19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 1
އަޖުފާން ބެޑްމިންޓަން އެކަޑަމީއެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ މުހައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދު، "އަޖުފާން އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން އެކަޑަމީ" ގެ ނަމުގައި އެކަޑަމީއެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 8
ދެބެން ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގައި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި

ބެޑްމިންޓަން ވޯލްޑް ފެޑެރޭޝަން (ބީޑަބްލިއުއެފް)ގެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ރޭންކިންގެ ގަދަ 100 ތެރޭގައި ހިމެނި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގައި ހިމެނޭ ދެބެން ކަމަށްވާ އައިމިނަތު ނަބީހާ (ނަބީ) އާއި ފާތިމަތު ނަބާހާ (ނަބާ) ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ބެޑްމިންޓަނުގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖޭން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިފައިވާތީވެ ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ސްކޮޑުގެ ޕްރެކްޓިސްތަކާއި ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ވައިޑީޕީ) ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމެއް ހުއްޓާލަން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 1
ބެޑްމިންޓަނުގެ ރައީސަކަށް އަނެއްކާ ވެސް މޫސަ

ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ވޯޓާ އެކު ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް)ގެ ރައީސްކަމުގެ ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް މިހާރު ވެސް އެ މަގާމް ފުރުއްވާ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ މޫސާ ނާޝިދު ރޭ އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 8
ބެޑްމިންޓަނުގެ އިންތިހާބު އަންނަ މަހު

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރުގެ ދައުރަށް ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުން އަންނަ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019 7
ޓީމު އިވެންޓުގައި ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ނާކާމިޔާބީ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމު އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 1
ބެޑްމިންޓަން އިވެންޓުގެ އިސް ރެފްރީކަން ޒޯލާ އަށް

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަން އިވެންޓުގެ އެންމެ އިސް ރެފްރީއަކަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރެފްރީ އަލީ އަބްދުލް ކަރީމް (ޒޯލާ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019
އަތޮޅު ލީގު ޓީމް އިވެންޓް ޗެމްޕިއަންކަން ހޮޅުދޫ އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ބެޑްމިންޓަން އަތޮޅު ލީގުގެ ޓީމް އިވެންޓުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނ. ހޮޅުދޫ ބެޑްމިންޓަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީން ހޯދައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 8
ގޭމްސްއިން ފިރިހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ފުރުސަތެއް ނެތް

ނޭޕާލުގައި މި ހަފުތާގައި ފަށާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ފިރިހެން ޓީމެއް ނުފޮނުވަން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން (ބީއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 2
ޒަޔާނަށް ގޮންޖެހުންތަކާއި ކާމިޔާބީގެ އަހަރެއް

މިއީ ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވި އެކަމަކު އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރު ކަމަށް ލިޓަސް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް އާއި މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ޒަޔާން ޒަކީ ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 8
ބެޑްމިންޓަން: ސިންގަލްސް ތަށި ޒަޔާނާއި ނަބާހާ އަށް

ލިޓަސް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ތަށި ޒަޔާން ޒަކީ އަދި އަންހެން ބައިގެ ތަށި ގައުމީ ޗެމްޕިއަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ހޯދައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 3
ފައިނަލުގައި ނަބާހާ، ނީލާ، ޒަޔާން އަދި ނިބާލް!

ލިޓަސް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ބައިގެ ފައިނަލުގައި ޒަޔާން ޒަކީ އާއި ނިބާލް އަހުމަދު ވާދަކުރަން ޖެހުނުއިރު، އަންހެން ސިންގަލްސްގައި ގައުމީ ޗެމްޕިއަން ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި ނީލާ ނަޖީބު ވާދަކުރަންޖެހިއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019
ސެމީ ފައިނަލުގައި ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކެއް

ލިޓަސް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަތަށް ކަށަވަރުވިއިރު، އެ ބުރުގައި ވާދަވެރި މެޗުތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019
އަޖުފާން އަނިޔާގައި، ޒަޔާނާއި ނިބާލް ކުއާޓާ އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ލިޓަސް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކުއާޓާ ފައިނަލުން ނިބާލް އަހުމަދާއި ޒަޔާން ޒަކީ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 9
ދެބެންނަށް މި ފަހަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ރަން މެޑެއްޔެއް

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގައި ހިމެނޭ ދެބެން ކަމަށްވާ އައިމިނަތު ނަބީހާ އާއި ފާތިމަތު ނަބާހާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ...

November 10, 2019 14
ޕާކިސްތާން މުބާރާތުން ނަބާހާ އާއި ޒަޔާނަށް ރަން މެޑަލް

ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 8
ދެ އިވެންޓަކުން ރާއްޖޭގެ ދެ ޕެއާ ފައިނަލަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގައި ކުރިއަށްދާ ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތަކުން މޮޅުވެ...

November 09, 2019 9
ނީލާގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ތިން ޕެއާ ސެމީ އަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގައި ކުރިއަށްދާ ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ބައިގައި ރާއްޖޭގެ ނީލާ...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 9
އަޖުފާނާއި ނިބާލްގެ ޕެއާ އާއި ނަބާހާ ކުއާޓާ އަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގައި އިއްޔެ ފެށި ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ބައިން ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި ފިރިހެން ޑަަބަލްސްގެ ބައިން މުހައްމަދު އަޖުފާން އާއި ނިބާލް އަހުމަދުގެ ޕެއާ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 2
ނަބީހާ އާއި ނީލާ ޕާކިސްތާން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ އަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގައި މިއަދު ފެށި ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އަންހެން ސިންގަލްސް ބައިން އައިމިނަތު ނަބީހާ އާއި ނީލާ ނަޖީބު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 12
އަޒުމު ވަރުގަދަ، ނިބާލްގެ ހިތްވަރަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

ޒުވާން އުމުރުގައި ހުނަރުވެރި ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ނިބާލް އަހުމަދަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެން ކުރިއަށްދާން ކުރާ މަސައްކަތުން ކުރިއެރުންތައް ވެސް ހޯދާތީ އެވެ. ޖެހިޖެހިގެން ދެ އަހަރު ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ނިބާލް ބަލިވި ނަމަވެސް އަދިވެސް އޭނާގެ...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 9
އަޖުފާނަށް ނުވަ ވަނަ ފަަހަރަށް ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން

ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ޒުވާން ތަރި ނިބާލް އަހުމަދުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ބެޑްމިންޓަންގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް...

October 30, 2019 4
ތިން ފައިނަލްގައި ކުޅެ ނަބާހާ އަށް ތިން ތަށި!

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތަށް 46 އަހަރު މި އަހަރުވީ އިރު، ވޭދުވެދިޔަ ދިގު ތާރީހުގައި ވެސް މަދު ފަހަރަކު ނޫނީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ނަބާހާ އިއްޔެ ހާސިލްކުރި ކާމިޔާބީ...