06 ޖުލައި

July 06, 2020 2
މީހަކަށް ހެދީ އެމެރިކާ، ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ: އާނޯލްޑް

މީހަކަށް ހަދައި ދިނީ އެމެރިކާ ކަމަށާއި އެކަން ދުވަހަކު ވެސް ހަނދާން ނައްތައިނުލާނެ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އާނޯލްޑް ޝްވެޒްނެގާ ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020
މި އަހަރުގެ ގައުމީ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތް ނުބާއްވާނެ

އަންނަ މަހު ބާއްވަން ތާވަލުކުރި 19 ވަނަ ގައުމީ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތް (މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް) މި އަހަރު ދެން ނުބާއްވާ ގޮތަށް ބޮޑީބިލްޑިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީބީއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 2
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އޭޝިއާ މުބާރާތް ފަސްކޮށްފި

މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ތާވަލުކުރި އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019
ރައީސަށް ދުނިޔޭގެ ފެޑެރޭޝަނުގެ ހާއްސަ ރަން މެޑެއްޔެއް

ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބިލްޑިން ފެޑެރޭޝަން (ޑަބްލިއުބީޕީއެފް) ގެ ހާއްސަ ރަން މެޑަލް ކަމަށްވާ ޑިސްޓިންގުއިޝް ސާވިސް އެވޯޑް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އަރުވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 1
އަޒްނީނާއި ޒިޔާދަށް އޭޝިއާ މުބާރާތުން ހަތަރު ވަނަ

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބަތަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 53 ވަނަ އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ މަހުމޫދު ޒިޔާދާއި އަޒްނީން ރަޝާދު ވާދަކުރި ކެޓަގަރީތަކުން ހަތަރު ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 4
އޭޝިއާގެ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތް މާފުށީގައި

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި އޮންނަ އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކ. މާފުށީގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބޮޑީބިލްޑިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީބީއޭއެމް) އިން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 1
އޭޝިއާގެ މުބާރާތަށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑީބިލްޑަރުން ތައްޔާރު

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބަތަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 53 ވަނަ އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް މި ފަހަރު ރާއްޖޭން ތައްޔާރުވީ އެހެން ފަހަރުތަކާ ހިލާފަށް ބިދޭސީ ކޯޗެއްގެ އެހީގަ އެވެ. ދާދި ފަހުން ނޭޕާލުގައި ނިމިގެން ދިޔަ ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭން ހޯދި ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ގައުމީ...

20 ޖުލައި

July 20, 2019 1
ބޮޑީބިލްޑިން އިން ރާއްޖެ އަށް ތިން ރަން މެޑަލް

ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީ ބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ތިން ރަން މެޑެއްޔާއި ދެ ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 4
ބޮޑީބިލްޑިން އިން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ރަން މެޑެއްޔެއް

ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީ ބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެންޕިއަންޝިޕުގެ 55 ކިލޯ ކެޓަގަރީން ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓް މުޙައްމަދު މޫސާ ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 3
އޭޝިއާގެ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތް އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި

އަންނަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 63
ހަތް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ޝާންޓޭ ހައްޔަރުކޮށްފި

އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 2017 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ރަން މެޑެލް ހޯދައިދިން ބޮޑީ ބިލްޑަރު ޝާހީން އިބްރާހީމް ދީދީ (ޝާންޓޭ)، ހަތް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޒުވާން ފިރިހެނުން ޖިމަށް

ކުޅިވަރުތަކާއި ހެދުން އެޅުން ފަދަ ކަންކަމުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގައި އޮތް ހަރުކަށި ސިޔާސަތުތަކަށް ލުޔެއް ލިބުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ ފިރިހެނުން މިހާރު އެންމެ ފޯރީގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމަކީ ޖިމަށް ގޮސްގެން ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުމެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 2
އެންމެން ފަހުރުވެރިވާން ޖެހޭ، އިތުރު މެޑަލްތައް ވެސް ލިބޭނެ: ޝާހީން

އޭޝިއާގެ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތުން ހޯދި ރަން މެޑަލާ މެދު މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ފަހުރުވެރިވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށާއި އިތުރު މެޑަލްތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ހޯދާނެ ކަމަށް މުބާރާތުގެ 55 ކިލޯގެ ކެޓަގަރީން ރަން މެޑަލް ހޯދި ޝާހީން އިބްރާހިމް ދީދީ ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016
އޭޝިއާ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ތިން ބޮޑީބިލްޑަރުން

ބޫޓާނުގައި އިއްޔެ ފެށި އޭޝިއާގެ 50 ވަނަ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ތިން ބޮޑީބިލްޑަރަކު ވާދަކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 7
މިސްޓަ މޯލްޑިވްސްގެ މަގާމް ރަޗޭ އަށް

ބޮޑީބިލްޑިން ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހޮވާ މި އަހަރުގެ މިސްޓަ މޯލްޑިވްސްގެ މަގާމް މުހައްމަދު ރަޝީދު (ރަޗޭ) ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016
އިންޑިއާގެ ބޮޑީބިލްޑަރު 104 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 6) - އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ބޮޑީބިލްޑަރު މަނޯހަރު އައިޗް އުމުރުން 104 އަހަރުގައި ކަލްކަތާގައި އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.