21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 10
މާބަނޑުމީހާ ސަލާމަތްކުރަން ނަރުހުން ލޭ ދީފި

މާ ގިނައިން ލޭ އަންނާތީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މާބަނޑު އަންހެނަކު ސަލާމަތްކުރަން، އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަސް ނަރުހަކާއި އާންމު މުވައްޒަފަކު، ކުއްލި ހާލަތުގައި ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 15
ލޭ ދޭ މީހުންގެ ޑޭޓާބޭހެއް މިއަހަރު ގާއިމްކުރާނެ:އަމީން

ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ މީހުންނާ ގުޅޭ ޑޭޓާބޭހެއް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގާއިމު ކުރާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019
ދަމާސްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ބާވަތުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ދަމާސް ކުންފުނީގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، ލޭ ހަދިޔާކުރުމެ ކޭމްޕެއް އެ ކުންފުނިން އަނެއްކާވެސް ބާއްވައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 14
ލޭ ހަދިޔާކުރުން އާދައަކަށް ހެދުން މުހިންމު: އަމީން

ސިއްހަތުން ރަނގަޅު މީހަކަށް އަހަރަކު ހަތަރު ފަހަރު ލޭ ހަދިޔާކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެ އާދަ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުން މުހިއްމު ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 61
ރީތި މިސާލެއް، އޭނާ ހަދިޔާ ކުރީ ކިޑްނީ!

ނުވަދިހައިގެ ތެރެ އެވެ. ލޭ ދިނުމަކީ ދިވެހިން ވަރަށް ޖެހިލުންވާ ކަމެކެވެ. އޭރު ގިނަ މީހުން އެކަމަށް އެހާ ހޭލުންތެރިއެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެއް ދިވެއްސަކު އެއްވެސް ބިރެއް ނެތި ލޭ ދެމުން އައެވެ. އޭނާ ބެލީ އިންސާނިއްޔަތު އެންމެ ކުރީގައި އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 8
ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވަނީ

މުޅި އުމުރަށް ލޭ އަޅަންޖެހޭ، ލޭގެ އުނިކަމެއް ކަމަށްވާ ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާވިސް (އެމްބީއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018
ލޭ ހަދިޔާކުރަން އެލިއާ އިން ބޭއްވި ކޭމްޕު ކާމިޔާބު

ލޭ ހަދިޔާކުރުމަށް އެލިއާ އިން ބޭއްވި ކޭމްޕު ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް، މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސް (އެމްބީއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 1
ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް އެލިއާއިން ބާއްވައިފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓާއި މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސް (އެމްބީއެސް) ގުޅިގެން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް މިއަދު އާޓް ގެލަރީގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 2
ލޭ ހަދިޔާކޮށް، ދިރިއުޅުން ހިއްސާ ކުރައްވާ

އެހެން މީހަކަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވުމަށް ހުންނަވާށެވެ. ލޭ ހަދިޔާ ކުރައްވައި، ދިރިއުޅުން ހިއްސާ ކުރައްވާށެވެ. މިއީ ދަރުމަ އަށް ލޭ ހަދިޔާ ކުރާ މީހުންގެ ދުވަހުގެ މި އަހަރުގެ ޝިއާރެވެ. މި ދެކެވެނީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 1
އަންހެނުންގެ ލޭ ފިރިހެނުންގެ ގަޔަށް އެޅުން ކިހިނެއް؟

ފިރިހެނަކަށް ލޭ އަޅަންޖެހޭ ކަހަލަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ އެ މީހުންގެ ގަޔަށް އަޅާ ލެޔަކީ ކުރިން ބަލިވެ އިނދެފައިވާ އަންހެނެއްގެ ލޭ ނޫންކަން ޔަގީން ކުރުމަށް ސައިންސްވެރިން ލަފާ ދީފި އެވެ. ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނަނީ ކުރިން ބަލިވެ އިން މީހެއްގެ ލޭ ފިރިހެނެއްގެ ގަޔަށް އަޅައިގެން ފުރާނަޔަށް ނުރައްކާ ވެސް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 2
ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް އެލިޔާ އިން ފަށައިފި

ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެލިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓާއި މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސް ގުޅިގެން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް މިއަދު އާޓް ގެލަރީގައި ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 7
ދަރުމައަށް ލޭ ދެނީ 33 ޕަސެންޓް މީހުން: އެމްބީއެސް

ރާއްޖޭގައި ލޭ ދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަރުމައަށް އެކަން ކުރަމުން އަންނަނީ 33 ޕަސެންޓް މީހުން ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާވިސް (އެމްބީއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017 1
ލޭ އުފެއްދޭ ގޮތް ހެދިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އާވެއްޖެ

ސްޓެމް ސެލް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭނުންވަރަކަށް ލޭ އުފެއްދިދާނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން މިހާރު ގަބޫލުކުރެ އެވެ. އެހެންވެ، ލޭ ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި އެހެން މީހެއްގެ ލޭ ހޯދަން ނުޖެހޭ ގޮތެއް ވުމަކީ މިހާރު ކުރެވޭ އުންމީދެކެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017
އެމްޓީސީސީން ލޭ ހަދިޔާކުރަނީ

އެމްޓީސީސީ އާއި މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ޑޯނަސް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން "ބްލަޑް ޑޮނޭޝަން ކޭމްޕް" ގެ ނަމުގައި ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 2
ބީއެމްއެލް އިން ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސް ގުޅިގެން ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2016
ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެލިއާ އިިން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސާސްއާ ގުޅިގެން އެލައިޑް އިންވެސްޓްމަންޓުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.