04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 4
އަމީތާބުގެ "ކޫލީ"ގެ އެކްސިޑެންޓަށް 34 އަަހަރު

އޮގަސްޓް ދެ ވަނަ ދުވަހަކީ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަމީތާބު ބައްޗަންގެ ހަނދާނުން ދުވަހަކު ވެސް ފޮހެވޭނެ ދުވަހެއް ނޫނެވެ. އެއީ އަމީތާބު، 73، މަރުގެ އެތިފަހަރަކުން ސަލާމަތްވީ ދުވަހަކަށް ވާތީ އެވެ.

August 04, 2016 1
ޖިއާ މަރުވީ އަމިއްލައަށް ކަމަށް ސީބީއައި އިން ކޯޓުގައި ބުނެފި

ބޮލީވުޑް ބައެއް ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ ޖިއާ ޚާން މަރުވީ އަމިއްލައަށް ކަމަށާއި މީހަކު އޭނާ މަރާލީ ނޫން ކަމަށް ބޮމްބޭ ހައި ކޯޓުގައި އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ބިއުރޯ އޮފް...

August 04, 2016 1
ޝާހްރުކާއި ދީޕިކާ އަނެއްކާވެސް އެއް ފިލްމަކުން

ޝާހްރުކް ޚާނާއި ދީޕިކާ ޕަދުކޯން މިހާތަނަށް އެކުގައި ތިން ފިލްމެއް ކުޅެފައިވެ އެވެ. "އޯމް ޝާންތީ އޯމް" އާއި "ޗެންނައި އެކްސްޕްރެސް" އަދި "ހެޕީ ނިއު އިޔާ" އެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 1
އަމީތާބަށް ލަވައެއް ކިޔައިދޭން ވަގަށް ގެޔަށް ވަދެފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަން އަށް "ލަވައެއް ކިޔައިދޭން" އޭނާގެ ގެޔަށް މީހަކު ވަގަށް ވަދެގެން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގަނެ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 9
ރާއްޖެއަކީ ހުވަފެނީ މަންޒިލެއް: ޖެކްލީން

ރާއްޖޭގެ ވަންއެންޑްއޮންލީ ރިސޯޓުގައި ކުރު ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ބޮލީވުޑް ތަރި ޖެކްލީން ފެނާންޑިސް ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމަށާއި އޭނާއަށް އަދާކުރި މެހެމާންދާރީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

August 02, 2016
ބޮންޑް ގާލް ކެޓެރީނާ "ފީވާ"ގެ ލަވައެއްގައި

އިޓަލީގެ ބަތަލާ ކެޓެރީނާ މަރީނޯ މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެންމެ ވަރުގަދަ ފިލްމަކީ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ ފިލްމު "ކެސީނޯ ރޮޔާލް" ނަމަވެސް ބޮލީވުޑް ފިލްމެއްގައި ލަވައަކަށް ނަށާލުމަކީ އޭނާ...

August 02, 2016
ސަނީ އާއި އަމީޝާ އެކުގައި އަލުން ސްކްރީނަށް

"ގަދަރް: އޭކް ޕްރޭމް ކަތާ" އިން މަޝްހޫރުވި ޖޯޑު، ސަނީ ޑެއޯލް އާއި އަމީޝާ ޕަޓޭލް އެނބުރި ސްކްރީނަށް އަންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިފަހަރު މި ދެ ތަރިން ކުޅެނީ "ބައްޔާޖީ ސުޕަހިޓް" އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 1
ޖެކްލީން ރާއްޖޭގައި ފެހުރިހިތަކާ އެކު ފަތަނީ

ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ބޮލީވުޑް ބަތަލާ ޖެކްލީން ފެނާންޑިސް މިހާރު ހުރީ އޭނާގެ މަންމައާ އެކުގަ ދިވެހިރާއްޖޭގަ އެވެ. އޭނާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ ކޮން ރިސޯޓެއްގައި ކަމެއް ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ....

August 01, 2016 1
ޕާކިސްތާނުގައި "ޑިޝޫމް"މަނާ ކުރުމުން ވަރުން ދެރަވެއްޖެ

ޖޯން އަބްރަހަމް އާއި ވަރުން ދަވަން އަދި ޖެކްލީން ފެނާންޑިސް ލީޑް ރޯލުތައް ކުޅެފައިވާ "ޑިޝޫމް" ދެއްކުން ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކޮށްފި އެވެ. އެ ގައުމުގެ ސެންސަރު ބޯޑުން ބުނަނީ ފިލްމުގައި...

