18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018
އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ އަންހެނުން ޑައިރެކްޝަނަށް

ބޮލީވުޑްގައި ޑައިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ އަދަދު މަދެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ފަރާ ހާން، މެގްނާ ގުލްޒާރް، ޒޯޔާ އަހްތަރު، ރީމާ ކަތުގީ، ގޯރީ ޝިންޑޭ އަދި ނަންދިތާ ދާސް ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.

August 18, 2018
ކަރީނާ އާއި އަރްޖުންގެ ޖޯޑު އަލުން އެކީގައި ފެނިދާނެ

"ކީ އެންޑް ކާ" ގައި ފެނިގެން ދިޔަ ކަރީނާ ކަޕޫރާއި އަރްޖުން ކަޕޫރްގެ ޖޯޑު ބޮޑު ސްކްރީނުން އަލުން އެކީގައި ފެނިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

August 18, 2018 2
އެންގޭޖްމަންޓް ޕާޓީ އަށް ޕްރިޔަންކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިކް އިންޑިއާ އަށް

މިދިޔަ ޖޫން މަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެކު، ނިކް ޖޯނަސް އިންޑިއާގައި ޗުއްޓީއެއް ހޭދަ ކުރިތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް ނިކް އިންޑިއާ އަށް ގޮސްފި އެވެ. އޭނާ މި ފަހަރު...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018
ރިތިކްގެ "ކްރިޝް 4" ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި

ރިތިކް ރޯޝަންގެ ސުޕަހީރޯ ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް ފެށުން ލަސްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ފިލްމް ސިނަމާތަކަށް ގެނައުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

August 12, 2018
ބަންސާލީއާ އަޅާކިޔާތީ ކަރަން ބިރުން

ކަރަން ޖޯހަރް ބޮލީވުޑްގައި ބޮޑަށް މަޝްހޫރީ ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ، ކެންޑީ ފްލޮސް ލޯބީގެ ފިލްމްތައް ހަދަން މޮޅު ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީއަކީ ތާރީހީ ހާދިސާތަކަށް...

August 12, 2018
"ތަހުތު" އިން ޖާންވީ އަށް ޝޮކެއް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ކަރަން ޖޯހަރްގެ ތާރީހީ ފިލްމް "ތަހުތު" ގެ ވާހަކަ ހޫނެވެ. އެ ފިލްމް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިއުލާން ކުރުމާ އެކު އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ކަރަން އަށް މަރުހަބާގެ މެސެޖްތައް ވެސް...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 1
ނޭހާ ދޫޕިއާ އާއި އަންގަދް ރާއްޖޭގައި

މިދިޔަ މެއި މަހު ކައިވެނި ކުރި ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ނޭހާ ދޫޕިއާ އާއި އަންގަދް ބޭދީ ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދާދި ފަހުން ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމް ކުރި ވެބް ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" ގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު، އޭގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ގެނެސްދޭން ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކެޝަޕާއި އޭނާގެ ޓީމް...

August 10, 2018
އަމްރިޝް ޕޫރީގެ ކާފަ ދަރި ވެސް ބޮލީވުޑަށް

ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާން ތިބި ތަރިންގެ ލިސްޓް ހުހެއް ނުވާނެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ބާރަތު" އަށް ސޮއި ކުރުމަށް ފަހު، އެ އެ ފިލްމް ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ފިލްމެއް އެބަ އޮތެވެ. އޭގެ ތެރާގައި ސޮނާލީ ބޯސް ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމް ހިންދީ "ދަ ސްކައި އިޒް" ޕިންކާއި ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމް "ކައުބޯއި ނިންޖާ ވައިކިން" ހިމެނެ އެވެ.

August 09, 2018 1
ކައިވެންޏާ އެކު މަސައްކަތް ބަދަލެއް ނުވާނެ: އާލިއާ

ކައިވެންޏަކީ ކުރާ މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށާއި ހަމައެކަނި ބަދަލުވާ ކަމަކީ މީހާގެ ސްޓޭޓަސް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ބުނެފި އެވެ.

