12 ޖޫން

June 12, 2019 22
ނުވަ ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

ނުވަ ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސަައްކަތް ސަަރުކާރުން މިއަދު ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018
ފަރަށް އެރި ދޯންޏެއް ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރ. މުރަވަންދޫން ފުރައިގެން މާލެ ދަތުރުކުރި ސަޕްލައި ދޯންޏެއް ބ. ވަންޑޫމާފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން، އެ ދޯނި ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑުން ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 31
ފުރަތަމަ ދެ އަހަރު އިންތިގާލީ އިންސާފު ގާއިމްކޮށްދޭނަން

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކާމިޔާބު ލިބިވަޑައިގެންފި ނަމަ ފުރަތަމަ ދެ އަހަރު ތެރޭގައި އޮންނާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގާފައިވާ އަނިޔާތަކަށް އިންތިގާލީ އިންސާފު ހޯދައިދިނުން ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 61
އިތުރު ކައުންސިލަރުންތަކެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން އިތުރު ތިން ކައުންސިލެއްގެ މެމްބަރުންތަކެއް އަނެއްކާ ވެސް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 78
ހިތާދޫއިން ފެންނަނީ އަދިވެސް ތެދުވެރިން އުޅޭކަމުގެ ހެކި

ވައްކަމާއި ފޭރުމާއި ޚިޔާނާއި މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުން އާންމުވެފައި ވިޔަސް ބ. ހިތާދޫއިން ފެންނަނީ އަދިވެސް ތެދުވެރިން އުޅޭ ކަމުގެ ވަރުގަދަ ހެއްކެކެވެ. އެކި ބާވަތުގެ ކާތަކެއްޗާއި މޭވާއި މިރުސް ފަދަ އެއްޗެހި ވިއްކަން އެ ރަށުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ މަގުމަތީގަ އެވެ. އަގު ޖަހާފައި ބެހެއްޓުމުން އެ ބޭނުންވާ މީހަކު ގެންދަނީ...