08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 2
މިދިޔަ މަހަކީ ދުނިޔެ އަށް އެންމެ ހޫނުވި މަސް

ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް މިހާތަނަށް އެންމެ ހޫނު ގަދަވި ކަމަށް ރެކޯޑްކުރެވިފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހު ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020
ކަނޑު ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ރާއްޖެ އަށް މޫސުން ގޯސްވެފައިވާތީ ކަނޑު ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން މިރޭ އެދިއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 10
ގަދަ ވަޔާއެކު ބައެއް ރަށްރަށަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ރޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އާދަޔާހިލާފަށް ވައިގަދަވެ، ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 3
މާލެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރައިފި

އާއްމުކޮށް މާލެއަށް އުދަ އަރާ ހިސާބުތަކަށް މީގެ ކުރިން އުދަ އަރާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިއަދު އުދަ އަރައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 4
އުތުރަށް ވިއްސާރަ ދުވަހެއް، ފެން ބޮޑުވެ ގެއްލުންވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ރޭ ފަތިހުން ފެށިގެން ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 1
ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އުދަ އަރައިފާނެ: މެޓް

މާލެ އަތޮޅުން އައްޑުއާ ދެމެދުގެ ރަށްރަށް އުދަ އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ މެޓް އޮފީހުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެ ސަމާލުވާން އެދެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 4
ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ވާރޭވެހި ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020
މިއަދު ވެސް އުދަ އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ: މެޓް

ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދަ އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މެޓް އޮފީހުން ހުދު އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 1
މިއަދު އުދަ އެރުން އެކަށީގެންވޭ: މެޓް

ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށް މިއަދު މެންދުރު ފަހު އުދަ އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން މެޓް އޮފީހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020
ތިލަފުށި ކައިރިން ދިޔަ ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ކ. ތިލަފުށި ކައިރިން ދިޔަ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް މިއަދު ހަވީރު ބަންޑުން ޖަހާލައިފި އެވެ.

July 19, 2020
މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވިއްސާރަވެ، ރާޅުއަރާފާނެ: މެޓު

މުޅި ރާއްޖެ އަށް މިއަދުގެ ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ވިއްސާރަކޮށް، ރާޅުއަރާފާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 1
މޫސުން ގޯސްވެ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަވެ، ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް ގިނަވެފައި ވާތީ ކަނޑުދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވާން ސިފައިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 13
އައްޑު އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދައަރަނީ

އައްޑު އަށް މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 18
ބައެއް ރަށްރަށް ލޮނުގަނޑުގެ އަޑިއަށް!

ދިއްފުއްޓަށް އުދަ އަރާފައިވާ މަންޒަރުން ފެންނަނީ މުޅި ރަށުތެރޭގައި ލޮނުގަނޑު ބޮޑުވެފައި އޮތް ތަނެވެ. ގދ. ތިނަދުއަށް އުދަ އެރީ، ބަނދަރުގައި ހުރި އުޅަނދުފަހަރު ތޮށިގަނޑުން އެއްގަމަށް ގެންނަހާ ބާރުމިނުގައި އަދި އެހާމެ އުސްކޮށެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 9
ތިނަދޫ ފަޅުގައި ހުރި ދޯނިތައް އުދަޔާއެކު "އެއްގަމަށް"

މޫސުން ގޯސްވެ، ބޮޑު ދިޔައިގައި ގދ. ތިނަދޫ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު އުދަ އަރައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 14
ފާރެއް ވެއްޓި ދެ ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

މާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ އިމާރާތެއްގެ ފާރު ގަދަވަޔާ އެކު މިއަދު ވެއްޓި ދެ ގެއަކަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ.

June 13, 2020 1
ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް ވައިގަދަ، ސަމާލުވޭ

މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ވެސް ވަރަށް ގަދަޔަށް ވައި ޖެހެމުން ދާތީ ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް އަންގައި މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރު (މެޓް)...

29 މެއި

May 29, 2020 10
އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖެެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވޭހި ބައެއް ރަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

May 29, 2020
ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު މޫސުން ގޯސް ވާނެ: މެޓް

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުން ގޯސް ވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 16
ސީޕްލޭނެއް ފުރަން އުޅެ، ޖައްސާ ބިރުވެރި މަންޒަރެއް!

ގަދަ ކަނޑުގައި ޓެސްޓް ކިޓްތަކެއް ހިފައިގެން ޅ. ފުށިފަރު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ އަށް ކުރި ދަތުރުގެ ވީޑިއޯ ފެނި ސިފައިންނަށް އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފު ލިބުނެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު މިއީ މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭނެއް ގަދަ ވައިގެ ތެރޭގައި، ބޮޑެތި ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ނައްޓާލަން އުޅެ، އަނެއްކާ ގޮސް ޖައްސާ ބިރުވެރި މަންޒަރެކެވެ. މިއީ ވެސް...

21 މެއި

May 21, 2020 1
ބާރުގަދަ ތޫފާން އަމްފާން: ކަލްކަތާ ސުންނާފަތިކޮށްލައިފި

ކޮލްކަޓާ (މެއި 21) - ބާރުގަދަ ތޫފާން އަމްފާން އިންޑިއާގެ އިރުމަތީގެ ކަލްކަތާ އަށް އިއްޔެ އަރައި އެ ސިޓީގެ ބޮޑު ބައެއް ސުންނާފަތިކޮށްލައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 5
ތޫފާނު އަމްޕަންގެ އަސަރެއް ދެން ރާއްޖެއަކަށް ނުކުރާނެ

ބޭ އޮފް ބެންގަލް ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ތޫފާނު އަމްޕަންގެ ސަބަބުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެ އަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް ވައި ގަދަވެ ކަނޑު ގަދަވި ނަމަވެސް އެ ތޫފާނު ރާއްޖެއާ ދުރަށް ގޮސްފައި ވާތީ އޭގެ އަސަރު ދެން ނުކުރާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 9
ވިއްސާރާގައި ގެއްލުންވާތީ ކުއްލި މައްސަލައެއް

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ބަައެއް ރަށްރަށާއި ގޭގެއަށް ގެއްލުން ވަމުންދާތީ އެކަމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިިލީހަށް މިއަދު ކުއްލި...

May 18, 2020
ޅ. ން އައްޑު އަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެ، ޅ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑުއާ ހަމައަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން މިރޭ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.