07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018
ކައިވެނީގެ ދުވަހުގެ މޫސުން ލަފާކޮށްލެވިދާނެ

ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބާއްވާ ދުވަހަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ދުވަހަކަށް ހަދަން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުން ވާނެ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ކައިވެނި ޕާޓީ އައުޓް ޑޯގައި ބާއްވާ ނަމަ، މޫސުމަށް ކޮންމެހެން ވެސް ބަލަން ޖެހޭނެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 5
އީދަށްް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ: މެޓް

މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ އަލިވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އީދު ދުވަހުން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖޭގެ މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ، މެޓުން، މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 4
ފެންބޮޑުވުމުގެ އަސަރު ދިވެހިން އުޅޭ ގެތަކަކަށް ވެސް

ބޭހަށް ގޮސް ދިވެހިންގެ އެކި އާއިލާތައް ތިބި ހަތަރު ގެޔަކަށް ވެސް، އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގައި އަސަރުކުރި ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018
އީދާ ދިމާކޮށް ކޯސްޓް ގާޑުން އުޅަނދުތައް ޗެކްކުރަނީ

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް، ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުރޭތޯ ބެލުމަށް ކޯސްޓް ގާޑުން އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 6
ހޮނިހިރާ ހަމަ އަށް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވިއްސާރަވާނެ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމަ އަށް ވެސް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 3
އުދަ އަރައިފާނެތީ ސަމާލުވާން އަންގައިފި

ކަނޑުތަކުގައި ބާނި ބޮޑުވެފައިވާތީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަަކަށް ވެސް މިއަދު އުދަ އަރައިފާނެތީ ސަމާލުވުމަށް، މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރު (މެޓް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 2
ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެމުންދާތީ، ހުވަދު އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑުއާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް މިއަދު ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018
މޫސުމަށް ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ކަނޑުތައް ގަދަވާނެތީ، މޫސުމަށް ބަލައިގެން ދަތުރު ކުރުމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

July 23, 2018 2
އުދަ އަރާފާނެތީ ސަމާލުވާން މެޓުން އެދެފި

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ރަށްރަށަށް އުދަ އަރާފާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރު (މެޓް) އިން މިއަދު...

07 ޖުލައި

July 07, 2018 1
މޫސުން ބޮޑަށް ގޯސްވާނީ އުތުރާއި މެދުތެރެއަށް: މެޓް

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި އެންމެ ބޮޑަށް މޫސުން ގޯސްވާނީ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ކަމަށް މެޓު އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 29
ލޮޅުންތައް އަރަނީ އުމްރާނީ މަސައްކަތްތަކުން: މެޓް

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދަކަށް މި ފަހަރުން އެރި ލޮޅުމަކީ ބިންހެލުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ގިނަ ފަހަރު އެކަން ދިމާވަނީ އުމްރާނީ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް، މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 19
ލ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ލޮޅުމެއް އަރައިފި

ލ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް މިއަދު ހެނދުނު ލޮޅުމެއް އަރައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 1
ހޮނު އަޅައިގެން އިންޑިއާ އިން 50 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ބިހާރު (މެއި 30) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ގުގުރާ ހޮނު އެޅުމުގެ ސަބަބުން މަދުވެގެން 50 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018
ވިއްސާރައިގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް 69 މިލިއަން ރުޕީސް

ކޮލަމްބޯ (މެއި 27) - ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ހާލުގައި ޖެހުނު އާއިލާތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން 69 މިލިއަން ރުޕީސް (ގާތްގަނޑަކަށް 435،000 ޑޮލަރު) ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 1
ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ. އަތޮޅާ ހަމައަށް މެޓު އޮފީހުން މިއަދު ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

May 25, 2018 2
ތޫފާން ރާއްޖެއާ ދުރަށް، ނުރައްކަލެއް ނެތް: މެޓް

އަރަބި ކަނޑުގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑު ރާއްޖެއާ ދުރަށް ޖެހި އޭގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެ އަށް ކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018
ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތުގައި އުދަ އަރާފާނެ: މެޓް

ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތު މިރޭ އުދަ އަރާފަނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މިޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް (މެޓް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 23, 2018 2
ލަންކާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ނުވަ މަރު

ކޮލަމްބޯ (މެއި 23) - ސްރީ ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ނުވަ މީހުން މަރުވެ 23 މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު (ޑީއެމްސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 3
އައްޑު އާއި ތިނަދު އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

އައްޑު އާއި ގދ. ތިނަދު އަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ފެންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

May 19, 2018 6
ތޫފާނުގައި ގެއްލުންވި ޅައިމަގުފަރުގައި މުރަކަ އިންދައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ސްރީ ލަންކާ ކައިރިން އުފެދުނު ތޫފާން "އޮކްޝީ" ގެ އަސަރުކޮށް ރާއްޖެ އިން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވި ށ. ޅައިމަގު ފަރުގައި މުރަކަ އަލުން...

May 19, 2018 2
ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް މިއަދު ވެސް މޫސުން ގޯސްވެދާނެ

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް މިއަދު ވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ ލަފާ ކުރެވޭތީ މެޓް އޮފީހުން އެ ސަރަހައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018
ބޮޑޮފޮޅުދު އަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ހަގެއަކަށް ގެއްލުން

އއ. ބޮޑޮފޮޅުދު އަށް ރޭ އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ހަ ގެއެއްގެ ފުރާޅަށް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018
އިންޑިއާ އަށް އިތުރު ތޫފާންތައް އަރާނެކަމުގެ އިންޒާރު

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 4) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކަށް ކުރިމަތިވި ހިރަފުހުގެ ތޫފާނެއްގައި 125 މީހުން މަރުފައިވާ އިރު އަދިވެސް އިތުރު ތޫފާންތައް އަރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އޮފިޝަލުން ދީފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 1
ތޫފާން ދަނީ ރާއްޖެއާ ދުރަށް، ނުރައްކަލެއް ނެތް: މެޓް

އައްޑު އަތޮޅުގެ އިރުދެކުނުގައި އުފެދިފައިވާ ތޫފާން ދަނީ ރާއްޖެއާ ދުރަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލިޖިކަލް ސާވިސް (މެޓް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.