31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ދުވުންތެރިން އެންމެ ފަހުން ތަމްރީނަށް ފުރައިފި

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރީން ބަޖެޓް ދިނުމާ އެކު، ކުރިއަށް އޮތް ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ތައްޔާރުވާން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ދުވުންތެރިންގެ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ތަމްރީނަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 5
ސްކެޗާސް ބްރޭންޑުގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޕްރާންޗައިޒް ބްރޭންޑް "ސްކެޗާސް"ގެ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

October 24, 2019 4
ބަޖެޓް ނުލިބޭތީ ތައްޔާރީތަކަށް ހުރަސް އެޅިފައި

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ފެށެން ގާތްގަނޑަކަށް މަހެއްހާ ދުވަހަށްވީ އިރު ވެސް އެތުލެޓިކްސްގެ އެއްވެސް ދުވުންތެރިޔަކަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ތަމްރީނަށް ދެވިފައިނުވާތީ، އެ ކުޅިވަރުން...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 4
އެތުލެޓިކްސް ހަތަރު ކޯޗަކު ފާސްތަކެއް ނަގަނީ

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ހަތަރު ކޯޗަކު ކޯޗިން ފާސްތަކެއް ނެގުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
ކޯޗު ސަސްޕެންޝަނުގައި، ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ރަން މެޑަލް

ދޯހާ (އޮކްޓޫބަރު 6) - މަނާބޭހުގެ މައްސަލައެއްގައި އަލްބާޓޯ ސަލަޒާ ހަތަރު އަހަރަށް ސަސްޕެންޑްކުރިތާ ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން އޭނާ ކޯޗުކޮށްދޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އަންހެން އެތުލީޓު ސިފާން ހަސަން ވޯލްޑް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 1500 މީޓަރުގެ ދުވުމުން ރަން މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 4
ގައުމީ ރެކޯޑަކާ އެކު ފަޒީލް އޭނާގެ މަގާމް ދިފާއުކޮށްފި

ނެޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ވިދިވިދިގެން ދެ ވަނަ އަހަރު 3000 މީޓަރު ދުވުމުން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށް، އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓްގެ މަގާމް ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން (ފްލޭޝް) މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 3
ގްރޯން ޕްރީ: ހަފުތާ ބަންދުގައި ވަރުގަދަ ރޭސްތަކެއް

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ތިބި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެތުލީޓުންނަށް ދައުވަތުދީގެން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ގްރޯން ޕްރީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް މާދަމާ އާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި އޮންނާނެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 10
ނަސީރު ފަހަތަށް ޖައްސާލެވޭނެ ދުވުންތެރިޔަކު ނެތީތަ؟

އެ ދުވަސް ފަހަރުގައި ވެގެން ދިޔައީހީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތާރީހު ބަދަލުކޮށްލި ދުވަހަށެވެ. ނޭޕާލުގައި 1999 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށްދިޔަ ސާފް ގޭމްސްގެ އެތުލެޓިކްސްގެ 800 މީޓަރު...

October 02, 2019 2
ވިހައިގެން ނުކުމެ، ބޯލްޓުގެ މެޑަލް ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ދޯހާ (އޮކްޓޫބަރު 2) - ގަތަރުގެ ދޯހާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ހަތަރެއް ގުނަ 400 މީޓަރު މިކްސް ޖެންޑާ ރިލޭގައި ހޯދި ރަން މެޑެއްޔާ އެކު، ދުނިޔޭގެ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 4
ސާއިދު ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ނުދޭ، ބަދަލުގައި ހިމްނާ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަނުކުރަން ހަސަން ސާއިދު ނިންމުމުން، އެ މުބާރާތަށް އައިޝަތު ހިމްނާ ހުސެއިން ފޮނުވަން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 11
ޖަވާގެ ގަދަ ހިތްވަރު، ޒުވާން ދުވުންތެރިން މާ ފަހަތަށް

އޭނާ އަކީ ކަސްރަތަށް ދުވާ ދުވުންތެރިޔެކެވެ. އުމުރަކީ 45 އަހަރެވެ. އެހެންވެ ހީކުރެވިފައި އޮތީ އޭނާ ވާދަކުރާނީ ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ވެޓްރަންސް ކެޓަގަރީގައި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެމްއެންޑީއެފްގެ އަހުމަދު ޖަވާދު (ޖަވާ) މިވަނީ މުބާރާތުގެ އެންމެ މުހިންމު ބައިގެ 5000 މީޓަރު ދުވުމާއި 10000 މީޓަރު ގައި ވާދަކޮށް، ރާއްޖޭގެ ބައެއް ޒުވާން...

