28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 5
މެސީއާ އެއްވަރުގެ މުސާރައެއް ރޮނާލްޑޯ އަށް ދެނީ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 27) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް އެ ޓީމުން ދޭ ވަރުގެ މުސާރައެއް ދާދި ފަހުން ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ދޭން އެ ކްލަބުގެ ބޯޑުން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 7
ފުރަތަމަ ލެގުން ބާސާ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

މުރްސިއާ (އޮކްޓޯބަރު 25) – ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ގަދަ 32 ޓީމުގެ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ރެއާލް މުރްސިއާ އަތުން ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ފަސޭހަކަމާ އެކު 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 11
ފިފްޕްރޯ ޓީމުގައި ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ނުފޫޒް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 24) - ދަ ބެސްޓް ފީފާ ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގައި ހޮވި ފިފްޕްރޯ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު 11 ކުޅުންތެރިންގެ ޓީމު ސްޕެނިޝް ލީގުން މި ފަހަރު ވެސް ޑޮމިނޭޓްކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 14
މައްސަލަ ބޮޑުވި ގޯލަކާ އެކު ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ މަލާގާ އަތުން 2-0 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު މި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ޖެރާޑް ޑެލޮފޭއު ޖެހި ގޯލަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 13
ޔޫރަޕުގައި މެސީ ސައްތައެއް ހަދައިފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 19) – ލިއޮނަލް މެސީ ޔޫރަޕުގައި ޖެހި 100 ވަނަ ގޯލާ އެކު، އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ގްރީކުގެ އޮލިމްޕިއާކޯސް 3-1 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 1
ވަލްވޭޑޭ ބާސެލޯނާ ގޮވައިގެން ކުރީގެ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 18) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ބާސެލޯނާ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗަށް ސަޕޯޓަރުން ވައްދައިގެން ކުޅޭއިރު ބައްދަލުކުރާނީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން ގްރީސްގެ އޮލިމްޕިއާކޯސްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 12
ބާސެލޯނާއާ ގުޅެން ގްރީޒްމަނަށް މެސީ ދައުވަތުދީފި

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 16) – އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރިޒްމަން ބާސެލޯނާ އަށް އައުމަށް އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 17
ބާސާ އާއި އެތުލެޓިކޯ އެއްވަރުވެ ރެއާލަށް ހިތްހަމަޖެހުން

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 15) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ފުރަތަމަ ހަތް މެޗުން މޮޅުވެފައިވާ ބާސެލޯނާ ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވުމާ އެކު ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 1
"ބާސެލޯނާ ކުޅޭ މެޗުތައް ސިޔާސީ ނުކުރޭ"

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 14) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ކުޅޭ މެޗު ސިޔާސީ ނުކުރުމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ އެދިއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 10
އިނގިރޭސި ލީގަށް ބާސެލޯނާ ގެންނަން ވެންގާ ދެކޮޅު

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 8) - ސްޕެއިނުން ވަކިވެ ކެޓަލޯނިއާގައި ވަކި ދައުލަތަކަށް ގާއިމްކުރުމުން ކެޓަލޯނިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ ބާސެލޯނާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ގެންނަ ހިޔާލާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 6
ބާސާއާ އެކު އިނިއެސްޓާ އުމުރުދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 7) – ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ އެ ކްލަބާ އެކު "އުމުރުދުވަހުގެ" ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 18
ސިޔާސީ ހޫނުގައި، ހުސް ދަނޑެއްގައި ކުޅެ ބާސާ މޮޅުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 2) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ ހުސް ދަނޑެއްގައި ކުޅުނު މެޗުން ލިއޮނަލް މެސީގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ލަސް ޕަލްމަސް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ހަތް މެޗުން ހަތް ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 1
ކެޓަލޯނިއާ މައްސަލައިގައި ބާސެލޯނާ އަށް ގެއްލުމެއް ނެތް

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 1) - ސްޕެއިނުން ވަކިވެ ކެޓަލޯނިއާ ވަކި ދައުލަތަކަށް ހެދުމަށް މިއަދު ނަގާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިކުތް ނަމަވެސް ބާސެލޯނާގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް އަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިނުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 3
ސްޕޭނުގެ ބާރުން ކެޓަލޯނިއާ މިނިވަންވާން ވޯޓު ނަގަނީ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ސްޕޭނުގެ މައި ސަރުކާރުން މިނިވަންވެ އަމިއްލަ ދައުލަތެއް އުފެއްދަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް އެ ގައުމުގެ އިރު އުތުރުގެ ކެޓަލޯނިއާގައި މާދަމާ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގާނެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 1
ގަދަބާރުތައް ކާމިޔާބު ހޯދި ރޭ ބަޔާނަށް ހިތްދަތިކަން

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ ޔޫރަޕުގެ ގަދަބާރުތައް ކަމަށްވާ އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން މޮޅުތަކެއް ހޯދިއިރު ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީގެ އަތްދަށުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 6
މެސީ ހުއްޓުވަން އުޅެފިނަމަ ޓީމަށް ފައިދާވާނެ: ވަލްވޭޑޭ

ލިސްބަން، ޕޯޗުގަލް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ސްޕޯޓިން ލިސްބަން އިން ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ މޭން މާކު ކޮށްގެން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ އޭގެ ފައިދާ ކުރާނީ މުޅި ޓީމަށް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 4
"ބާސެލޯނާ ކުރީގައި އޮތުމަކީ މެޑްރިޑަށް ޕްރެޝަރެއް"

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އޮތުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް އޮތް ޕްރެޝަރެއް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 5
ބާސެލޯނާ އިން ފޯމް ދަމަހައްޓައިފި

ޖިރޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 24) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޖިރޯނާ އަތުން ރަށުން ބޭރުގައި 3-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން އެ ޓީމުގެ ފޯމް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 1
ޑެމްބެލޭގެ ބަދަލުގައި އާ ކުޅުންތެރިއަކު ނުހޯދާނެ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) – ބާސެލޯނާގެ ފްރާންސް ވިންގާ އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ އަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނު ނަމަވެސް ޖެނުއަރީ...

September 20, 2017 12
ބާސާ އާއި މެސީ އަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) – ލިއޮނަލް މެސީގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެއިބާ އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ލީގުގައި ކުޅުނު ފަސް ވަނަ މެޗުން ފަސް ވަނަ މޮޅު ހަމަކޮށްފި...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 6
ބާސާ އަށް ހަތަރު މެޗުން ހަތަރު މޮޅު

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 17) – ބްރެޒިލް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލީނިއޯ ޖެހި ލަނޑާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ގެޓަފޭ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.