29 މާޗް

March 29, 2017 10
ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ ބަންގްލާދޭޝްގައި މަރުވެއްޖެ

ބަނގްލަދޭޝްގައި މެޑިސިން ކިޔަވަމުން އަންނަ ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް، 20، އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި "ދަންޖެހި" މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ އެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ހިނގި ގޮތެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 5
ޓީސީ ތިން ގައުމުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަނުންނާ ދެކޮޅަށް

މި މަހު 18 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ މަހު 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަންގްލަދޭޝްގައި ބާއްވާ ޝެއިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ގޯލްޑް ކަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ތިން ގައުމުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަނުންނާ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 5
"ޓްރީ މޭން ސިންޑްރޯމް" އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖެހިއްޖެ

ގަހެއްގެ ގޮފިގަނޑެއްހެން އިން އެއްޗެއް 10 އަހަރުގެ ކުޑަ ސަހާނާ ޚާތޫންގެ މޫނުގައި ނެގީ މީގެ ހަތަރު މަސް ކުރިންނެވެ. ނަމަވެސް މި ފެނިފައި އޭނާގެ ބައްޕަ ފުރަތަމަ ހާހެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭތި ފެތުރެން ފެށުމުން އޭނާ ކަންބޮޑުވާން ފެށި އެވެ. އަވަހަށް، ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ދައްކަން އޭނާ ގޮވައިގެން ދިޔަ...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 1
ހޮނު އަޅައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރަން ރުއް އިންދަނީ

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 24) - ހޮނު އަޅައިގެން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަ ކުރުމަށް ޓަކައި ބަންގްލަދޭޝްގައި އެއް މިލިއަން ރުއް އިންދުމުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 10
ޑޮލަރުތަކަކާ އެކު ފުރަން ދިޔަ މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރުތަކަކާ އެކު ރާއްޖެެ އިން ބޭރަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 4
"ގަސް މީހާ" އަށް މިހާރު ދަރިފުޅު އުރާލެވޭ

އޮޓޯ ރިކްޝޯ ދުއްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރި ބަންގްލޭޝްގެ 27 އަހަރުގެ އަބުލް ބަޖެންދުރަ އަކީ އެޕިޑޯމިއާޑިސްޕްލޭސިއާ ވެރިޔުސްސިފޯމިސް ކިޔާ ވަރަށް ބިރުވެރި އެހާމެ ވޭން ހުރި ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މީހެކެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މި ބަލި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރެކޯޑްތަކުން ދައްކަނީ ބަޖެންދުރައާ އެކު ހަތަރު މީހެކެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
ބަންގްލަދޭޝް އަށް އާ ސަފީރެއް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރާއްޖެ އިން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އާ ސަފީރެއް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައި އޭނާ އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 2
ބަންގްލަދޭޝް ފައިނަލަށް، ރާއްޖެ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗަށް

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން މޮލުވެ، ބަންގްލަދޭޝް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދިއިރު، ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި...

December 26, 2016 2
ފުރަތަމަ މޮޅަށް ފަހު އަމާޒު ބަންގްލަދޭޝް މެޗަށް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން ނޭޕާލާއި ކިރްގިސްތާން އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް އިއްޔެ އަފްގާނިސްތާން އަތުން...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 12
ގާނޫނާހިލާފަށް ފައިސާ ފޮނުވައިދޭ ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި

މަނީ ޓްރާންސްފާ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެތި، އެ ހިދުމަތް ދެމުންދިޔަ ބަޔަކު ފަޅާއަރައި އެ ފަރާތްތަކާ މެދު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން (އެމްއެމްއޭ) އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 9
ކުރީ މަލާމާތުގެ ޓުވީއެއް، ލިބުނީ އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް

ސައޫދީ އަރަބިޔާގައި ކުނިކަހަން އުޅުނު ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ރަން ފިހާރައެއްގެ ބޭރުގައި ރަން ގަހަނާތަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓާ ނެގި ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް މީހަކު ލި އެވެ. އެ ފޮޓޯއާ އެކު އެމީހާ ލިޔެފައިވާ މެސެޖުގައި ފަގީރުމީހާ އަށް މަލާމަތްކުރި އެވެ. އޭނާއަށް ހައްގުވަނީ ހަމައެކަނި ކުނިތަކާ ދިމާއަށް ބަލަން ކަމަށް ވެސް...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 9
މިއަންމާގެ މުސްލިމުންނަަށް އަނިޔާދޭތީ ބަންގްލަދޭޝް ރަތަށް

