24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019
ސަލްމާނާ އެކު ބަންސާލީ ހަދާ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އަލަށް ހަދާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ފިލްމު ކްރިޓިކް ތަރަން އަދާޝް ބުނެފި އެވެ.

February 24, 2019
ކަންގަނާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަކަށް ކަރީނާ އެދޭ

ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ޑައިރެޓްކޮށް، އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ އަށް އިންތިޒާރުކުރާ ކަމަށް ކަރީނާ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

February 23, 2019 1
އަހަރުގެ ތިން ވަނަ 100 ކްރޯޑް "ގަލީ ބޯއި" އަށް

މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ރަންވީރު ސިންގާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ފިލްމު "ގަލީ ބޯއި" މި އަހަރު 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދައިފި އެވެ.

February 23, 2019
ކެޓްރީނާ ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ޝައުގު އެބަހުރި

ބޮލީވުޑްގެ އޭ ލިސްޓް ތަރިންނަކީ ބިރުވެރި ފިލްމުތަކާ ވަރަށް ދުރު ބައެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހުން ހޮރޯ ކޮމެޑީތައް ހަދައިގެން ލިބެމުން އަންނަ ތަރުހީބާ އެކު، ބައެއް ތަރިން މިހާރު މި ޖޯންރާ...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ތާރީހީ ހަނގުރާމަމަތީ ފިލްމު "ކޭސަރީ" ގެ ތިން ޕްރޮމޯއެއް ދައްކައިލުމަށް ފަހު، ފިލްމުގެ ރަސްމީ ޓްރެއިލާ ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

February 22, 2019
އަރުޖުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ޑައިރެކްޝަނަށް އެބަހުރި

ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ސްކްރިޕްޓެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް އެކްޓަރު އަރުޖުން ރާމްޕާލް ބުނެފި އެވެ.

February 22, 2019 6
ރަންވީރު ވެސް ފިލްމުތަކުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާ ނަގަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ ތެރެއިން އާމިރު ހާނާއި ސަލްމާން ހާނާއި ޝާހްރުކް ހާން އަދި އަކްޝޭ ކުމާރު ފަދަ ތަރިންނަކީ އެ މީހުން ކުޅޭ ފިލްމުތަކުގެ ފައިދާއިން ބައި އަޅާ ގޮތަށް ފިލްމު ކުޅެދޭ...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019
މި ފަހަރު ކާތިކާއި ޑިޝާގެ ޖޯޑު

ވިދަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަން އަށް މިހާރު ފިލްމުތައް އޮހެމުން އަންނަ އިރު، އޭނާ ޑައިރެކްޓަރު އަނީސް ބަޒްމީގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީއަކަށް ވެސް ސޮއިިކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު ފޮޓޯގްރާފް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި އެވެ.

February 19, 2019 1
ސަންޖޭގެ ދަރިފުޅު ޝަނާޔާ ޑައިރެކްޝަނަށް

އާއިލާގެ ގިނަ މީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަން އެކްޓް ކުރުމަށް އޮތަސް، ސަންޖޭ ކަޕޫރްގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޝަނާޔާ ކަޕޫރް މުޅިން އެހެން ދިމާއަކަށް މިސްރާބު ޖަހައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019
ފްރާންސްގެ "ޕޮއިންޓް ބްލޭންކް" ގެ ހިންދީ ރިމޭކެއް

މިދިޔަ އަހަރު "ވީރޭ ދީ ވެޑިން" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ޝަޝަންކާ ގޯޝް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ބިގިން އެގެއިން" ގެ ހިންދީ ރިމޭކާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް އެހެން ފިލްމެއްގެ ރިމޭކެއް...

February 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" ގައި މޯދީގެ ރޯލް ވިވެކް އޮބެރޯއީ ކުޅެމުން އަންނަ އިރު، ފިލްމުގައި އޭނާގެ މަންމަގެ...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާނީ މުކަރްޖީ 2014 ގައި ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މުމްބާއީގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

February 16, 2019
ކަމަލް ހަސަންގެ "އިންޑިއަން 2" އަޖޭ ދޫކޮށްލައިފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސުޕަސްޓާ ކަމަލް ހަސަންގެ ވަދާއީ ފިލްމު "އިންޑިއަން 2" ގެ ވިލަންގެ ރޯލް ކުޅެން ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ފަހު، އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށްވޭ އަޖޭ...

February 16, 2019 3
ޓައިގާ ޝޮރްފާއި ޑިޝާ ޕަޓްނީ އެންގޭޖްވީތަ؟

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޓައިގާ ޝްރޮފާއި ޑިޝާ ޕަޓްނީ އެކީގައި ޗުއްޓީތަކަށް ދިއުމާއި އެކީގައި އެކި ތަންތަނުން ފެނުމަކީ އާންމު ކަމަކަށް ވިޔަސް، ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއްގައި ސަންޖޭ

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް އަންނަ މަހު އިންޑިއާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭނެއްގައި ބައިވެރިވާން، ކުރިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށްވި މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ނިންމައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 1
"ކިޒީ އޯރް މެނީ" ގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފި

ދެހާސް ސާދަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ހޮލީވުޑް ފިލްމު "ފޯލްޓް އިން އަވާ ސްޓާޒް" ގެ ހިންދީ ރިމޭކްގެ ނަމަކަށް "ކިޒީ އޯރް މެނީ" ހަމަޖައްސައި، މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާލައިފައި ވަނިކޮށް ފިލްމުގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

February 09, 2019
ސަލްމާން ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ހަދަނީ

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ގެނެސްދޭ ކަޕިލް ޝަރުމާގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ގެ ވެސް ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ޒިންމާ ނަގަމުން އަންނަ ސަލްމާން ހާން ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ހަދަން ނިިންމައިފި އެވެ.

February 09, 2019
ފަރާގެ އައު ފިލްމުން ދީޕިކާ ފެނިދާނެ

ރޯހިތުގެ ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް، ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓްކޮށްދޭ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019
ރޯހިތަށް، ފަރާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކޮށްދެނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުނި ރޯހިތު ޝެޓީ ޕިކްޗާޒަށް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކޮށްދޭން ފަރާ ހާން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

February 07, 2019
ސޫރަޖް ދެން ހަދާ ފިލްމުގައި ވެސް ސަލްމާން

ޑައިރެކްޓަރު ސޫރަޖް ބަރްޖަތިއާއާ އެކު ސަލްމާން ވަނީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދީފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މޭނޭ ޕިޔާރް ކިޔާ (1989)، ހަމް އާޕް ކޭ ހޭ ކޯން (1994)، ހަމް...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019
ރެމޯގެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ސްޓްރީޓް ޑާންސާ"

ވަރުން ދަވަން އާއި ޝްރަދާ ކަޕޫރް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ، ޑައިރެކްޓަރު ރެމޯ ޑި ސޫޒާގެ ޑާންސް ފިލްމުގެ ނަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެކި ވާހަކަތައް ދެކެވެމުން އަންނަނިކޮށް، އެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ސްޓްރީޓް ޑާންސާ" ކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 2
ކަންގަނާ ކްރިޝް އަށް ރައްދު ދީފި

މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "މަނިކަރްނިކާ: ދި ކްއީން އޮފް ޖާންސީ" ޑައިރެކްޓް ކުރީ ތިމަންނަ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުގައި ކްރިޝް ދައުވާ ކުރިޔަސް އެއިން ވާނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ބަތަލު އަދި ޑައިރެކްޓަރު ކަންގަނާ ބުނެފި އެވެ.