21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 20
މާފުށިން ވިހަގަދަ ވައްތަރެއްގެ ފައިދިގުމަކުނެއް ފެނިއްޖެ

ފައިދިގު މަކުނުގެ ވިހަ ގަދަ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ "ބްރައުން ވިޑޯ" ކ. މާފުށީގެ ބައެއް ގޭގެއިން ފެނުމުން އެއަށް ސަމާލުވާން ރަށު ކައުންސިލާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 1
ފައިދިގު މަކުނެއްގެ ސަބަބުން ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލެއިސްޓްޝަޔާގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އެންޑީ ޕެރީ، 46، އަކީ ދަރިންނާ އެކު ކުރިން ކުޅެ، މަޖާކޮށް، ސަކަރާތް ޖަހައި އުޅުނު ސަކަ މިޒާޖެއްގެ ބައްޕައެކެވެ. އެކަމަކު ލޭންޑްސްކޭޕާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ އެންޑީގެ ހަޔާތް މިހާރު ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ސަބަބަކަށް ވީ ފައިދިނު މަކުނެކެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 10
އަޑި ޕާކު ސަރަހައްދުން ބްލެކް ވިޑޯތަކެއް ފެނިއްޖެ

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު މާލެއިން އަނެއްކާ ވެސް ބްލެކް ވިޑޯތަކެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.