17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 1
އިރާގުގެ ރެފިއުޖީއެއް ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީ އަށް

ވަރަށް ކުޑައިރު ބޭސް ފަރުވާއަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް އާއިލާއާ އެކު ދިޔަ ގޮތަށް ރެފިއުޖީއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އިރާގުގެ ޒުވާނަކު އޭ ލެވެލް އިން ހޯދި ނަތީޖާ އެކު، ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީގައި މެޑިސިން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 2
އޯޑަރު ނުކުރިޔަސް ޕިއްޒާ ލިބޭތާ 10 އަހަރު

އޯޑަރުނުކުރާ ޕިއްޒާ ލިބޭތާ 10 އަހަރު ވެއްޖެ ކަމަށާއި މިކަން މިހާރު އާންމު އުނދަގުލަކަށްވެފައިވާ ކަމަށް ބެލްޖިއަމްގެ ދުވަސްވީ މީހަކު ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 1
އީޔޫ ޕާލިމަންޓް އިމާރާތް ވަގުތީ ހިޔަލަކަށް

ބެލްޖިއަމްގެ ބްރަސަލްސްގައި ހުންނަ ޔޫރަޕިއަން ޕާލިމަންޓް އިމާރާތް ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ވަގުތީ ހިޔަލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 1
ބެލްޖިއަމް މީހުން އެދެނީ ގިނައިން ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ކާން

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންތަކާ ގުޅިގެން އަލުވި އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓި، ބެލްޖިއަމްގައި އެތައް ޓަނެއްގެ އަލުވި ގުދަންކުރަން ޖެހިފައިވާތީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ވީހާ ވެސް ގިނައިން ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ކެއުމަށް، އަލުވި ހައްދާ މީހުންގެ ޔުނިއަން ބެލްޖަޕޮމް އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 2
ފެލައިނީއާ ސީދާ ކޮންޓެކްޓްވި 20 މީހުން ދެނެގަނެފި

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށް، ދުބާއީ އަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި ކަމަށް ބެވޭ 20 މީހުން މިހާތަނަށް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 11
ފެލައިނީއާ ބައްދަލުވި ނަމަ އަވަހަށް ރިޕޯޓްކުރަން އެދެފި

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާ އަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވި...

March 22, 2020 34
ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވި ދެ ދިވެއްސަކު ޓެސްޓްކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާ އަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓުވި ދެ...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 1
ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން މިފަހަރު ބެލްޖިއަމްގެ ޓީމެއް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރިއަށްގެންދާ ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން (ފޭމް) ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން ބެލްޖިއަމްގެ މީޑިއާ ޓީމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 3
ނުވަ އަހަރުގައި ޔުނިވަސިޓީން ގްރެޖުއޭޓްވަނީ

އުމުރުން އެންމެ 9 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ޔުނިވަސިޓީއަކުން ގްރެޖްއޭޓްވާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ރެފްރިޖަރޭޓެޑް ލޮރީއެއްގެ ތެރޭން 12 މީހަކު ހޯދައިފި

ބްރެސަލްސް (އޮކްޓޯބަރު 31) - ބެލްޖިއަމްގެ އެންޓްވާޕް ޕްރޮވިންސްގެ މޮޓޯވޭއެއްގެ ކައިރީގައިވާ ކާރު ޕާކިންއެއްގައި މަޑުކޮށްފައި އޮތް ރެފްރިޖަރޭޓެޑް ލޮރީއެއްގެ ތެރޭން 12 ފިރިހެނުން ދިރިހުއްޓާ ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ފާހާނާ އިން ބޭރުވާ ފެން ރިސައިކަލްކޮށް ހިލޭ ދެނީ

ބެލްޖިއަމްގެ ކޫންގައި ހިންގާ ގަޒްޓީކްސް ރެސްޓޯރަންޓުން އެތަނުގެ ފާހާނާތަކުން ބޭރުވާ ފެން ރިސައިކަލްކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019
ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަަމަ ޓީމަކީ ބެލްޖިއަމް

ބްރުސެލްސް (އޮކްޓޫބަރު 11) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ސެން މެރީނޯ އަތުން 9-0 އިން މޮޅުވެ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް ބެލްޖިއަމް ވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 3
ރެކޯޑެއް ހަދަން ފާހާނާ ތަށިމަތީގައި 116 ގަޑިއިރު

ފާހާނާ ތަށިމަތީގައި އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކޮށްގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަމެއް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަކަށް އަރައިފައެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު މީގެ ކުރިން މީހަކު ތަށިމަތީގައި 100 ގަޑިއިރު ވެސް ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ރެކޯޑް ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 8
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 11
އީޔޫ ސަފީރަކަށް ސޯބިރު އައްޔަންކޮށްފި

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އާއި ބެލްޖިއަމްގެ ސަފީރު ކަމަށް ހަސަން ސޯބިރު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އޭނާ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018 5
މިވަރުގެ ގަމާރު ވަގުން ވެސް އުޅޭ

މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ހަ މީހުންގެ ގްރޫޕަކުން ބެލްޖިއަމްގެ ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅުމުން ހިތުން ނުފިލާ ވަރުގެ ލަނޑެއް ދީ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 1
އެއް މިލިއަން ޔޫރޯގެ ރެޑްބުލް ދަޅު ވަގަށް ނަގައިފި

ބްރެސަލްސް (އޮގަސްޓް 15) - ބެލްޖިއަމްގެ ގުދަނަކުން އެއް މިލިއަން ޔޫރޯގެ ރެޑް ބުލް ދަޅު ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018
ބެލްޖިއަމްގެ ދަރިވަރަކު 8 އަހަރުގައި ޔުނިވާސިޓީ އަށް

ބްރަސެލްސް (ޖޫން 30) - ބެލްޖިއަމްގެ ދަރިވަރަކު އާދަޔާޚިލާފު ތޫނުފިލި ކަމެއް ދެއްކުމަށް ފަހު އުމުރުން އެންމެ 8 އަހަރުގައި ޔުނިވާސިޓީ އަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 1
ބެލްޖިއަމުން ފަލަސްތީނަށް 23 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ބްރަސެލްސް (ޖެނުއަރީ 18) - ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީންނަށް، އދ.ގެ އެޖެންސީ ޔޫއެންއާރުޑަބްލިއުއޭ މެދުވެރިކޮށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އެހީގެ ތެރޭން 65 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަނޑާލި ނަމަވެސް ބެލްޖިއަމުން 23 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017
ސައޫދީ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ސަފީރެއް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ސަފީރެއް ފޮނުވާ ގައުމަކަށް ބެލްޖިއަމް ވަރަށް އަވަހަށް ވެގެން ދާނެ ކަމަށް ބެލްޖިއަމްގެ ހަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 3
ބެލްޖިއަމްގައި 10000 ބިހުގެ ބިސްގަނޑެއް

ބްރެސަލްސް (އޮގަސްޓް 14) - ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ސަޕްލައި ކުރާ ބިހުގައި ވިހަ ކެމިކަލެއްގެ އަސަރު ހުރި ނަމަވެސް ބެލްޖިއަމުން 10،000 ބިހުގެ ބޮޑު ބިސްގަނޑެއް އަޅައިފި އެވެ.