19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020
ވައިގެ ތެރޭގައި ދެ ބޯޓު ޖެހި ހަތަރު މީހުން މަރުވެއްޖެ

މެލްބަން (ފެބްރުއަރީ 19) - އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބަންގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ކުޑަ ދެ މަތިންދާ ބޯޓު ވައިގެ ތެރޭގައި ޖެހި ހަތަރު މީހުން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

February 19, 2020 3
އެމްއެޗް370 ވައްޓާލީ ޕައިލެޓްކަމަށް ކުރިން ގަބޫލްކުރި

ސިޑްނީ (ފެބްރުއަރީ 19) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ބޯޓު އެމްއެޗް370 ވައްޓާލީ ޕައިލެޓް ގަސްދުގައި ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ "އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް" ކުރިން ގަބޫލްކުރި ކަމަށް...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 1
ހުޅުމާލޭގެ ހަމަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރު

ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 3
ސީޕީ، އޮސްޓްރޭލިއާ ފުލުހުންގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

ކަމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގައި އެ ގައުމުގެ މަރުކަޒީ ފުލުހުންގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 17
ހަރުކަށި ފިކުރުން ދީފާނެ ގެއްލުމަކަށް ތިބީ ތައްޔާރަށް

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ މީހުން ދީފާނެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 2
"ޕިއްޒާ ފޮތި" އަނގޮޓިއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޕިއްޒާ ޗެއިން ޑޮމިނޯސްގެ އޮސްޓްރޭލިއާ ގޮފިން އެހަކަށް "ޕިއްޒާ ފޮއްޗެއް" އިންނަ އަނގޮޓިއެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެ...

February 08, 2020
އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަވަށަކަށް "ވާލުގެ ތޫފާނެއް"

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުޑަކުޑަ އަވަށަކަށް ވާލުގެ ބޮޑު "ތޫފާނެއް" ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 24
ހުޅުމާލޭގެ ހަމަލައާ ގުޅިގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލައިގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 72
ހުޅުމާލޭގައި ވަޅި ހެރި މައްސަލައިގެ ޒިންމާ "ނަގައިފި"

ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާ މީހަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ވަޅިން ހަމަލަދިން މައްސަލައިގެ ޒިންމާ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާއަތަކުން ނަގާ ކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި...

February 05, 2020 11
ރޭގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ހުޅުމާލޭގައި ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް ރޭ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި އަދި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
ވޫހާންއިން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ދާ މީހުން ކަރަންޓީން ކުރަނީ

ސިޑްނީ (ޖެނުއަރީ 29) - ޗައިނާގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރޭ ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި އޮސްޓްރޭލިއާ މީހުން އެ ސިޓީން ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އިރު އެ މީހުން އެ ގައުމުގެ...

January 29, 2020 20
އޮސްޓްރޭލިއާ ސައިންސްވެރިން ކޮރޯނާ ވައިރަސް އުފައްދައިފި

ޗައިނާގެ ވޫހާން އިން އުފަންވެ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަސް، އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސައިންސްވެރިން އަމިއްލަ އަށް އުފައްދައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 6
ވޫހާން ވައިރަސް އަށް ވެކްސިން ހަދަން 16 ހަފުތާ

ޗައިނާ އިން އުފަންވެ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާނެ ވެކްސިނެއް 16 ހަފުތާ ތެރޭ އުފެއްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ކްއީންސްލޭންޑް (ޔޫކިއު) އިން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ފަޔަ ފައިޓަރުންނަށް އެހީވާން 103 މީޓަރުގެ ޕިއްޒާއެއް

އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އަލިފާން ރޯވުމުގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަޔާ ފައިޓަރުންނަށް އެހީވާން ފައިސާ އެއްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ރެސްޓޯރަންޓަކުން 103 މީޓަރުގެ ޕިއްޒާއެއް އާދީއްތަ ދުވަހު ތައްޔާރުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 7
އޮސްޓްރޭލިއާގައި ހުރި ދިވެހި ކުއްޖާއަށް ވިސާ ލިބިއްޖެ

ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުން، އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ފޮނުވައިލަން ނިންމި ދިވެހި ފިރިހެންކުއްޖާ އަށް އެ ގައުމުން ވިސާ ހަމަޖައްސައިދީފި ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 1
ފަސް ދުވަސް ވަންދެން ޗާޖު ހިފަހައްޓާ ބެޓެރިއެއް

ޗާޖުކޮށްގެން ފަސް ދުވަސް ވަންދެން ފޯނު ބޭނުންކުރެވޭ ވަރުގަދަ ބެޓެރިއެއް އީޖާދުކޮށް، ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރިސާޗަރުންގެ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 1
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބިޔަ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

ސިޑްނީ (ޖެނުއަރީ 13) - އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ އަނދަމުން ދިޔަ ބިޔަ އަލިފާންގަނޑު ތިން މަސް ދުވަހަށް ފަހު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަލިފާން ނިއްވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 10
އޮސްޓްރޭލިއާ އިން 10،000 ޖަމަލު މަރާލަނީ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހަނަފަސްކަމާ އެކު ފެނުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެ، އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ޖަމަލުތައް މާ ގިނައިން ފެން ބޯ މައްސަލަ ބޮޑުވުވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެތައް ހާސް ޖަމަލެއް މަރައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަށް ކްރިސްގެ މިލިއަން ޑޮލަރު

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، އެ ގައުމަށް އުފަން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު...

January 09, 2020 2
ބިލިއަނަރު ކައިލީ ވެސް އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް އެހީވެއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ކުރިމަތިވެފަވާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން އެހީވުމުގެ ގޮތުން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރު އެމެރިކާގެ ކައިލީ ޖެނާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 2
ވާރެއާ އެކު އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަލިފާންގަނޑަށް މަޑުޖެހުމެއް

ސިޑްނީ (ޖެނުއަރީ 6) - އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާ އަލިފާންޑު، ހިމަފޮދު ވާރެއާ އެކު، ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އުއްމީދެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

January 06, 2020 2
އަލިފާން ރޯވި ޔޮޓް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ކ. ތުލުސްދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ކުޑަވިލިނގިލީގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮއްވައި ރޭ ފަތިހު އަލިފާން ރޯވި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔޮޓް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
އަލިފާން ނިއްވާ އުޅަނދުގެ ސައިރެން ދޫންޏެއްގެ އަޑުން

އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް މި ވަގުތު ކުރިމަތި ވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ އެ ގައުމުގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ، އަނދަމުން ދިއުމެވެ. އެހެންވެ، އެ ގައުމުގައި މިހާރު އެންމެ ގަދައީ އަލިފާން ނިއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސައިރެންގެ އަޑެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އަލިފާން ނިންވުމުގައި ލޯތްބާ އެކު!

މަތީގައި ވާ ފޮޓޯއިން އެ ފެންނަނީ ޑެނިލް ނޮކްސް، އަލިފާންގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ހިނގާފައި އަންނަ ތަނެވެ. މިއީ ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. މިއީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިހާރު ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ނިންވަން، ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ އެތައް ބައެއްގެ ހިތްވަރު ދައްކައިދޭ ހަގީގީ މަންޒަރެކެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019
އާޓިފިޝަލް ސްވީޓްނާއިން ފަލަވުމާއި ހަކުރުބަލި

ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު އާޓިފިޝަލް ސްވީޓްނާ ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެއީ މާ ބޮޑު އިތުބާރެއް ކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމުގެ ބަހުސަކީ ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ހޫނެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ޕޫމާގެ ބޫޓެއް

އީ-ސްޕޯޓްސް ނުވަތަ ވީޑިއޯ ގޭމްތަކަށް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕޫމާ އިން އިސްޓާކީނެއް ކަހަލަ ބޫޓެއް ނެރެފި އެވެ.