23 ޖޫން

June 23, 2019 11
ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅުވެ ބްރެޒިލް ކުއާޓާ އަށް

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 23) - ކޮޕަ އެމެރިކާގައި ރޭ ކުޅުނު ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުން ޕެރޫ އަތުން 5-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ކާމިޔާބީއާ އެކު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ބްރެޒިލް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 8
ވީއޭއާރް އިން ބްރެޒިލް ހުއްޓުވައިފި

ސަލްވާޑޯ (ޖޫން 19) – ބްރެޒިލް ޖެހި ދެ ގޯލް ވެސް ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ބޭނުންކޮށްގެން ރެފްރީ ކެންސަލްކުރުމާ އެކު، ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބްރެޒިލާއި ވެނެޒުއޭލާ މިއަދު 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 15
ފުރަތަމަ މެޗުން ބްރެޒިލަށް މޮޅެއް، ތަރިއަކީ ކުޓީނިއޯ

ސައޮ ޕޯލޯ (ޖޫން 15) – ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ނޭމާ ނެތި ކުޅުނު ބްރެޒިލުން ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ބޮލީވިއާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 3
ނޭމާ ނެތުމުން ބްރެޒިލްގެ ބޮޑު ޒިންމާ ކުޓީނިއޯ އަށް

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 14) - ބާރަ އަހަރަށް ފަހު ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ތަށި ހޯދުމުގެ އަޒުމުގައި ބްރެޒިލުން މިރޭ އެ ގައުމުގައި ފަށާ ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބޮލިވިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، ޓީމުގެ ތަރި ނޭމާ އަނިޔާގައި ހުރުމުން އެޓޭކް ލީޑުކުރާނީ ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ...

06 ޖޫން

June 06, 2019 8
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނޭމާ އަށް ކޮޕާ އެމެރިކާ ގެއްލިއްޖެ

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ (ޖޫން 6) - ގަތަރު އަތުން ރޭ 2-0 އިން މޮޅުވި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާގެ ކުޑަހުޅަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން މި މަހު އެ ގައުމުގައި ބާއްވާ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ނޭމާ އަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް ބްރެޒިލް ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019
ބްރެޒިލް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ނޭމާގެ ދިފާއުގައި

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 5) - ބްރެޒިލް އަންހެނަކު ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނޭމާއާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްދާ މައްސަލައިގައި އޭނާ އަށް ދޭން ޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދޭނެ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 3
ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް: ނޭމާ

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ (ޖޫން 3) - އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ، ބްރެޒިލް އަންހެނެއް ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ތަރި ނޭމާ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 8
ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާގެ މައްޗަށް ރޭޕްގެ ތުހުމަތެއް

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 2) - މިދިޔަ މަހު ޕެރިހުގައި ބްރެޒިލް އަންހެނެއް ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ތަރި ނޭމާގެ މައްޗަށްކޮށް އެ މައްސަލަ ބްރެޒިލްގެ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 6
ނޭމާ އަތުން ކެޕްޓަން ބޭންްޑް ނަގައި އަލްވޭސް އަށް

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ (މެއި 28) - ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ އަތުން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނަގައި ކުރިއަށް އޮތް ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބްރެޒިލްގެ ކެޕްޓަނަކަށް ތަޖުރިބާކާރު ފުލްބެކް ޑެނީ އަލްވޭސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 3
ބްރެޒިލް ޓީމަށް އަބަދުވެސް ފާޑުކިޔާނެ: ކޯޗު

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ، ބްރެޒިލް (މެއި 19) - އޭނާ އަށް މިހާތަނަށް ފެނިފައިހުރި މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަ މަހު ފަށާ ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ބްރެޒިލް ޓީމަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވުމުން އެކަމާ ހައިރާންނުވާނެ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ކޯޗު ޓީޓޭ ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 16
ކަކޫ "ބަޑިގޮވުން": ރޮނާލްޑޯގެ ވެއްޓުމާއި އެނބުރި އައުން

ބާސެލޯނާ އަށް އޭރުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގެއް ކަމަށްވާ 27 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައި އިންޓަ މިލާނުން 1997 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ބްރެޒިލްގެ ރޮނާލްޑޯ ގަތުން ވެގެން ދިޔައީ އެ ކްލަބުގެ ތާރީހުގެ މުޅިން އާ ސަފުހާއެއް ހުޅުވިގެން ދިއުމަށެވެ. ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި ވެސް އިޓަލީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ހޭނި ސަޕޯޓަރުން ޖާދޫގައި ޖެއްސި އެވެ. ސީޒަން ދެބައިވީ އިރު...

27 މާޗް

March 27, 2019
ބްރެޒިލް ޓީމުގައި ޖާގަ ޔަގީނެއް ނުވާނެ: ޓީޓޭ

ޕްރާގް، ޗެކް ރިޕަބްލިކް (މާޗް 27) - އަންނަ ޖޫން މަހު ބްރެޒިލްގައި ފަށާ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ބްރެޒިލް ޓީމުގެ ޖާގަ އަދި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޔަގީންނުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޓީޓޭ ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019
ޕެނަމާ އިން ބްރެޒިލް ހުއްޓުވައިފި

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (މާޗް 24) - ފީފާ ރޭންކިންގެ 76 ވަނައިގައި އޮތް ޕެނަމާ އިން ރޭ، ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފަސް ފަހަރު ހޯދާފައިވާ ބްރެޒިލާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 1
ވިނީޝިއަސް ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމަށް

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (މާޗް 1) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ އުއްމީދީ އެޓޭކިން ކުޅުންތެރިޔާ ވިނީޝިއަސް ޖޫނިއާ އަށް ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018
ނޭމާގެ ގޯލުން ބްރެޒިލުން އުރުގުއޭ ބަލިކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 17) – ނޭމާ ވައްދާލި ޕެނަލްޓީއާ އެކު ބްރެޒިލުން އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ވާދަވެރި އުރުގުއޭ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 3
ފަހު ވަގުުތު ބްރެޒިލުން އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށްފި

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (އޮކްޓޫބަރު 17) - އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ބްރެޒިލުން ފަހު ވަގުތު ޖެހި ލަނޑުން 1-0 އިން ވާދަވެރި އާޖެންޓީނާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 2
ބްރެޒިލްގެ ޖާޒީގައި ރިޝާލިސަން ވިދާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 12) – އުއްމީދީ ފޯވާޑް ރިޝާލިސަންގެ ދެ ގޯލާ އެކު ބްރެޒިލުން އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ އެލް ސެލްވަޑޯ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018
ނޭމާގެ ގޯލާ އެކު ބްރެޒިލުން އެމެރިކާ ބަލިކޮށްފި

އީސްޓް ރުތެފޯޑް (ސެޕްޓްބަރު 8) – ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ދާއިމީ އާ ކެޕްޓަން ނޭމާ ޖެހި ގޯލާ އެކު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި އެމެރިކާ އަތުން 2-0 އިން ބްރެޒިލް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 3
ބްރެޒިލްގެ ރޮނާލްޑޯއަށް ނިއުމޯނިއާ ޖެހި އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެނީ

އިބީޒާ، ސްޕެއިން (އޮގަސްޓް 12) – ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ ބްރެޒިލްގެ ރޮނާލްޑޯ ނަޒާރިއޯ އަށް ނިއުމޯނިއާ ޖެހި ސްޕެއިނުގެ އިބިޒާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2018 9
ބެލްޖިއަމަކީ އާދައިގެ ޓީމެއް ނޫން: ޓީޓޭ

ކަޒާން (ޖުލައި 7) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރޭ ބްރެޒިލް ކަޓުވާލީ އާދައިގެ ޓީމަކުން ނޫން ކަމަށާއި ބެލްޖިއަމަކީ ތަފާތު މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ތިބި ޓީމެއް ކަމަށް...

July 07, 2018 43
ފޭވަރިޓް ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށްފަހު ބެލްޖިއަމް ސެމީ އަށް

ސަމާރާ (ޖުލައި 6) - މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޭވަރިޓެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވުނު ވަރުގަދަ ބްރެޒިލް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ބެލްޖިއަމް 32 އަހަރަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު...