01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 1
ލޯބިވެރިޔާ އަށް ޕްރޮޕޯޒްކުރީ ކްރިކެޓް މެޗެއްގެ ތެރެއިން

އިންޑިއާ އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ އާދީއްތަ ދުވަހު އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބައްދަލުކުރި ކްރިކެޓް މެޗެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު މަންޒަރަކުން އެ މެޗް ވަރަށް ހާއްސަވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 5
ތިން ދުވަހުން 7 ބައްރަށް ދަތުރުކޮށްގެން ރެކޯޑެއް

އެންމެ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ހަތް ބައްރުގެ 208 ގައުމަކަށް ދަތުރުކޮށްގެން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ޒުވާން އަންހެން ޑޮކްޓަރަކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 1
ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ގުރައަކާ ހެދި

ގުރައެއް ގެންގުޅެވުމަކީ ހަމަ ނަސީބެކޭ ނޫނީ ބުނާކަށް އެންޓަން އެންގީން މިހާރު ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ ގެ އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއްގައި ސަލާމަތްވީ އޮޅުކޮށްގެން ގެންގެޅޭ "އެރިކް" ނަމަކަށް ކިޔާ ފެހި ކުލައިގެ ގުރައެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ނިދާފައި އޮއްވައި ދަންވަރު އޭތި ގޮވައި ހޭނުލެއްވި ނަމަ ދެ ބުރީގެ ގެ އެއްކޮށް އަނދައި، އެންޓަންގެ...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 7
އަލުން ހަނދަށް ދިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ހަތް ގައުމެއް

އެމެރިކާ އިން އަލުން ހަނދަށް ދާން ފަށާފައިވާ "އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ގައުމާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން އާޓެމިސް އެކޯޑްސްގައި ހަތް ގައުމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
އެންކްރިޕްޓެޑް އެޕްތަކަށް އެކްސެސް ހޯދަން އެއްބަސްވުމެއް

މި ޒަމާނުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްތަކުގައި ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ދީފައިވާ "އިންޑް-ޓު-އިންޑް" އެންކްރިޕްޝަނަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެކްސެސްވުމުގެ ބާރު ހޯދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ގައުމުތަކަކުން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 1
70 ޑޮލަރާހެދި 19،000 ޑޮލަރުގެ ދަބަސް ގެއްލިއްޖެ

ކިނބޫ ހަން ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ 19،000 ޑޮލަރުގެ އަތްދަބަހެއް އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް އެތެރެކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ 70 ޑޮލަރުން ސަލާމަތްވުމަށް ހުއްދަ ނެތި އެތެރެކުރުމުން އޭގެ ވެރިމީހާ އަށް އެ ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 3
އޮސްޓްރޭލިއާ އިން 300،000 ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފި

ދަރިމައިވުމުގެ ސިއްހަތާއި ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތާއި އެކަމާ ގުޅޭ ހިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަން އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް 300،000 ޑޮލަރުގެ (4.6 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެހީއެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުއްޖާ ކޮލަމިސްޓަކަށް ދައުވާކޮށްފި

އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުން ސްކޫލްގައި ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނު އޮސްޓްރޭލިއާ ކްއަޑޭން ބޭލްޒްގެ މަންމަ ބުލީއަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން އާންމުކުރި ވީޑިއޯ އަކީ އޮޅުވާލައިގެން އެހީ ހޯދަން ހެދި މަކަރެއް ކަމަށް ބުނެ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނޫހެއްގެ ކޮލަމިސްޓަކު ދެއްކި ވާހަކަތަކަކާ...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 6
އޮސްޓްރޭލިއާއިން 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕީޕީއީ

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ޕީޕީއީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮޮށްފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 78
ސައިންސްވެރިޔާ ޝަކީލް: ދިވެހިންނަކީ ކާމިޔާބުކުރާ ބައެއް

ދިވެހި ސައިންސްވެރިޔާ އިސްމާއިލް ޝަކީލަށް މި ފަހުން އެންމެ ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެއް ޚަބަރަކަށް ވީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް، 19 އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާނަކު ވެންޓިލޭޓަރެއް ހެދި ވާހަކަ އެވެ. ޑރ. ޝަކީލް މިކަން ފާހަގަކުރެއްވީ ވަރަށް އުފާވެރި އަދި އުއްމީދީ ޚަބަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެ ޒުވާނާގެ ވާހަކަ ނޫހުގައި ޖެހުމުން، އޭނާ...

