30 މެއި

May 30, 2019 6
މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ކެމްޕެއިނެއް ފަށަނީ

މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރަން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 7
ޑެންގީ އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: އެޗްޕީއޭ

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޑެންގީ އާއި ޗިކުންގުންޔާ އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށާއި، އެ ކަމާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި އާންމުންގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 1
އަމިއްލަ ޖަނާޒާގެ ޓިކެޓް ވިއްކި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، އަމިއްލަ ޖަނާޒާގެ ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ފައިސާ ހޯދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދުވަސްވީ މީހާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 1
ޑެންގީ ދަށްވެ ޗިކުންގުންޔާ ޖެހުނު އަދަދު މައްޗަށް

މީގެ ކުރީ މަސްތަކުގައި ގިނައިން ޖެހެނީ ޑެންގީ ކަމަށް ވިޔަސް މި މަހުގެ މިހާތަނަށް އެ ހުމަށް ވުރެ ގިނައީ ޗިކުންގުންޔާ ޖެހުނު މީހުން ކަމަށް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 10
ނަފްސާނީ ބަލި ގަބޫލުނުކުރާތީ ހައްގުތައް ގެއްލޭ: ފަޒްނާ

ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކަކީ ބައްޔެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލު ނުކުރާތީ، އެ މައްސަލަތައް ތަހައްމަލުކުރާ މީހުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ގެއްލޭ ކަމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 7
މިދިޔަ މަހު 271 މީހަކަށް ޗިކުންގުންޔާ ޖެހުނު

މިދިޔަ މަހު 271 މީހަކަށް ޗިކުންގުންޔާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 10
ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ގިނަ: ރައީސް

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އަށް ގެންގުޅުއްވާނީ ޒީރޯ ޓޮލެރަންސް ސިޔާސަތެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018
ދެކުނު އޭޝިއާގެ، އުރަމަތީ ކެންސަރު މަހާސިންތާ ފަށައިފި

ދެކުނު އޭޝިއާގެ، އުރަމަތީ ކެންސަރާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާގެ ދެ ވަނަ އަހަރީ ކޮންފަރެންސް ރާއްޖޭގައި މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 1
ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް އެލިއާއިން ބާއްވައިފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓާއި މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސް (އެމްބީއެސް) ގުޅިގެން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް މިއަދު އާޓް ގެލަރީގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 38
މާލެ ތެރޭގައި ކިއުބްތަކެއް، މިއީ ކޮންކަމެއް؟

މާލޭގެ އެކިއެކި ބުރުގައި މިހާރު ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މި ފެންނަނީ ކޮން ކިއުބްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟

01 މެއި

May 01, 2017 5
ޑީޓިއުންގެ ލަވައަކުން އެސްޓީއޯގެ މަސައްކަތް ދައްކާލަނީ

އެސްޓީއޯ ގެ އެނިވާސަރީ އަށް ހާއްސަކޮށް ޑީޓިއުން ބޭންޑުން ތައްޔާރުކުރި ވީޑިޔޯ ލަވަ ރޭ ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 2
ކުނި ނައްތައިލުމަށް "ފެހި ގުޅުން" ގާއިމުކޮށްފި

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ، ކުނި ނައްތާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)އާ އެކު ވިޔަފާރިތަކަކާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކަކުން "ފެހި ގުޅުން"ގެ ނަމުގައި މިއަދު އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016
ކެންސަރާ ގުޅޭ ދުވުމުގައި ބީއެމްއެލް އިން ބައިވެރިވަނީ

އުރަމަތީގެ ކެންސަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މާދަމާ ބާއްވާ "ޕިންކް ރިބަން ރަން- ވޯކް" ގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބައިވެރިވާން ނިންމައިފި އެވެ.