11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 1
އާ ގަވާއިދުގައި ބުނާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރަން އެދެފި

އަލަށް އަމަލުކުރަން ފެށި ބްރޯޑްކާސްޓިން ގަވާއިދާއި ރީ-ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ގަވައިދުގައި ބުނާ މައުލޫމާތުތައް ތިން މަސް ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރަން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 2
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ހިޔާލު ހޯދަނީ

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ގަވާއިދުގެ އިސްލާހުގެ ފުރަތަމަ ކަރުދާހަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.