ޑާކާ (ނޮވެމްބަރު 24) - މިއަންމާގެ ރަކިނީ ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނިޔާކޮށް އެ މީހުންގެ ގެދޮރު ސުންނާފަތި ކުރަމުން ގެންދާތީ ބަންގްލަދޭޝް އިން ރުޅިގަދަވެ، މިއަންމާގެ ސަފީރު ޚާރިޖީ ވުޒާރާ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 3
މީހުން ޓްރެފިކްކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަޔަކު ޖަލަށް

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ބަޔަކަށް ކުށް ސާބިތުވެ އެ މީހުން 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 24
ބަންގާޅުގައި ދިވެހި އަންހެނަކު ރަހީނުކޮށްފި

މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން، ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުރި އެ ގައުމުގެ ލޯބިވެރިޔާ ކައިރި އަށް ދިޔަ ދިވެހި އަންހެނަކު ރަހީނުކޮށްގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016
ރާއްޖެ އައި މީހެއް އަތުން ކިލޯއެއްގެ ޑްރަގްސް ހޯދައިފި

ރާއްޖެ އައި ބަންލަދޭޝް ފިރިހެނެއްގެ އަތުން 1.5 ކިލޯގެ ކެނެބިސް އަތުލައިގެންފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 6
"މަރުވި" ކުއްޖާ އެއް ދުވަސް ފަހުން ރޯންފަށައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އުފަންވި ކުއްޖަކު، މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ނިންމުމުން ސަހަރާ އަށް ގެންގޮސް ވަޅުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރަނިކޮށް ރޯން ފަށައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 1
ނޭޕާލުން ސާކް ސަމިޓް ފަސްކޮށްފި

ކަތުމަންޑޫ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގައި ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ 19 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް ހަތަރު ގައުމަކުން ބުނުމާ އެކު ސާކް ސަމިޓް ފަސްކުރިކަން ނޭޕާލުން...

September 28, 2016 6
ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާން ބަންގާޅުންވެސް ނިންމައިފި

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގައި ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ 19 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާން ބަންގްލަދޭޝް އިން ވެސް މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 10
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްލާމީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ދަންޖައްސައިފި

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ބަންގްލަދޭޝްގެ އެންމެ ބޮޑު އިސްލާމީ ޕާޓީ އަށް ޚަރަދުކުރާ ލީޑަރުގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކޮށްފި އެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ކަމަށް 1971 ވަނަ އަހަރު ކުރި ހަނގުރާމައިގައި މީހުން މެރިކަމުގެ ކުށުގައި އުމުރުން 63 އަހަރުގެ މީރު ގައުސަމް އަލީ މަރަން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ހުކުމް ކުރީ އެ ގައުމުގެ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 69
ބަންގްލަދޭޝް ސަޕޯޓަރުންނަށް ދެ ފަހަރަށް ސާބަސް

ފުރަތަމަ ވެސް ހިތަށްއަރަނީ ދިވެހިންނަކީ، ނަސްލީ އިމްތިޔާޒު ގެންގުޅޭ ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ ހިތާމަޔަކާ އެކު ބުނަން ޖެހެނީ އެ ނުބައި ވިސްނުން ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މިހިރަ ފެންނަނީ އެވެ. އޭގެ މިސާލު ނެގެން އޮތީ، މިދިއަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި، ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުންނެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 4
ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ކިލޯއެއްހާ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެއައި މީހެއްގެ އަތުން 944 ގްރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 1
އިސްލާމީ ލީޑަރުގެ މަރުގެ ހުކުމަށް މަތީ ކޯޓުން ތާއީދު

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 30) - ބަންގްލަދޭޝްގެ އެންމެ ބޮޑު އިސްލާމީ ޕާޓީ އަށް ޚަރަދުކުރާ ލީޑަރު މަރަންކޮށްފައިވާ ހުކުމަށް އެ ގައުމުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.