13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 4
ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޓެންޖިއާ، މޮރޮކޯ (އޮގަސްޓް 13) - ފަހަތުން އަރައި ސެވިއްޔާ އަތުން 2-1 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން 13 ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018
ޕީކޭ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 12) - ބާސެލޯނާގެ ޑިފެންޑަރު ޖެރާޑް ޕީކޭ އުުމުރުން 31 އަހަރުގައި ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

August 12, 2018 12
ސުޕަ ކަޕް ނުކުޅެފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ސެވިއްޔާއިން ދީފި

ސެވިލް (އޮގަސްޓް 12) – މިރޭ ކުޅޭ ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް މެޗުގެ ސްކޮޑުގައި ބާސެލޯނާ އިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ބޭރު ތިން ކުޅުންތެރިންނަށް ވުރެ ގިނައިން ޖަހައިފި ނަމަ މެޗު ނުކުޅެން...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018
ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަންކަން މެސީ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް) 11 – އަންދްރޭ އިނިއެސްޓާ ދިއުމުން ހުސްވި ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަންގެ މަގާމް ރަސްމީކޮށް ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ކްލަބުން ދީފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018
ބަޔާނުން ބާސެލޯނާ އަށް ވިޑާލް ވިއްކާލައިފި

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 4) – ޗިލީގެ މިޑްފީލްޑަރު އާޓޫރޯ ވިޑާލް ގަތުމަށް ބަޔާން މިއުނިކާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެކަން ބާސެލޯނާ އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2018
ބާސެލޯނާ އިން ވިޑާލްގެ ޑީލް ވެސް ހައިޖެކްކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 3) - ބަޔާން މިއުނިކުގެ ޗިލީ މިޑްފީލްޑަރު އާޓޫރޯ ވިޑާލް އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން އޭނާގެ ޓްރާންސްފާގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 5
މެލްކޮމް ލަނޑު ޖެހި މެޗުން ރޯމާ މޮޅުވެއްޖެ

ޓެކްސަސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އޮގަސްޓް 1) – ރޯމާ އަށް ބަދަލުވުމާ ވަރަށް ގާތުގައި ހުއްޓާ ބާސެލޯނާ އިން ގެންދިޔަ ބްރެޒިލް ވިންގާ މެލްކޮމް ލަނޑު ޖެހި ނަމަވެސް، އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ބާސެލޯނާ އަތުން 4-2 އިން ރޯމާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 1
އިނިއެސްޓާ އާއި ރޮނާލްޑޯ ނެތުމަކީ ގެއްލުމެއް: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 30) - ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ ނެތުމަކީ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް އޭގެ އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018
އަބިދާލްގެ ބޭސްފަރުވާގައި އޮޅުވާލުމެއް ނެތް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 28) - މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން އެރިކް އަބިދާލްގެ ކެންސަރު ބައްޔަން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާ އިން ހަރަދުކުރިއިރު އެއްވެސް ކަމެއްގައި އޮޅުވާލާފައި ނުވާ ކަމަށް އަބިދާލްގެ އާއިލާއާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 13
މެލްކޮމް ބާސެލޯނާ އަށް، ރޯމާ އިން ކޯޓަށް؟

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 25) – ރޯމާ އަށް ސޮއިކުރުމާ ވަރަށް ގާތަށް ދިޔަ ބޯޑޯގެ ބްރެޒިލް ވިންގާ މެލްކޮމް 41 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ބާސެލޯނާ އިން ގަނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 7
ގްރީޒްމަންގެ މައްސަލައިގައި ޕީކޭ ހޫނު ފެނަށް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 24) - ފްރާންސްގެ ތަރި އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަންގެ މުސްތަގުބަލާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމައި އޭނާ އާންމުކުރި ކުރު ވީޑިއޯ ހެދުމުގައި ބާސެލޯނާގެ ޑިފެންޑަރު ޖެރާޑް ޕީކޭގެ...

