27 ޖުލައި

July 27, 2019 11
ރަން މެޑެއްޔަކީ މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަދިޔާއެއް: ނަބީހާ

ސީޝެލްސްގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބަލިކުރެވުމާ އެކު، އައިމިނަތު ނަބީހާ އަބްދުއްރައްޒާގަށް އިހުތިޔާރަކާ ނުލާ ކޯޓުމަތީ އިށީނދެވުނެވެ. އޭނާގެ ލޮލުން ކަރުނަ އަންނަން ފެށި އެވެ. ބެޑްމިންޓަނުން ރާއްޖެ އަށް ރަން މެޑަލް ހޯދައިދިން ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވުމުގެ ޝަރަފާއި ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވުމުގެ އުފަލާއި އަދި...

26 ޖުލައި

July 26, 2019 74
ނަބީހާ ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި، ޑަބަލްސް އިން ރިހި!

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަން ވިމެންސް ސިންގަލްސް އިން ރަން މެޑަލް ހޯދައި، ދިވެހި ބެޑްމިންޓަނުގެ ތާރީހުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޮޑު މުބާރާތަކުން ލިބުނު ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލް، އައިމިނަތު ނަބީހާ އަބްދުއްރައްޒާގް މިއަދު ހޯދައިދީ އަދި ވިމެންސް ޑަބަލްސް އިން އޭނާ އާއި އޭނާގެ އެއްމާބަނޑު ފާތިމަތު ނަބާހާ...

25 ޖުލައި

July 25, 2019 10
ބެޑްމިންޓަން ވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކާ ދިމާލަށް!

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން އޯޕަން ބައިން ރާއްޖެ އަށް ތިން މެޑަލް ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 3
އައިއޯއައިޖީ: އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ލޯ މެޑަލް!

ގައުމީ އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އަންހެން ބެޑްމިންޓަންގެ ޓީމު އިވެންޓުން ލޯ މެޑަލް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

July 22, 2019 2
ޒަޔާނާއި ތޯއިފަށް ގާނާ މުބާރާތުން ލޯ މެޑަލް

ގާނާގެ ޖޭއީ ވިލްސަން އިންޓަނޭޝަން ސީރީޒްގައި ރާއްޖޭގެ ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސްގެ ޒަޔާން ޒަކީ އާއި އަހުމަދު ތޯއިފްގެ ޕެއާ، ފިރިހެން ޑަބަލްސް ބައިން ލޯ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 4
ޒަޔާން އާއި ތޯއިފްގެ ޕެއާ، ގާނާ މުބާރާތުގެ ސެމީ އަށް

ގާނާގެ ޖޭއީ ވިލްސަން އިންޓަނޭޝަން ސީރީޒްގައި ރާއްޖޭގެ ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސްގެ ޒަޔާން ޒަކީ އާއި އަހުމަދު ތޯއިފްގެ ޕެއާ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 4
ރިވައިވަލްގެ ތަމްރީންތަކަށް ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗަކު އެހީވަނީ

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލި ޒަޔާން ޒަކީގެ އިސްނެގުމާ އެކު އުފެއްދި ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސް އަށް ސިންގަޕޫރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ބެޑްމިންޓަން ކޯޗު އަބްދުލް ހާމިދު ހާންގެ އެހީ ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 4
ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ނަބާހާ އާއި ނަބީހާ އަށް ލޯ މެޑަލް

ފްލީޓް މޮރިޝަސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ރާއްޖޭގެ ދެބެން ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި އައިމިނަތު ނަބީހާގެ ޕެއާ ލޯ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 5
ދެ އިވެންޓަކުން ބެޑްމިންޓަން ޓީމު ކުއާޓާ އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފްލީޓް މޮރިޝަސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އާއި ވިމެން ޑަބަލްސް ބައިން ރާއްޖޭގެ ތިން ޕެއާ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 5
ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކޯޗެއް

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ލަންޑަން އޮލިމްޕިކްސްގައި އިރުޝާދުދިން ކޯޗު ސުން ހަން ކުކްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމު އަންނަ މަހު އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް...

03 ޖޫން

June 03, 2019 11
ކްލަބެއް އުފައްދައި ޒަޔާން ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދެނީ

ޒުވާން އުމުރެއްގައި، މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު ޒަޔާން ޝަހީދު ޒަކީ، ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސްގެ ނަމުގައި ކުޅިވަރު ކްލަބެއް އުފައްދައި ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިންގެ ސޮއި ހޯދައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 3
ބެޑްމިންޓަން އޭޝިއާގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަކަށް މޫސަ

ދުނިޔޭގެ ބެޑްމިންޓަނުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ސަރަހައްދީ ޖަމިއްޔާ ކަމަށްވާ ބެޑްމިންޓަން އޭޝިއާގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 17
އައްޑޫގައި ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އަޅަނީ

އައްޑޫގައި ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސް އަށް އަޅަން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 13
ޒަޔާން ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

ޒުވާން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ޒަޔާން ޒަކީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 15
ހަމަހަމަކަމެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ތޯއިފް ޓީމާ ދުރަށް

ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކާއި ހައްގުތައް ލިބޭ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އަދި އަމިއްލަ ސަބަބުތަކެއް ވެސް ހުރުމާ އެކު، ޒުވާން ހުނަރުވެރި ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު ތޯއިފް މުހައްމަދު ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 8
މުޅި ރާއްޖެ އަށް ބެޑްމިންޓަން ފުޅާކުރެވޭނެ: މޫސަ

ކުޅިވަރުގެ ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރަން ޖެހޭނީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ބައިވެރިވުން އެންމެ ބޮޑަށް އޮންނަ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ބެޑްމިންޓަން ފުޅާކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް)ގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019
ބައިނަލްއަގްވާމީ ތިން މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

ބެޑްމިންޓަންގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތިން މުބާރާތެއް މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2019 4
ބެޑްމިންޓަނުން އާ ރޫހެއްގައި މެޑެއްޔެއްގެ އަމާޒުގައި

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން 2015 ވަނަ އަހަރު އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ބެޑްމިންޓަނުގެ ޓާގެޓަކަށްވީ ރަން މެޑެއްޔެއް ހޯދުމެވެ. އެކަން ހާސިލްނުވި ނަމަވެސް ފިރިހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން ވަނީ ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ. އަންހެން ޓީމުން ލޯ މެޑެއްޔެއް ހޯދި އެވެ. އެކަމުން ފިލާވަޅު ހޯދައި ބެޑްމިންޓަން...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 4
ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމުން ނަބީހާ ގައުމީ ޕްރެކްޓިހަށް

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ އުއްމީދީ އެއް އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ އައިމިނަތު ނަބީހާ، ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު އަލުން ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 3
ދެ ވަނަ ބުރުން ރާއްޖެ އަށް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޮނެކްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ދެ ވަނަ ބުރުން މުބާރާތް ނިމިއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 7
ނަބީހާ އާއި ނިބާލް ދެ ވަނަ ބުރަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޮނެކްސް ބަންގްލަދޭޝް އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އައިމިނަތު ނަބީހާ އާއި ނިބާލް އަހުމަދު ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.