09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 8
ކަނޑުފަތާފައި އަށް ފެތުންތެރިން ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ހަވީރު ފިނިޖެހުނު ވަގުތު އެ އަށް ބައިވެރިން ބ. ކެންދޫ، އުތުރު ކޮޅުން މި ރަށަށް އެރީ އުފަލުން ފޮޅިގެން ތިބެ އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ހަތްފާގެ ތެރޭގައި 43.7 ކިލޯމީޓަރަށް ވުރެ ދިގުކޮށް ފަތާފައިވީ ނަމަވެސް މޫނު މަތިން ވަރުބަލިކަމެއް ނުފެނެ އެވެ. އެއަށް ވުރެ އެ މީހުން ތިބީ މާ އުފަލުންނެވެ. "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް" ގެ އެ އަށް ބައިވެރިން މި ރަށަށް އެ އެރީ...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 4
ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދިގު ފެތުން ފަތައިފި

ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019"ގެ ދިގު ފެތުމުގެ ބައިވެރިން، މިއަދު 6.75 ކިލޯމީޓަރަށް ފަތައި ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކަނޑު ހުރަސްކޮށް އެއް ދުވަހާ އެންމެ ދިގުކޮށް ފެތުމުގެ ރެކޯޑް ހަދައިފި އެވެ.