26 ޖުލައި

July 26, 2019 4
އައިއޯއައިޖީ: ޝިފާޒު ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށް، ހަތަރަކަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ހާފް މެރެތަން އިން މެޑެއްޔެއް ހޯދާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރެވުނު ޝިފާޒް މުހައްމަދު އެ އިވެންޓުގައި މިއަދު ވާދަކޮށް 11 ސިކުންތުގެ ތަފާތުން، ހަތަރު ވަނައިގައި ރޭސް ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ވަނީ ދެ މިނެޓުގެ ކުރިއެރުމަކާ އެކު ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފަ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019
ރިލޭ އިން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި، އުއްމީދެއްގެ ފެށުމެއް!

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އެތުލެޓިކްސްގެ ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރު ރިލޭ އިން ރާއްޖޭގެ ރިލޭ ޓީމު ޓީމު މިއަދު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 9
އައިއޯއައިޖީ: ސަމްހާގެ ރެކޯޑް މަރީ މުގުރާލައިފި

ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސްގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ސަމްހާ އަހުމަދު ހެދި 10000 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް، މި އަހަރުގެ ގޭމްސްގެ އެ އިވެންޓުގައި މިއަދު ދުވެ މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) މުގުރާލައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 5
އައިއޯއައިޖީ: ސާއިދަށް 100 މީޓަރު ދުވުމުން ހަތަރު ވަނަ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އެތުލެޓިކްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން، އެންމެ ފަހުގެ ރަން މެޑަލް ހޯލްޑަރު ހަސަން ސާއިދު މި ފަހަރު ހަތަރު ވަނައިގައި ރޭސް ނިންމާލައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 8
ކޭވައި އެކަޑަމީގެ އަދަބު ކައުންސިލުން ބާތިލްކޮށްފި!

ކީން ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ (ކޭވައި އެކަޑަމީ) އެތުލެޓިކްސްގެ ހަރަކާތްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ގިންތި ދަށްކުރަން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 1
އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓުންނަކީ ސާއިދާއި ހިމްނާ

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އޯޕަން ބައިގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުގެ ހަސަން ސާއިދު އަދި އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް ކްލަބް ރައިވެރިޔާގެ އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން ހޯދައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 4
ސާއިދާއި ހިމްނާ އަށް ކާމިޔާބު ދުވަހެއް

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ބާއްވާ އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އޯޕަން ބައިގެ 100 މީޓަރު އަދި 200 މީޓަރު ދުވުމުގެ ރޭސް ހަސަން ސާއިދާއި އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 3
ހަމަލާގެ ހިތާމަތަކުގެ ތެރެއިން ލަންކާ އަށް މެޑެއްޔެއް!

ގަތަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ސްރީ ލަންކާގެ ވިދުޝާ ހީނަތިމުލާ ވާދަކުރާއިރު އޭނާ އަށް ވަނީ ފުން ހިތާމައެއް ލިބިފަ އެވެ. އެ ގައުމުގައި މިދިޔަ...

April 25, 2019 4
26 އަހަރުވީ ދުވުމުގެ ރެކޯޑެއް ފަޒީލް މުގުރާލައިފި

މީގެ 26 އަހަރު ކުރިން 1993 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ގޭމްސްގައި ހުސެއިން ރިޔާޒް ސަމަދު (ބޭބެ ރިޔާ) ހަދާފައިވާ 5000 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް، މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންޝިިޕުގައި...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 13
ސާއިދަށް ފައިނަލުން ފުރުސަތު ނުލިބުނު

ގަތަރުގެ ދޯހާގައި ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހަސަން ސާއިދަށް ފައިނަލުން ފުރުސަތެއް ނުލިބުނެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 3
ސާއިދު ސެމީ އަށް، ފަޒީލް ގައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ގަތަރުގެ ދޯހާގައި މިއަދު ފެށި އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހަސަން ސާއިދު ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރިއިރު 10،000 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން ގައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 8
ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގައި ސާއިދަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

އިންޓަނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަން (އައިއޭއޭއެފް) އިން އަލަށް އެކުލަވާލި ރޭންކިންގައި ހިމެނުނު ރާއްޖޭގެ ހަމައެކަނި ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު މެލޭޝިއަން އޯޕަންގައި ހޯދި ނަތީޖާއާ އެކު 43 ޕޮއިންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019
ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި ޕީއެސްޖީގެ ރައީސްއާ ސުވާލުކޮށްފި

ޕެރިސް، ފްރާންސް (މާޗް 23) - ވޯލްޑް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މި އަހަރު ގަތަރުގެ ދޯހާގައި ބޭއްވުމަށް ޕީއެސްޖީގެ ވެރިޔާ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ނާސިރު އެލްހެއްލާފީ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން އުސޫލުން ބޭރުން ހަރަދުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްގައި އޭނާއާ ފްރާންސްގެ ދެ އިސް ފަޑިޔާރުން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 2
ޔޫތު އެތުލެޓިކްސްގައި މުންތަގިމް ރެފްރީކަންކޮށްފި

ހޮންކޮންގުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ގިނަ އިވެންޓްތަކެއްގައި ރާއްޖޭގެ އަހުމަދު މުންތަގިމް ރެފްރީކަންކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 4
400 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ހިމްނާ އާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ 400 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އާކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019
މަނާބޭހުގެ މަައްސަލައިގައި ރަޝިއާ އަށް ލުޔެއް ނުދިން

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (މާޗް 12) - އިންޓަނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަން (އައިއޭއޭއެފް) އިން 2015 ވަނަ އަހަރު މަނާބޭހުގެ މައްސަލަތަކެއްގައި ރަޝިއާ އަށް ދީފައިވާ ސަސްޕެންޝަން އެޕީލްކުރުމަށް 10 ވަނަ ފަހަރަށް ރަޝިއާ އިން ހުށަހެޅުމުން ވެސް އައިއޭއެފުން އެ ސަސްޕެންޝަނަށް ލުޔެއް ނުދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 3
ސާއިދާއި ފަޒީލާ އެކު ނުވަ ދުވުންތެރިން އިންޑިއާ އަށް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދާއި މެދު ރާސްތާ ދުވުންތަކުގެ ރެކޯޑް ހައްގުވެރިޔާ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން ހިމެނޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ނުވަ ދުވުންތެރިޔަކަށް އިންޑިއާގައި ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތަމްރީން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 4
ޒުވާން މޯޑު: ހިތްވަރު އެބަހުރި، ނަތީޖާ އެބަ ނެރޭ!

ސިފައިންގޭގެ ފިޒިކަލް އިންސްޓްރަކްޓާ ކޯހަށް ފަހު ފިޓްނަސް ހިފަހައްޓަން މުހައްމަދު ރަޝީދު (މޯޑް) ބޭނުންވި ވަގުތު އެހީގެ އަތެއް ދިއްކުރީ، ސިފައިންގޭގެ ތަޖުރިބާކާރު ދުވުންތެރިޔާ ނަސްރުﷲ އަހުމަދެވެ. ތަމްރީންތަކަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ދުވަހު މޯޑަށް އޮޅުމަކުން ބުނެވުނީ އޭނާ ދިގު ރާސްތާ ދުވުންތައް ދުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ނަސްރު...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019
ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޓީމު ތިން ސަރަހައްދުން ހޮވައިފި

ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދަކުން ހޮވާލެވުނު އެތުލީޓުންނާ އެކު، އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ދުވުންތެރިންގެ ޓީމު މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 1
ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް ފުވައްމުލަކުގައި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް ކަމަށްވާ މަކީޓާ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ މާޗު 24 އިން 28 އަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ބާއްވަން ނިންމައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 17
ނަސީރު ހިތުގެ ކުއްލި އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ

އެތުލެޓިކްސްގައި ރާއްޖެ، ސަރަހައްދުގެ އާދައިގެ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ދުވަސްވަރު، މެޑެއްޔަކާ އެންމެ ގާތަށް ގެންގޮސްދިން ކުރީގެ އެއް ވަނަ ދުވުންތެރިޔާ ނަސީރު އިސްމާއިލަށް ހިތުގެ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ދިމާވެ ކުއްލި އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.