01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 4
47 އަހަރަށް ފަހު އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 1) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި 47 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު، ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ޖީއެމްޓީން 11 ޖެހިއިރު އިނގިރޭސި ވިލާތް ރަސްމީކޮށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
96 އަހަރަށް ފަހު އިނގިރޭސިން ވިންޓާ އިލެކްޝަނަކަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 31) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ވިންޓަގައި އާއްމު އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް ނުކުރާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު މި ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހު އާއްމު އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން ޖެހިފަ އެވެ. މިއީ 1923 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ޑިސެމްބަރުގައި އެ ގައުމުގައި އިންތިޚާބެއް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓުގެ ނިންމުން އީޔޫ އަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 20) - އިނގިރޭސި ވިލާތް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމުގެ ތާރީޚު މި މަހު 31 އަށް ވުރެ ލަސްކުރަން ޕާލަމެންޓުން އިއްޔެ ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ ނިންމުން ބޮޑު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އީޔޫ އަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ޕާލަމެންޓުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ޖޯންސަން އަށް ނާކާމިޔާބު

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - އިނގިރޭސި ވިލާތް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮކްޓޯބަރު 31 ވަނަ ދުވަހު އެކަން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތަށް ޕާލަމެންޓުގައި ފުލުފުލުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 2
އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުނަސް އީޔޫއިން ވަކިވާނެ: ޖޯންސަން

އޮމާންކަމާ އެކު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން އިނގިރޭސިވިލާތް ވަކިވާން އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުނަސް އޮކްޓޯބަރު 31 ގައި އެޖަމާއަތުން ވަކިވާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ރޭހުގެ ކުރީގައި އުޅުއްވާ ބޮރިސް ޖޯންސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 5
ދޮގު ހެދި މައްސަލައިގައި ޖޯންސަން ކޯޓަށް ގެންދަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަށް ހަފުތާއަކު 350 މިލިޔަން ޕައުންޑް ދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރަައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލެއްވި މައްސަލައިގައި އެގައުމުގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިިނިސްޓަރު އަދި ވެރިކަން ކުރާ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕް ކެންޑިޑޭޓް ބޮރިސް ޖޯންސަން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 5
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ތެރެސާ މޭ، އަންނަ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަން އިއުލާނުކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 17
އޮޅުން ބޮޅުން: އަނެއްކާވެސް ނިޒާމުގެ މައްސަލަ

މިހާރު އަނެއްކާވެސް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީ އެވެ. ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލު ކުރަން ވެއްޖެ ނަމަ ކަން ކުރަންވީ ގޮތް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮންނަ ކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެ އެވެ. ވެރިކަން ކުރުމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރަންވާ ގޮތް ކަމަށް ބުނެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން އެއްވެސް މާއްދާއެއް ނެތެވެ. އެހެނެއް...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019
ބްރެކްސިޓް އެއްބަސްވުމަށް ޕާލަމެންޓުގައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބެއް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 16) - އިނގިރޭސި ވިލާތް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން ވަކިވުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މެއި ހުށަހެޅުއްވި އެއްބަސްވުމަށް ޕާލަމެންޓުގައި ލިބުނު ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއާ އެކު ބޮޑު ވަޒީރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 2
އިނގިރޭސި ވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

އިނގިރޭސި ވިލާތް ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދު (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 2
އިނގިރޭސި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 24) - އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫ އިން ވަކިވުމުގެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްދާ އިރު ޕާލަމެންޓުގެ ބަހެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 2
ކޯޓުގެ ނިންމުމާ އެކު އީޔޫން ވަކިވުން އޮޅުންގަނޑަކަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 4) - އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫ އިން ވަކިވުމުގެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްދާ އިރު ޕާލަމެންޓުގެ ބަހެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހައިކޯޓުން އިއްޔެ ނިންމުމުން އީޔޫ އިން ވަކިވުމުގެ ޕްލޭން އިތުރު މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 2
އިނގިރޭސިން އީޔޫ އިން ވަކިވުމުން ލަންކާގެ އިގްތިސާދަށް ގެއްލުން

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 1) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އިނގިރޭސިވިލާތް ވަކިވުމުން ސްރީ ލަންކާގެ ވިޔަފާރި އަށް އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 10
އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްވުމުން އިސްތިއުފާ ދޭން ދެކޮޅު

ލަންޑަން (ޖޫން 29) - އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލޭބާ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޖެރެމީ ކޯބިންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްކުރި ނަމަވެސް އިސްތިއުފާ ދޭން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

June 29, 2016 2
ކެމަރަން ނެތި އީޔޫގެ ލީޑަރުން ބައްދަލު ކުރަނީ

ބްރަސަލްސް (ޖޫން 29) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ލީޑަރުންގެ ސަމިޓުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބްރަސެލްސްގައި މިއަދު ކުރިއަށްދާ އިރު އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރު ޑޭވިޑް ކެމަރަން...

