07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
ދަރިފުޅު ބާސެލޯނާއާ ގުޅެން އަދި އަވަސް: ކްލައިވަޓް

އާމްސްޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (އޭޕްރީލް 7) - އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ޖަސްޓިން ކްލައިވަޓް ސްޕެއިނުގެ ގަދަބާރު ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން އަދި އަވަސް ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ އަދި ނެދަލެންޑްސްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ޕެޓްރިކް ކްލައިވަޓް ބުނެފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 16
ރޯމާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ބާސާ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 5) – އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ލުއިސް ސުއަރޭޒް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލާ އެކު އިޓަލީގެ އޭއެސް ރޯމާ 4-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލާ ދާދި ގާތަށް ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ ޖެހިލައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 7
މެސީ އަރައި ބާސެލޯނާ ބަލިނުވެ ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ސެވިލް (އޭޕްރިލް 1) – ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އަރައި ލިއޮނަލް މެސީ ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސެވިއްޔާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ރެކޯޑަށް މެޗެއް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 10
ރޮނާލްޑޯ އާއި ބާސެލޯނާ އަށް އުފާވެރި ރެޔެއް!

މެޑްރިޑް (މާޗް 19) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޖިރޯނާ ކޮޅަށް ޖެހި ގޯލުތަކާ އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކެރިއަރުގައި 50 ވަނަ ހެޓްރިކް ހެދިއިރު، ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިވުމުން ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި ބާސެލޯނާ އިން ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 5
އެންރީކޭ އާއި ގާޑިއޯލާ ކޮޕީ ނުކުރަން: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 18) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން ލުއިސް އެންރީކޭ އާއި ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ހޯދި ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެ މީހުން ކޮޕީ ކުރުން ނޫން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އޭނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 34
މެސީގެ 100 ވަނަ ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ ކުއާޓާ އަށް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 15) – ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ޖެހި 100 ވަނަ ގޯލާ އެކު 3-0 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ބާސެލޯނާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 7
ނޭމާ އަލުން ގެންނަން މެސީ ބޭނުންވޭ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 14) – ނޭމާ އެނބުރި ބާސެލޯނާ އަށް އައުމަށް ލިއޮނަލް މެސީ އާއި އެ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަމާ އެ ކްލަބުގެ ރައީސް ޖޯސެފް މާރިއާ ބާޓޮމެއޫ...

March 14, 2018 24
ފޭވަރިޓަކީ ބާސެލޯނާ އެކަމަކު ޗެލްސީ ދުލެއް ނުދޭނެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ފޭވަރިޓަކީ ބާސެލޯނާ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ވަގުތު ދެ ޓީމު އެގްރިގޭޓުން އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން...

11 މާޗް

March 11, 2018 6
ބާސާ މޮޅުވިއިރު މެސީ އަށް ހާއްސަ އުފަލެއް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 11) – ތިން ވަނަ ދަރިއަކު ލިބޭތީ އާއިލާ އަށް ވަގުތު ހުސްކޮށްގެން ހުރި އިތުބާރު ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ނެތި ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ މަލާގާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 1
އުމްޓީޓީ ޔުނައިޓެޑާ ދިމާލަށް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 10) – ބާސެލޯނާގެ ފްރާންސް ޑިފެންޑަރު ސެމުއެލް އުމްޓީޓީ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ގެނެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ނޫސްތަކުން...

March 10, 2018 9
ނޭމާ އެނބުރި ބާސާ އަށް ދާން ބޭނުންވޭ: ރިޕޯޓް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 10) – ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވެވުނު މޮޔަ ނޭމާ އަށް ހީވެއްޖެ ކަމަށާއި އޭނާ އެނބުރި ބާސެލޯނާ އަށް ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓެއް ބުނެފި...

09 މާޗް

March 09, 2018 2
އިނިއެސްޓާ މަހެއްހާ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް؟

ބާސެލޯނާ (މާޗް 9) – ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން އަދި މުހިއްމު މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރޭ އިނިއެސްޓާ އަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އިން އެނބުރި އަންނާނެ މުއްދަތެއް ކްލަބުން ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވިއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018
29 އަހަރަށް ފަހު އިނގިރޭސި ކުޅުންތެރިޔަކު ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެފި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 8) – ގެރީ ލިނެކާ އަށް ފަހު ސްޕެއިނުގެ ގަދަބާރު ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުނު އިނގިރޭސި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް އުމުރުން 19 އަހަރުގެ މިޑްފީލްޑަރު މާކަސް މެކްގުއާން ހޯދައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 9
މެސީގެ 600 ވަނަ ގޯލުން ބާސެލޯނާ ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 5) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ކާމިޔާބުކުރި 600 ވަނަ ގޯލާ އެކު 1-0 އިން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އިން ލީޑު ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 6
ލަސް ޕަލްމާސް އިން ބާސެލޯނާ ހުއްޓުވައިފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 2) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ލަސް ޕަލްމާސް އިން ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 10
ބާސެލޯނާ ލީޑުގައި، ޒިދާންގެ ތައުރީފް ރޮނާލްޑޯ އަށް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 25) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޖިރޯނާ އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ ލީޑު ބޮޑުކުރިއިރު، އަލަވޭސް އަތުން 4-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވި މެޗުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކަންތައްތަކަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 19
ބާސެލޯނާ އިން މޮޅަށް ކުޅުނު ޗެލްސީ ހިފަހައްޓައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 21) – ޗެލްސީ ކޮޅަށް ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެ ދެ ޓީމު ރޭ ލަންޑަނުގައި ކުޅުނު މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 9
މެސީ ހުއްޓުވަން ޕްލޭނެއް ނުހަދާނަން: ކޮންޓޭ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ހުއްޓުވަން ހާއްސަ ޕްލޭނެއް ޗެލްސީން ނުގެންގުޅޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 10
ބާސެލޯނާ އިން އާ ރެކޯޑަކާ ދިމާލަށް

އެއިބާ (ފެބްރުއަރީ 18) – ރަށުން ބޭރުގައި އެއިބާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެ ޓީމުން ބަލިނުވެ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018
ކުޓީނިއޯ ޕޯޗުގަލްގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދަނީ ކީއްވެ؟

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 15) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ޕްލޭމޭކަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ޕޯޗުގަލްގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 3
މެސީ ނުހުއްޓުވޭނެ: މޮރާޓާ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 13) – ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާ އިންޒާރެއް ދީފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 1
"ސިޓީ-ޕީއެސްޖީ އަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޭވަރިޓުން"

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 12) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޕީއެސްޖީ އަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ފޭވަރިޓުން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

February 12, 2018
ބާސާ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 12) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މި ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި ނިންމާލަން ޖެހުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ގެޓަފޭއާ 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.