30 މެއި

May 30, 2018 15
ފަތިސްހަނދުވަރު

އިއްޔެ އާ ގުޅޭ

29 މެއި

May 29, 2018 9
ފަތިސްހަނދުވަރު

އިއްޔެ އާ ގުޅޭ

28 މެއި

May 28, 2018 12
ފަތިސްހަނދުވަރު

އިއްޔެ އާ ގުޅޭ

27 މެއި

May 27, 2018 7
ފަތިސްހަނދުވަރު

ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ގުޅޭ

24 މެއި

May 24, 2018 7
ފަތިސްހަނދުވަރު

އިއްޔެގެ ނޫހާ ގުޅޭ

23 މެއި

May 23, 2018 3
ފަތިސްހަނދުވަރު

އިއްޔެ އާ ގުޅޭ

17 މެއި

May 17, 2018 16
ފަތިސްހަނދުވަރު

އިއްޔެ އާ ގުޅޭ

16 މެއި

May 16, 2018 20
ފަތިސްހަނދުވަރު

"ފަތިސްހަނދުވަރު"ގެ މި ވާހަކައަކީ 1995 ގައި "ހަވީރު"ގައި ޝާއިއުކުރަން ފެށި ވާހަކަ އެކެވެ. އޭގެ ފަހުން "ފަތިސްހަނދުވަރު"ގެ އެކި ބައިބައި ނުކުމެފައި ވިޔަސް، މި ވާހަކަ މި ރޯދަ މަހު "މިހާރު"ގައި މި ފަށަނީ އެ ވާހަކަ (ހަވީރުގައި 1995 ގައި ޖަހަން ފެށި ވާހަކަ ނުވަތަ ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ބަތޮލުގެ ބައި ކުޅެފައިވާ 'ފަތިސްހަނދުވަރު') ނިމޭ ހިސާބުން...

15 މެއި

May 15, 2018 9
"ފަތިސްހަނދުވަރު"ގެ އާ ބައެއް "މިހާރު"ން

މީގެ 23 އަހަރު ކުރިން، 1995 ގައި "ހަވީރު" ނޫހުގައި ޖަހަން ފެށި "ފަތިސްހަނދުވަރު" ވާހަކައިގެ މުޅިން އާ ބައެއް ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން "މިހާރު"ގައި ޝާއިއުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 20
ފާސްބަސް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

28 މާޗް

March 28, 2018 13
ފާސްބަސް

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

25 މާޗް

March 25, 2018 6
ފާސްބަސް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

21 މާޗް

March 21, 2018 7
ފާސްބަސް

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

18 މާޗް

March 18, 2018 8
ފާސްބަސް

ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ ހިތްގައިމު ހެނދުނެއްގެ ވަގުތެވެ. ގަޑިން އަށެއްޖެހުމާއި ސިކުންތު ކަށްޓާ ދެމެދުގައި ދެތިން ސިކުންތު ވެސް ނެތެވެ. އުޑުމަތީގައި ވިލާ ބޯ ދުވަހެކެވެ. އަތްވެއް ނުދެއެވެ. އެކަމަކު ވާރޭގެ އިންޒާރެއް ނެތެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އިސްކަންދަރު މައިޒާނުގައި ކުޅެން ތިބި ކުޑަކުދިންގެ ފޯރި ގަދައެވެ. ގޮނޑިތަކުގައި...

14 މާޗް

March 14, 2018 7
ކުލަ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

11 މާޗް

March 11, 2018 11
ކުލަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

07 މާޗް

March 07, 2018 11
ކުލަ

އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ދީމާގެ އަޅިކުލައިގެ ކަޅިއެވެ. ކަޅުކުލައިގެ އެސްފިޔަތަކެވެ. ރަތްކުލައިގެ ތުންފަތެވެ. ރާޅުބާނި ކަޅު އިސްތަށިގަނޑުގައި ފިބާކޮށްފައިވާ މުށިކުލައެވެ. އޭނައަކީ ލަދުރަކި، ރީތި، އަންހެންވަންތަ ކުއްޖެކެވެ. ދީމާގެ މާނައަކީ ހިމަފޮދުވާރެއެވެ. މިޒާޖުގައި އެ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެ...

04 މާޗް

March 04, 2018 26
އަހަރެންގެ ހިޔާލީ ދުނިޔެ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 20
އަހަރެންގެ ހިޔާލީ ދުނިޔެ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 7
އަހަރެންގެ ހިޔާލީ ދުނިޔެ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