18 ޖޫން

June 18, 2019 5
ކްރިތީ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖޭގައި

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އާއިލާއާ އެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރި ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ބަތަލާ ކްރިތީ ސެނަން އަނެއްކާ ވެސް ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޗައިނާގައި ފެށި މި އަހަރުގެ ޝަންހާއީ އިންޓަނެޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް (އެސްއައިއެފްއެފް) ގައި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ސުއީ ދާގާ: މޭޑް އިންޑިއާ" ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

June 17, 2019
ރިތިކްގެ "ސުޕަ 30" އަށް އިތުރު މައްސަލަތަކެއް

ރިތިކް ރޯޝަންގެ އާ ފިލްމު "ސުޕަ 30" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ވިކާސް ބާލްގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކާ އެކު ފިލްމު ރިލީޒް ނުކުރެވި، ވަރަށް ބޮޑަށް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައި...

June 17, 2019 8
ސަލްމާނާ ހެދި އަކްޝޭގެ ފޭނުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އަށް ވުރެ މާ ކުރިން އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ސަލްމާނާ ހެދި އެ ފިލްމު...

16 ޖޫން

June 16, 2019
ސަނީގެ ދަރިފުޅުގެ ފިލްމު އަންނަ މަހު ރިލީޒެއް ނުކުރާނެ

އެކްޓަރު އަދި ލޯކް ސަބާގެ މެމްބަރު ސަނީ ޑިއޯލްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަރަން ޑިއޯލް ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "ޕަލް ޕަލް ދިލް ކޭ ޕާސް" އަންނަ މަހުގެ 19 ގައި ރިލީޒްކުރަން އިއުލާންކޮށްފައި އޮޮތަސް އެ ތާރީހުގައި ފިލްމު ރިލީޒް ނުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހަތަރު ހިއްސާދަރުންވެގެން ހިންގި ފިލްމު ކުންފުނި ފެންޓަމް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުވާލާފައި ވަނިކޮށް، އެ ކުންފުނީގައި ހިއްސާވި ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކެޝަޕް އާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ބާހްބަލީ" އިން ވިދައިލި އެކްޓަރު ޕްރަބާސްގެ އާ ފިލްމު "ސާހޯ" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

June 14, 2019 1
ސަލްމާނާ ހެދި "ސޫރިޔާވަންޝީ"ގެ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފި

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ޑައިރެކްޓްކޮށް، ސަލްމާން ހާނާއި އާލިއާ ބަޓް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ރޯހިތު ޝެޓީ...

June 14, 2019
ކަރިޝްމާގެ ފިރިމީހާގެ ރޯލަށް ސަންޖޭ

ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކަރިޝްމާ ކަޕޫރް އެނބުރި އެކްޓިން އަށް އަންނަ ވެބް ސީރީޒް "މެންޓަލްހުޑް" ގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ރޯލް ކުޅެން އެކްޓަރު ސަންޖޭ ސޫރީ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބާދްޝާހް އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދާ ފިލްމުގެ ނަމާ އެކު، ފިލްމު ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭ ތާރީހު ވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

June 13, 2019
"ރަންގް ދެ ބަސަންތީ" ދޫކޮށްލެވުނީތީ ދެރަވޭ: ޝާހިދު

މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކޮށް، ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ފިލްމު "ރަންގް ދެ ބަސަންތީ" ނުކުޅެ ދޫކޮށްލެވުނީތީ މިހާރު ދެރަވާ ކަމަށް އެކްޓަރު ޝާހިދު ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

June 13, 2019
"ޑޮން 3" ގައި ޝާހްރުކެއް ނޫން، ރަންބީރު؟

"ޑޮން 3" އާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުން މި ފަހުން ފަތުރާ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ޑައިރެކްޓަރު ފަރްހާން އަހުތަރަށާއި ޕްރޮޑިއުސަރު ރިތޭޝް ސިދުވާނީ އަށް ޖެހިފައި ވަނީ ދޮގު ކުރާށެވެ. ފަހަރުގައި...