28 ޖޫން

June 28, 2016
އީޔޫގެ ލީޑަރުންނާ ކެމަރަން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 28) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެގި ވޯޓުގައި އިނގިރޭސިން ނިންމި ފަހުން އީޔޫގެ ލީޑަރުންނާ ބޮޑު ވަޒީރު ޑޭވިޑް ކެމަރަން ފުރަތަމަ...

June 28, 2016 3
ނުރަސްމީ ވާހަކަތައް ފަށަން އީޔޫގެ ލީޑަރުން ދެކޮޅު

ލަންޑަން (ޖޫން 28) - އިނގިރޭސި ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އެ ގައުމު ވަކިވުމުގެ ނުރަސްމީ ވާހަކަތައް ފެށުމަށް އީޔޫގެ ލީޑަރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 6
14 ވަޒީރުންގެ އިސްތިއުފާއާއެކު އާ ޓީމެއް އެކުލާލައިފި

ލަންޑަން (ޖޫން 27) - އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫ އިން ވަކިވުމަށް ރައްޔިތުން ނިންމުމާ އެކު އިދިކޮޅު ލޭބާ ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕުގައި އުފެދުނު ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގައި ވޭތުވެދިޔަ ދެ ދުވަހު ވަނީ 14 ޝެޑޯ ވަޒީރުން އިސްތިއުފާ ދީފަ އެވެ.

June 27, 2016 2
ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލާ ވަރަށް ޔޫކޭގެ އިގްތިސާދު ވަރުގަދަ

ލަންޑަން (ޖޫން 27) - އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫ އިން ވަކިވުމުން ކުރިމަތިވާނެ މާލީ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލެވޭ ވަރަށް ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ވަރުގަދަ ކަމަށް މާލީ ވަޒީރު ޖޯޖް އޯސްބޯން...

June 27, 2016 2
ވޯޓާ އެކު ޕައުންޑުގެ އަގު އަދިވެސް ދަނީ ދަށްވަމުން

ލަންޑަން (ޖޫން 27) - އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫ އިން ވަކިވުމަށް ނެގި ވޯޓާ އެކު އެއް ދުވަހެއްގެ ތެރޭ ޕައުންޑުގެ އަގު އެންމެ ބޮޑަށް ދަށަށް ދިޔައީ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ. އޭގެ ފަހުން ވެސް ޕައުންޑުގެ...

26 ޖޫން

June 26, 2016 9
ވޯޓާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ބައިބައިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 27) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އިނގިރޭސިވިލާތް ވަކިވުމަށް ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ނެގި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަށް ފަހު އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފެދި ޝެޑޯ ބައެއް ވަޒީރުންގެ މަގާމު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2016 34
އީޔޫ އިން އިނގިރޭސިން ވަކިވީމާ ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

ލަންޑަން (ޖޫން 24) - އިނގިރޭސިން ބޭނުންވާ ގޮތް ނިންމައިފި އެވެ. ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ މެންބަރު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި އޮންނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމެވެ. ދެން އޮތީ އިނގިރޭސި ވިލާތް...

June 24, 2016 8
ޕައުންޑުގެ އަގު ވެއްޓި، ސްޓޮކް މާކެޓްތައް ވެސް ދަށަަށް

ލަންޑަން (ޖޫން 24) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން އިނގިރޭސި ވިލާތް ވަކިވުމަށް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ނިންމުމާ އެކު ޑޮލަރާ އަޅާބަލާއިރު ޕައުންޑުގެ އަގު ވެއްޓި ދުނިޔޭގެ ސްޓޮކް...

23 ޖޫން

June 23, 2016 1
އިނގިރޭސިން ތާރީޚީ ވޯޓަކަަށް

ލަންޑަން (ޖޫން 23) - ތާރީޚީ ވޯޓެއްގައި އިނގިރޭސި ރައްޔިތުން މިއަދު ވޯޓުލާން ނުކުންނަ އިރު މިއީ ޔޫރަޕުގެ އިއްތިހާދުގައި އިނގިރޭސިން އޮނާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުމުގެ މުހިންމު ވޯޓެވެ.