02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017
އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ދެ ކުދިން އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފި

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 2) - އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ދެ ކުދިންގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑޮކްޓަރުން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017
އިއްސެގެ މަރާ ގުޅޭ ބިދޭސީންގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފި

މިފްކޯ އައިސްޕްލާންޓް ތެރޭގައި މަރާލައިފައި އޮއްވާ މިދިއަ މަހު ފެނުނު އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ) ގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ހަ ބިދޭސީންގެ ބަންދަށް ކޯޓުން އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 16
ޑޮލަރުތަކެއް ބޭރުކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލައްކައެއްހާ ޑޮލަރު ވަގަށް ބޭރުކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރަން އުޅެނިކޮށް ހުކުރު ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 99
އިއްސެ މަރާލިކަމަށް ބަންގްލަދޭޝް މީހާ އެއްބަސްވެއްޖެ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ހުންނަ މިފްކޯގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ މެކޭނިކް އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ) އަށް ހަމަލާދީ މަރާލި ކަމަށް، އެ ގަތުލުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި އެތަނުގެ ބަންގްލަދޭޝް މުވައްޒަފު އެއްބަސްވެއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 6
އަންހެން ދަރިއަކު ނެތުމުގެ ހިތާމަ ފިލީ އަޖައިބަކުން

މިއީ ރިކްޝާ ދަމާ ބަބްލޫ ޝޭޚްގެ ވާހަކަ އެވެ. އުމުރުން 55 އަހަރުގެ ބަބްލޫގެ ވާހަކަ ބަންގަލަދޭޝްގެ ފޮޓޯގްރާފަރެއް ކަމަށްވާ ޖީއެމްބީ އާކާޝް އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ލިޔެފައިވެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017
ތޫފާނުގެ ޖެހުނު 24 މަސްވެރިއަކު ކަނޑުން ނަގައިފި

ޑާކާ (ޖޫން 4) - ބަންގްލަދޭޝް އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޖެހުނު ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި ގެއްލުނު މީހުންގެ ތެރޭން 24 މަސްވެރިއަކު ބޭ އޮފް ބެންގާލުން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017
ތޫފާނުގައި ގެއްލުނު 81 މަސްވެރިން ހޯދަނީ

ޑާކާ (ޖޫން 1) - ބަންގްލަދޭޝް އަށް ކުރިމަތިވި ބާރުގަދަ ތޫފާން މޯރާގައި ކަނޑުމައްޗަށް ގެއްލުނު 81 މަސްވެރިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެ ގައުމުގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ފަށައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017
ތޫފާން މޯރާގައި ބަންގްލަދޭޝް އިން ހަ މީހުން މަރު

ޑާކާ (މެއި 31) - ތޫފާން މޯރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އިރު ދެކުނުގެ ހިސާބުތަކަށް އަރާ މަދުވެގެން ހަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017
ތޫފާން މޯރާގައި މުސްލިމް ރެފިއުޖީންނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ޑާކާ (މެއި 30) - ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެރި ތޫފާން މޯރާގެ ސަބަބުން މިއަންމާ އިން ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމް ރެފިއުޖީންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 30, 2017 3
ތޫފާން މޯރާ ބަންގްލަދޭޝް އަށް އަރައިފި

ޑާކާ (މެއި 30) - ބޭ އޮފް ބެންގާލުގައި އުފެދުނު ތޫފާން މޯރާ ބަންގްލަދޭޝް އަށް މިއަދު އަރައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 4
ބައި ކިލޯގެ ޑްރަގް އެތެރެކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ބައި ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 4
ބަންގްލަދޭޝްގައި މިސްކިތް އަޅަން ސައުދީން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު

ޑާކާ (މެއި 22) - ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ދޭ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގައި 560 މިސްކިތް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއެއް ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 3
ލޯބި ވެވުނީ ސަލާންޖަހާ ނުކުޅެދޭ މީހަކު ދެކެ

