21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 3
ސާއިދާއި ފަޒީލާ އެކު ނުވަ ދުވުންތެރިން އިންޑިއާ އަށް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދާއި މެދު ރާސްތާ ދުވުންތަކުގެ ރެކޯޑް ހައްގުވެރިޔާ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން ހިމެނޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ނުވަ ދުވުންތެރިޔަކަށް އިންޑިއާގައި ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތަމްރީން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 4
ޒުވާން މޯޑު: ހިތްވަރު އެބަހުރި، ނަތީޖާ އެބަ ނެރޭ!

ސިފައިންގޭގެ ފިޒިކަލް އިންސްޓްރަކްޓާ ކޯހަށް ފަހު ފިޓްނަސް ހިފަހައްޓަން މުހައްމަދު ރަޝީދު (މޯޑް) ބޭނުންވި ވަގުތު އެހީގެ އަތެއް ދިއްކުރީ، ސިފައިންގޭގެ ތަޖުރިބާކާރު ދުވުންތެރިޔާ ނަސްރުﷲ އަހުމަދެވެ. ތަމްރީންތަކަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ދުވަހު މޯޑަށް އޮޅުމަކުން ބުނެވުނީ އޭނާ ދިގު ރާސްތާ ދުވުންތައް ދުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ނަސްރު...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019
ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޓީމު ތިން ސަރަހައްދުން ހޮވައިފި

ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދަކުން ހޮވާލެވުނު އެތުލީޓުންނާ އެކު، އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ދުވުންތެރިންގެ ޓީމު މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 1
ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް ފުވައްމުލަކުގައި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް ކަމަށްވާ މަކީޓާ ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ މާޗު 24 އިން 28 އަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ބާއްވަން ނިންމައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 17
ނަސީރު ހިތުގެ ކުއްލި އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ

އެތުލެޓިކްސްގައި ރާއްޖެ، ސަރަހައްދުގެ އާދައިގެ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ދުވަސްވަރު، މެޑެއްޔަކާ އެންމެ ގާތަށް ގެންގޮސްދިން ކުރީގެ އެއް ވަނަ ދުވުންތެރިޔާ ނަސީރު އިސްމާއިލަށް ހިތުގެ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ދިމާވެ ކުއްލި އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 2
އައިއޯއައިޖީގައި އެތުލެޓިކްސްގެ އަމާޒު ފަސް މެޑެއްޔަށް

މި އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އެތުލެޓިކްސްގެ އަމާޒަކީ މަދުވެގެން ފަސް މެޑަލް ހޯދުން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 2
ޝަރަފްގެ ވިސްނުން ދިގު މުއްދަތުގެ ކާމިޔާބީތަކަށް

މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ރެކޯޑްތައް މުގުރާލުމުގެ ވިސްނުމުގައި ނޫން ކަމަށާއި އަމާޒަކީ ދިގު މުއްދަތުގައި މައިދާނުގައި ކާމިޔާބީ ހޯދަން ކަމަށް މޮރޮކޯގައި ތަމްރީން ހަދަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ދިގު ރާސްތާ ދުވުންތެރިޔާ އަހުމަދު ޝަރަފް ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 4
ޝިފާޒަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް: ފަސް ބެލުމެއް ނެތް

އަމިއްލަ ގޮތުން ލިބުނު ފުރުސަތެއްގައި މިވަގުތު ކެންޔާގައި ތަމްރީން ހަދަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ދިގު ރާސްތާ ދުވުންތެރިޔާ ޝިފާޒް މުހައްމަދު، ކާމިޔާބު އަހަރެއް ނިންމާލާފައިވާއިރު މި އަހަރު ވެސް މުހިއްމު ތިން އަމާޒަކަށް ވާސިލްވާން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018
ތިން ރަން މެޑެއްޔާ އެކު އެއް ވަނަ އެތުލީޓަކީ ފަޒީލް!

ތިން ރަން މެޑެއްޔާއި ގައުމީ ރެކޯޑަކާ އެކު ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް ހޯދައި، އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި އެހެން ހަރުފަތަކަށް އަރަން އަޒުމް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018 2
ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގެ ފުރަތަމަ ރެކޯޑް ފަޒީލަށް!

ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު 10،000 މީޓަރު ދުވުމުން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށް ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން، ރާއްޖޭގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކެއްގައި ރެކޯޑެއް ހެދި ފުރަތަމަ ދުވުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ހޯދައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018
ޖާއިޝާ ދުވަސްވީ ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި

ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ 1500 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް އަށް އަހަރަށް ފަހު ޒުވާން ދުވުންތެރިޔާ އައިމިނަތު ޖާއިޝާ ޖުނީޒް މުގުރާލައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 1
އަލަށް ފަށާ އެތުލެޓިކްސް ގްރޯން ޕްރީ އަންނަ މަހު އައްޑޫގައި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެތުލީޓުންނަށް ދައުވަތުދީގެން، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ގްރޯން ޕްރީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް އަންނަ މަހުގެ 13 އަދި 14 ގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަން އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 1
އޭޝިއަން ގޭމްސް: 100 މީޓަރުން ސާއިދު ސެމީ އަށް

އިންޑޮނީޝިއާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހަސަން ސާއިދު ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

August 25, 2018 1
މެޔަށް ތަދެއް އަރައި ޝިފާޒަށް ރޭސް ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނު

އިންޑޮނީޝިއާގައި ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ މެރެތަން ރޭހުގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ މުހައްމަދު ޝިފާޒުގެ މެޔަށް ތަދެއް އަރައި ރޭސް ފުރިހަމަކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 16
ކުރި މަސައްކަތް ފެނަށް! ފަޒީލަށް ފުރުސަތު ނުލިބުނީ ކީއްވެ؟

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ދުވުމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައި އެތައް ރެކޯޑްތަކެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ހޯދި ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން ބުނަމުން އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ އޭޝިއަން ގޭމްސް ކަމަށެވެ. އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސްކޮލަޝިޕެއްގައި މޮރޮކޯގައި ތަމްރީން ހަދަމުން އައި ދުވުންތެރިއާ އެ ގޭމްސްގައި...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 3
ޝަމްހާގެ ރެކޯޑަށް 20 އަހަރު!

ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ޝަމްހާ އަހުމަދު އެންމެ ފުރަތަމަ މުގުރާލިތާ 20 އަހަރު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފުރިއްޖެ އެވެ. ޖުމްލަ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން އޭނާ އެ ރެކޯޑް ހެދިއިރު، އެންމެ ފަހުން ރެކޯޑް ހެދިތާ މިއަދަށް ބަރާބަރު 17 އަހަރު ފުރޭނެ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ދުވުން ހުއްޓާލައި، އަލުން ފަށައި މެދު ރާސްތާ އާއި ދިގު...

09 ޖޫން

June 09, 2018 3
ސްޓާޓް ރެފްރީގެ މަގާމާ އެކު މުންތަގިމަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް

ޖަޕާނުގެ ޖިފޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ސްޓާޓް ރެފްރީކަންކޮށް އޭޝިއާގެ މުބާރާތެއްގައި އެފަދަ ޒިންމާއެއް ނެގި ފުރަތަމަ ދިވެއްސަށް...

June 09, 2018 4
ދެ ދުވަސް ތެރޭ ހިމްނާ ދެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

އަންހެނުންގެ 400 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލިތާ ދެ ދުވަސް ތެރޭ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން 200 މީޓަރު ދުވުމުގެ ޔޫތު ގައުމީ ރެކޯޑް ވެސް މުގުރާލައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 2
ހާފް މެރެތަން ރެކޯޑް އަނެއްކާ ވެސް ޝިފާޒަށް

ޝިފާޒް މުހައްމަދު އަތުގައި އޮތް ރާއްޖޭގެ ހާފް މެރެތަން ގައުމީ ރެކޯޑް އަހުމަދު ޝަރަފް ދާދި ފަހުން މުގުރާލާފައިވަނިކޮށް ޝިފާޒް އަނެއްކާ ވެސް އެ ރެކޯޑުގެ މިލްކުވެރިކަން ހޯދައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018 20
ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ރާއްޖޭގައި ތަމްރީން ހަދަނީ

ލޯންގް ޖަމްޕުގެ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ސާބިއާގެ ކުޅަދާނަ އެތުލީޓް އިވާނާ ސްޕަނޯވިޗް މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭނާ އަށް ފެނުނީ ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދިޔަ އެތުލެޓިކްސް ޓްރެކް އެވެ. އެ ހިސާބުން އޭނާގެ ހިތުގައި ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނީ ރާއްޖޭގައި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ. އެތުލެޓިކްސް...

26 މާޗް

March 26, 2018 1
ރެކޯޑަށް ފަހު ފަޒީލް: "ހުއްޓުމެއް ނެތް!"

ރާއްޖޭގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް އަނެއްކާ ވެސް އޭނާގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ގެނެސް، ކުރިއަށް އޮތް އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް އޭނާ ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމުގައި އެންމެ ފިޔަވަޅެއް ވެސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެކަން ދުވުންތެރިޔާ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން ސާބިތުކޮށްދީފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 2
ހާފް މެރެތަން ރެކޯޑް ޝިފާޒާއި މަރީ އާކޮށްފި

ހާފް މެރެތަން ރޭހެއްގައި އެންމެ ބާރަށް ދުވެގެން މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) އާއި ޝިފާޒް މުހައްމަދު ހަދާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިޔާގައި އިއްޔެ ކުރިއަށްދިޔަ ދުނިޔޭގެ ހާފް މެރެތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އެ ދެ ދުވުންތެރިން އާކޮށްފި އެވެ.