22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 5
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 35
އޮސްޓްރޭލިއާއިން ދިވެހި ކުއްޖަކު ފޮނުވާލުމުގެ ބިރު

އުފެދުމުގައި ހުރި ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ދިވެހި ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ވިސާ ނުލިބި، ޑިޕޯޓްކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019
އެންމެ ޕިއްޒާއަކުން 154 ޗީޒެއްގެ ރަހަ

ޕިއްޒާ ފުރިހަމަކޮށްދޭ މައިގަނޑު އެއްޗަކީ ޗީޒެވެ. އެހެންވެ އެންމެ ޕިއްޒާއަކުން އެތައް ރަހައެއްގެ ޗީޒް ތަޖުރިބާކޮށްލުމަކީ ޕިއްޒާ އަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލަކަށް ވާނެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 4
ބިސްޖެހި ކުއްޖާ އެއްކުރި ފައިސާ ނިއު ޒީލެންޑަށް

ސިޑްނީ (މާޗް 19) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ދެ މިސްކިތަށް ހަމަލާ ދިނީ އެ ގައުމަށް މުސްލިމުން ޒިޔާރަތް ކުރާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސެނެޓަރުގެ ބޮލަށް ބިސް ޖެހި ކުޑަ ކުއްޖާގެ ގާނޫނީ ފީގެ ގޮތުގައި އެއްކުރި ފައިސާ އިން ބޮޑު ބައެއް، މިސްކިތަށް ދިން ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 2
ތީރުން ސަލާމަތްކޮށްދިން އައްޑަނައަކަށްވީ އައިފޯނެއް

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ދެ މީހެއްގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ކުރިމަތިލުމެއްގައި އެކަކު ތީރުން ހަމަލާ ދިނުމުން، އައިފޯނެއް އައްޑަނައަކަށްވެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019
ބޯއިން 737 ގެ ބޯޓުތައް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން މަނާކޮށްފި

ސިޑްނީ (މާޗް 13) - ބޯއިން 737 މެކްސް8 ގެ ހުރިހާ ބޯޓެއްގެ ދަތުރުތައް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ވެސް މަނާކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 1
ވުލްވުރިން ކުޅެގެން ހިއު ޖެކްމަން ރިކޯޑް ފޮތަށް

"އެކްސް މެން" ގެ ފިލްމުތަކުން ފެށިގެން "ވުލްވްރިން" ގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެމުން ދިޔަ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ހިއު ޖެކްމަން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019
އޮސްޓްރޭލިއާގައި އިމޯޖީތައް ނަމްބަރު ޕްލޭޓްތަކަށް

ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެކު ދިރިއުޅުމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު ވެހިކަލްތަކުގެ ނަންބަރު ޕްލޭޓުން ފެންނަ ގޮތް ހަދަން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކްއީންސްލޭންޑުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. ސްމާޓް ފޯނު ފަދަ ވަސީލަތްތަކާ އެކު މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުން އާންމުވެފައިވާ އިމޯޖީތައް ނަންބަރު ޕްލޭޓަށް ގެންނަނީ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019
އިސްކޮޅު ހުންނަވަރުގެ ބޮނޑިކޮޕީއެއް ހައްދައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދަނޑުވެރި ދެމަފިރިއަކު، ބޮނޑިކޮޕީ ހެއްދޭނީ ކިހާ ބޮޑުކޮށްތޯ ބެލުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގައި އާދަޔާ ހިލާފް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019
ގެންގުޅޭ ކުއްތާ ވައްވައް ޖަހާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ގެންގުޅޭ ކުއްތާ ވައްވައް ޖަހާ ނަމަ އޭގެ ވެރިމީހާ ޖޫރިމަނާކުރާ ގަރާރެއް ފްރާންސްގެ އަވަށެއްގައި ފާސްކޮށް، ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 1
ޖަލުގައި ތާށިވި ބަހުރޭނުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ދޫކޮށްލައިފި

މެލްބަން، އޮސްޓްރޭލިއާ (ފެބްރުއަރީ 12) - ބަހްރޭނަށް އުފަން އެކަމަކު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ހަކީމް އަލް-އަރައީބީ، ތައިލެންޑުގެ ޖަލުގައި ތާށިވިތާ 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ފަހު އިއްޔެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 3
މާމުއިކުޅަނދުރު ވެސް އާދައިގެ ހިސާބު ހަދާލަން އެނގޭ

