30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 1
ލިޔެލާ ޖަހަން ދަސްކޮށްދޭން ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ލިޔެލާ ޖަހަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 1
ތުޅާދޫ ނެރަށް އެރި ބާޖު ފުންކޮށްފި

ބ. ތުޅާދޫގެ ނެރު މައްޗަށް އެރި އެމްޓީސީސީގެ ބާޖު ރޭ ފުންކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 4
ތުޅާދޫން ގޯތި ދޫކުރުން ލަސްވާތީ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ބ. ތުޅާދުން ގޯތި ދޫކުރުން ލަސްވަމުން ދާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެ ރަށު ބަޔަކު ކައުންސިލް އިދާރާ ތެރެއަށް މިއަދު އެއްވެއްޖެ އެވެ.