޕޫރުގެ ސެންތޯސާގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 2
ޓްރަމްޕް އެއް ދުވަސް ކުރިން ސިންގަޕޫރަށް

ސިންގަޕޫރު (11 ޖޫން) - އަންގާރަ ދުވަހުގެ 'ބޮޑު' ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރައްވާނީ މިއަދު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ކުރިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނިކޮށް އިއްޔެ ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 2
ތާރީޚީ ސަމިޓަށް ކިމް ސިންގަޕޫރަށް ވަަޑައިގެންފި

ސިންގަޕޫރު (10 ޖޫން) - އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ސިންގަޕޫރަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018
"ކިމް"އަށް ވެގެން އުޅުނު މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި

ސިންގަޕޫރު (9 ޖޫން) - އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައީސް ކިމް ޖޮން އުން އަށް 'ވެގެން' އުޅުނު މީހަކު ސިންގަޕޫރަށް ދިޔަ ތަނުން ފުލުހުން އޭނާ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 4
ޗައިނާގައި 546 މިލިއަން އަހަރު ވީ 'ފިޔަވަޅެއް'!

ޔެންޒީ ގޯޖެސް (8 ޖޫން) - މިހާތަނަށް ހޯދުނު އެންމެ ދުވަސް ވީ ފިޔަވަޅުގެ ނިޝާންތައް ޗައިނާގެ ދެކުނު ސަރަހައްދަކުން ފެނިއްޖެ އެވެ