26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 42
ބިރުވެރި މާލެ ދަތުރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 13
ބިރުވެރި މާލެ ދަތުރު

މާލެއަކީ ފުރުސަތުގެ ބާޒާރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށެވެ. އިރުއެރީއްސުރެ ދަންވަރުވަންދެން މީހުން ހޭބޯނާރާ މަސައްކަތްކުރާ ހަލަބޮލި ރަށެކެވެ. މީހުންނަށް ސަލާންގޮވުމާއި، ފެނުމުން ހިނިތުންވެލުން މާޒީވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ހިނގާ މީހުންގެ އުސޫލެއް ނޯވެއެވެ. އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވާ މީހުންގެ ކެތްތެރިކަމެއް ނުހުރެއެވެ. ޕާކުކުރާކަށް...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 25
އަހަންނަށް މާފުކުރާށެވެ

ކުޑަދޮރުން ވަން ރޯޅީގެ އަމުރަށް ވައިގިގުނި މިޔުޒިކެއް ކުޅެލިއެވެ. ވައިގިގުނީގެ މިޔުޒިކުގެ އަޑަށް އުއްބައްތީގެ ހުޅުކޮޅު ނަށައިލިއެވެ. ހަމަހިމޭން ފުން އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ދިރުމެއް ލިބުނު ކަހަލައެވެ. ކުޑަކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށެވެ. އަނެއްކާ ވެސް ވެރިވީ ހިމޭންކަމެވެ. މަންމަގެ ހަނދާންތަކެވެ. ކުޑަދޮރުގެ މަތީ ކަނީގައި...

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 16
ދޮންކަނބުލޮ

މި ރަށަކީ ވަރަށް ބޮޑު ރަށެކެވެ. ގަސް އެހާމެ ގިނައެވެ. އާބާދީ ވަރަށް ކުޑައެވެ. އުޅޭ މަދު މީސްކޮޅު ވެސް ދިރިއުޅެނީ ރަށުގެ ހޭޅިފަށާ ކައިރީގައެވެ. މޫދު ފެންނަ ހިސާބުގައެވެ. ރަށުގެ މެދު އޮންނަނީ ވާ ހެދިފައެވެ. މަތި ބެދިފައިވާ ބިޔަ ގަސްތަކާއި، ފެތުރިފައި އޮންނަ ވެޔޮތަކާއި ވިނައިންނެވެ. ބޮޑެތި ކުޅިތައް އޮތުމާއެކު ރަށުގެ އެތެރޭގައި...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 14
އެސްފީނާ ހަސަދަ

އިރު އޮއްސުނުއިރު އަހަރެން އޮތީ މޫދުގައެވެ. ކުޅެ ނިމުމަށް ފަހު މޫދަށް އެރިނުލައެއް އަހަރެން ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ. އެކި އުމުރުގެ މީހުން މޫދުގައި އުޅުނެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށް ބުރު ހަމަކުރުމަށް ފަހު މޫދުން އަރައި ނަފުސީއެއް ނަގައިލީމެވެ. އެކަތި އިންސްޓަގުރާމަށް އަނެކަތި އެފްބީއަށް ފޮނުވައިލީމެވެ. ޖަހައިލީމެވެ. ބަރުދަން...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 18
ބޯވަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 29
ބޯވަ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ އެކަމަކު އޭރު ވެސް އަހަރެންގެ ކަރަށް މަޅިއެއް މެހި، ބެދެމުންދާކަމެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ރީނާ ސައިކަލަށް އެރުމާއެކު އަހަރެންގެ ގައިގައި ތަތްކޮށްލިއެވެ. ބުރިކަށީގައި ބޯއަޅައިލިއެވެ. ފޮޅުވައިލަން ކިތަންމެ ފަހަރަކު ހިތަށްއެރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭރުން އަޑުގެކޮޅަށް ރީނާ ރޯންފަށައިފާނެއެވެ. ހަޅޭއްލަވަން...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 32
ބޯވަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 30
ބޯވަ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 22
ބޯވަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 13
ބޯވަ

އާދިއްތަ ދޔވުވޙަހާގުޅޭ

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 12
ބޯވަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 15
ބޯވަ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 14
ބޯވަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 12
ބޯވަ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 18
ބޯވަ

ބޮޑުސިންގާ ދެ ލޮލެވެ. އެތައް ބައިވަރު ފަޔެކެވެ. ކޯރިބޮލާއި، ފަށުވި ހަށިގަނޑެވެ. މަޑުމަޑުން ފީނަމުންއައިސް އަހަރުމެން ހުރަސްކޮށްފައި ދިޔައެވެ. އަހަންނާއި ސަރީތާ ނޭވާހިފާއްޓައިލައިގެން ތިބީމެވެ. ސަރީތާ އަތުގައި ކެމެރާ އޮތެވެ. އެކަމަކު ފޮޓޯއެއްނަގާކަށް ނުކެރުނެވެ. ބޯވައިގެ ބިޔަކަމާއި، އަހަރުމެން އަތުގައި އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 22
ހުދު ހިޔަނި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 14
ހުދު ހިޔަނި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 15
ހުދު ހިޔަނި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 17
ހިޔާލު ބަދަލުވި ހިސާބު

ފައިސާ ބޭނުން ނުވާ މީހަކު ހުންނާނެ ހެއްޔެވެ؟ ވީހާ ވެސް ކުޑަ މަސައްކަތެއްކޮށްގެން ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބެން ބޭނުންނުވާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ މަދު މީހެކެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި އަބަދުވެސް އެ ޚިޔާލުތައް އެނބުރެއެވެ. އެއްދުވަހަކު ނިދިން ހޭލާއިރު އަހަރެން މަހުޖަނަކަށް ބަދަލުވެފައި ހުންނާނެ ނަމަ ކިހާ ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ....