13 ޖޫން

June 13, 2019 2
ބީއެމްއެލުން 'ސޭވް ދަ ބީޗް' އަށް 30،000 ދީފި

ދުނިޔޭގެ މި އަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ މުވައްޒަފުން 'ޓްރޭޝްޓެގްއެމްވީ' ގެ ނަމުގައި ފެށި ކެންޕެއިންގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ 'ސޭވް ދަ ބީޗް' އަށް 30،000ރ. މިއަދު ދީފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
ބީއެމްއެލްގެ ތިމާވެށި ކެމްޕެއިން 'ޓްރޭޝްޓެގްއެމްވީ'

ދުނިޔޭގެ މި އަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ މުވައްޒަފުން 'ޓްރޭޝްޓެގްއެމްވީ' ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 3
ބީއެމްއެލް ފޮޓޯ މުބާރާތުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "އީދު ކިހިނެއް" ފޮޓޯ މުބާރާތުގެ ނަސީބުވެރިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 4
ބީއެމްއެލްގެ އީދު ސައި އަށް ރަށެއްގައި ބާއްވައިފި

މިއަދު ފާހަގަކުރާ ފިތުރު އީދު ދުވަހާ ގުޅިގެން، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަށް ރަށެއްގައި އީދު ސައި ބާއްވައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 2
ބީއެމްއެލުން އީދާ ގުޅުވައިގެން ފޮޓޯ މުބާރާތެއް

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ފޮޓޯ މުބާރާތެއް އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019 7
އެކައުންޓުތައް ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހުކުމާ ހަމައަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރަން ނެރުނު އަމުރު ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 5
ބީއެމްއެލުން ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު އޭޓީއެމް ބަހައްޓައިފި

ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ތިން އޭޓީއެމް ބަހައްޓައި މިއަދު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 1
ބީއެމްއެލް އިން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފައިނަލުގައި ކްލަބް ވެމްކޯގެ މައްޗަށް 6-1 އިން ހޯދި ފުރިހަމަ މޮޅާ އެކު ޔުނައިޓެޑް ބީއެމްއެލް (ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް) އިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމަށްވާ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ތަށި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އުފުލާލައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 1
ވައު ކިޑްސް ރަންގައި ދެހާސް ބައިވެރިން ދުވެފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ "ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްޒް ރަން" ދެ ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާ އެކު މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 7
ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ ދަށަށް

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާއާ އަޅާބަލާއިރު 12 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ކުންފުނިތަކުގެ...

April 24, 2019
ބީއެމްއެލް އިންޓާންޝިޕްގައި 15 މީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިތުރު 15 މީހަކަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 2
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް" އަށް ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 4
އުނގޫފާރުގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައިފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައި 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ދޭ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 51
"ކަނޑާފައި ވަނީ ލިންޗްޕިން އަށް ލިބެންވާ ފައިސާ"

ލިންޗްޕިންގެ ހުޅުމާލޭ ފިހާރައިން މާ ކުރިން ކުރި ވިޔަފާރިތަކަކަށް ބައެއް މީހުންގެ އެކައުންޓުން މިހާރު ކެނޑެމުންދާ ފައިސާ އަކީ އެތަނަށް ލިބެންވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019
ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ފަސް ރަށަކަށް އެހީވަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކު ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު" ން ފަސް ރަށަކަށް އެހީވާން ނިންމައިފި އެވެ.

April 14, 2019 8
ބޮޑު ފައިދާއަކާ އެކު ބީއެމްއެލަށް ކުރިއެރުމެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ މިދިއަ އަހަރުގެ ފައިދާ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެރުމަކީ ބޭންކްގެ ތާރީހުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. މިއީ ބީއެމްއެލުން ގަބޫލުކުރާ...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދެނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަދު އިފުތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 26
ބީއެމްއެލްގެ ފައިދާ 1.6 ބިލިއަނަށް، މިއީ ރެކޯޑެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް މިދިޔަ އަހަރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މިދިޔަ އަހަރަކީ މާލީ ގޮތުން އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރު ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019
ވާއު ކިޑްސްގެ ފަންޑް ރައިޒްކުރާ ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެލްއެމް) އިން ޓޯޓަލް ފިޓްނެސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ އެކު ކުރިއަށްގެންދާ ވާއު ކިޑްސް ރަންގެ ފަންޑް ރައިޒް ކުރާ ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 18
ސަރުކާރާއި ބީއެމްއެލުން ސުނާމީ ލޯނުތައް ހަލާސްކޮށްފި

ސުނާމީއާ ގުޅިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނުދަައްކާ ހުރި ބައި، ސަރުކާރާއި ބީއެމްއެލުން ހަލާސްކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019
ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑްސް ރަން މިމަހު 27 ގައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެލްއެމް) އިން ޓޯޓަލް ފިޓްނެސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ އެކު ކުރިއަށްގެންދާ ވާއު ކިޑްސް ރަން މިމަހު 27 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 5
ޑިޖިޓަލް ރައިޒްގައި ބީއެމްއެލްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް

ކެންޔާގެ ނެއިރޯބީގައި ކުރިއަށްދާ "ޑިޖިޓަލް ރައިޒް 2019" ގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބައިވެރިވެ ހާއްސް ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދީފި އެވެ.