29 ޖުލައި

July 29, 2016 5
އަމީތާބުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ރެކޯޑެއް

އަމީތާބް ބައްޗަން އަކީ ހިންދީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީން މިހާތަނަށް ނުކުތް އެންމެ އަލިގަދަ ސުޕަސްޓާ ކަން ހިންދީ ފިލްމަށް ލޯބިކުރާ އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރާނެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 1
ޖަނަވާރަށް ސަލްމާން ބަޑިޖެހިތަން ދުށިން: ޑްރައިވަރު

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފުއްލާގެ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ ޗިންކާރާގެ ގަޔަށް ބަޑިޖެހީ ސަލްމާން ޚާން ކަމަށް އެ ހާދިސާ ހިނގި ކަމަށް ބުނާ ވަގުތު ސަލްމާން ދުއްވި ވެހިކަލްގެ ޑްރައިވަރު އަދި މި މައްސަލައިގެ އެންމެ މުހިއްމު ހެކިވެރިޔާ ހަރީޝް ދުލާނީ ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 4
ދީޕިކާ ކަރީނާއާ ދިމާކޮށްލީތަ؟

ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އެންގޭޖްވެއްޖެކަމަށް ބުނެ ފެތުރެމުންދިޔަ އަޑުތައް ކަނޑުވާލުމަށް ދީޕިކާ ދާދިފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ކައިވެނި ނުކުރާ ކަމަށާއި އެންގޭޖް ވެސް ނުވާ ކަމަށާއި އެހާ އަވަހަށް ކައިވެންޏެއް ވެސް ކުރަން ނޫޅޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި ބަނޑު ބޮޑު ނޫން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 13
ރަސްފަންނުގައި ޝަގުން އެތައް ބަޔަކު ހެއްވާލައިފި!

ސްޓާ ޕްލަސްގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ޔޭ ހޭ މުހައްބަތޭން"ގައި ޝަގުންގެ ރޯލު އަދާކުރާ އަނީތާ ހަސަންދާނީއާ އެކު މިއަދު ހަވީރު ރަސްފަންނަށް އީދެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. މާލޭގައި ތިބި އޭނާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ރަސްފަންނުގައި ނެގި ސެލްފީތަކުން އޭނާ ވަނީ އެތައް ބަޔަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދީފަ އެވެ.

July 26, 2016
"ޑިޝޫމް" ލީކުވެދާނެތީ ޕްރޮޑިއުސަރުން ބިރުން

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ޖޯން އެބްރަހަމް އާއި ވަރުން ދަވަން އަދި ޖެކްލީން ފެނާންޑިސްގެ "ޑިޝޫމް" ލީކުވެދާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން "ދަ ފިލްމް އެންޑް...

July 26, 2016 5
ކުށް ސާބިތު ނުވުމުން ސަލްމާނަށް ޖޯކު ޖަހަނީ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދެ ޖަނަވާރެއް މެރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ސަލްމާނާ ދެކޮޅަށް ކުށް ސާބިތު ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ނެތްކަމަށް ރާޖަސްތާނު ހައިކޯޓުން ނިންމުމާ އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި...

25 ޖުލައި

July 25, 2016
ޝިކާރަ ކުރުމުގެ ކުށް ސަލްމާނަށް ސާބިތެއް ނުވި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ތެރެއިން، ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރު ޝިކާރަކުރިކަމުގެ ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ރާޖަސްތާން ހައިކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 3
ސައިފް އާއި ކަރީނާގެ ކައިވެނި ވީ އާއިލާއަށް ޝޮކަކަށް

ސައިފް އަލީ ޚާން އާއި ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ކައިވެނިކުރުމަށްފަހު ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ގުޅޭ އެއް ޖޯޑުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ވެސް އަންނަނީ ދިރިއުޅެމުންނެވެ.

July 22, 2016 4
އެންގޭޖެއް ނުވަން، ކައިވެނި ކުރާކަށް ނޫޅެން: ދީޕިކާ

ފިލްމީ ތަރި ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އޭނާ ކުޅުނު ހޮލީވުޑް ޕްރޮޖެކްޓް "3 އެކްސް ރިޓާން އޮފް ޒެންޑާ ކޭޖް" ނިންމާފައި އިންޑިއާ އަށް ދިޔައިއްސުރެ އޭނާގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ ބެހޭ ތަފާތު ވާހަކަތައް ދަނީ...

21 ޖުލައި

July 21, 2016
"ޑިއާ ޒިންދަގީ"ގެ އިޝްތިހާރު މޮޅު ގޮތަކަށް

އާލިއާ ބަޓް އާއި ޝާހްރުކް ޚާން އެކުގައި ކުޅެފައިވާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޑިއާ ޒިންދަގީ"ގެ ފުރަތަމަ އިޝްތިހާރު މި ދެ ތަރިން ވަނީ އާދަޔާޚިލާފު މޮޅު ގޮތަކަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

July 21, 2016 1
"ޕީކޭ"ގެ ރެކޯޑް "ސުލްތާން" އަށް މުގުރައެއް ނުލެވޭނެ

ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން" އަށް ޖުމްލަ 500 ކްރޯޑު (5000 މިލިއަން ރުޕީސް) އަށް ވުރެ ގިނައިން މިހާތަނަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެއީ އިންޑިއާ އާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މާކެޓުން ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ އެވެ....

