01 އެޕްރީލް

April 01, 2020
ގޭތެރެ ޑިސް އިންފެކްޓް ކުރަން ޕެސްޓްއެކްސް އަށް ގުޅާލާ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ގެއާއި އޮފީސްތައް ޑިސް އިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ޕެސްޓްއެކްސް މޯލްޑިވްސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 1
ގަންނަ މާޓުގެ ރެޕް ލަވައަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު

އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގެ "ގަންނަ މާޓު"ން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި ރެޕް ލަވަ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު ލިބިއްޖެ އެވެ.

March 31, 2020 2
މަންޓާގެ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ދިވެހިންނަށް ވެސް ހާއްސަ

މަންޓާ އެއާއިން ބ. އަދި ދ. އަތޮޅަށް ކުރަމުން އައި ޑޮމެސްޓިކް ދަތުރުތައް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް ސީޕްލޭންގައި ދިވެހިންނަށް ވެސް ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމުގެ...

30 މާޗް

March 30, 2020 1
އެލްބިއަން ސްޓޯރުގައި އަތް ދޮންނަ ތައްޓެއް ބަހައްޓައިފި

ގިނައިން އަތް ދޮންނަން ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން އެލްބިއަން ސްޓޯރުގައި އަތްދޮންނަ ތައްޓެއް ބަހައްޓައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 6
އެސްޓްރަބޯން:ލޭމްޕްކުކް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ބަދިގެ އަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނުތަކެއް ވިއްކާ އެސްޓްރަބޯން އިން ރާއްޖެ އަށް "ލޭމްޕްކުކް"ގެ ނަމުގައި އާ ވައްތަރެއްގެ ތެއްޔެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020
އޭސް ހާޑްވެއާގެ ދެވަނަ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އޭސް ހާޑްވެއާ އެންޑް ހޯމް ސެންޓާ އަދި ކަލަ ބޭންކުން ގުޅިގެން "އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް" ނަމުގައި ފެށި ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދެވަނަ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި އެވެ.

March 23, 2020 2
ލޮޓަސްއިން ހޭންޑްވޮޝް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކަށްދެނީ

ލޮޓަސް އިން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތަކަށް ހޭންޑް ވޮޝް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 4
ކޮކާ ކޯލާއިން ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަން މެދުކަނޑާލައިފި

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާ ގުޅިގެން ކޮކާ ކޯލާއިން ބޭއްވި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 2
ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ތްރީއޭ ސްޓޯރުން އާ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓެއް

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ތްރީއޭ ސްޓޯރުން "ޑެލްޓާ ރޯޔަލް" ބްރޭންޑްގެ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020
އަލޯރާގެ އަހަރީ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފަރުނީޗަރު ވިއްކުމަށް މަޝްހޫރު އަލޯރާގެ އަހަރީ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 1
ލެކިއުޓުން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އޮރިޖިނަލް ސެންޓުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ލެކިއުޓުން، މިއަދު ފާހަގަކުރާ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން "އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ" ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020 7
މަޝްހޫރު "މެންގޯ" ބްރޭންޑު ރާއްޖެ އަށް

ބާސެލޯނާގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "މެންގޯ" ގެ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020
އަލް ޝާލީން ޒުވާނުންނާއި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޑިސްކައުންޓް

އަލް ޝާލީން ޒުވާނުންނާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

March 03, 2020
ސަފާޔާ އިން އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ލައިފްސަޕޯޓުން ހިންގާ ސަފާޔާ ފިހާރައިން އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

March 03, 2020
އޮޒާރޯ ސޭލްގެ އިނާމު، ގެޔާއި ބަދިގޭގެ ސާމާނުތަކެއް

ފަރުނީޗަރު ވިޔަފާރީގައި މަގުބޫލު އޮޒާރޯ އިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އަގުހުރި އިނާމުތަކާ އެކު "އޮޒާރޯ ސޭލް 2020" ފަށައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020
ރެއިންބޯގެ ރަމަޟާން ސޭލް ފަށައިފި

އަންނަ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ރެއިންބޯ އިން ހާއްސަ ސޭލެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 1
ޔަމަހާ މޮޓޯގާޑިއަން ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެލިއާ އިން ކުރިއަށްގެންދާ "ޔަމަހާ މޮޓޯ ގާޑިއަން" ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތު އަންނަ މާޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 6
ލ.އަތޮޅު ދޯނިތަކުގައި ވޯޓާ ޕިއުރިފަޔާތައް ބަހައްޓަނީ

ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން މަދުކޮށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް އާއި ބްލޫޔޫ ކޮންސަލްޓިން ގުޅިގެން ލ. އަތޮޅުގެ މަސް ދޯނިތަކުގައި ވޯޓާ ޕިއުރިފަޔާތައް ބަހައްޓަން...

February 26, 2020 7
ބަލްގޭރިއާގެ "ކިން ޔޯގަޓް" ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި

ބަލްގޭރިއާގެ މޮޅު އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ "ކިން ޔޯގަޓް" އެމްޔޫ ސްޓޯރުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 1
އޭސް ހާޑްވެއާގެ ޕަވާ ޓޫލްތަކުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް

އޭސް ހާޑްވެއާއިން ވިއްކާ "މިލްވޯކީ" އާއި "އޭއީޖީ" ބްރޭންޑުގެ ޕަވާ ޓޫލްތަކުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020
ދަރުބާރުގެއިން މިއަދު ލެވިސްޓާ ކޮފީ ހިލޭ ލިބޭނެ

ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯގައި ލޮޓަސް ފިހާރައިން ބަހައްޓާފައި ހުރި ސްޓޯލުން މިއަދު ލެވިސްޓާ ކޮފީ ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 4
އެސްޓީއޯގެ "ރަމަޒާން ބާޒާރު" ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯ އިން ކުރިއަށްގެންދާ "ރަމަޒާން ބާޒާރު" ފަށައިފި އެވެ.

February 23, 2020 1
ދިރާގުގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ދިރާގުގެ ބޯޑަށް އެ ކުންފުނީގެ އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

February 23, 2020
ކޮކޯ ޝިކް އިން ކޮންމެ ދުވަހަކު "ހެޕީ އަވާ"!

ރާއްޖޭގައި ހަމުގެ ތަފާތު ފަރުވާތަކާއި ރީތިވުމަށް ހާއްސަ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކޮކޯ ޝިކް އިން ވަރަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 2
ރަންފައުނު ރޯދަ ސޭލް: ޑިސްކައުންޓް 35 ޕަސެންޓަށް!

ރޯދަ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރަންފައުނުން 35 ޕަސެންޓާ ހަމަ އަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

February 19, 2020 1
ސަފާޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް ޕިޖަން ބްރޭންޑް ތައާރަފްކޮށްފި

ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ޕިޖަންގެ އުފެއްދުންތައް ސަފާޔާ އިން ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ނެރެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020
އެންޒީ މަސްދަޅަކުން 100،000ރ. ލިބުމުގެ ފުރުސަތު

އެންސިސް ފިޝަރީޒުން އުފައްދާ އެންޒީ މަސްދަޅެއް ގަނެގެން 100،000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ސްކިން ކެންޑީގެ ޓްރީޓްމަންޓުތަކުން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް

ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ބިއުޓީ ޓްރީޓްމަންޓު ދެމުން އަަންނަ ސްކިން ކެންޑީ ސްޕާ އެންޑް ސެލޫނުން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓާއެކު ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.