August 09, 2018
އާރަވްގެ ފޯކަސް ހުރީ ކިޔަވަން: އަކްޝޭ ކުމާރް

އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އާރަވް ބާޓިއާގެ ހުރިހާ ފޯކަސްއެއް ހުރީ ކިޔަވަން ކަމަށާއި އޭނާ ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނާތޯ ބުނަން ވަރަށް ދަތި ކަމަށް ބައްޕަ އަކްޝޭ ކުމާރް ބުނެފި...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާތަކަށް ބެލުންތެރިން ދޭ ތަރުހީބު ބޮޑެވެ. އޭގެ ފިލްމްތައް ބޮލީވުޑްގައި ހަދާ މިންވަރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރިލީޒް ކުރި...

August 08, 2018
ކްރެޑިޓް ނުދެވުނު މައްސަލާގައި އަޖޭ މާފަށް އެދިއްޖެ

ބަތަލާ ކާޖޮލްގެ 44 ވަނަ އުފަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް އާދީއްތަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި، އޭނާގެ އާ ފިލްމް "ހެލިކޮޕްޓާ އީލާ" ގެ ޓްރެއިލާގައި ފިލްމުގެ ލަވަތަކުގެ ޅެންތައް ހަދައިދިން ސްވަނަންދު...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018
އާމިރުގެ ބަދަލުގައި "ސަރްފަރޯޝް" އަށް ޖޯން

އާމިރު ހާންގެ ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ސަރްފަރޯޝް" ގެ ދެވަނަ ބައި ޖޯން އަބްހަރަމް ލީޑް ރޯލަށް ލައިގެން ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

August 07, 2018 1
"ސިމްބާ" އަކީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމް: ރަންވީރް

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރާ ރޯހިތު ޝެޓީގެ މަސާލާ ފިލްމް "ސިމްބާ" އަކީ ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް ކުޅޭ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމް ކަމަށާއި އެ ފިލްމަކީ ބެލުންތެރިން ވަރަށް ވެސް ގަޔާވާނެ...

August 07, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއި އަނިލް ކަޕޫރް އަދި ރާޖްކުމާރް ރާއޯގެ "ފަނޭ ޚާން" އަށް ހީކުރި ވަރުގެ ތަރުހީބެއް ލިބެމުން ނުދާ ކަމަށް ކްރިޓިކުން ބުނެފި އެވެ....

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018
ލަސްތަކެއް ނުވެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވާނަން: އައިޝްވާރިޔާ

ވަރަށް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނާނެ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަދި ކުރީގެ ރީތީގެ ރާނީ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ބުނެފި އެވެ.

August 06, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒް ވާން ހުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހާއްސަ އެއް ފިލްމަކީ ކާޖޮލްގެ "ހެލިކޮޕްޓާ އީލާ" އެވެ. މިއީ 2015 ގައި ރިލީޒް ކުރި "ދިލްވާލޭ" އަށް ފަހު، އޭނާ ބޮޑު ސްކްރީނުން...

August 06, 2018
ބަންސާލީގެ ފިލްމެއްގައި 2014 ގެ މިސް އިންޑިއާ

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ކުރީގެ ބަތަލާ ޕޫނަމް ދިލަންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އައްމޯލް ތަކެރިއާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމުން 2014 ގެ މިސް އިންޑިއާ ޖަތަލޭކާ މަލްއުތުރާ ވެސް...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 2
ރިއާ ކަޕޫރްގެ ޗުއްޓީ ސޮނެވާ ޖާނީގައި

ބޮލީވުޑްގައި އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ޕްރޮޑިއުސަރު ރިއާ ކަޕޫރް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

August 05, 2018
ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހަދައިގެން ޑައިރެކްޓަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ "ދި އެކްސިޑެންޓަލް ޕްރައިމް މިނިސްޓާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ވިޖޭ ގުއްޓޭ، ސަޕްލައި ނުކުރާ މުދާތަކަކަށް ޖީއެސްޓީ ނަގައި މަކަރު ހެދި...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018
ސިދާތުގެ އާ ބައިވެރިޔަކީ ކިއާރާ

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންނަކީ އެ މީހުންގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް ފާޅުގައި ދައްކަން އަބަދު ވެސް ފަސްޖެހޭ ބައެކެވެ. އެކަމަކު އާލިއާ ބަޓް އާއި ސިދާތު މަލްއުތުރާ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ރައްޓއެހިވެގެން އުޅުނުކަމާއި ދެ މީހުންގެ ގުޅުން މިހާރު ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ.

