03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 17
ބުރޫނާއީގައި ޝަރީއާ ގާނޫނު ތަންފީޒް ކުރަން ފަށައިފި

ބަންދަރު ސަރީ ބަގަވާން (އެޕްރީލް 3) - މަރުގެ އަދަބާއި އަތްކެނޑުން ހިމަނައިގެން ބުރޫނާއީގައި އަލަށް އެކުލަވާލި ޝަރީއާ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 3
ބުރޫނާއީގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފް ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް

ބަންދަރު ސެރީ ބަގަވާން (މާޗް 5) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒަށް ބުރޫނާއީގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފް އަރުވައިފި އެވެ.