06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 1
ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު ރެއާލުން ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 6) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސެވިއްޔާގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ބާސެލޯނާ ކުރި ހޯދިއިރު ލެގަނޭސް އަތުން ރަށުން ބޭރުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް 4-2 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 4
ބާސާ މޮޅުވެ މެޑްރިޑަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުކޮށްފި

ގްރަނާޑާ (އޭޕްރިލް 3) – ގްރަނާޑާ އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެ ޕޮއިންޓަށް ބާސެލޯނާ ގާތްކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 2
މެސީ އަބަދުވެސް ރެފްރީންނަށް އިހުތިރާމްކުރޭ: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 2) ބޭއަދަބީ ބަހުން ލައިންސްމަނާ މުހާތަބު ކުރުމުން ފީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ އާޖެންޓީނާ އަދި ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަކީ އަބަދުވެސް ރެފްރީންނަށް އިހުތިރާމްކުރާ ކުޅުންތެރިއެއް ކަަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017
ބާސާއާ ގުޅިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ސަމްޕައޯލީ ދީފި

ސެވިއްޔާ (އޭޕްރިލް 1) – ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީއަށް ކޯޗުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ، އަންނަ ސީޒަނުގައި އެ ޓީމާ ހަވާލުވެދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ސެވިއްޔާގެ އާޖެންޓީނާ ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޯލީ ދީފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017 8
ބާސެލޯނާއާ ހަވާލެއް ނުވާނަން: ޕޮޗެޓީނޯ

ލަންޑަން (މާޗް 31) - ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 6
މެސީ އަށް ދިނީ ނުހައްގު އަދަބެއް: ބާސެލޯނާ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 30) - އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ފީފާ އިން ދީފައިވާ ހަތަރު މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނަކީ ނުހައްގު އަދި މާބޮޑު އަދަބު ކަމަށް އޭނާގެ ކްލަބް ބާސެލޯނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 1
ބާސާގެ ރިޒާވް ޓީމުގެ ސްޓޭޑިއަމަށް ކްރައިފްގެ ނަން

ބާސެލޯނާ (މާޗް 26) – މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން މަރުވި ބާސެލޯނާ އާއި ނެދަލެންޑްސްގެ ލެެޖެންޑް ޔޮހާން ކްރައިފުގެ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބާސެލޯނާގެ ބީ ޓީމުގެ ސްޓޭޑިއަމަށް އޭނާގެ ނަން ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 4
މެސީ މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ބާސެލޯނާ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 21) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ރޮބާޓް ފެނާންޑޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 21, 2017 3
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ނޭމާ ޝައުގުވެރިވޭ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 21) - މުސްތަގުބަލުގައި އިނގިރޭސި ކްލަބަކުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ބުނެފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 1
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 20) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވެލެންސިއާ 4-2 އިން ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެމެދު އޮތް ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގު ބާސެލޯނާ އިން ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 5
"ޔުވެންޓަސްގައި އޮތީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ސްކޮޑެއް"

ބާސެލޯނާ (މާޗް 18) – މެޗެއް ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ބަދަލުކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ޔުވެންޓަސްގައި އެބަތިބި ކަމަށާއި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން އަންދްރޭސް އިނިއެސްޓާ ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 4
ކުއާޓާގައި ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ ޔުވެންޓަސް

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (މާޗް 17) - ޔޫއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 9
ބާސެލޯނާ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ރެއާލުން ނަގައިފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 13) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 5
ބާސެލޯނާ ހަމަބިމުގައި، ރެއާލްގެ ވިސްނުން ކުރިއަށް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 12) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ޑިޕޯޓިވޯ ލަކަރޫނިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ބާސެލޯނާ އޮތީ ހަމަބިމުގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 23
ބާސެލޯނާ - ޕީއެސްޖީ މެޗުގެ ރެފްރީ އަށް އަދަބު ދެނީ؟

ލަންޑަން (މާޗް 11) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޕީއެސްޖީގެ މައްޗަށް ބާސެލޯނާ ކުރި ހޯދި މެޗުގެ ރެފްރީ ޖަރުމަނުގެ ޑެނިޒް އައިޓްކިން އަށް އަދަބުދޭން ޔުއޭފާގެ ރެފްރީސް ޕެނަލުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 64
ތާރީހީ މޮޅަކާ އެކު ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލައި ބާސެލޯނާ ކުއާޓާއަށް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 9) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޕީއެސްޖީ އަތުން 4-0 އިން ބަލިވެފައިވަނިކޮށް ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ އެ ޓީމު އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެ، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތާރީހުން ޖާގަ ހޯދައި އަދި މުޅި ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލުމަށް ފަހު ބާސެލޯނާ އިން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖެހިޖެހިގެން 10 ވަނަ ފަހަރަށް ރޭ ޖާގަ...

08 މާޗް

March 08, 2017 27
ބާސެލޯނާ އަށް ހަ ލަނޑު ޖެހިދާނެ: އެންރިކޭ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 8) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ޕީއެސްޖީ ކޮޅަށް ބާސެލޯނާ އަށް ހަ ލަނޑު ޖެހިދާނެ ކަަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރިކޭ ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 4
ރެއާލަށް މޮޅެއް، ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ މަގާމުގައި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 5) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އެއިބާ އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑް 4-1 އިން މޮޅުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސެލްޓަ ވިގޯ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 3
ޖުލައި 1 ގެ ކުރިން އާ ކޯޗުގެ ނަން ހާމަނުކުރާނެ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 2) – ލުއިސް އެންރީކޭގެ ބަދަލުގައި ބާސެލޯނާއާ ހަވާލުވާ ކޯޗުގެ ނަން ޖުލައި 1 ގެ ކުރިން ހާމަނުކުރާނެ ކަމަށާއި އެހާތަނަށް ކްލަބް އޮންނާނީ އެންރީކޭއާ އެކު ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ރައީސް ޖޯސެފް މާރިއާ ބާޓޮމެއޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 6
ބާސެލޯނާ އެއް ވަަނަ އަށް، ރެއާލް ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 2) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސްޕޯޓިން ގިޔޯން އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ބާސެލޯނާ ޖެހިލިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލަސް ޕަލްމާސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން...

March 02, 2017 7
އަރާމުކުރުމަށްޓަކައި އެންރިކޭ ބާސާގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލަނީ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 2) – އަރާމުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ މި ސީޒަނަށް ފަހު ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާނެ ކަމަށް ލުއިސް އެންރިކޭ ބުނެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 7
ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވެ ރެއާލް އަލުން އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 27) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން 2-1 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު، ވިޔަރެއާލް އަތުން ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.