18 ޖުލައި

July 18, 2020 2
ބްރިޓިޝް އެއާވޭޒުން ބޮއިން 747ގެ ބޯޓުތައް ދޫކޮށްލަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސި ގައުމީ އެއާލައިން ބްރިޓިޝް އެއާވޭޒް (ބީއޭ) ގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓި ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވަނިކޮށް އެ އެއާލައިންގެ ފްލީޓްގައި ހިމެނޭ ބޮއިން 747 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓްތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019
ބޮއިންގެ ސީއީއޯ، މައްސަލަގަނޑު ތެރޭގައި ވަކިކޮށްފި

ބޮއިންގެ 737 މެކްސް މަރުކާގެ ދެ ބޯޓު ވެއްޓި އެތައް ބަޔަކު މަރުވި ދެ ހާދިސާއަށް ފަހު ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަގަނޑުން ސަލާމަތްނުވެވި، ސީއީއޯ މަގާމުން އިއްޔެ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019
ބޯއިން 737 ގެ ބޯޓެއް ކުއްލި ހާލަތުގައި ޖައްސައިފި

ފްލޮރިޑާ (މާޗް 27) - އެމެރިކާގެ ސައުތުވެސްޓް އެއާލައިންސްގެ ބޯއިން 737 މެކްސް މަރުކާގެ ބޯޓެއްގެ އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުއްލި ހާލަތުގައި ފްލޮރިޑާގެ އޯލެންޑޯ އެއާޕޯޓަށް އަނބުރާ ޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ފެޑެރަލް އޭވިއޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019
ބޯއިންގެ ދެ ބޯޓު ވެއްޓުމުގައި ވެސް އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް

ޕެރިސް (މާޗް 18) - ދާދި ފަހުން ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯއިން 737 މެކްސް 8 ގެ ފްލައިޓް ޑޭޓާ ދައްކާ ގޮތުން އެ ބޯޓު ވެއްޓުމާއި އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ މެކްސް 8 ގެ ބޯޓު ވެއްޓުމުގައި އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އިތިއޯޕިއާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 1
737 މެކްސް 8 ގެ ހުރިހާ ބޯޓެއް އުދުހުން މަނާކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ބޭނުން ކުރާ 737 މެކްސް މޮޑެލްގެ ހުރިހާ ބޯޓެއްގެ ދަތުރުތައް ބޯއިން ކުންފުނިން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

March 14, 2019 1
ބޯޓު ޖެއްސީމާ ގުޅާލާނަން: ޕެސެންޖަރެއްގެ މެސެޖެއް

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 14) - އަލަތު ކައިވެނި ކުރިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އިންޑިއާގެ ޝިކާ ގާގަށް ޖެހުނީ އދ.ގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކެންޔާގެ...

13 މާޗް

March 13, 2019 3
ޔޫރަޕާއި އިންޑިއާ އިން 737 މެކްސް މަނާކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 13) - ބޯއިން 737 މެކްސް މަރުކާގެ ބޯޓުތައް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އާއި އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރު ކުރުމުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019
ބޯއިން 737 ގެ ބޯޓުތައް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން މަނާކޮށްފި

ސިޑްނީ (މާޗް 13) - ބޯއިން 737 މެކްސް8 ގެ ހުރިހާ ބޯޓެއްގެ ދަތުރުތައް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ވެސް މަނާކޮށްފި އެވެ.

March 12, 2019 1
ބޯއިން 737 ގެ ބޯޓުތައް ސިންގަޕޫރުން މަނާކޮށްފި

ސިންގަޕޫރު (މާޗް 12) - ބޯއިން 737 މެކްސް8 ގެ ހުރިހާ ބޯޓެއްގެ ދަތުރުތައް ސިންގަޕޫރުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ (ސީއޭއޭއެސް) އިން މަނާކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 4
ބޯއިން 737 މެކްސް8ގެ ބޯޓުތަކާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ޕެރިސް (މާޗް 11) - އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯއިން 737 މެކްސް 8 މަރުކާގެ ބޯޓެއް އިއްޔެ ވެއްޓުނު ހާދިސާ އަށް ފަހު މި ބާވަތުގެ ބޯޓުތަކުގެ ސަލާމަތާ މެދު މިހާރު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018
ސްޕޭސްއެކްސް އަށް ވުރެ ކުރިން ބޮއިން މާސް އަށް

ފިނި ހަނގުރާމަ އަދިވެސް ނުނިމެ އެވެ. ވާދައިގެ ރޭސް އަދިވެސް އޮތީ ކުރިއަށެވެ. ފިނި ހަނގުރާމަ އަކީ އެއްއިރެއްގައި ރަޝިޔާ އަދި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އޮތް ވާދަވެރިކަމެވެ. އެ ވާދަވެރިކަން ފާލުންނެއްޓި މިހާރު އޮތީ ފަރުދުންނާ ހަމާގަ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 1
ޑްރީމްލައިނާގެ އާ މަރުކާގެ ބޯޓު ސިންގަޕޯ އެއާލައިނަށް

މަތިންދާބޯޓު އުފައްދާ އެމެރިކާގެ ބޮއިން ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން ކަމަށްވާ، ބޮއިން 787-10 ޑްރީމްލައިނާގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު ސިންގަޕޯ އެއާލައިނަށް ހަވާލުކޮށް، އަންނަ މަހު އޭގެ ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 4
ބޯއިން 777 ގެ އެންމެ ޒުވާން އަންހެން ކޮމާންޑަރު

ބޯއިން 777 ގެ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވާ އެންމެ ޒުވާން އަންހެން ކޮމާންޑަރަކަށް ކެޕްޓަން އަންނީ ދިވްޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 1
ޖައްވީ ފަޅުވެރިން ހެދުން ބަދަލުކުރަނީ

ބޮއިންގެ އުޅަނދެއްގައި އެސްޓްރޮނޯޓުން އަންނަ އަހަރު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަނަށް ދަތުރުކުރާނެ އެވެ. އެ ދަތުރަށް ޚާއްސަ ހެދުމެއް ވެސް ބޮއިން ކުންފުނިން ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ. އެ ދަތުރަށް ފަހު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަންގެ ތެރޭގައި އުޅޭއިރު ފަޅުވެރިން އުޅޭނީ އެ ހެދުން ލައިގެންނެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016
ބޮއިން ކުންފުންޏާ އެކު އީރާނުން 16 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް

ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު 12) - ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރު ތެރޭ އީރާނަށް 80 ޕަސިންޖާ މަތިންދާ ބޯޓު ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ބޮއިން ކުންފުންޏާ އެކު އީރާން އެއާ އިން 16.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 1
ރައީސްގެ އާ މަތިންދާބޯޓު ގަންނަން ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު

ނިއު ޔޯކް(ޑިސެމްބަރު 7) - އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޯއިންގެ އާ މަތިންދާބޯޓު ގަންނަން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން އޯޑަރު ދީފައި ވަނިކޮށް އެ އޯޑަރު ކެންސަލް ކުރަން، އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު އެ ގައުމުގެ ރައީސް ކަމާ ހަވާލުވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.