30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 12
ހަ މަހުން ދައުލަތުގެ ދަރަންޏަށް އިތުރު 4.5 ބިލިއަން

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ތެރޭ ދައުލަތުގެ ދަރަންޏަށް 4.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 1
ސޮވެރިން ގެރެންޓީގެ މައުލޫމާތު އެމްއެމްއޭއާ ހިއްސާކުރި

ސަރުކާރުން ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތަފްސީލު ދައުލަތުގެ މާލީ އިދާރާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އަށް، އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ފޮނުވަމުން ގެންދާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 1
އުމްރާއަށް ގެންދަން ބޭންކްގެރެންޓީ ހުށަހެޅުން އުވާލައިފި

ރާއްޖެއިން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ބޭންކް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ކުރިން އޮތްއޮތުން އުވާލައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 32
ފްލެޓް އަޅަން 369 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެރެންޓީއެއް

ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 7000 ފްލެޓް އެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަށް 369 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވެރިން ގެރެންޓީއެއް ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 38
އެއާޕޯޓް އަޅަން ދިނީ ލޯނަށް ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދީގެން

ފަސް ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން ސަރުކާރުން އިއްޔެ ހަވާލުކުރި މެލޭޝިއާ ކުންފުނިން އެއާޕޯޓް ހެދުމަށް ނަގާ ލޯނަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮވެރިން ގެރެންޓީއެއް ދީފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 9
ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދޫކުރާއިރު ފީއެއް ނަގަނީ

ސަރުކާރަށް ފީ ނަގައިގެން ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެކަމާ ބެހޭ އުސޫލު އިއްޔެ ގެޒެޓުކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 2
އެޗްޑީސީގެ 34 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަށް ގެރެންޓީ ދީފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ހެދުމަށް، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ނެގި 34.3 މިލިއަން...

November 23, 2016 17
ތުރުކީގެ ބަޔަކަށް 328 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެރެންޓީއެއް

ހުޅުމާލޭގައި 5،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތުރުކީގެ ކުންފުންޏަށް 328 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވެރިން ގެރެންޓީއެއް ސަރުކާރުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 10
އާންމު ހުރިހާ ބޭންކަކުން ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީގެ ލޯނު ދެނީ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރާ ލޯންތަކަށް ގެރެންޓީ ދޭ ސްކީމްގައި ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ދޭ އެއް ބޭންކް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބޭންކަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.