17 މާޗް

March 17, 2020 3
ލުއީ ވިޓޯނުން ސެނިޓައިޒާ އުފައްދަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ފްރާންސަށް ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ލަގްޒަރީ ކުންފުނި ލުއީ ވިޓޯން (އެލްމްވީއެޗް) އިން ސެނިޓައިޒާ އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020
"ރެއާ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި ސެލީނާގެ މޭކަޕް ލައިނެއް

އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒް މިދިޔަ މަހު "ރެއާ" ގެ ނަމުގައި އަލްބަމެއް ނެރުމަށް ފަހު އެ ނަމާ ގުޅުވައިގެން އޭނާގެ އަމިއްލަ މޭކަޕް ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
ސައިފަތް ޕެކެޓުން ހަންގަނޑު ރީތިކޮށްލެވިދާނެ

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެތައް ބައިވަރު ސައިފަތް ޕެކެޓެއް އުކައިލެވޭ ދޯ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެހެން ގޮތްގޮތަށް ފައިދާހުރި ކަމަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 3
މިސް ޔުނިވާސް އަކީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރީތީގެ ރާނީ

މި އަހަރުގެ މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރީތީގެ ރާނީ ޒޮޒިބީނީ ތަންޒީ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
ދަރިއަކު ހުރީތީ މިސް ވޯލްޑުން ބޭރުކޮށްލުމުން ކޯޓަށް

މި އަހަރުގެ މިސް ވޯލްޑް މުބާރާތް ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނިކޮށް، އެ މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތަށް ޔުކްރޭނުގެ ރީތީގެ ރާނީ ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019
ބޯ ފަންކޮށް ކުލަޖައްސާ އެއްޗެހިން އުރަމަތީ ކެންސަރު

ދާއިމީކޮށް ބޯ ޑައިކުރުމާއި ފަންކުރަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހީގައި އެކުލެވޭ ކެމިކަލް މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށް އުރަމަތީގެ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
އިނގިރޭސި ސެލޫނަކަށް "ހިމޭން އެޕޮއިންޓްމަންޓް"

ސެލޫނަކަށް ގޮސްފައި ހިދުމަތެއް ހޯދާ އިރު، ކަސްޓަމަރާއި ހިދުމަތްދޭ މީހާއާ ދެމެދު ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ހިއްސާކުރެވުމަކީ ހަމަ ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ އާންމުކޮށް ކަން ހިނގާ ގޮތް ވެސް މެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 16
ސަރުބި ނައްތާލާ "ސްކަލްޕްޝުއާ" ތައާރަފް ކޮށްފި

ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ބޭކާރު ސަރުބީ، މެޝިނެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނައްތާލާ ޓްރީޓްމެންޓެއް ކަމަށްވާ "ސްކަލްޕްޝުއާ" ނަދާ ސެލޫނުން މިއަދު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 6
ސައިންސް ބުނާގޮތުން މިހާރު އެންމެ ރީތި އަންހެނަކީ ބެލާ

މިއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދުނިޔޭގެ ރީތީގެ މުބާރާތަކުން ވަނަ ހޮވާ ގޮތަށް ހޮވައި އެންމެ ރީތި އަންހެނަކަށް ލަގަބެއްދޭ ގޮތުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ ސައިންސާއި ގަދީމީ ހިސާބުގެ އިލްމުން މިނަކިރައި އަންހެނުންގެ ރީތިކަން ވަޒަންކުރާ ގޮތުގެ ވާހަކަ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 1
ކައިވެނީގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ދަރިން: ވިކްޓޯރިއާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި ކުރީގެ ބޭންޑް "ސްއިސް ގާލްސް" ގެ މެމްބަރު ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ކައިވެނީގެ މައްސަލަތަކެއް ޖެހި، ދެ މީހުން ވަރިފަށަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދޭތެރެއިން މީޑިއާތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަ ދެކެވެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 5
ސޭންޑްސް ވެލްނެސްގެ ނަމުގައި އާ ސްޕާއެއް ހުޅުވައިފި

"ސޭންޑްސް ވެލްނެސް އެންޑް އެސްތެޓިކް"ގެ ނަމުގައި އެކި ޓްރީޓްމަންޓުތަކަށް ހާއްސަ ސްޕާއެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ބިއުޓީ ކަލެކްޝަނެއް

ކުރީގެ އިނގިރޭސި އަންހެން މިއުޒިކް ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލް" ގެ މެމްބަރު އަދި ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ އަންހެނުން ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ފެޝަން ލޭބަލެއް ލޯންޗްކުރިތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން، ބިއުޓީ ކަލެކްޝަނެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 4
ސެލޫން ފެމިނާގެ ހަދިޔާ އަކީ އޮންލައިން ބުކިން ފެށުން

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ބިއުޓީ ޓްރީޓްމަންޓްތައް ދެމުން އައި ސެލޫން ފެމިނާގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 7
ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ކްރީމެއް މެޑިކަލް ސްވިސް އިން

ދިވެހިންގެ ހަމާ ގުޅޭ ހާއްސަ އެންޓި އެކްނޭ ކްރީމެއް މެޑިކަލް ސްވިސް ބިއުޓީ ސެންޓަރުން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 1
ދުބާއީގެ ސެލޫނަކުން ނެނީންގެ ބޯ ހިލޭ ކޮށައިދެނީ

ބައެއް ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލައި، އެންމެންނަށް ވެސް އިހްތިރާމްކުރުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ދުބާއީގެ ސެލޫނަކުން، ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އަންހެނުންގެ ބޯ ހިލޭ ކޮށައިދޭ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 2
މިއީ ދެ މީހުންނެއް ނޫން

އަޑު ރީތިކަމުން ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޗައިނާ ވީޑިއޯ ބްލޮގާއެއް، ފިލްޓަރުގެ އެހީގައި "ޒުވާނަކަށް" ހެދިގެން އުޅެނިކޮށް ބޭޒާރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 1
ހަމުގެ ކުލަ އަލިކުރާ ކްރީމްތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއަޅަނީ

ޕާކިސްތާނުގައި ވިއްކާ ފެއާނެސް ކްރީމް ނުވަތަ ގައިގެ ހަން އަލިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކްރީމްތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ ގިނައިން އަދި ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވާ ވަރަށް މާކިއުރީ ހުރިކަން ޓެސްޓްތަކުން ދައްކާފައިވާތީ އެ ވިއްކާ ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019
ރިއާނާގެ "ފެންޓީ ބިއުޓީ" ގެ ފިހާރަތަކެއް އޭޝިއާ އަށް

"ފެންޓީ" ގެ ނަމުގައި މޭކަޕް ސާމާނާއި ފެޝަން ލައިނެއް ލޯންޗްކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ "ފެންޓީ ބިއުޓީ" ގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކާ ފިހާރަތަކެއް އޭޝިއާގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019
ލޭޑީ ގާގާގެ ބިއުޓީ ކަލެކްޝަން ޕްރި-އޯޑަރަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/ބަތަލާ ލޭޑީ ގާގާ އަލަށް އުފެއްދި ބިއުޓީ ބްރޭންޑްގެ "ހައުޒް ލެބޯރެޓަރީޒް" ގެ ކަލެކްޝަންތަކުގެ ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 4
މެޑިކަލް ސްވިސް ބިއުޓީގެ އަހަރީ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ރީތިވުމަށާއި ޒީނަތްތެރިވުމަށް އެކިއެކި ފަރުވާތަކާއި ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ މެޑިކަލް ސްވިސް ބިއުޓީ ސެންޓަރުގެ ތިން ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަށް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.