31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 4
ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ބީޖީ ބަލިކޮށް ނިއު ސެމީ އަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 4-3 އިން ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016
ކުއާޓާ އިން ބީޖީ އާއި ޔ. ވިކްޓަރީ ޖާގަ ހޯދައިފި

އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަދި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 7
ރެލިގޭޓްވީ ފެށުން ދަށްވުމުން: ބީޖީ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފުލަށް ގޮސް ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވީ ފެށުން ދަށްކޮށް ދިއުމުން ކަމަށާއި ސަލާމަތްވުމަށް އެންމެ ފަހު މެޗާ ހަމައަށް ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ހިތްވަރު ފާހަގަކުރާ ކަމަށް ބީޖީ ސްޕޯޓްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 1
ނިއު އާއި ވެލެންސިއާ ސަލާމަތްވެ ވިކްޓަރީ ރެލިގޭޝަނަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ލީގުގެ ގަދަ ހައެއްގެ ފުރުސަތު ގެއްލި ރެލިގޭޝަން ޕްލޭއޮފުގައި ކުޅެން ޖެހުނުއިރު ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ވެލެންސިއާ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 11
ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ބީޖީ ރެލިގޭޓްވެއްޖެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ގަދަ ހަތެއްގެ ފުރުސަތު ނުލިބި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވިއިރު، މެޗަށް ފަހު ދެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ބީޖީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ސެމީ އަށް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން 3-0 އިން ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް މާޒިޔާ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 2
ބީޖީ އިން ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ހިފަހައްޓައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުލުގައި އޮތް ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އިން މިއަދު ހަވީރު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި މުހިއްމު ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 1
އީގަލްސް އެއްވަރުވިއިރު ޓީސީ މޮޅުވެއްޖެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އީގަލްސް އެއްވަރުވިއިރު، ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބީޖީ އަތުން 4-1 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016
ޔ. ވިކްޓަރީއާ އެއްވަރުވެ ބީޖީ އަށް އުނދަގޫތަކެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީއާ 0-0 އިން އެއްވަރުވެ، ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016
ބީޖީއާ އެއްވަރުވެ އީގަލްސް އަށް އުނދަގޫތަކެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ، ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ބީޖީ ސްޕޯޓްސްއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ ރޭހުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ކްލަބް އީގަލްސް އަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016
ފަހު ބުރުގެ ކުރިން: މިއީ ތިން ޓީމުގެ ރޭހެއްތަ؟

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރުގެ ކުޅުން މިއަދު ފަށާއިރު ލީގުގެ ވާދަވެރިކަން މި ފަހަރު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ ބޮޑުވެފަ އެވެ. ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމަށް ތިން ޓީމެއް އަންނަނީ ވާދަކުރަމުންނެވެ. އެއީ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ އާއި ދެ ވަނައިގައި އޮތް އީގަލްސް އަދި ތިން ވަނަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016
ބީޖީ ބަލިކޮށް ވިކްޓަރީއަށް ހަމަޖެހުމެއް

ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާވަލުގެ ފުލުން ސަލާމަތްވެ، ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 8
ބީޖީ އަތުން ބަލިވެ ނިއު ޕްރެޝަރަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު 2-0 އިން ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަތުން ބަލިވެ ލީގު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016 3
ބީޖީ ބަލިކޮށް ޓީސީ ދެ ވަނަ އަށް

ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަރައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އާއި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވުމުން، ވެލެންސިއާ އަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016
ބީޖީ އަތުން އީގަލްސް މޮޅުވެ، މާޒިޔާގެ ލީޑު ކުޑަވެއްޖެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ލީގު އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާއާ އެއް ޕޮއިންޓް ގާތަށް ކްލަބް އީގަލްސް ޖެހިލައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 7
ހަނި މޮޅަކާ އެކު މާޒިޔާ ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މާޒިޔާ ކުޅުނު މެޗުން ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަތުން ހަނިގޮތަކަށް 1-0 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އެ ޓީމު ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016
ބީޖީ އަތުން ވެލެންސިއާ އަށް ޕޮއިންޓެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކްލަބް ވެލެންސިއާ މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ބީޖީ ސްޕޯޓްސްއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ، އެއް ޕޮއިންޓުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 51
މާރާމާރީ ހިންގުމުން ބައިބަލާ މުބާރާތް މެދުކަނޑާލައިފި

ބައިބަލާ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ދެމެދު ބޮޑު މަރާމާރީއެއް ހިންގައި އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވުމާ އެކު، މުބާރާތް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 1
ބީޖީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ތިން ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ 2-1 އިން ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.