11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 3
އޮސްޓްރޭލިއާ އިން 300،000 ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފި

ދަރިމައިވުމުގެ ސިއްހަތާއި ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތާއި އެކަމާ ގުޅޭ ހިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަން އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް 300،000 ޑޮލަރުގެ (4.6 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެހީއެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުއްޖާ ކޮލަމިސްޓަކަށް ދައުވާކޮށްފި

އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުން ސްކޫލްގައި ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނު އޮސްޓްރޭލިއާ ކްއަޑޭން ބޭލްޒްގެ މަންމަ ބުލީއަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން އާންމުކުރި ވީޑިއޯ އަކީ އޮޅުވާލައިގެން އެހީ ހޯދަން ހެދި މަކަރެއް ކަމަށް ބުނެ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނޫހެއްގެ ކޮލަމިސްޓަކު ދެއްކި ވާހަކަތަކަކާ...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 6
އޮސްޓްރޭލިއާއިން 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕީޕީއީ

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ޕީޕީއީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮޮށްފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 77
ސައިންސްވެރިޔާ ޝަކީލް: ދިވެހިންނަކީ ކާމިޔާބުކުރާ ބައެއް

ދިވެހި ސައިންސްވެރިޔާ އިސްމާއިލް ޝަކީލަށް މި ފަހުން އެންމެ ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެއް ޚަބަރަކަށް ވީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް، 19 އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާނަކު ވެންޓިލޭޓަރެއް ހެދި ވާހަކަ އެވެ. ޑރ. ޝަކީލް މިކަން ފާހަގަކުރެއްވީ ވަރަށް އުފާވެރި އަދި އުއްމީދީ ޚަބަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެ ޒުވާނާގެ ވާހަކަ ނޫހުގައި ޖެހުމުން، އޭނާ...

08 ޖުލައި

July 08, 2020 3
ދެވަނަ ރާޅާއެކު 5 މިލިއަން މީހުންގެ ސިޓީ ލޮކްޑައުނަށް

މެލަބަން (ޖުލައި 8) - ދެވަނަ ރާޅެއްގެ ކޭސްތައް ފެންނަން ފެށުމާ އެކު އޮސްޓްރޭލިއާ ގަޑިން މިރޭ 12 އިން ފެށިގެން، ފަސް މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ މެލްބަން ލޮކްޑައުން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
މެލްބަން އިންޑިއާ ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބާއްވަމުން އަންނަ އިންޑިއަން ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އޮފް މެލްބަމް (އައިއެފްއެފްއެމް) ގެ މި އަހަރުގެ އެޑިޝަން ބޭއްވުން ފަސްކޮށްފި...

June 30, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބީޝެކް ބައްޗަން ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވެބް ސިރީޒް "ބްރީތު: އިން ޓު ދަ ޝެޑޯ" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 6
ޓީއެމްއޭގެ މައި ހިއްސާދާރު ވާޖިން އޮސްޓްރޭލިއާ ގަނެފި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ މައި ހިއްސާދާރު ކަަމަށްވާ ބެއިން ކެޕިޓަލް އިން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިން، ވާޖިން އޮސްޓްރޭލިއާ ގަނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 1
ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސިފައިން މެލްބަން އަށް

މެލްބަން (ޖޫން 25) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެ ދެ ވަނަ ރާޅެއްގެ ބިރު ބޮޑުވެދާނެތީ، ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން އޮސްޓްރޭލިއާ ސިފައިން މެލްބަން އަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 1
އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރަށް ހެކަރުންގެ ނުރައްކާ

ސިޑްނީ (ޖޫން 19) - ހެކަރުންގެ ހަމަލާތައް އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައިވާ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ސްކޮޓް މޮރިސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 2
މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރަން ހިއްސާ ހިލޭ ދެނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މުވައްޒަފުން ކުރަން ޖެހިފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތަކާއި އެ މީހުން ކުންފުންޏަށްޓަކައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ސުޕަމާކެޓް ޗެއިން ވޫލްވޯތުސް ގްރޫޕުން އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ހިލޭ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 9
ސިކުންތަކު 10000 ފިލްމު ޑައުންލޯޑްކުރެވޭ އިންޓަނެޓް

އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް ދަށް ވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ޝަކުވާއެކެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރު ދުވަހަކު ވެސް ނުވާތީ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 2
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އެޕްތަކުގެ މަގްބޫލްކަން ބޮޑުވަނީ

ސިޑްނީ (އެޕްރީލް 29) - އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި ސިންގަޕޫރު އަދި ސައުތު ކޮރެއާ ފަދަ ގައުމުގައި މިހާރު ވަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އެޕްތައް ހަދައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 8
ކޮރޯނާ ކިޔާ ކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާ ޓައިޕްރައިޓަރެއް

މިދިޔަ މަހު ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސް އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ރީޓާ ވިލްސަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްގެން ފަރުވާދިން އިރު، އެ ގައުމުން ވަރަށް ހާއްސަ އެކުވެރިއެއް ލިބިފައިވެ އެވެ. އެއީ އުމުރުން 8 އަހަރުގެ ކޮރޯނާ ޑި ރީޒް އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 1
ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅު ސެންސައެއް ހަދަނިކޮށް ލަނޑެއް!

އިހުތިޔާރަކާ ނުލައި މޫނާ އަތް ކައިރިކުރެވޭ ނަމަ އަންގައިދޭ ސެންސައެއް ހަދަން އުޅުނު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޒުވާން ސައިސްޓިސްޓަކަށް އަމިއްލަ އަށް ލިބުނު ބޮޑު ލަނޑަކާ ހެދި ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020
"ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ބަލައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ބޮހީމިއަން ރަޕްސޮޑީ" ބަލައިގެން އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނަކަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހުރިހާ ސިނަމާތަކެއް ބަންދުކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތެރުމުންދާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހުރިހާ ސިނަމާތަކެއް ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 1
ޓޮމް ހޭންކްސްގެ ދެމަފިރިންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސްް އާއި އަންހެނުން ރީޓާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020
ފޭސްބުކް ގޮވައިގެން އޮސްޓްރޭލިއާ ކޯޓަށް

ޑޭޓާ ޕްރައިވެސީގެ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފުވެ، ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރާ އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެމްބްރިޖް އެނަލިޓިކާ ކުންފުނިން ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި ފޭސްބުކް މިދިޔަ އަހަރު ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ހަމަ މި މައްސަލާގައި އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ވެސް ފޭސްބުކްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް...

09 މާޗް

March 09, 2020 1
ދާޖަހާތީ ކޯމަހުގެ އާބާދީ 90 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ބޮޑެތި ދާ ޖަހައިގެން މަސްވެރިކަންކުރާތީ އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ކޯމަހުގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމުގެ އަސަރު އަދިވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުން ކަމަށް ސައިންޓިސްޓުންތަކެއް ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020
ކަރުގައި އަޅާ ފަށެއް "ބޭނީ" ދޮއްޓަކުން

އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބަންގެ ބުޓިކް ފިހާރެއްގައި އިޝްތިހާރުކުރަން މެނެކްއިންއެއްގައި އަޅުވާފައި އޮތް އަގުބޮޑު ވަސޭޗާ ބްރޭންޑްގެ ފަށެއް، މަސްބާނާ ދޮއްޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.