30 ޖުލައި

July 30, 2020 17
ދިވެހި ކުއްޖަކު ދޮޅު ގަޑިއިރު ވަންދެން ޕްލޭންކްގައި!

އަށް އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެން ކުއްޖެއް ދޮޅު ގަޑިއިރު ވަންދެން އިއްޔެ ޕްލޭންކް ހަދައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 8
އެތުލެޓިކްސްގެ ރައީސަކަށް ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް ތޮލާލް

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް، ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް މުހައްމަދު ތޮލާލް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 3
ކޮވިޑް-19: އެތުލެޓިކްސްގެ ހަރަކާތްތައް ކެންސަލްކޮށްފި

ރާއްޖޭން ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ފެނުމާ ގުޅިގެން، އެ ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެސޯސިއޭޝަން ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 9
މޯޑް، ރޭހުން އެއް ވަނަ ހޯދައި ފަސް ކިލޯމީޓަރު ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ޔޫއޭއީގައި މިއަދު އޮތް ރަސް އަލް ޚައިމާހް ހާފް މެރަތަންގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުން އެއް ވަނަ ހޯދައި ރާއްޖޭގެ މުހައްމަދު ރަޝީދު (މޯޑް) ފިރިހެނުންގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ...

February 21, 2020 6
ދުވުމުގައި އަންހެން އާ ތަރިއެއް، ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ރަސްމީކޮށް ދުވަން ނުކުތްތާ އެންމެ ފަސް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޑރ. އައިޝަތު ޖިނާނީ އިބްރާހިމް (އީނު) މިއަދު ޔޫއޭއީގެ ރަސް އަލް ޚައިމާހް ހާފް މެރަތަންގެ އަންހެނުންގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020
އޭޝިއާ މުބާރާތް ކެންސަލް، ދުނިޔޭގެ މުބާރާތް ފަސްކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން، ޗައިނާގައި އަންނަ މަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައި އޮތް އޭޝިއަން އިންޑޯ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކެންސަލްކޮށް މާޗު މަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ވޯލްޑް އިންޑޯ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 1
އިންޑޯ މުބާރާތަށް ސާއިދާ އެކު ހަތަރު ދުވުންތެރިން

އަންނަ މަހު ޗައިނާގައި ބާއްވާ އޭޝިއަން އިންޑޯ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރަން، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ 60 މީޓަރު ދުވުމުގެ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރި ހަސަން ސާއިދާ އެކު ރާއްޖޭން ހަތަރު ދުވުންތެރިންގެ ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020
އެތުލެޓިކްސް ކޯޗުން އުފެއްދުމުގެ ފެށުން ފުވައްމުލަކުގައި

ރާއްޖޭގައި 2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން، އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ވޯލްޑް އެތުލެޓިކްސްގެ ލެވެލް އެކެއްގެ ކޯޗަކު ބެހެއްޓުމަށް އަމާޒުކޮށް އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ލެވެލް އެކެއްގެ ފުރަތަމަ ކޯސް ފުވައްމުލަކުގައި ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 3
ކާމިޔާބު 10 އަހަރަށް، ސާއިދަށް 10 ފަހަރަށް ސާބަސް

އާ ގަރުނުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ އަހަރު ނިމި، ދެ ވަނަ ދިހައަކަށް ދުނިޔެ މޯޅިއަކަށް ދެމިލިއިރު ދިވެހި ކުޅިވަރު އާއިލާގެ ގިނަ މެމްބަރުން ތިބީ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރުމަށް ބަންގްލަދޭޝްގަ އެވެ. ޑާކާ އަށް ވެރިވެފައިވަނީ، ބޭރުގެ މުބާރާތެއްގައި އިންޑިވިޖުއަލް ކުޅިވަރަކުން ވާދަކުރަނީއޭ ބުނެފި ނަމަ ދިވެހިންގެ ލޮލުން ވެސް ފާޅުވާ...

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 1
ވާދަކުރުމުގެ ކުރިން ގަބޫލުކުރާ އިވެންޓެއްތޯ ޔަގީންކުރޭ

ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކާއި ދުވުމުގެ ރޭސްތަކުގައި ވާދަކުރުމުގެ ކުރިން އެއީ ރާއްޖޭގެ އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ނުވަތަ އެ ބާއްވާ ގައުމެއްގެ އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ގަބޫލުކުރާ މުބާރާތެއްތޯ ޔަގީންކުރުމަށް އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 4
އަންހެން ރިލޭ ޓީމުން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި މިއަދު ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ރިލޭ ޓީމުން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ދުވުންތެރިން އެންމެ ފަހުން ތަމްރީނަށް ފުރައިފި

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރީން ބަޖެޓް ދިނުމާ އެކު، ކުރިއަށް އޮތް ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ތައްޔާރުވާން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ދުވުންތެރިންގެ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ތަމްރީނަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 5
ސްކެޗާސް ބްރޭންޑުގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޕްރާންޗައިޒް ބްރޭންޑް "ސްކެޗާސް"ގެ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