19 ޖުލައި

July 19, 2016 3
ހޮލީވުޑް ފިލްމު ކުޅެން ފުރުސަތު ލިބުނު: ޖޯން

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ހޮލީވުޑަށް މިސްރާބު ޖަހާފައި ވިޔަސް އެކްޓަރު ޖޯން އެބްރަހަމް ބުނަނީ އޭނާ އަށް ހޮލީވުޑުން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ މާ މުހިންމު ކަމަކަށް ނުދެކޭތީ ފުރުސަތު ދޫކޮށްލީ ކަމަށެވެ.

July 19, 2016
"ގޯލްމާލް 4" ގައި ކަރީނާގެ ބަދަލުގައި އާލިއާ

ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީގެ "ގޯލްމާލް" ސީރީޒްގެ ހަތަރުވަނަ ފިލްމު "ގޯލްމާލް 4" އިއުލާން ކުރީއްސުރެ ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު އަޑުތައް ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ. ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކަށް...

July 19, 2016
ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ޓިއުބްލައިޓް" ފަށަނީ

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފަށާނީ "ބަޖްރަންގީ ބައިޖާން"ގެ ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ޚާންގެ "ޓިއުބްލައިޓް" އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016
ބައޮޕިކް ލިޔުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދޭނަން: ސަލްމާން

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާންގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ އެނގެން ވަރަށް ގިނަ މިހުން ބޭނުންވާނެ އެވެ. މީޑިއާ އާއި އާއްމުން ވެސް ސަލްމާންގެ ބައޮޕިކަށް އިންތިޒާރު ކުރެ އެވެ. ސަލްމާންގެ...

July 18, 2016
ޕޫޖާ އަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ބަތަލާއެއް: ރިތިކް ރޯޝަން

"މޮހަންޖޯ ދަރޯ"ގެ ބަތަލާ ޕޫޖާ ހެގްޅޭ އަކީ ރީތި އަދި ހުނަރުވެރި އެކްޓަރެއް ކަމަށް ފިލްމުގެ ބަތަލު ރިތިކް ރޯޝަން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 5
އަޖޭ ދަރިފުޅާ އެކު ރެޑް ކާޕެޓްގައި ހިނގައިފި

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަން އާއި އަންހެން ދަރިފުޅު ނީސާ ލަންޑަން އިންޑިއަން ފިލްމު ފެސްޓިވަލުގެ ރެޑް ކާޕެޓްގައި އަތާއަތްގުޅާލައިގެން ހިނގާލައި ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާން ކޮށްލައިފި...

July 17, 2016 1
"ބޭގަމް ޖާން"ގެ ޝޫޓިންގައި ވިދްޔާ ބާލަން ބަލިވެއްޖެ

ވިދްޔާ ބާލަން މިހާރު ކުޅެމުންދާ "ބޭގަމް ޖާން"ގެ ޝޫޓިންގައި އުޅެނިކޮށް އޭނާ އަނބުރައިގަނެގެން ވެއްޓި ޝޫޓިން މެދުކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ....

15 ޖުލައި

July 15, 2016
ޔާމީ އަކީ ދެމަފިރިން ދޭތެރެއަށް ވަންނަ މީހެއް: ޝްވޭތާ

"ސަނަމް ރޭ"ގެ ބަތަލު ޕުލްކިތު ސަމްރާޓު އާއި އަންހެނުން ޝްވެތާ ރޮހިރާ ވަނީ އެމީހުންގެ ފަސް އަހަރުވީ ކައިވެނީގައި ނިމުމުގެ ސިއްކަ ޖަހަން ނިންމާ އެކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

July 15, 2016 2
ސައިފް އާއި ކަރީނާއަށް ލިބެނީ ފިރިހެން ކުއްޖެއް

ކަރީނާ ކަޕޫރާއި ފިރިމީހާ ސައިފް އަލީ ޚާން މިހާރުވީ ލަންޑަންގަ އެވެ. ބަލިވެ އިން ކަރީނާ ޑޮކްޓަރަށް ދެކުމުން، އެމީހުންނަށް ލިބެނީ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވާ...

14 ޖުލައި

July 14, 2016 1
ސަލްމާން ޚާން މަކަރުހެދި ކަމަށް ބުނެ މީހަކު ކޯޓަށް

ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން" އެއް ހަފުތާ ތެރޭ 200 ކްރޯޑު (2000 މިލިއަން ރުޕީޒް) ހޯދައިގެން ރެކޯޑްތައް ހަދަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ފިކުރު ބޮޑުވާ ކަންތައްތައް ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ކޯޓުތަކުގައި މިހާރުވެސް ސަލްމާންގެ މައްސަލަތައް އެބަހުއްޓެވެ. ހީވާގޮތުން "ސުލްތާން"ގެ ސަބަބުން އިތުރު ދައުވާއެއް ވެސް ސަލްމާންގެ މައްޗަށް އަތުވެދާނެ އެވެ.