ބަންގްލަދޭޝްގެ މަޝްހޫރު ފޮޓޮގްރާފަރެއް ކަމަށްވާ ޖީއެމްބީ އާކާޝް ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކޮށްފައިވާ މި ވާހަކަ ވަރަށް އަސަރުގަދަ އެވެ. ފައިސާ ހޯދުމަށް ވިޔާނުދާ އެކި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅެމުން ގޮސް، ރާޖިޔާ ބޭގަމް ކިޔާ މި މީހާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވަނީ ނުކުޅެދޭ މީހެއްދެކެ ލޯބިވެވިގެންނެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 2
އުފާވެރި ހަނދާންތަކަކާ އެކު މަމިޗް ރާއްޖެ އަށް

ރާއްޖެ އަށް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ތިން ވަނަ ހޯދައިދިން އުފާވެރި ހަނދާންތައް ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ޑްރަގޯ މަމިޗްގެ ހިތުގައި އަދިވެސް ހަރުލާފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާދަމާ ހަވީރު ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީ ލިމިޓެޑް ގޮވައިގެން ރާއްޖެ އައިސް މި ވަގުތު އޭނާ ވަނީ...

11 މެއި

May 11, 2017
ބަންގާޅުގެ ރާޖްޝާހީން ފަސް ހަނގުރާމަވެރިއަކު މަރާލައިފި

ޑާކާ (މެއި 11) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ހުޅަނގުގެ ރާޖްޝާހީ އަވަށުގައި ޓެރަރިސްޓުންނާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހަރުކަށި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ފަސް މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017
ބްލޮގަރުންގެ މަރާ ގުޅިގެން ބަންގާޅުން މީހަކު ބަންދަށް

ޑާކާ (މެއި 3) - ދީނާ ދެކޮޅު ލިޔުންތައް ލިޔާ ކަމަށް ބުނެ ބަންގްލަދޭޝްގައި ބްލޮގަރުންތަކެއް މަރާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި، އެ ގައުމުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ އައިޓީގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017
ތިން ފައި ހުރި ކުއްޖާގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު

އުފަންވި އިރު ތިން ފައި ހުރި، ބަންގްލާދޭޝްގެ އަންހެން ކުއްޖާ އޮސްޓްރޭލިއާގައި ކުރި އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުވެ ގައުމަށް ދާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 40
ރައުދާގެ މަންމަގެ އެދުމެއް އާންމުންނަށް

ބަންގްލަދޭޝްގައި މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ މަރާ ބެހޭގޮތުން އެކި ތުހުމަތުތައްކޮށް، އެކި ގޮތަށް ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އޭނާގެ މަންމަ މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 19
ރައުދާގެ ގަބުރު ނެގުމަށް ސީއައިޑީން ކޯޓުގައި އެދެފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ ހަށިގަނޑު ކޮނެގެން ނެގުމަށް، އެ މައްސަލަ މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ އެ ގައުމުގެ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓް (ސީއައިޑީ)ން ރާޖްޝާހީ ކޯޓުގައި އެދެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 4
ސަފީރު ޒަޚަމްކޮށްލި ހަމަލާ ދިން މީހާ ދަންޖައްސައިފި

ޑާކާ (އެޕްރީލް 13) - އިނގިރޭސި ސަފީރު ޒަޚަމްވި އަތު ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްލާމީ ހަނގުރާމަވެރިޔާ އިއްޔެ ދަންޖައްސައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 39
އަމިއްލައަށް މަރުވާނަމޭ ބުނެ ރައުދާ ސަމާސާކުރި: ކޮލެޖް

ބަންގްލާދޭޝްގައި މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް، މަރުވުމުގެ ތިން ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން، އަމިއްލައަށް މަރުވާނަމޭ ބުނެ ރައްޓެއްސަކާ ސަމާސާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައުދާގެ ކޮލެޖުން ކުރި ތަހުގީގާ ހަވާލާދީ ބަންގްލާދޭޝްގެ ޑެއިލީ ސްޓާ ނޫހުން ބުނެފި އެވެ.