25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020
2010 ގައި ބާސެލޯނާ އަށް ދާން ބޭނުންވި: ރޫނީ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 25) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް 2010 ވަނަ އަހަރު ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވި ކަމަށް އިނގިރޭސި ކުރީގެ ފޯވާޑް ވޭން ރޫނީ ބުނެފި އެވެ.

November 25, 2020 3
ޗެލްސީ، ސެވިއްޔާ، ބާސާ އަދި ޔުވެންޓަސް އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 25) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޗެލްސީ އާއި ސެވިއްޔާ އާއި ބާސެލޯނާ އަދި ޔުވެންޓަސް ބާކީ ދެ މެޗު ނުކުޅެ އޮއްވައި މުބާރާތުގެ އަނެއް...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 1
މެސީގެ ހާލަތާ ހެދި ސުއަރޭޒަށް އަސަރުކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 24) - ބާސެލޯނާގައި މިހާރު ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ހެދި އޭނާ އަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވި ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 2
ޕީކޭ އަށް ސީޒަން ނިމުމުގެ ބިރު ބޮޑު

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން ބަލިވި މެޗުގައި ކަކުލަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ބާސެލޯނާގެ ޑިފެންޑަރު ޖެރާޑް ޕީކޭ އަށް ދެން މި ސީޒަނުގައި ނުކުޅެވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 3
ރެއާލް އެއްވަރު، އެތުލެޓިކޯ އަތުން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން ވިޔަރެއާލްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން 1-0 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 5
މެސީގެ ރުޅިގަނޑު ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 19) - ބާސެލޯނާގެ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަންގެ އޭޖެންޓް އެރިކް އޮލްހަޓްސް ހަގީގަތާ ހިލާފު ގިނަ ވާހަކައެއް ދައްކާފައިވާތީ ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020
ގަދަކަމުން މެސީ މަޑުކުރުވުމަކީ ހައްލެއް ނޫން: ފީގޯ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 15) - ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ގަދަކަމުން އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރުވުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށް ކުރިން ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުނު ޕޯޗުގީސް ތަރި ލުއިސް ފީގޯ ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020
މެސީ ޕީއެސްޖީއާ މަޝްވަރާ ނުކުރާކަމަށް ބުނެފި

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 12) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއާ މަޝްވަރާކުރާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަަކައިގައި ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް މެސީގެ އޭޖެންޓް އަދި އޭނާގެ ބައްޕަ ޖޯޖް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020
ފާޓީ އެނބުރި ދަނޑަށް އަންނާނީ ހަތަރު މަސް ފަހުން

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 10) - ކަކުލަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާ ބާސެލޯނާގެ ޒުވާން ތަރި އަންސޫ ފާޓީ އަށް އެނބުރި ކުޅުމަށް އާދެވޭނީ ހަތަރު މަސް ފަހުން ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 6
އެތުލެޓިކޯ ކުރިއަށް، މެސީ އަރައި ބާސާ މޮޅުކޮށްދީފި

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 8) – ކަޑިޒް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރިއިރު، ލިއޮނަލް މެސީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި އަރައި ދެއްކި ކުޅުމާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 5-2 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 2
ބާސެލޯނާ އާއި ޔުވެންޓަސް އަށް ކާމިޔާބު ރެޔެއް

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 5) – ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ޖީ ގައި ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ޑައިނަމޯ ކިއޭވް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވިއިރު ޔުވެންޓަސް އިން ފެރެންޝްވަރޯސް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
ލަޕޯޓާ ވެސް ބޭނުންވަނީ ކްލޮޕް ބާސެލޯނާ އަށް ގެންދަން

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 4) - ބާސެލޯނާގެ އިންތިހާބުގައި އެ ކްލަބުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކުރީގެ ރައީސް ޔޮއާން ލަޕޯޓާ އަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބާސެލޯނާ އަށް ގެންދަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 1
މެސީ އަށް ވުރެ ބާސެލޯނާ ބޮޑުވާނެ: ރިއޭރާ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 3) - ބާސެލޯނާގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ޕެރޭ ރިއޭރާ އެ ކްލަބްގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 3
ބާސެލޯނާ އިން ދެން ނުފެންނާނެ ކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 1) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ދެން އޭނާ ނުފެންނާނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

November 01, 2020 3
ރެއާލް އެއް ވަނައިގައި، ބާސެލޯނާ އަށް ޕްރެޝަރު

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 1) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ހުއެސްކާ އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއް ވަނައިގައި އޮތްއިރު، ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވޭސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ބާސެލޯނާ އެންމެ ފަހުން...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020
ބާޓޮމެއުގެ އިސްތިއުފާއާ މެދު ނުވިސްނަން: ކޫމަން

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 30) - ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ކަމުން ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު އިސްތިއުފާ ދިނުމަކީ އޭނާ މާ ބޮޑަށް ފިކުރުކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 1
"ބާޓޮމެއުގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ގޯހަކަށް ފަހު ގޯހެއް"

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 29) - ދާދި ފަހުން ބާސެލޯނާގެ ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދިން ޖޯސެފް ބާޓޮމެއުގެ ފަރާތުން ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަހު ފެނިގެން ދިޔައީ ގޯހަކަށް ފަހު ގޯހެއް ކަމަށް ލަލީގާގެ ރައީސް ހަވިއޭ ޓެބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 3
ބާސެލޯނާގެ ރައީސްކަމުން ބާޓޮމެއު އިސްތިއުފާދީފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 28) - އޭނާގެ އިތުބާރު ކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ބާސެލޯނާގެ އާންމު މެމްބަރުން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ނުދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިތާ ދެ ދުވަސް ވެސް ނުވަނީސް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ ބާސެލޯނާގެ ރައީސްގެ މަގާމުން ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 3
ބާސެލޯނާ ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ނުދޭނަން: ބާޓޮމެއު

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 27) - ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިޔަ ނަމަވެސް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދޭން ނުވިސްނާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 10
ބާސެލޯނާ އަތުން ރެއާލް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 24) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

October 24, 2020
"ކްލަސިކޯ އަކީ އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މެޗު"

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 24) - ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރާ އެލްކްލަސިކޯ އަކީ އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ކްލަބް ލެވަލްގައި ކުޅޭ އެންމެ ބޮޑު މެޗު ކަމަށް ލަލީގާގެ ރައީސް...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 1
ބާސާ، ޔުވެންޓަސް އަދި ލާޒިއޯ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 21) – ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަދި ލާޒިއޯ އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 1
ބާސާ އިން އާންމު މެމްބަރުންގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލިދާނެ

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 20) - ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ވޯޓެއް ނަގަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެ ކްލަބްގެ އާންމު މެމްބަރުންގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލޭ ފަދަ ވިޔަފާރި ޑީލެއް ބާސެލޯނާގެ މިހާރުގެ ލީޑަޝިޕުން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.