15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 1
ޔޫއްޕެގެ "ދައުވަތު" ޖޫންގައި

ޔޫސުފް (ޔޫއްޕެ) ޝަފީއު ޑައިރެޓްކޮށް މި އަހަރު ގެނެސްދޭ ތިން ވަނަ ފިލްމު "ދައުވަތު" އަންނަ ޖޫން މަހު އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 2
"ނަފުރަތުވުމުން" ގެ ޕްރިމިއާ މިރޭ

މި އަހަރު އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވާ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމު އަދި ޔޫސުފު (ޔޫއްޕެ) ޝަފީއު ޑައިރެކްޓްކޮށް ގެނެސްދޭ ދެވަނަ ފިލްމު "ނަފުރަތުވުމުން" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019
"ނަފުރަތުވުމުން" އަންނަ މަހުގެ 9 ގައި

ލޯބީގެ އަސަރުގަދަ ވާހަކައަކަށް ހަދާފައިވާ ފިލްމު "ނަފުރަތުވުމުން" އަންނަ މަހުގެ 9 ގައި އަޅުވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 7
ޑިންގީއެއްގައި ޖެހި ޓޫރިސްޓަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ބ. ދަރަވަންދޫ ކައިރީގައި ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޖަރުމަނުގެ ޓޫރިސްޓެއްގެ ބޮލުގައި ޑިންގީ އަކުން ޖެހި މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 6
ބ. އަތޮޅުގައި ކުނިން އާމްދަނީ ހޯދުމާ ދިމާލަށް!

ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި ރީތި ދޮންވެލިގަނޑާއި ސާފު މޫދުގައި ވެސް ހުސް ކުނިބުންޏެވެ. ޕްލާސްޓިކާއި ދަޅު ފަދަ ތަކެއްޗެވެ. ކުނި ނައްތާލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު އަލިފާން ރޯކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެތައް ބައެއްގެ އާއްމު ސިއްހަތު ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުމެވެ. ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނެތުމަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 1
ބ.އަތޮޅުގެ 4 ރަށެއްގައި އީކޯ ސެންޓްރޯތަކެއް ހަދަނީ

ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި ހާމައަށް ކުނި އެންދުން ހުއްޓާލައި އެ ކުނިތައް އަލުން ބޭނުން ކުރެވޭގޮތަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެ ރަށްތަކުގައި "އީކޯ- ސެންޓްރޯ"ތަކެއް ގާއިމުކޮށްދިނުމަށް ސޮނޭވާފުށި ރިސޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 3
ތިމާވެށީގެ ފެތުން: އުނދަގޫ އެކަމަކު ހުއްޓުމެއް ނެތް!

ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ދިގު ފެތުމުގެ ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިން މިއަދު ހެނދުނު ބ. ދަރަވަންދޫން ފަތަން ފެށިއިރު ފުރަތަމަ ދުވަހު ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކުން ލިބުނު މާޔޫސްކަމެއް ނެތެވެ. އަށް ފެތުންތެރިން ހޮނިހިރު ދުވަހު އޭދަފުށިން ފަތަން ފަށައިގަތް އިރު ކަނޑުގެ އޮއި ގަދަވުމާ އެކު، ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ މާ...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 2
ޓޫރިސްޓުން ތިބި ސަފާރީއެއް ނެރަކަށް އަރައިފި

ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ސަފާރީއެއް ބ. ދަރަވަންދޫ ނެރަށް އިއްޔެ ރޭ ދަންވަރު އަރައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 23
ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން ބ. އަތޮޅުގައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 30
ދުވަސްވީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޕެންޝަން ދޭނަން: އިބޫ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ސަރުކާރެއްގައި ދުވަސްވީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޚާއްސަ ޕެންޝަނެއް ދޭނެ ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 17
ގޭސް ލިބުން ދަތިވެ ބައެއް ރަށްރަށް ގޭހަށް ޖެހިއްޖެ

ކައްކަން ބޭނުން ކުރާ ގޭހުގެ ސްޓޮކް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، ގޭސް ވިއްކުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުން ބައެއް ރަށްރަށުން އެއްކޮށް ގޭސް ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 3
ގައްބެގެ ދަތުރުގެ ހަނދާން އާކޮށްފި

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން، އެކަނިމާއެކަނި ކެޓަމަރާންޏެއްގައި އަބްދުލްޣަފޫރު އަލީ (ގައްބެ) ރާއްޖެ ވަށާ ކުރި ދަތުރުގެ މަތިން އަދި އެކަކު ވެސް ހަނދާން ނުނެތޭނެ އެވެ. މާކަނޑުތަކުގައި ވާރެއާ އަތްވަށް ބެލުމެއް ނެތި ދޮޅު މަހެއްހާ ދުވަހު އޭނާ ކުރި ދަތުރު ކުރި، އަދިވެސް ގިނަ މީހުން ސިފަ ކުރަނީ އާދަޔާހިލާފުކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެ ދަތުރުގައި...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 12
ދަރަވަންދޫގެ މުސްކުޅި ކަރަންޓް، ޓޫރިޒަމަށް ހުރަސް

އެއާޕޯޓާ އެކު އުމުރާނީ ގޮތުން އެތައް ތަރައްގީއެއް އެރަށަށް އައިސްފައިވާއިރު އަދިވެސް ހައްލު ނުލިބެނީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށެވެ. މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ބ. ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުގެ ކަވަރޭޖަށް އެރަަށަށް ދިޔައިރު ވެސް ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އިރުއިރުކޮޅާ ކަރަންޓް ކެނޑުމެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 6
ދިރާގު ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ދަރަވަންދު އަށް

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ބ. ދަރަވަންދޫގައި މިއަދު ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 4
ދަރަވަންދޫގައި ބީއެމްއެލްއިން ސެލްފް ސާވީސް އޭޓީއެމްއެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބ. އަތޮޅުގައި ކުރަމުން އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން އެ އަތޮޅު ދަރަވަންދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 1
ހަނިފަރު ފަރަށް އެރި ދޯނި ފުންކޮށްފި

ހިޔާމަތް ކޮށްފައިވާ ބ. ހަނިފަރަށް ދޯނި އެރިތާ ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން ރޭ ފުންކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 9
ދޯންޏެއް އަރައި ހަނިފަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ހިޔާމަތް ކޮށްފައިވާ ބ. ހަނިފަރަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދޯންޏެއް އަރައި ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.