16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 12
މިއީ މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއް: ޓްރަމްޕް

އިޒުރޭލާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ޔޫއޭއީ އާއި ބަހުރެއިން އިން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަކީ "މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއް"ގެ ގޮތުގައި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕް ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 13
ބަހުރެއިން ވެސް އިޒްރޭލާ އެކު ސުލްހަވެއްޖެ: ޓްރަމްޕް

ބަހުރެއިނުން ވެސް އިޒުރޭލާ އެކު ސުލްހަވެ، އާންމު ގުޅުންތައް ގާއިމްކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ ކަމަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 12
2020ގެ ފުރަތަމަ ޓޫރިސްޓަށް ވެ ބޮޑު އުފަލެއް

ރީތި ތާރީޚަކުން ފެށުނު އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން ރާއްޖެ އައި ބަހްރެއިންގެ މުހައްމަދު ގާސިމަށް މިއަދަކީ އޭނާ ހީކުރިވަރަށް ވުރެން ވެސް މާ އުފާވެރި ދުވަހެކެވެ. ރާއްޖެ އަށް 2020 ގައި ޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ ޓޫރިސްޓުގެ ލަގަބާ އެކު އެއާޕޯޓުން އޭނާ އަށް ކީ ހޫނު މަރުހަބާ އެކެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 1
ގަލްފް އެއާގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ގަލްފް އެއާގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް އެ އެއާލައިންގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 1
ގަލްފް އެއާގެ ދަތުރުތައް މި އަހަރު ފަށާނެ

ބަހްރެއިންގެ ގައުމީ އެއާލައިން، "ގަލްފް އެއާ"ގެ ދަތުރުތައް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ފަށާނެ ކަން އެ ގައުމުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019
ކަނޑުއަޑީގެ އެންމެ ބޮޑު ތީމްޕާކް ބަހްރެއިނުގައި ހުޅުވަނީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކަނޑުއަޑީގެ ތީމްޕާކް ބަހުރެއިނުގައި، އޮގަސްޓް މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 11
މައްކާ ސަމިޓަށް ފަހު ގަތަރަށް އަނެއްކާވެސް ފާޑުކިއުން

މާތްވެގެންވާ މައްކާގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ)ގެ ސަމިޓްގައި ފާސްކުރި ގަރާރަށް ތާއީދު ނުކުރުމުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ބައިވެރިން ގަތަރަށް އަނެއްކާ ވެސް ފާޑުކިޔަން ފަށައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 3
ވައި އެންމެ ނުސާފު ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް

އެއާ ކޮލިޓީ ނުވަތަ ވައިގެ ސާފުކަން އެންމެ ދަށް ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް ކަމަށް އެއާވިޝުއަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 1
ޖަލުގައި ތާށިވި ބަހުރޭނުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ދޫކޮށްލައިފި

މެލްބަން، އޮސްޓްރޭލިއާ (ފެބްރުއަރީ 12) - ބަހްރޭނަށް އުފަން އެކަމަކު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ހަކީމް އަލް-އަރައީބީ، ތައިލެންޑުގެ ޖަލުގައި ތާށިވިތާ 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ފަހު އިއްޔެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 6
ބަހުރޭންގެ ކުޅުންތެރިއަކު ތައިލެންޑު ޖަލުގައި ތާށިވެފައި

ބެންކޮކް، ތައިލެންޑް (ފެބްރުއަރީ 8) - ބަހްރޭނަށް އުފަން އެކަމަކު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ހަކީމް އަލް-އަރައީބީ، ތައިލެންޑުގެ ޖަލުގައި ތާށިވެފައިވާތާ 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު، އޭނާ ސަލާމަތްކޮށްދޭން ދުނިޔޭގެ މައި ކުޅިވަރު އިދާރާތަކުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ގިނަ...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 1
ބަހުރޭނުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އުމުރަށް ޖަލަށް

މަނާމާ (ނޮވެމްބަރު 4) - ބަހުރޭނުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޝެއިޚް އަލީ ސަލްމާން އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 2
ގަލްފުގެ ގައުމުތަކުން ޖޯޑަން އަށް 2.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ޖޯޑްން އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ގަލްފުގެ އަރަބި ގައުމުތަކުން ޖޯޑްން އަށް އެހީގެ ގޮތުގައި 2.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 3
80 ބިލިއަން ފީފާގެ ތެލުގެ ރިޒާވެއް ބަހުރޭނުން ފެނިއްޖެ