July 24, 2018 6
ބާސެލޯނާ އިން މެލްކޮމްގެ ޑީލް ހައިޖެކްކޮށްފި

ބޯޑޯ (ޖުލައި 24) – ފްރާންސްގެ ބޯޑޯ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ވިންގާ މެލްކޮމް އިޓަލީގެ އޭއެސް ރޯމާ އަށް ވިއްކާލަން އެއްބަސްވެފައި އޮއްވާ ބާސެލޯނާ އިން އޭނާ ޝައުގުވެރިކަން...

23 ޖުލައި

July 23, 2018 4
ވިލިއަން އަށް ބާސެލޯނާ އިން އެންމެ ފަހުގެ އޮފާކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 23) – ޗެލްސީގެ ބްރެޒިލް ވިންގާ ވިލިއަން ގަތުމަށް ބާސެލޯނާ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި 72 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އޮފާއެއްކޮށްފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018 11
ހަޒާޑް ހޯދަން ރެއާލާއި ބާސެލޯނާ ގަދަހިފުމަކަށް

މޮސްކޯ (ޖުލައި 14) - ބެލްޖިއަމްގެ ކެޕްޓަން އަދި ޗެލްސީގެ އެޑެެން ހަޒާޑްގެ ސޮއި ހޯދަން ސްޕެއިނުގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ގަދަ ހިފުމަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 1
ބާސެލޯނާ އިން ޕައުލީނިއޯ ޗައިނާ އަށް ފޮނުވާލައިފި

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 9) – ބާސެލޯނާ އިން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި 40 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ގަތް ބްރެޒިލް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލީނިއޯ، އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ޗައިނާގެ ގުއަންޒޫ އެވަގްރެނޭޑަށް އެއް އަހަރުގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 6
ޔުނައިޓެޑަށް ނޫނެކޭ ބުނެ އުމްޓީޓީ ބާސާގައި މަޑުކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 4) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ބޮޑު ހުށަހެޅުމަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ސެމިއުލް އުމްޓީޓީ ބާސެލޯނާއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާ ކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 4
އިނިއެސްޓާގެ ވަދާއީ މެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (މެއި 21) - ބާސެލޯނާގެ މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާގެ ވަދާއީ މެޗުން އެ ޓީމު ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 8
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑާ މެދު ހިތް ސާފު: އިނިއެސްޓާ

ބާސެލޯނާ (މެއި 18) - އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ އަށް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑެއް ހައްގުވާ ކަމަށާއި އެކަން ފުރިހަމަ ނުވެ އޮތުމުން މައާފަށް އެދޭ ކަމަށް އެ އެވޯޑްދޭ "ފްރާންސް ފުޓްބޯލް" މަޖައްލާ އިން ބުނެފައިވާއިރު އިނިއެސްޓާ ބުނީ "ހިތް ސާފު" ކަމަށެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 35
ބަލިނުވެ ލީގު ނިންމުމުގެ ފުރުސަތު ބާސާ އަށް ގެއްލިއްޖެ

ލެވާންޓޭ، ސްޕެއިން (މެއި 14) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ ބާސެލޯނާ އިން މި ފަހަރު ލީގުގައި ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އައި ރެކޯޑަށް ލެވަންޓޭ އިން ނިމުން ގެނެސްފި އެވެ. ލެވާންޓޭ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިވީ 5-4 އިންނެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018 10
ލިވަޕޫލް ދޫކޮށްލުމުގެ ހިތާމައެއް ނެތް: ކުޓީނިއޯ

ބާސެލޯނާ (މެއި 12) - މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ބޮޑު ޓްރާންސްފާއެއްގައި ލިވަޕޫލް ދޫކޮށް ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވި ނިންމުމާ މެދު ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 7
ރެއާލް ބަލިވިއިރު، ބާސެލޯނާ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (މެއި 10) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ބާސެލޯނާ ރޭ 5-1 ވިޔަރެއާލް އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި ސެވިއްޔާ އަތުން 3-2 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018
ބާސެލޯނާ އަށް ގްރީޒްމަން ޔަގީންކަމެއް ނުދޭ: ރައީސް

ބާސެލޯނާ (މެއި 8) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާއާ ގުޅޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން މިހާތަނަށް ދީފައިނުވާ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.