26 ޖުލައި

July 26, 2019 4
އައިއޯއައިޖީ: ޝިފާޒު ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށް، ހަތަރަކަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ހާފް މެރެތަން އިން މެޑެއްޔެއް ހޯދާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރެވުނު ޝިފާޒް މުހައްމަދު އެ އިވެންޓުގައި މިއަދު ވާދަކޮށް 11 ސިކުންތުގެ ތަފާތުން، ހަތަރު ވަނައިގައި ރޭސް ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ވަނީ ދެ މިނެޓުގެ ކުރިއެރުމަކާ އެކު ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފަ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019
ރިލޭ އިން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި، އުއްމީދެއްގެ ފެށުމެއް!

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އެތުލެޓިކްސްގެ ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރު ރިލޭ އިން ރާއްޖޭގެ ރިލޭ ޓީމު ޓީމު މިއަދު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 9
އައިއޯއައިޖީ: ސަމްހާގެ ރެކޯޑް މަރީ މުގުރާލައިފި

ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސްގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ސަމްހާ އަހުމަދު ހެދި 10000 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް، މި އަހަރުގެ ގޭމްސްގެ އެ އިވެންޓުގައި މިއަދު ދުވެ މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) މުގުރާލައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 5
އައިއޯއައިޖީ: ސާއިދަށް 100 މީޓަރު ދުވުމުން ހަތަރު ވަނަ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އެތުލެޓިކްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން، އެންމެ ފަހުގެ ރަން މެޑަލް ހޯލްޑަރު ހަސަން ސާއިދު މި ފަހަރު ހަތަރު ވަނައިގައި ރޭސް ނިންމާލައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 8
ކޭވައި އެކަޑަމީގެ އަދަބު ކައުންސިލުން ބާތިލްކޮށްފި!

ކީން ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ (ކޭވައި އެކަޑަމީ) އެތުލެޓިކްސްގެ ހަރަކާތްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ގިންތި ދަށްކުރަން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 1
އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓުންނަކީ ސާއިދާއި ހިމްނާ

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އޯޕަން ބައިގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުގެ ހަސަން ސާއިދު އަދި އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް ކްލަބް ރައިވެރިޔާގެ އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން ހޯދައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 4
ސާއިދާއި ހިމްނާ އަށް ކާމިޔާބު ދުވަހެއް

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ބާއްވާ އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އޯޕަން ބައިގެ 100 މީޓަރު އަދި 200 މީޓަރު ދުވުމުގެ ރޭސް ހަސަން ސާއިދާއި އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 3
ހަމަލާގެ ހިތާމަތަކުގެ ތެރެއިން ލަންކާ އަށް މެޑެއްޔެއް!

ގަތަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ސްރީ ލަންކާގެ ވިދުޝާ ހީނަތިމުލާ ވާދަކުރާއިރު އޭނާ އަށް ވަނީ ފުން ހިތާމައެއް ލިބިފަ އެވެ. އެ ގައުމުގައި މިދިޔަ...

April 25, 2019 4
26 އަހަރުވީ ދުވުމުގެ ރެކޯޑެއް ފަޒީލް މުގުރާލައިފި

މީގެ 26 އަހަރު ކުރިން 1993 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ގޭމްސްގައި ހުސެއިން ރިޔާޒް ސަމަދު (ބޭބެ ރިޔާ) ހަދާފައިވާ 5000 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް، މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންޝިިޕުގައި...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 13
ސާއިދަށް ފައިނަލުން ފުރުސަތު ނުލިބުނު

ގަތަރުގެ ދޯހާގައި ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހަސަން ސާއިދަށް ފައިނަލުން ފުރުސަތެއް ނުލިބުނެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 3
ސާއިދު ސެމީ އަށް، ފަޒީލް ގައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ގަތަރުގެ ދޯހާގައި މިއަދު ފެށި އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހަސަން ސާއިދު ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރިއިރު 10،000 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން ގައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 8
ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގައި ސާއިދަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

އިންޓަނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަން (އައިއޭއޭއެފް) އިން އަލަށް އެކުލަވާލި ރޭންކިންގައި ހިމެނުނު ރާއްޖޭގެ ހަމައެކަނި ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު މެލޭޝިއަން އޯޕަންގައި ހޯދި ނަތީޖާއާ އެކު 43 ޕޮއިންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.