އިންސާނުންނަށް ލިބިގެންވާ ވަރުގެ ސިކުނޑިއެއް ޖަނަވާރުންނާއި ސޫފާސޫފިތަކަށް ލިބިގެން ނުވިޔަސް، އެސޮރުމެންގެ ކުޅަދާނަކަން އަޖައިބުކުރުވަ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 3
އަހަރުގެ ބަތަލުންނަކީ ހޮހަޅައިން ކުދިން ސަލާމަތްކުރި ޑޮކްޓަރުން

ސިޑްނީ (ޖެނުއަރީ 26) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އިސް ރޯލެއް އަދާކުރި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދެ ޑޮކްޓަރުން އެ ގައުމުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ...

January 26, 2019 3
ފާހާނާކުރަން އިންދާ ހަރުފައެއް ހަަމަލާ ދީފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނަކު ބޮޑުކަމުދާން އިންދައި ފާހާނާތަށި ތެރެއިން ހަރުފައެއް އޭނާ އަށް ހަމަލާ ދީފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 49
ކުއީންސްލެންޑުގެ ސިޔާސަތެއްގައި ދިވެއްސެއްގެ ދިރާސާ!

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ހަދަމުން ދިޔަ ކޯހުގެ ފަހު އަހަރު އިންޓާންޝިޕެއް ލިބުނީމާ ޝާމް ނަސީރު މަސައްކަތްކުރީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާށެވެ. އޭނާ ހެދި ދިރާސާއަކީ ކުއީންސްލެންޑަށް ބޭނުންތެރި އެއްޗަކަށް ވެ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ތަންފީޒުކުރަން އެ ހޯދުންތައް ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމަކަށް ޝާމް، 24، ހިއެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ގްރިފިތު ޔުނިވާސިޓީން...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018
އޮސްޓްރޭލިއާ، ބްރެޒިލްގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރަން އެދިއްޖެ

ގާހިރާ (ޑިސެމްބަރު 19) - ގުދުސް އަށް އެމްބަސީ ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި ބްރެޒިލްގެ ނިންމުން ބަދަލު ކުރަން ގޮވާލާ ގަރާރެއް އަަރަބި ލީގުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 8
އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ހުޅަނގު ގުދުސް: އޮސްޓްރޭލިއާ

ސިޑްނީ (ޑިސެމްބަރު 15) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ހުޅަނގު ގުދުސް ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ސްކޮޓް މޮރިސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބިޔަ ކެންގަރޫ "ރޮޖާ" މަރުވެއްޖެ

ބިޔަކަމުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން 2015 ގައި ހުއްޓުނު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކެންގަރޫ ރޮޖާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ފަލަވުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްދޭނެ ބޭސްގުޅައެއް؟

ބައެއް މީހުންނަކީ ފަލަވެދާނެތީ ކާން ބިރުން އުޅޭ މީހުންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ފަލަ ބަލީގެ މައްސަލައަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ދުޅަހެޔޮކަމާއި ލޫޅާފަތިކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ލޯބި ކުރަން ފަށާފައިވާ ޒަމާނެއްގައި ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ޝައުގުވެރި އަދި...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 2
ހޫނުގަދަވުމުން ނަފްސާނީ ގެއްލުންތައް ލިބޭ

އާދަޔާޚިލާފު ގަދަ ހޫނުގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަން ޖެހުމުން ސިކުނޑި އަށް އަސަރުކޮށް، ވަޒީފާއެއް ނުލިބިގެން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ބުރޫއަރާ މިންވަރާ އެއްވަރަކަށް، ނަފްސާނީ ގެއްލުންތައް ލިބޭ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދިރާސާވެރިންތަކެއް ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 2
ސްޓްރޯބެރީއަށް ތިނޯސް ލީ މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރު

ސިޑްނީ (ނޮވެމްބަރު 12) - އޮސްޓްރޭލިއާގައި އުފެއްދި ސްޓްރޯބެރީން ތިނޯހާއި ޕިން ފެނުނު މައްސަލާގައި 50 އަހަރުގެ މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.