August 02, 2018
މޯނީ ރޯއިއަކީ "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ވިލަން

ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފެންޓަސީ/އެޑްވެންޗަ ފިލްމް "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ މައިގަނޑު ކޮންސެޕްޓް މިހާތަނަށް އޮތީ ސިއްރުކޮށްފަ އެވެ.

August 02, 2018
ސުޝާންތު 12 ކެރެކްޓާއެއް ކުޅެން ތައްޔާރު

ސުޝާންތު އެއް ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި 12 ކެރެކްޓާއެއް ކުޅޭ ވާހަކަ ބުންޏަސް އެއީ އެހާ ހައިރާންވާ ކަހަލަ ވާހަކައަށް ނުވާނެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 3
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ކައިވެނި ސެޕްޓެމްބަރު 16 ގައި؟

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްއަކީ މިހާރު ދެ ލޯބިވެރިންކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ.

July 31, 2018
"ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" އަންނަ އަހަރު

ކަރަން ޖޯހަރްގެ "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

July 31, 2018 1
"ބާރަތު" އަށް ކެޓްރީނާ ސޮއިކޮށްފި

ކުއްލި ގޮތަކަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ދޫކޮށްލި ފިލްމް "ބާރަތު" އަށް ކެޓްރީނާ ކެއިފް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018
ރާޖަމޯލީގެ އާ ފިލްމަށް ޖާންވީ ކަޕޫރް؟

"ބާހްބަލީ" ފަދަ މޮޅެތި ފިލްމްތައް ހަދައިގެން ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށްފައިވާ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ އާ ފިލްމްގެ އެއް ބަތަލާގެ ރޯލް ޖާންވީ ކަޕޫރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

July 30, 2018 1
ކަންގަނާގެ ތައުރީފު ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ އަށް

އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަކީ އިންޑިއާ ބޭނުންވާ ކަހަލަ ވަރުގަދަ ލީޑަރެއް ކަމަށާއި އޭނާ އަށް އަދިވެސް ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ އިތުރު ދައުރެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް، ތިން...

July 30, 2018 2
ސަލްމާންގެ "ބާރަތު"ގެ ބަތަލާއަކަށް ވާނީ ކާކު؟

ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" ގެ ޝޫޓިން ވެސް ފަށައިފައި ވަނިކޮށް، ކުއްލި ގޮތަކަށް ފިލްމްގެ ލީޑް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އެ ފިލްމް ދޫކޮށްލުމުން އެތައް ބަޔަކަށް ލިބުނީ ހައިރާންކަމެވެ. އޭނާ...

29 ޖުލައި

July 29, 2018 1
"ކިކް 2" ވަރަށް ތަފާތު ވާނެ: ޕްރޮޑިއުސަރު

ދެހާސް ސާދައިގައި ރިލީޒް ކުރި ސަލްމާން ހާންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމް "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައި ވަރަށް ތަފާތު ވާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ނަދިއަދްވާލާގެ އަންހެނުން އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު ވަރްދާ އެސް ނަދިއަދްވާލާ ބުނެފި އެވެ.

July 29, 2018
ޕޫނަމްގެ ދަރިފުޅު އަންމޯލް އަށް ބަންސާލީގެ ފިލްމެއް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕޫނަމް ދިލަންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަންމޯލް ތަކޭރިއާ ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމަކުން ބޮލީވުޑަށް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

July 29, 2018
"ދަޅަކް" އަކީ ޝަޝަންގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމް: ކަރަން

މި މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒް ކުރި "ދަޅަކް" އަކީ ޝަޝަންކް ކައިތާން ޑައިރެކްޓް ކުރި އެންމެ މޮޅު އަދި އެންމެ ފުރިހަމަ ފިލްމް ކަމަށް އެ ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރް ބުނެފި އެވެ.