10 ޖޫން

June 10, 2019 15
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު، ވިވެކާ ބައްދަލުކޮށްފި

އާއިލާއާ އެކު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެ އައި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީއާ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 4
ބަޓްގެ "އާތު"ގެ ރިމޭކެއް ހަދަން ތައްޔާރު ވަނީ

މަހޭޝް ބަޓް ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "އާތު" ގެ ރިމޭކްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

June 09, 2019
އަޖޭގެ "ދޭ ދޭ ޕިޔާރު ދޭ" ތެލެގޫ ބަހުން ހަދަނީ

އަޖޭ ދޭވްގަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ދޭ ދޭ ޕިޔާރު ދޭ" ތެލެގޫ ބަހުން ހަދަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ރިމޭކިން ރައިޓްސް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

June 09, 2019 4
ބޯފެނުން ކާރު ދޮވުމުން ވިރާޓް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ސާފު ބޯފެނުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިންޑިއާގައި، މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ ބޯފެނުން ކާރު ދޮވުނު މައްސަލައެއް ހޫނުވެ، އޭނާ 500 ރުޕީސް އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރު 2012 ގައި ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "ރައުޑީ ރާތޯޑް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

June 07, 2019 2
ޝާހްރުކްގެ ޝުކުރު ކަރަން އާއި އަދިތިޔާ އަށް

ހުރިހާ ހުވަފެންތަކެއް ހަގީގަތަކަށް ހަދައި ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ޑައިރެކްޓަރު އަދިތިޔާ ޗޯޕްޅާ އާއި ކަރަން ޖޯހަރަށް ޝާހްރުކް ހާން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019 3
މޯދީގެ ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު ވިވެކް ރާއްޖޭގައި

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒް ކުރި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާގައި މޯދީގެ ރޯލް ކުޅުނު ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީ ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ އޮގަސްޓް 15 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" އެ މަހުގެ 9 އަށް އަވަސްކޮށްފި އެވެ.

June 03, 2019
ރިތިކާއި ޓައިގާގެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ފައިޓާ"

ޝޫޓިން ނިންމާލައި މިހާރު ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަން މަރުހަލާގައި އޮތް، ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ފައިޓާ" ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

June 03, 2019
އަޖޭގެ އާއިލާ އަށް މޯދީގެ ސިޓީއެއް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ބައްޕަ މަރުވުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއިލާ އަށް ހާއްސަ ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019
ކަރަންގެ "ޑްރައިވް" ދެން ރިލީޒްނުކޮށްފާނެ

ފިލްމު "ޑްރައިވް" އަށް ދިމާވި ކަހަލަ މައްސަލައެއް ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަން ހަދަން ފެށި އެއްވެސް ފިލްމަކަށް މިހާތަނަށަށް ދިމައެއް ނުވެ އެވެ. މި ފިލްމަކީ ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އެކި ފަހަރު މަތިން ބަދަލުކޮށްގެން ވެސް ސްކްރީނާ ހަމައަށް ނުގެނެވި އޮތް ފިލްމެކެވެ. މިއީ ކުރިން މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރީލްގައި ރިލީޒް ކުރަން އުޅުނު...

June 02, 2019
މޯނީ ރޯއީ "ބޯލެ ޗޫޅިޔާ" އިން ވަކިވެއްޖެ

ބަތަލާ މޯނީ ރޯއި ދާދި ފަހުން ސޮއި ކުރި ފިލްމު "ބޯލެ ޗޫޅިޔާ" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނާ ދޭތެރޭ ދެބަސްވުންތަކެއް އުފެދި އޭނާ އެންމެ ފަހުން އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

June 02, 2019
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުން ވިކާސް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުމާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު ފިލްމު "ސުޕަ 30" ގެ މަސައްކަތްތަކުން އެކަހެރި ކުރި ޑައިރެކްޓަރު ވިކާސް ބާލްގެ މައްޗަށް އެފަދަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް...