31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2020 1
ޚަބީބުގެ ތެޅުމެއް އަދި ފެނިދާނެ: ޔޫއެފްސީ

ނިއުޔޯކް (އޮކްޓޫބަރު 31) - މިކްސް މާޝަލް އާޓްސް (އެމްއެމްއޭ) ވޯލްޑް ލައިޓްވެއިޓް ޗެމްޕިއަން ރަޝިއާގެ ޚަބީބް ނުމަގޮމެޑޯފް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރިޓަޔާކުރިކަން އިއުލާންކުރި ނަމަވެސް އޭނާ އަދި އެއް މެޗު ތަޅަން އެނބުރި އައިސްފާނެ ކަމަށް ޔޫއެފްސީގެ ރައީސް ޑޭނާ ވައިޓް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020
ބޮކްސިން ތެޅުންތެރިއެއްގެ ރޯލަށް ޓައިގާ ޝްރޮފް

މިދިޔަ އަހަރު ރިތިކް ރޯޝަނާ އެކު "ސުޕަ 30" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ވިކާސް ބާލްގެ އާ ފިލްމު "ގަންޕަތު" އަށް ޓައިގާ ޝްރޮފް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020
މައިކް ޓައިޒަން އަލުން ބޮކްސިން ރިންގަށް

ބޮކްސިން އިން ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބޮކްސިން ލެޖެންޑް މައިކް ޓައިޒަން އަލުން ބޮކްސިން ރިންގަށް އަރަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 1
ބޮކްސިން ތަރި އަލީއާ އެކު ފިލްމެއް ލިބުނު: އަމީތާބު

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން މަރުވެފައިވާ އެމެރިކާގެ ބޮކްސިން ލެޖެންޑް މުހައްމަދު އަލީއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ވާހަކަ ދެކެވުނު ކަމެއް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަން ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020
"ތޫފާން" އަކީ ފަރުހާންގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމަށް ވާނެ

މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ކުޅިވަރު ފިލްމު "ތޫފާން" އަކީ ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް ކުޅޭ އެންމެ މޮޅު ފިލްމަށް ވާނެ ކަމަށާއި މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުނު ފިލްމު ކަމަށް ފަރުހާން އަޚްތަރު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 1
ބޮކްސިން ތެޅުންތެރިޔަކު މަރުވި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 25) - ބޮކްސިން މެޗެއްގެ ތެރެއިން ސިކުނޑިއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަކަށް ފަރުވާ ހޯދަނިކޮށް ރަޝިއާގެ މެކްސިމް ޑަޑާޝޭފް މަރުވި މައްސަލަ ރަޝިއާގެ ބޮކްސިން ފެޑެރޭޝަނުން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019
ފަރްހާން ބޮކްސިން ކުޅުންތެރިއެއްގެ ރޯލަށް

ފަރުހާން އަހްތަރު "ޑޮން 3" އިއުލާންކުރާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި ތިއްބައި އަނެއްކާ ވެސް އޭނާ ކުޅޭ ފިލްމެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018
ކުޅިވަރުން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ މޭވެދާއަށް!

ފޯބްސް އިން ރޭންކްކުރާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާމްދަނީ ބޮޑު 100 އެތުލީޓުންގެ ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެމެރިކާގެ ބޮކްސިން ތެޅުންތެރިޔާ ފްލޮއިޑް މޭވެދާ އަލުން އަރައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018
ބޮކްސިން ލެޖެންޑް މުހައްމަދު އަލީގެ ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއް

އެންމެ މޮޅު އެއް ބޮކްސިން ތެޅުންތެރިޔާ އަދި 20 ވަނަ ގަރުނުގެ ކުޅިވަރު ޝަހުސިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރާ އެމެރިކާގެ މުހައްމަދު އަލީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޓެޑް ސީރީޒެއް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017
ބޭނުންވަނީ ޕްރޮފެޝަނަލް އެންމެ ތެޅުމެއް: ފާޑިނަންޑް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 4) - ކެރިއަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޮކްސިން އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި ވިސްނުންހުރީ ޕްރޮފެޝަނަލް އެންމެ ތެޅުމަކަށް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަދި އިންގްލެންޑްގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ޑިފެންޑަރު ރިއޯ ފާޑިނަންޑް ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 3
ވަރުގަދަ މެކްގްރެގާ ހުއްޓުވައި މޭވެދާ ތާރީހީ 50 ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި

ލަސް ވެގާސް (އޮގަސްޓް 27) – ބޮކްސިންގެ ތާރީހު ދުށް އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ތެޅުމުގެ 10 ވަނަ ބުރުން އަޔަލެންޑުގެ ކޮނޯ މެކްގްރެގާ ބަލިކޮށް އެމެރިކާގެ ފްލޮއިޑް މޭވެދާ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ބަލިނުވެ 50 ވަނަ މެޗު ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017
މޭވެދާ މިފަހަރު 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެޅުމަކަށް

ބޮކްސިން ތެޅުމުން ރިޓަޔަކޮށްފައި ހުރި އެމެރިކާގެ ފްލޮއިޑް މޭވެދާ 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެޅުމެއްގައި ކޯނޯ މެކްގްރެގާއާ ވާދަކުރަން ތައްޔާރުވެ، އެކަން ރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 1
ވެމްބްލީ އަށް 90،000 މީހުން، ބޮކްސިން ބަލަން!

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމް، ވެމްބްލީ އަށް ރޭ 90،000 މީހުން ވަދެ ފުރާލީ ފުޓްބޯލަ މެޗެއް ބަލާކަށެއް ނޫނެވެ؛ ދުނިޔޭގެ ހެވީވެއިޓް ބޮކްސިން މެޗުގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންތަނީ ޖޮޝުއާ އާއި ޔުކްރެއިންގެ ވެލްޑަމީރު ކްލިޗްކޯގެ ތެޅުން ދެކިލާށެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 7
ބޮކްސިން ލެޖެންޑް މުހައްމަދު އަލީ މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ބޮކްސިން ތެޅުންތެރިޔާ އަދި 20 ވަނަ ގަރުނުގެ ކުޅިވަރު ޝަހުސިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރާ އެމެރިކާގެ މުހައްމަދު އަލީ އުމުރުން 74 އަހަރުގައި، ދާދި ދެންމެއަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.