18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019
ޒުވާން ތަރި ސިޓްސިޕާސް އަށް ތާރީހީ ކާމިޔާބެއް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 18) - ފައިނަލުގައި ޑޮމިނިކް ތިއެމް ބަލިކޮށް މިދިޔަ 18 އަހަރު ތެރޭ އޭޓީޕީ ފައިނަލްސް ތަށި އުފުލާލި އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ގްރީސްގެ ޒުވާން ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ސްޓެފަނޯސް ސިޓްސިޕާސް ހޯދައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019
ރޭންކިން އެއް ވަނަ ދިފާއުކުރަން ނަޑާލް ކެތްމަދުވެފައި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 8) - އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާ އޭޓީޕީ ފައިނަލްސްގައި ކުޅެ ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ރަފައެލް ނަޑާލް ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019
101 ވަނަ ތަށި: ފެޑެރާ ހުއްޓުމެއް ނެތް!

މިއާމީ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އޭޕްރީލް 1) - މިއާމީ އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޖޯން އިސްނާގެ މައްޗަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ކުރިހޯދުމަށް ފަހު ރޮޖާ ފެޑެރާ، އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ 101 ވަނަ އޭޓީޕީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 1
ޓެނިހުގެ އާ ތަރި: "މިހިރީ ހަމަބިމުގައި"

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 19) - އޭޓީޕީ ފައިނަލްސްގައި އިއްޔެ ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް އަތުން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލެވުނަސް އޭނާ ހުރީ ހަމަބިމުގައި ކަމަށް ޒުވާން ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އަލެކްސަންޑަ ޒްވީރެވް ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018
ޕީކޭ އަށް ފެޑެރާގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް!

ލޮސް އެންޖެލެސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އޮގަސްޓް 31) - ޓެނިސް މުބާރާތްތަކުގެ އުސޫލުތަކަށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ބަދަލު ގެނައުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ބާސެލޯނާގެ ޑިފެންޑަރު ޖެރާޑް ޕީކޭ އަށް މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާ ރޮޖާ ފެޑެރާ ފާޑުކިއައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016
ރޭންކިން އެއް ވަނައިގައި އޮވެ މަރޭ ސީޒަން ނިންމާލައިފި

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 21) - އޭޓީޕީ ވޯލްޑް ޓުއާސް ފައިނަލުގައި ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ބަލިކޮށް ރޭންކިން އެއް ވަނައިގައި އޮވެ އެންޑީ މަރޭ މި އަހަރުގެ ޓެނިސް ސީޒަން ނިންމާލައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016
އުނދަގޫ މޮޅަކަށް ފަހު މަރޭ ސެމީއާ ގާތަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 17) - ޖަޕާންގެ ކެއި ނިޝިކޯރީ އަތުން ފަހަތުން އަރައި ހޯދި އުނދަގޫ މޮޅަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ އޭޓީޕީ ވޯލްޑް ޓުއާ ފައިނަލްސްގެ ސެމީގެ ޖާގައަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016
ރޭންކިން އެއް ވަަނަ ދަމަހައްޓަން ފަސޭހަނުވާނެ: މަރޭ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 15) - ޓެނިސް ރޭންކިންގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓަން ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ ބުނެފި އެވެ.