23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 20
އައިއެސްއާ ގުުޅުނު ކުއްޖާ އަށް މިހާރު ގައުމެއް ނެތް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 23) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅެން ސީރިއާ އަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ދިޔަ ޝަމީމާ ބޭގަމްގެ ރައްވެހިކަން އުވާލުމުން އޭނާގެ ގައުމެއް މިހާރަކު ނެތެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019
ޑާކާގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 70 މީހުން މަރު

ޑާކާ (ފެބްރުއަރީ 21) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަންޓް ކޮމްޕްލެކްސްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 70 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 5
ޖިއާންގެ މަރުގެ މައްސަލަ އޮތީ ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަންގައި

ސިމެންތި ބަސްތާއިން ޖެހިގެން ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް މަރުވި ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރުގެ މައްސަލަ މިހާރު އޮތީ ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަންގައި ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި...

February 18, 2019 35
އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ގަލަކުން ޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ގަލަކުން ޖެހި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 8
ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑްރަގު ޑީލަރުން އަމާން ދެނީ

ޑާކާ (ފެބްރުއަަރީ 17) - ބަންގްލަދޭޝްގެ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑްރަގު ޑީލަރުން އަމިއްލަ އަށް އަމާން ދީފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 42
ބަންގްލާދޭޝް މީހުން ރާއްޖެ ނާންނަން އެދެފި

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ ލިބުން ދަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ ވަޒީފާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ރާއްޖެ ނައުމަށް ބަންގްލާދޭޝް ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 12
ނޭޕާލަށް ބޯޓު ވެއްޓުނީ ޕައިލެޓް ޖަޒުބާތުގައި ޖެހުމުން

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 29) - ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫ އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ މާޗް މަހު ޔޫއެސް-ބަންގްލާ އެއާލައިނުގެ ބޯޓު ވެއްޓުނީ ޕައިލެޓް އާބިދު ސުލްތާން ވަރަށް ބޮޑަށް "ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިފައި އިނުމުން" ކަމަށް އެ ހާދިސާގެ އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 2
ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޯޑަރުން ރޮހިންޖާ ގްރޫޕެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

އަގާޓާލާ، އިންޑިއާ (ޖެނުއަރީ 23) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޯޑަރާ ކައިރިން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ 31 މީހުން އިންޑިއާގެ އިރުއުތުރުގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ޓްރިޕޫރާގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

January 23, 2019 14
ޖިއާންގެ މަރު: "ނިވިގެން އެދިޔައީ ހަޔާތުގެ އަލިކަން"

ބާރު އަޑަކާ އެކު މަތިން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާގެ ސިމެންތިތަކުން ޑރ. ފަރުޒާނާ ހުސައިން ހުންނެވީ ސިފަ ވަކިނުވާ ވަރު ވެފަ އެވެ. ގައިން ސިމެންތި ފިލުވަން އުޅުނީ އަންހެން ދަރިފުޅު...

January 23, 2019 6
ބަންގާޅުގެ "ޓްރީ މޭން" އަށް ސަލާމަތެއް ނެތް!

އަބުލް ބަޖަންދަރު، 28، އަކީ އާދަޔާހިލާފު ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހިފައިވާ މީހެކެވެ. ޖެނެޓިކް ބައްޔެއް ކަމަށްވާ އަދި ވަރަށް ނާދިރު ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ޓްރީ މޭން ސިންޑްރޯމްގެ...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 55
ފުރައިގެން ދާނީ ދަރިފުޅަށް އިންސާފު ލިބުނީމަ: އާއިލާ

މާލޭގައި، ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ދެނިކޮށް މަރުވި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައިޝަން ޖިއާނަށް އިންސާފު ލިބެންދެން ރާއްޖޭގައި ތިބޭނެ ކަމަށް އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 9
ހުޅުމާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 14
1.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރު

ބަންގްލަދޭޝް މަގުން 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު އެ ގައުމުގެ މީހަކު އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 1
ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއަށް ވޯޓު ނުދިން މީހަކު ރޭޕްކޮށްފި

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 7) - ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަން ކުރާ އަވާމީ ލީގަށް ވޯޓު ނުދިން އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 1
އިންތިޚާބުގައި ހެދި މަކަރު ތަހުގީގު ކުރަން ގޮވާލައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖެނުއަރީ 5) - ނިމިގެން ދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި މަކަރު ހަދާފައިވާ މައްސަލަތައް ވަކި އަތަކަށް ނުޖެހޭ ފަރާތަކުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް އދ. އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 5
އާ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ކުދިން އުފަންވީ އިންޑިއާގައި

ޖެނުއަރީ، 1، 2019 ގައި އުފަންވި ކުދިންގެ އަދަދު 395،000 އަށް ވުރެ ގިނަ.

January 02, 2019 1
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިންތިޚާބަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް މަލާމާތެއް

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 2) - ބަންގްލަދޭޝްގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް ކުރި މަލާމާތެއް ކަމަށް އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ، ބަންގްލަދޭޝް ނޭޝަނަލިސްޓް ޕާޓީ (ބީއެންޕީ)...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 6
"ވޯޓުލުމުގެ ކުރިން ވެސް ފޮށިތައް ހުރީ ފުރާލައިފައި"

ޑާކާ (ޑިސެމްބަރު 31) - ބަންގްލަދޭޝްގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް ހުރީ ވޯޓު އަޅައި ފުރާލައިފައި ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު...

December 31, 2018 6
މައްސަލަ ބޮޑުވި އިންތިޚާބު ހަސީނާ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ޑާކާ (ޑިސެމްބަރު 31) - ވޯޓު އޮޅުވާލި ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެތައް ތުހުމަތެއް ކުރި ބަންގްލަދޭޝްގެ އާއްމު އިންތިޚާބު ބޮޑު ތަފާތަކުން ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ ކާމިޔާބު...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 2
އިންތިޚާބު ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގެ ޓީވީ ސްޓޭޝަނެއް ބަންދު

ޑާކާ (ޑިސެމްބަރު 30) - ބަންގްލަދޭޝްގައި މިއަދު ވޯޓުލަމުންދަނިކޮށް ޕްރައިވެޓް ޓީވީ ސްޓޭޝަނެއް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ހަ ލައްކަ އޮފިސަރުން

ޑާކާ (ޑިސެމްބަރު 29) - ބަންގްލަދޭޝްގައި މާދަމާ ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ނެރެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 3
އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ބަންގާޅުން އިދިކޮޅު މީހުން ހައްޔަރު

ޑާކާ (ޑިސެމްބަރު 26) - ކުރިއަށް އޮތް އާއްމު އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު 10،500 އަށް ވުރެ ގިނަ އެކްޓިވިސްޓުން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 43
ކުންފުނި ވަނީ އިހުމާލުވެފައި: ސިޓީ ކައުންސިލް

ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިން މ. ނަލަހިޔާ މަންޒިލްގައި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރީ އެކަމުގެ ހުއްދަ ނުނަގާ ކަމަށާއި އެކަމުގައި އެ ކުންފުނި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައި...

December 16, 2018 15
ޒަހަމްވީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑޮކްޓަރެއްގެ ދަރިއެއް

ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަންހެން ޑޮކްޓަރެއްގެ ދަރިއަކަށް ކަމަށް، މާލޭ...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 4
ސާކު ގައުމުތަކަށް ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދޭނަން: ރައީސް

ސާކުގެ ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން އަބަދު ވެސް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.