01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019
ކަނޑުމައްޗަށް ބަލި މީހުންނަށް ހާއްސަ ކްރޫޒް ޝިޕެއް

ބައެއް މީހުންނަކީ ކަނޑުދަތުރަކަށް ނުކުންނަ އިރަށް ބޯ އަނބުރައި ހޮޑުލެވޭ މީހުންނެވެ. ކްރޫޒް ދަތުރެއް ކޮށްލަން ބޭނުންވިޔަސް ބައެއް މީހުންނަށް އެކަން ނުވާ ސަބަބަކީ މިއި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 6
19 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރު ނިއު ޔޯކުން އޮސްޓްރޭލި އަށް

ސިޑްނީ (އޮކްޓޯބަރު 20) - ހުއްޓުމެއް ނެތި އެންމެ ދިގު ދަތުރުކުރި ކޮމާޝަލް ފްލައިޓް ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީ އަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 4
އަބަދު ވެޑިން ޑްރެސް ލައިގެން އުޅޭ މީހެއް

އޭނާ ބާޒާރުކޮށްލަން ދާއިރު ވެސް ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ބަލަން ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް، ޖިމަށް ދާއިރު ވެސް، މަހަށް ދާއިރު އަދި ހާއްސަ ހަފުލާއަކަށް ދިޔަޔަސް އަބަދު ލަނީ އެއް ހެދުމެކެވެ. އެއީ ކައިވެނީގެ ހެދުމެވެ. އެ ނޫން އެއްޗެއް އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެޑެލެއިޑަށް ނިސްބަތްވާ 43 އަހަރުގެ މި އަންހެން މީހާ އަށް ލެވޭ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. އަދި އެ ނޫން...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 1
އިނގިރޭސި ވިލާތުން އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ދާން 4 ގަޑިއިރު

މިހާރު ޓެސްޓްކުރަމުން އަންނަ ސިނަޖެޓިކް އެއާ ބްރީތިން ރޮކެޓް އިންޖީނު (ސޭބަ) ގެ އެހީގައި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި، މަތިންދާބޯޓްގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުން އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އެންމެ ހަތަރު ގަޑިއިރަށް ކުރުކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްޕޭސް އެޖެންސީން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 3
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފުރަތަމަ ކަނޑުއަޑީގެ ހޮޓާ ހުޅުވަނީ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފުރަތަމަ ކަނޑުއަޑީގެ ހޮޓާ ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 2
ހާލެއް ދިން ހަމަލާއަކުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނަކު ގޭގައި ގެންގުޅުނު ހާލެއް އޭނާ އަށް ދިން ހަމަލާތަކަކާ ގުޅިގެން ފަރުވާދެނިކޮށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 6
އޮސްޓްރޭލިއާގައި ހުރި ކުއްޖާ އަށް ވިސާ ދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ދިވެހި ފިރިހެން ކުއްޖަކު އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ފޮނުވާލަފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން ވިސާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 1
އިންސްޓްރަކްޓާ ހޭނެތުމުން ޓްރޭނީ ޕައިލެޓް ބޯޓުޖައްސައިފި

ޕާތު (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - މަތިންދާ ބޯޓު ދަސްކުރުމުގެ ދަތުރެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުދުހުނު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޓްރޭނީ ޕައިލެޓުގެ އިންސްޓްރަކްޓާ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބޯޓު ތެރޭގައި ހޭނެތުމުން، ދަސްކުރާ ދަރިވަރު ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ބޯޓު ޖައްސައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 1
ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި އެންމެ ރައްކާތެރީ ޔޫކޭގައި

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ބާޒާރުތަކުގައި ވިއްކަން ހުންނަ ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި އެންމެ ރައްކާތެރީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 3
އެމެރިކާ އިން އުފައްދާ ލަޝްކަރުގައި އޮސްޓްރޭލިއާ

ކެންބަރާ (އޮގަސްޓް 21) - ގަލްފުގެ ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅި ބަލަހައްޓަން އެމެރިކާ އިން އުފައްދާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ލަޝްކަރުގައި އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019
ޝާހްރުކްގެ ނަމުގައި ޕީއެޗްޑީ ސްކޮލަޝިޕެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އޮސްޓްރޭލިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މި އަހަރުގެ އިންޑިއަން ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އޮފް މެލްބަން (އައިއެފްއެފްއެމް) ގައި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ހާނަށް ލެ ޓްރޯބް ޔުނިވަސިޓީން އޮނަރަރީ ޑިގްރީގެ ޝަރަފު އަރުވައި، އޭނާގެ ނަމުގައި ޕީއެޗްޑީ ސްކޮލްޝިޕެއް ވެސް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2019 2
އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ސެމްސަންގަށް ދައުވާކޮށްފި

ފެން ނުވަންނާނެ ކަމަށް ބުނެ ސެމްސަންގުން އިސްތިހާރުކުރި ފޯނުތަކަކަށް ފެންނަ ވަންނަ ކަމަށާއި އެއީ އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް ބުނެ އޮސްޓްރޭލިއާ އިން، ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 9
ނިއު ޒީލެންޑްގެ މުސްލިމުންގެ ގާތިލް ކުށް ގަބޫލެއްނުކުރި

ނިއު ޒީލެންޑްގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ މިސްކިތެއްގައި ހުކުރަށް ތިބި މުސްލިމުންގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ 51 މީހުން މަރާލި ގާތިލް، އޭނާގެ ކުށަށް ކޯޓުގައި މިއަދު އިއުތިރާޒްކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019
އުދުހޭ ޓެކްސީގެ ހިދުމަތަށް އޫބާ ތައްޔާރުވަނީ

އުދުހޭ ޓެކްސީގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް އަންނަ އަހަރު ފަށައި، ވިޔަފާރި އުސޫލުން 2023 ގައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އޫބާ އިން ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 1
އޫބާ ކަނޑު އަޑިއަށް؛ ދަތުރަކަށް 3،000 ޑޮލަރު

އެންމެ ފުޅާކޮށް ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދޭ އެމެރިކާގެ އޫބާ އިން ކަނޑު އަޑިއަށް ވެސް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
ނިއު ޒިލެންޑްގެ މިސްކިތްތަކަށް ދިން ހަމަލާ އަށް ފިލްމެއް

މިދިޔަ މާޗް މަހު ނިއު ޒިލެންޑްގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަށް ބިނާކޮށް "ހެލޯ ބްރަދާޒް" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 2
އޮސްޓްރޭލިއާގެ 50 ޑޮލަރުގެ އާ ނޫޓްގައި ކުށެއް

އޮސްޓްރޭލިއާގައި މީގެ ހައެއްކަ މަސް ކުރިން ބޭނުންކުރަން ފެށި އެ ގައުމުގެ 50 ޑޮލަރުގެ އާ ނޫޓްގައި ލިޔުމުގެ ކުށެއް އިންކަން ފާހަގަވެ ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 8
އޮސްޓްރޭލިއާގައި ހުރި ކުއްޖާގެ ދިފާއުގައި ޕެޓިޝަނެއް

ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ދިވެހި ފިރިހެން ކުއްޖަކު އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ފޮނުވާލަފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން، އެ ކުއްޖާގެ ދިފާއުގައި ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 1
އަންހެނުންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރީ އޮސްޓްރޭލިއާ

އަންހެނުންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރި އަދި އަމާން ގައުމަކީ އޮސްޓްލިއާ ކަމަށް މި އަހަރުގެ ގްލޯބަލް ވެލްތު މައިގްރޭޝަން ރިވިއުގައި ވެސް ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 7
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.