10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 2
ނަތަންޔާހޫ ފަސް ވަނަ ދައުރަކަށް

ތެލް އަވީވް (އެޕްރީލް 10) - އިޒްރޭލުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާތައް ގާތްގަނޑަކަށް ސާފުކޮށް ނިމިފައިވާ އިރު ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ ފަސް ވަނަ ދައުރެއް ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެކަން ޔަގީންވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 6
ޔަހޫދީން އުޅޭ ސަރަހައްދު ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބަޔަކަށް!

ތެލް އަވީވް (އެޕްރީލް 7) - ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެ ނަމަ ޔަހޫދީން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކަކީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 13
އިޒްރޭލަކީ ހަމައެކަނި ޔަހޫދީންގެ ގައުމެއް: ނަތަންޔާހޫ

ތެލް އަވީވް (މާޗ 12) - އިޒްރޭލަކީ އެ ގައުމުގެ "ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ގައުމެއް" ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ހަމައެކަނި ޔަހޫދީންގެ ގައުމެއް ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޔަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 8
ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ކުރަނީ

ތެލް އަވީވް (މާޗް 1) - ރިޝްވަތު ދިނުމާއި އޮޅުވާލުމާއި މަގާމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގުމުގެ ދައުވާ އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ނިންމައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019
ނަތަންޔާހޫގެ ކެމްޕޭނުގައި ޓްރަމްޕުގެ ފޮޓޯ ބޭނުންކުރަނީ

އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އާ ދައުރުކަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ކެމްޕޭނުގައި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފޮޓޯއެއް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 4
ނަތަންޔާހޫގެ ދަރިފުޅު ވަގުތީގޮތުން ފޭސްބުކުން ބޭރުކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (ޑިސެމްބަރު 18) - މުސްލިމުން އިޒްރޭލުން ފޭބުމަށް ގޮވާލާ ޕޯސްޓެއް ލިޔުމުން އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޔައިރް 24 ގަޑިއިރަށް ފޭސްބުކުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 2
ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ހޯދައިފި

ތެލް އަވީވް (ޑިސެމްބަރު 2) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވޭ ވަރަށް ތަހުގީގުން ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018
އަވަސް އިންތިޚާބަކުން އިޒްރޭލް ސަރުކާރު ސަލާމަތްވެއްޖެ

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 19) - އިޒްރޭލް ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ އިސް ވަޒީރަކު ކޯލިޝަން ދޫކޮށް ނުދިއުމަށް އެއްބަސްވުމާ އެކު އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމުން އިޒްރޭލް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 2
"އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިފި ނަމަ ނުރައްކާ ބޮޑު"

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 18) - އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިފި ނަމަ އިޒްރޭލަށް އެކަމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018
ނަތަންޔާހޫގެ ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 16) - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަވިގްދޯ ލީބަމަން އިސްތިއުފާ ދިނުމާ ގުޅިގެން އިޒްރޭލގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ސަރުކާރު ސަލާމަތް ކުރަން ދަތިވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 1
ހަމާސް އަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ނަތަންޔާހޫ ދީފި

ތެލް އަވީވް (އޮކްޓޯބަރު 14) - ހަމާސް އަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 2
ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި ނަތަންޔާހޫއާ 12 ވަނަ ފަހަރަށް ސުވާލުކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 18) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫއާ ފުލުހުން އަނެއްކާ ވެސް ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 2
ޓްރަމްޕް، ނަތަންޔާހޫ، ބިން ސަލްމާން ބާކީވެއްޖެ: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 7) - އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލް އަދި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިން ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާކީވެއްޖެ ކަމަށް އީރާންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 5
ކަނޑުއޮޅި ބަންދު ނުކުރަން އީރާނަށް ނަތަންޔާހޫގެ އިންޒާރު

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 2) - ރަތް ކަނޑުގެ ދެކުނުން ވަދެ ނުކުމެވެން އޮންނަ ބާބުލް މަންދަބް ކަނޑުއޮޅި އީރާނުން ބަންދުކޮށްފި ނަމަ އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިޒްރޭލުން ވެސް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 8
"ތުރުކީގައި އޮތީ އަނދިރި، ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއް"

ތެލް އަވީވް (ޖުލައި 25) - ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ތުރުކީގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އަނދިރި، ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވަރަށް ބޮޑަށް ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2018 2
ނަތަންޔާހޫގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ތެލް އަވީވް (ޖޫން 22) - ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި ނަތަންޔާހޫގެ އަނބިކަނބަލުން ސާރާ ނަތަންޔާހޫ އަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018
ނަތަންޔާހޫ އަށް ޕެރިހުން ކުރިމަތިވީ ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން

ޕެރިސް (ޖޫން 6) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހަށް ވަޑައިގަތުމުން ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 4
ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުމުގެ ބާރު ނަތަންޔާހޫ އަށް ދީފި

ތެލް އަވީވް (މެއި 2) - ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުމުގެ ބާރު ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އަށް ދިނުމަށް އިޒްރޭލްގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

May 02, 2018 2
ނަތަންޔާހޫގެ ތުހުމަތަށް އީރާނުން ރަސްމީކޮށް ރައްދު ދީފި

ތެހެރާން (މެއި 2) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ދެއްވި ބަޔާނަށް އީރާނުން ރަސްމީކޮށް ރައްދު ދީފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 1
ނަތަންޔާހޫގެ ތުހުމަތުގައި އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތް: އީރާން

ތެހެރާން (މެއި 1) - އީރާނުން ސިއްރިއްޔާތުގައި ނިއުކްލިއާ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ރޭ ދެއްވި ބަޔާނަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 13
"ނަތަންޔާހޫ އަކީ ޓެރަރިސްޓެއް، އިޒްރޭލަކީ ޓެރަރިސްޓް ދައުލަތެއް"

އަންކާރާ (އެޕްރީލް 2) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށާއި އިޒްރޭލަކީ ޓެރަރިސްޓް ދައުލަތެއް ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.