18 މާޗް

March 18, 2019 41
800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

އަވެއްޓެރި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދޭން ނިންމި 800 މިލިއަން ޑޮލަރު (12.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ކްރެޑިޓް ލައިން އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ގައުމުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 13
ފިނޭންސްގެ އާ އިމާރާތް ހެދުމަށް މެލޭޝިއާ އެހީވަނީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 25 ބުރީގެ އައު އިމާރާތް ހެދުމަށް މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން އެހީވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.