26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 13
ހަ ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ފެނަކަ ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އެންވަޔަރުމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) ގެ ހުއްދައާ ނުލައި، ފަސް ރަށެއްގައި އިންޖީނު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުން ހަ ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މިއަދު ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 2
މިފަހަރުގެ އީދުގައި 'ޖަޒީރާ' ބޭންޑުގެ ހާއްސަ ޝޯތަކެއް

"ޖަޒީރާ ބޭންޑު" ން ބ. ކެންދޫގައި މި ފަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ބަންދުގައި ފޯރިގަދަ މިއުޒިކް ޝޯ ތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 15
ދިވެހި ބޭސްވެރިޔާ ޔޫސުފް ހުސައިން އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ކުރައްވާތާ ގާތްގަނޑަކަށް 60 އަހަރު ވެފައިވާ މަޝްހޫރު ޔޫސުފް ހުސައިން (ދޮން ޔޫސުފް) މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019 35
ރިސޯޓެއްގެ ކުނިން ފަޅު ރަށެއް ގޮނޑުކޮށްލައިފި!

ބ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓަކުން އެ އަތޮޅު ކެންދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅު ރަށެއް ކަމަށްވާ ކެޔޮދު އަށް ކުނިއަޅާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 16
ކެންދޫގެ ވޯޓު ބާތިލްކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: އީސީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ބާތިލް ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 29
ކެންދޫ ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ބ. ކެންދޫގައި ބެހެއްޓި އެ ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓު ލީ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން އެކަން ތަހުގީގުކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 8
ކަނޑުފަތާފައި އަށް ފެތުންތެރިން ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ހަވީރު ފިނިޖެހުނު ވަގުތު އެ އަށް ބައިވެރިން ބ. ކެންދޫ، އުތުރު ކޮޅުން މި ރަށަށް އެރީ އުފަލުން ފޮޅިގެން ތިބެ އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ހަތްފާގެ ތެރޭގައި 43.7 ކިލޯމީޓަރަށް ވުރެ ދިގުކޮށް ފަތާފައިވީ...

February 09, 2019 6
ތާރީޚީ ދިގު ފެތުން ނިންމަން ހިފައިފި

މިއަދު ހެނދުނު އިރު އެރުމާ އެކު، ބ. ކުޑަރިކިލު ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް މީހުން ޖަމާވެ ތިބީ މިއަދުގެ ހާއްސަކަން އެނގޭތީ އެވެ. ދެ ޖިންސުގެ ކުދިބޮޑު އެތަކެއް ރައްޔިތުން ނުކުމެ ތިބީ ރެކޯޑެއް...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 8
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރަން އެދި ފަތާފައި 22 ރަށަށް!

ބ. އޭދަފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން އަށް މީހުންގެ ޓީމަކުން މިއަދު 9:45 ގައި ދިގު ފެތުމުގެ ދަތުރަކަށް އެ ފެށީ ވަރަށް މުހިންމު މަގްސަދެއްގަ އެވެ؛ ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެދި އާދޭސް ކުރުމަށާއި އެ ކަމަށް އާއްމުންނާއި ރިސޯޓްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓްތަކުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް 43.7 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގު ފެތުމަކަށެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 15
ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރި ވަގަށް ނަގައިފި

ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާއެކު ރޭ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 11
ބަޖެޓުގައި ރައްޔިތުން ހަމަހަމަ ކުރާނަން: ފައިސަލް

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 30
ދުވަސްވީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޕެންޝަން ދޭނަން: އިބޫ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ސަރުކާރެއްގައި ދުވަސްވީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޚާއްސަ ޕެންޝަނެއް ދޭނެ ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 17
ގޭސް ލިބުން ދަތިވެ ބައެއް ރަށްރަށް ގޭހަށް ޖެހިއްޖެ

ކައްކަން ބޭނުން ކުރާ ގޭހުގެ ސްޓޮކް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، ގޭސް ވިއްކުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުން ބައެއް ރަށްރަށުން އެއްކޮށް ގޭސް ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 17
ނ. ބ، އަދި ހިންނަވަރަށް ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި

ނ. އާއި ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށް އަދި ޅ. ހިންނަވަރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 93
އަހަރެމެންނަށް ފަޅުރަށެއް ވެސް، ތުނޑިއެއް ވެސް ނެތް!

ބ. ކެންދުއާ ޖެހިގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތް ކުޑަކުޑަ ފަޅުރަށުގެ އެ ރީތި ތުނޑި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017
ރޯވި ބޯޓު އޮޔާ ދަނިކޮށް ހިފަހައްޓައިފި

ބ. ކެންދޫ ފަޅު ތެރޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފެތިފައިވާ ތެޔޮ ބޯޓު ދެފެން ދޭތެރޭން އޮޔާ ދަނިކޮށް، ފަރަކަށް އެރިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 9
އަޑިއަށް ދިޔަ ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވުން ނުހުއްޓޭ

ބ. ކެންދޫ ފަޅު ތެރޭގައި އިއްޔެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އަޑިއަށް ދިޔަ ތެޔޮ ބޯޓުން ކަނޑަށް ތެޔޮ އެޅެމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވަން އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓް ގާޑުން މަސައްކަތްކުރި...

October 21, 2017 1
އަޑިއަށް ދިޔަ ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވާތީ ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ބ. ކެންދޫ ފަޅު ތެރޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އަޑިއަށް ދިޔަ ތެޔޮ ބޯޓުން ކަނޑަށް ތެޔޮ އެޅެމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވަން އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓް ގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވާން...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 2
ބިދޭސީ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ 45 ޕަސަންޓު ވަނީ ފިހިފައި

ބ. ކެންދޫ ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު ބިދޭސީމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސްކަމުން، މާލެ ފޮނުވާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އޭދަފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި...

October 20, 2017 1
ކެންދޫ ފަޅުގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި

ތެޔޮ ހިފައިގެން ބ. ކެންދޫއަށް ދިޔަ ބޯޓެއް އެ ރަށު ފަޅުތެރޭގައި އޮއްވައި މިއަދު ރޯވެ މީހަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 9
ކެންދޫ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓެއް އަރައި، ފަރަށް ގެއްލުން

ބ. ކެންދޫ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓެއް އަރައި، ފަރަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 23
ކެންދޫ އައްޔަބެ: މިވަރުގެ ޚިދުމަތްތެރިޔަކު އެބަހުރިތަ؟

ބ. ކެންދޫ އެއްގަމުގޭ އަލީ ހުސެން (އައްޔަބެ) އަކީ ކުރިންސުރެ ވެސް އެ ރަށު ރައްޔިތުންނަށް ނަމޫނާއެކެވެ. މިހާރު އުމުރުން 80 އަހަރު ފުރި، ބަލި އެނދުގައި އޮންނަން ޖެހިވަޑައިގަތް ނަމަވެސް، އޭނާ ދެކެ ކެންދޫ މީހުން ވާ ލޯތްބަކަށް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ. ރަށުގެ ވެރިންނަށް ވުރެ ވެސް މީހުން އޭނާއަށް ގަދަރު ކުރެ އެވެ.