20 ޖުލައި

July 20, 2019 1
ބޮޑީބިލްޑިން އިން ރާއްޖެ އަށް ތިން ރަން މެޑަލް

ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީ ބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ތިން ރަން މެޑެއްޔާއި ދެ ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 4
ބޮޑީބިލްޑިން އިން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ރަން މެޑެއްޔެއް

ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީ ބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެންޕިއަންޝިޕުގެ 55 ކިލޯ ކެޓަގަރީން ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓް މުޙައްމަދު މޫސާ ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 3
އޭޝިއާގެ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތް އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި

އަންނަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 63
ހަތް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ޝާންޓޭ ހައްޔަރުކޮށްފި

އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 2017 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ރަން މެޑެލް ހޯދައިދިން ބޮޑީ ބިލްޑަރު ޝާހީން އިބްރާހީމް ދީދީ (ޝާންޓޭ)، ހަތް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޒުވާން ފިރިހެނުން ޖިމަށް

ކުޅިވަރުތަކާއި ހެދުން އެޅުން ފަދަ ކަންކަމުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގައި އޮތް ހަރުކަށި ސިޔާސަތުތަކަށް ލުޔެއް ލިބުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ ފިރިހެނުން މިހާރު އެންމެ ފޯރީގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމަކީ ޖިމަށް ގޮސްގެން ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުމެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 2
އެންމެން ފަހުރުވެރިވާން ޖެހޭ، އިތުރު މެޑަލްތައް ވެސް ލިބޭނެ: ޝާހީން

އޭޝިއާގެ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތުން ހޯދި ރަން މެޑަލާ މެދު މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ފަހުރުވެރިވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށާއި އިތުރު މެޑަލްތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ހޯދާނެ ކަމަށް މުބާރާތުގެ 55 ކިލޯގެ ކެޓަގަރީން ރަން މެޑަލް ހޯދި ޝާހީން އިބްރާހިމް ދީދީ ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016
އޭޝިއާ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ތިން ބޮޑީބިލްޑަރުން

ބޫޓާނުގައި އިއްޔެ ފެށި އޭޝިއާގެ 50 ވަނަ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ތިން ބޮޑީބިލްޑަރަކު ވާދަކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 7
މިސްޓަ މޯލްޑިވްސްގެ މަގާމް ރަޗޭ އަށް

ބޮޑީބިލްޑިން ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހޮވާ މި އަހަރުގެ މިސްޓަ މޯލްޑިވްސްގެ މަގާމް މުހައްމަދު ރަޝީދު (ރަޗޭ) ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016
އިންޑިއާގެ ބޮޑީބިލްޑަރު 104 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 6) - އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ބޮޑީބިލްޑަރު މަނޯހަރު އައިޗް އުމުރުން 104 އަހަރުގައި ކަލްކަތާގައި އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.