މަނާމާ (އެޕްރީލް 5) - ބަހުރޭނުން ދާދި ފަހުން ފެނުނު ތެލުގެ ރިޒާވުން 80 ބިލިއަން ފީފާގެ ތެޔޮ ނެގޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 10
ދުނިޔެ އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް، ބަހްރައިން އިޒްރޭލާ އެކު

އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން، މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އިއުތިރާފްވުމާ ގުޅިގެން، އެކަމާ ދެކޮޅަށް މުޅި ދުނިޔެ ތެދުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މެދުއިރުމަތީގެ އިސްލާމީ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ބަހްރައިންގެ ވަފްދެއް އިޒްރޭލު ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ގުދުސަށް ޒިޔާޜަތް ކުރަމުންދާތީ އެ ގައުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ...

05 ޖުލައި

July 05, 2017 9
ގަތަރު މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ސައުދީން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ގާހިރާ (ޖުލައި 5) - ގަތަރު މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި އެ ގައުމުގެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ ބަހުރޭނާއި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަދި މިސްރުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 6
ގަތަރާ ދެކޮޅަށް އިތުރު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހިދާނެ

ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރިވާ ކަމަށް ބުނެ ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވާ ގައުމުތަކުން، ގަތަރާ ދެކޮޅަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުން (އެމިރޭޓްސް)...

June 28, 2017 16
ދުނިޔޭގެ ލޯ ގަތަރަށް، ފަލަސްތީނު ހަނދާން ވެސް ނެތް

މިއަދު ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ބެލިޔަސް ފެންނަނީ މުސްލިމުން އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ ކަރުގައި ހިފަމުންދާ މަންޒަރެވެ. ލީބިޔާ، އިރާގު، ސީރިޔާ އަދި ޔަމަންގައި ހަނގުރާމަތަކެއް...

23 ޖޫން

June 23, 2017 53
ގަތަރަށް ޝަރުތުތަކެއް، އަލް ޖަޒީރާ ހުއްޓާލުން ހިމެނޭ!

ބާރު ގަދަ އަރަބި ގައުމުތަކުން އެކަހެރިކޮށްފައިވާ ކުޑަކުޑަ ގަތަރާ އެކު އަލުން ގުޅުންތައް ގާއިމްކުރަން ވަރުގަދަ ޝަރުތުތަކެއް ކުރިމަތިކޮށްފި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަރަބި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ޗެނެލް އަލް ޖަޒީރާ ހުއްޓާލުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 15
ސައޫދީ އާއި ގަތަރު: އެކުވެރި ދެ ހަތުރުން

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ގަތަރަކީ ޒަމާންވީ ވަރަށް ގާތް ރަހްމަތްތެރިކަމެއް އުފެދިފައިވާ ދެ ގައުމެވެ. ދީނީ ގޮތުންނާއި ސަގާފީ ގޮތުންނާއި މަޒްހަބީ ގޮތުން ވެސް ދެ ގައުމުގެ އެއްގޮތްކަން ބޮޑެވެ. ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދުގައި ވެސް ދެ ގައުމުގެ އެއްގޮތް ކަންތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. ދެ ގައުމަކީ ގުދުރަތީ ގޭހާއި ތެޔޮ އުފައްދައި އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ދެ...

14 ޖޫން

June 14, 2017 5
ގަތަރާ އެއްކޮޅަށް މަސައްކަތް ފެށި ވަކީލް ހައްޔަރުކޮށްފި

މަނާމާ (ޖޫން 14) - ގަތަރާ ދެކޮޅަށް އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ބަހުރޭން ސަރުކާރު ގޮވައިގެން ދައުވާ ކުރި އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ވަކީލަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 9
ގަތަރަށް ހަމްދަރުދީ ފާޅުކޮށްފި ނަމަ ބަހުރޭނުގައި ވެސް ޖަލަށް

މަނާމާ (ޖޫން 9) - ގަތަރަށް ހަމްދަރުދީ ފާޅުކުރާ ފަރާތްތައް ޖަލަށްލާން ބަހުރޭނުން ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.