October 24, 2019 4
ބަޖެޓް ނުލިބޭތީ ތައްޔާރީތަކަށް ހުރަސް އެޅިފައި

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ފެށެން ގާތްގަނޑަކަށް މަހެއްހާ ދުވަހަށްވީ އިރު ވެސް އެތުލެޓިކްސްގެ އެއްވެސް ދުވުންތެރިޔަކަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ތަމްރީނަށް ދެވިފައިނުވާތީ، އެ ކުޅިވަރުން...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 4
އެތުލެޓިކްސް ހަތަރު ކޯޗަކު ފާސްތަކެއް ނަގަނީ

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ހަތަރު ކޯޗަކު ކޯޗިން ފާސްތަކެއް ނެގުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
ކޯޗު ސަސްޕެންޝަނުގައި، ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ރަން މެޑަލް

ދޯހާ (އޮކްޓޫބަރު 6) - މަނާބޭހުގެ މައްސަލައެއްގައި އަލްބާޓޯ ސަލަޒާ ހަތަރު އަހަރަށް ސަސްޕެންޑްކުރިތާ ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން އޭނާ ކޯޗުކޮށްދޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އަންހެން އެތުލީޓު ސިފާން ހަސަން ވޯލްޑް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 1500 މީޓަރުގެ ދުވުމުން ރަން މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 4
ގައުމީ ރެކޯޑަކާ އެކު ފަޒީލް އޭނާގެ މަގާމް ދިފާއުކޮށްފި

ނެޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ވިދިވިދިގެން ދެ ވަނަ އަހަރު 3000 މީޓަރު ދުވުމުން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށް، އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓްގެ މަގާމް ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން (ފްލޭޝް) މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 3
ގްރޯން ޕްރީ: ހަފުތާ ބަންދުގައި ވަރުގަދަ ރޭސްތަކެއް

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ތިބި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެތުލީޓުންނަށް ދައުވަތުދީގެން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ގްރޯން ޕްރީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް މާދަމާ އާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި އޮންނާނެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 10
ނަސީރު ފަހަތަށް ޖައްސާލެވޭނެ ދުވުންތެރިޔަކު ނެތީތަ؟

އެ ދުވަސް ފަހަރުގައި ވެގެން ދިޔައީހީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތާރީހު ބަދަލުކޮށްލި ދުވަހަށެވެ. ނޭޕާލުގައި 1999 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށްދިޔަ ސާފް ގޭމްސްގެ އެތުލެޓިކްސްގެ 800 މީޓަރު...

October 02, 2019 2
ވިހައިގެން ނުކުމެ، ބޯލްޓުގެ މެޑަލް ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ދޯހާ (އޮކްޓޫބަރު 2) - ގަތަރުގެ ދޯހާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ހަތަރެއް ގުނަ 400 މީޓަރު މިކްސް ޖެންޑާ ރިލޭގައި ހޯދި ރަން މެޑެއްޔާ އެކު، ދުނިޔޭގެ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 4
ސާއިދު ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ނުދޭ، ބަދަލުގައި ހިމްނާ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަނުކުރަން ހަސަން ސާއިދު ނިންމުމުން، އެ މުބާރާތަށް އައިޝަތު ހިމްނާ ހުސެއިން ފޮނުވަން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 11
ޖަވާގެ ގަދަ ހިތްވަރު، ޒުވާން ދުވުންތެރިން މާ ފަހަތަށް

އޭނާ އަކީ ކަސްރަތަށް ދުވާ ދުވުންތެރިޔެކެވެ. އުމުރަކީ 45 އަހަރެވެ. އެހެންވެ ހީކުރެވިފައި އޮތީ އޭނާ ވާދަކުރާނީ ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ވެޓްރަންސް ކެޓަގަރީގައި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެމްއެންޑީއެފްގެ އަހުމަދު ޖަވާދު (ޖަވާ) މިވަނީ މުބާރާތުގެ އެންމެ މުހިންމު ބައިގެ 5000 މީޓަރު ދުވުމާއި 10000 މީޓަރު ގައި ވާދަކޮށް، ރާއްޖޭގެ ބައެއް ޒުވާން...

26 ޖުލައި

July 26, 2019 4
އައިއޯއައިޖީ: ޝިފާޒު ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށް، ހަތަރަކަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ހާފް މެރެތަން އިން މެޑެއްޔެއް ހޯދާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރެވުނު ޝިފާޒް މުހައްމަދު އެ އިވެންޓުގައި މިއަދު ވާދަކޮށް 11 ސިކުންތުގެ ތަފާތުން، ހަތަރު ވަނައިގައި ރޭސް ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ވަނީ ދެ މިނެޓުގެ ކުރިއެރުމަކާ އެކު ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފަ އެވެ.