23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަންޖޭ ދަތުގެ އާ ފިލްމު "ތޯރްބާޒް" އަންނަ މަހުގެ 11 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020
އިމްރާން ދެން ފިލްމެއް ނުކުޅޭނެ

އެކްޓަރު އިމްރާން ޚާން ދެ ފިލްމު ނުކުޅޭނެ ކަމަށާއި އޭނާގެ އަމާޒު މިހާރު ހުރީ ޑައިރެކްޝަނާ ދިމާއަށް ކަމަށް އޭނާގެ އެކުވެރިޔާ އެކްޓަރު އަކްޝޭ އޮބެރޯއީ ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 3
ބޮލީވުޑްގެ އަނބިންތަކެއްގެ ވާހަކަ ނެޓްފްލިކްސް އަށް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންތަކެއްގެ އަނބިންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ އުފެއްދުމެއް ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

November 15, 2020 1
ޖޫހީއާ ކައިވެނިކުރަން ސަލްމާން ހުށަހެޅި!

ބަތަލާ ޖޫހީ ޗާވްލާއާ ކައިވެނިކުރަން ސަލްމާން ޚާން ހުށަހެޅި ކަމަށް ބުނެފައިވާ އޭނާގެ ކުރީގެ އިންޓަވިއުއެއް އަލުން ތިލަވެ، އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 1
ބަތަލާ ކާޖަލްގެ ހަނީމޫން ރާއްޖޭގައި

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކައިވެނިކުރި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ކާޖަލް އަގަރްވާލާއި ފިރިމީހާ ގޯތަމް ކިޗްލޫގެ ހަނީމޫނަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
ގޯހަރްގެ ކައިވެނި އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި

މަދުމަދުން ފިލްމުތަކުން ފެންނަ ބަތަލާ އަދި ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން ހަތެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ގޯހަރް ޚާން އަންނަ މަހު ކައިވެނިކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020
އަމްރިތާ އަށް ފިރިހެން ދަރިއެއް

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަމްރިތާ ރާއޯ އަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

November 02, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "އިސްތިރީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އަމަރް ކޯޝިކް ދެން ހަދާ އެ ޖޯންރާގެ ފިލްމު "ބޭޅިޔާ" ގައި ވަރުން ދަވަނާ އެކު، ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭނީ ކްރިތީ...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 3
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައިވެނިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރާއި ރޯހަންޕްރީތު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭކަން ކަށަވަރުކޮށްދިިންތާ ހަފުތާއެއް ވެސް ނުވަނީސް ހޮނިހިރު ދުވަހު ކައިވެނިިކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 4
އިމްރާނާއި އަވަންތިކާ ވަރިވީ؟

ބޮލީވުޑުން މިހާރު ގެއްލިފައިވާ އެކްޓަރު އިމްރާން ޚާނާއި އަވަންތިކާ މާލިކްގެ ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް އެ ގުޅުމުގައި ކުނި ޖެހި ދެ މީހުން ވަކިވެފައިވާ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް އެރީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އިމާރާން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކިޔަސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަވަންތިކާ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 1
ތާރާ އާއި އާދާރްގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ތާރާ ސުތާރިއާ އާއި އާދާރް ޖެއިން ކައިވެނިކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020
ފިރިހެން ކުއްޖެއް ނަމަ ދޭނީ ބަފާބެގެ ނަން: އަނީތާ

އަލަތު ދަރިފުޅަކީ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ނަމަ ނަމަކަށް ކިޔާނީ ރަވީ ކަމަށް ބަތަލާ އަނީތާ ހަސަނަންދާނީ ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 2
ބަތަލާ އަނީތާ އަށް ދަރިއަކު ލިބެނީ

އިންޑިއާގެ ޓީވީ އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަނީތާ ހަސަނަންދާނީ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިންކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

October 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 2 ގައި ޒީ ޕްލެކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރި ރޮމޭންޓިކް އެކްޝަން ފިލްމު "ކާލީ ޕީލީ" މި މަހުގެ 16 އިން ފެށިގެން ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 1
ކާޖަލްގެ ކައިވެނި މި މަހުގެ 30 ގައި

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ކާޖަލް އަގަރްވާލް މި މަހުގެ 30 ގައި ކައިވެނިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020
ނޭހާ ކައްކަރް ކައިވެނިކުރަނީ؟

މި ވަގުތު އިންޑިއާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޭހާ ކައްކަރް އަންނަ މަހު ކައިވެނިކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 3
ލޮކްޑައުންގައި ކެއްކީ ޝާހްރުކް، އެއީ މޮޅު ކައްކާއެއް

ޝާހްރުކް ޚާން ވަރަށް މީރުކޮށް ކައްކާ ކަމަށާއި އޭނާ ކައްކާ އެއްޗެހި ކާން ވަރަށް ގަޔާވާ ކަމަށް އަންހެނުން ގޯރީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 1
ޝާހްރުކްގެ އަންހެނުން ލިޔުނު ފޮތް އަންނަ އަހަރު

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ޚާންގެ އަންހެނުން ގޯރީ ޚާން ލިޔެފައިވާ ފޮތް އަންނަ އަހަރު ނެރޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

September 16, 2020 1
ބަލިވެއިނުމަކީ މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް: އަނުޝްކާ

ބަލިވެއިނުމަކީ މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 2
ދަރިއަކު ހޯދާނީ ކޮންއިރަކުތޯ އަހާތީ އުނދަގޫވޭ: ބިޕާޝާ

ދަރިއަކު ހޯދާނެ އިރަކާ ބެހޭ ގޮތުން، ފެންނަ ކޮންމެ ތަނަކުން ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރާތީ ބޮލަށް އުނދަގޫވާ ކަމަށް ބަތަލާ ބިޕާޝާ ބާސޫ ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 7
އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އިނީ ބަލިވެ

ދަރިއަކު ހޯދާނެ އިރަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފޭނުން ސުވާލުކުރާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވަނިކޮށް، ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބަލިވެއިންކަމާއި އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި ވިހާނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 2
ސުނިލްގެ ހިތް އަތުލަން ސޮނާލީ މަސައްކަތްކުރި

އަންގާރަ ދުވަހަކީ އެކްޓަރު ސުނިލް ޝެޓީގެ 59 ވަނަ އުފަން ދުވަހެވެ. ދަރިން ވެސް މިހާރު ބޮޑެތިވެ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނުކުމެފައިވާ އިރު ސުނިލް މިހާރު ފިލްމުތަކުން ފެންނަލެއް ވަރަށް މަދެވެ. އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ ރަންޒަމާނުގައި ކުޅުނު ގިނަ އެކްޝަން ފިލްމުތަކާ އެކު އެކްޝަން ހީރޯއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އެވެ. އެކަމަކު ސުނިލް އަކީ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 1
ދަރިއަކު ހޯދަން އާއިލާގެ ޕްރެޝަރެއް ނެތް: އަނުޝްކާ

ދަރިއަކު ހޯދަން އާއިލާ އިން ޕްރެޝަރު ނުކުރާ ކަމަށް ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 2
ކައްކާކަށް ނޭނގޭ، ކައްކަނީ އަކްޝޭ: ޓްވިންކަލް

ކައްކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި މި ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި ގޭގައި ކެއްކުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގަމުން އަންނަނީ ފިރިމީހާ/އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރާއި ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އާރަވް ބާޓިއާ ކަމަށް ކުރީގެ ބަތަލާ ޓްވިންކަލް ކަންނާ ބުނެފި އެވެ.