08 ޖުލައި

July 08, 2020 3
ދެވަނަ ރާޅާއެކު 5 މިލިއަން މީހުންގެ ސިޓީ ލޮކްޑައުނަށް

މެލަބަން (ޖުލައި 8) - ދެވަނަ ރާޅެއްގެ ކޭސްތައް ފެންނަން ފެށުމާ އެކު އޮސްޓްރޭލިއާ ގަޑިން މިރޭ 12 އިން ފެށިގެން، ފަސް މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ މެލްބަން ލޮކްޑައުން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
މެލްބަން އިންޑިއާ ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބާއްވަމުން އަންނަ އިންޑިއަން ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އޮފް މެލްބަމް (އައިއެފްއެފްއެމް) ގެ މި އަހަރުގެ އެޑިޝަން ބޭއްވުން ފަސްކޮށްފި...

June 30, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބީޝެކް ބައްޗަން ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވެބް ސިރީޒް "ބްރީތު: އިން ޓު ދަ ޝެޑޯ" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 6
ޓީއެމްއޭގެ މައި ހިއްސާދާރު ވާޖިން އޮސްޓްރޭލިއާ ގަނެފި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ މައި ހިއްސާދާރު ކަަމަށްވާ ބެއިން ކެޕިޓަލް އިން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިން، ވާޖިން އޮސްޓްރޭލިއާ ގަނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 1
ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސިފައިން މެލްބަން އަށް

މެލްބަން (ޖޫން 25) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެ ދެ ވަނަ ރާޅެއްގެ ބިރު ބޮޑުވެދާނެތީ، ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން އޮސްޓްރޭލިއާ ސިފައިން މެލްބަން އަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 1
އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރަށް ހެކަރުންގެ ނުރައްކާ

ސިޑްނީ (ޖޫން 19) - ހެކަރުންގެ ހަމަލާތައް އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައިވާ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ސްކޮޓް މޮރިސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 2
މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރަން ހިއްސާ ހިލޭ ދެނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މުވައްޒަފުން ކުރަން ޖެހިފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތަކާއި އެ މީހުން ކުންފުންޏަށްޓަކައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ސުޕަމާކެޓް ޗެއިން ވޫލްވޯތުސް ގްރޫޕުން އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ހިލޭ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 9
ސިކުންތަކު 10000 ފިލްމު ޑައުންލޯޑްކުރެވޭ އިންޓަނެޓް

އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް ދަށް ވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ޝަކުވާއެކެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރު ދުވަހަކު ވެސް ނުވާތީ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 2
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އެޕްތަކުގެ މަގްބޫލްކަން ބޮޑުވަނީ

ސިޑްނީ (އެޕްރީލް 29) - އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި ސިންގަޕޫރު އަދި ސައުތު ކޮރެއާ ފަދަ ގައުމުގައި މިހާރު ވަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އެޕްތައް ހަދައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 8
ކޮރޯނާ ކިޔާ ކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާ ޓައިޕްރައިޓަރެއް

މިދިޔަ މަހު ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސް އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ރީޓާ ވިލްސަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްގެން ފަރުވާދިން އިރު، އެ ގައުމުން ވަރަށް ހާއްސަ އެކުވެރިއެއް ލިބިފައިވެ އެވެ. އެއީ އުމުރުން 8 އަހަރުގެ ކޮރޯނާ ޑި ރީޒް އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 1
ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅު ސެންސައެއް ހަދަނިކޮށް ލަނޑެއް!

އިހުތިޔާރަކާ ނުލައި މޫނާ އަތް ކައިރިކުރެވޭ ނަމަ އަންގައިދޭ ސެންސައެއް ހަދަން އުޅުނު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޒުވާން ސައިސްޓިސްޓަކަށް އަމިއްލަ އަށް ލިބުނު ބޮޑު ލަނޑަކާ ހެދި ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.