05 ޖުލައި

July 05, 2018 1
ޓީއެމްއޭގެ 50 ވަނަ ސީ ޕްލޭން ގެނެސްފި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް އިއްޔެ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ. މިއީ އެ ކުންފުނިން ގެނައި 50 ވަނަ ސީ ޕްލޭނެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 1
މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް އަންނަ މަހު 17ގައި

ނ. މާފަރުގައި އަލަށް ހަދާ އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަ ޓެސްޓް ފްލައިޓް އަންނަ މަހު 17ގައި ޖެއްސޭ ވަރަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 3
ވީއައިއޭގެ ޚިދުމަތްތައް ތިން ގަޑިއިރަށް މެދުކަނޑާލަނީ

ކުއްލި ހާލަތަކަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ތައްޔާރު ވެފައި އޮތް މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި، އެ ތަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ތިން ގަޑިއިރަށް މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 14
މަންތާ އެއާއިން 300 އެއްހާ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދެނީ

މަންތާ އެއާގެ ހިދުމަތް ފަށައިގަތުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 300 މީހުން އެކި ވަޒީފާތަކަށް ހޯދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 4
މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން 2.9 މިލިއަން ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

މާލީ ގޮންޖެހުންތަކާ ހެދި އުވާލަން ނިންމާފައިވާ މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން، ކުރިން ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކަށް 2.9 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދައްކަން މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 11
ޗައިނާގެ ބަޔަކާގުޅިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ އާ އެއާލައިނެއް

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއާލައިނެއް ހަދަން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

June 04, 2018 23
އާ އެއާޕޯޓުތަކާ އެކު ބޭނުން ވަނީ އެނދު

ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެކުނަށް އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓްތަކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ސިފަސިފައިގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ހއ. އަތޮޅުގައި އެކަހެރިކޮށް...

03 ޖޫން

June 03, 2018 47
އާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާލައިނެއްގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

ސީ ޕްލޭނާ އެކު، އާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާލައިނެއްގެ ޚިދުމަތް އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

June 03, 2018
އޮމާން އެއާގެ ދަތުރުތައް އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަށަނީ

އޮމާން އެއާގެ ދަތުރުތައް އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖެ އަށް އަލުން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 94
ކެބިން ކްރޫއާ ޒުވާބުކުރި މީހުންނަށް ބޮޑު އަދަބެއް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ލ. ކައްދު އަށް ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ބޯޓުގެ ކެބިން ކުރޫއާ ޒުވާބު ކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުން ހަ މަސް ވަންދެން އެ އެއާލައިންގެ އެއްވެސް ބޯޓެއްގައި ދަތުރުކުރުން، ލ. އަތޮޅު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އިއްޔެ މަނާކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 34
ފްލައިޓުގައި ކުރޫއާ ޒުވާބުކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ލ. ކައްދު އަށް ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ތިބި ބަޔަކު އެ ބޯޓުގެ ކެބިން ކުރޫއާ ދެބަސްވެ ޒުވާބު ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 2
ޗެކިން ކުރުމާއި ބޯޑިން ފާސް ދޫކުރުން ވެސް ގޭގައި

އެމިރޭޓްސް އެއާލައިނުން ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް، ގޭގައި ތިބެގެން ފޮށިތަންމަތި ޗެކިން ކޮށް ބޯޑިން ފާސް ވެސް ލިބޭ ހިދުމަތެއް އެ އެއާލައިނުން ފަށައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 4
ހިލޭ ލިބުނު އާފަލަކަށް 500 ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހިއްޖެ

ފްރާންސުން އެމެރިކާއަށް ދިޔަ މީހަކަށް ފްލައިޓްގައި ދިން އާފަލެއްގެ "އަގު" ގޮތުގައި 500 ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 6
އެމެރިކާގެ މަތިންދާބޯޓެއްގެ އިންޖީނު ގޮވައި މީހަކު މަރު

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 18) - އެމެރިކާގެ ސަައުތުވެސްޓް އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް 1380 ގެ އިންޖީނެއްގެ ބައެއް ވައިގެ ތެރޭގައި ނެއްޓި ބޯޓުގެ ކުޑަ ދޮރު ފަޅާލުމުން ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގައި ޕަސިންޖަރަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 8
ރާއްޖެ-ފިލިޕީންސްއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ފަަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި ފިލިޕީންސްއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ފެށުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ގައުމުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 2
މާފިނޮޅު ވަރުވާ އަށް ދުލެއް ނުކުރާނެ، އަޅާނީ އެއާޕޯޓް

ހއ. މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމައި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ރަށް ވަރުވާއަށް ދޫކުރަން އިއުލާނުކުރެވުނީ ޑޭޓާ ބޭސްގެ މައްސަލައަކުން ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 37
ހޯރަފުށި ކައިރީގައި އޮންނަ މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް

ހއ. ހޯރަފުއްޓާ އެއްފަޅެއްގައި އޮންނަ މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ސަބަބުން އެ ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަންނަ ދިރާސާ (އީއައިއޭ) ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އިން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 5
އެއާޕޯޓުގެ ދެ ރަންވޭ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ރަންވޭ އާއި މިހާރުގެ ރަންވޭ ގުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 2
ޕްލަމަރުން ތިބި ފްލައިޓެއް ފާޚާނާ ހަލާކުވެގެން ޖައްސައިފި

މަތިންދާބޯޓެއްގެ ފާޚާނާއެއް ރަނގަޅުކުރަން ކިތައް ޕްލަމަރުން ބޭނުންވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އޮސްލޯ އިން މިއުނިކަށް ދަތުރުކުރި ނޯވޭގެ ފްލައިޓެއްގައި 85 ޕްލަމަރުން ތިބި ނަމަވެސް ފާޚާނާގައި ޖެހުނު މައްސަލައެއް ރަނގަޅު ނުކުރެވިގެން ވަނީ ޖައްސަން ޖެހިފަ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 10
އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރާއިރު ރީތި ތަނަކަށް ހަދަން ޖެހޭ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީ ކުރާއިރު، އެއީ ފެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު...

January 29, 2018 3
އެއާޕޯޓުގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 3
ގިނިހިލައެއްކަމަށް ހީކުރި އެތި ވީ ނަޖިސްގަނޑަކަށް

މަތިން އެއްޗެއް ވެއްޓުމުން އެއީ ގިނިހިލައެއް ކަމަށް ހީކޮށް ބެލި އިރު އެއީ މަތިންދާބޯޓަކުން ވައްޓާލި ނަޖިސްގަނޑެއްކަން އެނގިއްޖެ އެވެ. މި ނަޖިސްގަނޑު ފެނުނީ އިންޑިޔާގެ ގުރުގައޮންގެ ފަޒިލްޕޫރް ބަދްލީ އަވަށުންނެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 5
ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ހިދުމަތް ފަށަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފެށުމަށް އަބޫ ދާބީ އޭވިއޭޝަން ގުރޫޕުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.