05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
ބެންގަލޫރުގެ 18 ހޮސްޕިޓަލުން ނޭނެކޭ ބުނި މީހާ މަރު

ބެންގަލޫރު (ޖުލައި 5) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ބެންގަލޫރުގެ 18 ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުމުން ވެސް ފަރުވާ ނުލިބުނު ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 7
އިންޑިއާ އިން އައި ފަސް މީހަކު އައިޖީއެމްއެޗުގައި

އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އާއި ބެންގަލޫރުން މިއަދު ރާއްޖެ އައި 159 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހުންނަކީ ކިޑްނީގެ ބަލީގެ ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން ކަމަށާއި އެ މީހުން އައިޖީއެމްއެޗުގެ ވަކި...

April 14, 2020 3
އިންޑިއާގައި ތިބި 159 ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި

ބެންގަލޫރާއި ކޮޗިންގައި ތިބި 159 ދިވެއްސަކު މިއަދު މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 8
ދިވެހިންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ވޭނުގެ ޑްރައިވަރު މަރުވެއްޖެ

ބެންގަލޫރުން ކޮޗިންއަށް، 11 ދިވެހިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ވޭނެއް އެކްސިޑެންޓްވެ، އިންޑިއާ ދެ ޑްރައިވަރުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 17
އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބެންގަލޫރުގައި ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ދިން މުއްދަތު މިރޭ އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 10
އެއާއިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް މަދުކޮށްފި

އެއާ އިންޑިއާއިން މާލެ- ބެންގަލޫރުގެ ސީދާ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލުމުގެ އިތުރުން ޓްރިވެންޑްރަމަށް ކުރާ ދަތުރުތައް މަދުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 2
މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ސްކޮލާޝިޕްތަކެއް ހުޅުވާލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ "މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން" މަތީ ތައުލީމުގެ 10 ފުރުސަތަށް ކުރިމަތިލުމަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 8
ބެންގަލޫރު އަތުން ބަލިވެ ޓީސީ އަށް ހުރަސްތަކެއް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭއޮފުގައި މިރޭ އިންޑިއާގެ ގަދަބާރު ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-2 އިން ބަލިވެ ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ދިއުމަށް ހުރަސްތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 6
ޑްރަގާ އެކު ދިވެއްސަކު އިންޑިއާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ބައި ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެެއްޗާ އެކު ދިވެއްސަކު އިއްޑިއާގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 4
ބެންގަލޫރުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައެއް ނުވޭ

ބެންގަލޫރު (ޖެނުއަރީ 7) - އާ އަހަރު ފާހަގަކުރި ރޭ ބެންގަލޫރުގައި އަންހެނުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މާ ގިނަ ބަޔަކަށް ޖިންސީ ގޮތުން ފުރައްސާރަކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ދެކުނު އިންޑިއާގެ ސިޓީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނާ ޕްރަވީން ސޫދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017
ބެންގަލޫރުގައި އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބެންގަލޫރު (ޖެނުއަރީ 5) - އާ އަހަރު ފާހަގަކުރި ރޭ ބެންގަލޫރުގައި އަންހެނުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 5
ނުވަ މިލިއަން ރުޕީސް ހިފައިންގެ ބޭންކް ޑްރައިވަރު ފިލައިފި

ބެންގަލޫރު (ނޮވެމްބަރު 26) - އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގެ އޭޓީއެމްއަކަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ 9.2 މިލިއަން ރުޕީސް (134،000 ޑޮލަރު) އާ އެކު ބޭންކުގެ ޑްރައިވަރު ފިލައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 4
ޑްރަގު ވިއްކި ދިވެއްސަކު އިންޑިއާގަ 10އަހަރަށް ޖަަލަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަން އުޅުނުކަން ސާބިތުވެ ދިވެއްސަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް އިންޑިއާގެ ކޯޓަކުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 3
ބަސްތަކުގައި ހުޅުޖެހީ ބިރިޔާނީއަކާއި 100 ރުޕީސް އަށް

ބެންގަލޫރުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 42 ބަހުގައި ހުޅުޖެހީ 22 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ. މިއީ ޓެމިލް ނާޑޫ ބަޔަކު އޮޕަރޭޓްކުރާ ފްލީޓެއްގައި ހިމެނޭ ބަސްތަކެކެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 5
ފެނުގެ މައްސަލައިގައި ބެންގަލޫރުގެ ހަމަނުޖެހުން ކުރިއަށް

ބެންގަލޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ކޯވަރީގެ ކޯރުގެ ފެން ޓަމިލް ނާޑޫއާ އެކު ހިއްސާ ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ދެކުނުގެ ކަރުނާޓަކާގެ ސްޓޭޓުގެ ބެންގަލޫރުގައި ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް އަދިވެސް ހުއްޓުމެއް ނާދެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 2
އެމްނެސްޓީއާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ އިން މައްސަލަ ޖައްސައިފި

ބެންގަލޫރު (އޮގަސްޓް 17) - ސަރުކާރާ ދެކޮޅު އަމަލެއް ހިންގަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ އެމްނެސްޓީ އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުންނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.