18 މެއި

May 18, 2019 1
ލޮޓަސްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

މި ރޯދަ މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ލޮޓަސް އިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 2
ޕްރިމިއަ ލީގު މެޗު ބަލަން ވީބީން 4 މީހަކު ހޮވައިފި

ވީބީ އިން "އީޕީއެލް ޕްރިންޖަލްސް ކެމްޕެއިން" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންގެ ގޮތުގައި ހޮވުނު ހަތަރު މީހުންނަށް އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގު މެޗެއް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 26
މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ފައިދާ ދެގުނަ މައްޗަށް!

މޯލްޑިވް ގޭހަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަަމަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ، ކުރީ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ދެ ގުނަ އަށް ވުރެ ވެސް މަތިވެއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 9
އުރީދޫގެ ފުރަތަމަ ގިގަބިޓް ސިޓީއަކީ ފުވައްމުލައް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފައިބާ އޮޕްޓިކް ނެޓްވޯކް މެދުވެރިކޮށް، ސުޕަނެޓް ޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
ދަތުރުތަކަށް ޚާއްސަ ގޯލޯކާ އެޕް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކުގެ މައުލޫމާތު އެނގޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޯލޯކާ އެޕްލިކޭޝަން (އެޕް) އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 1
ވައު ކިޑްސް ރަންގައި ދެހާސް ބައިވެރިން ދުވެފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ "ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްޒް ރަން" ދެ ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާ އެކު މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019 1
މިފްކޯގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުން އުމްރާ ދަތުރެއް

މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިފްކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ 'ފަސްމީރު ރޯދަ ބައިވެރިޔާ' ގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިއަކަށް ހޮވޭ މީހަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 2
ކޮކާކޯލާ ފިއެސްޓާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ޔޫކޭއަށް

ކޮކާ ކޮލާ ފިއެސްޓާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 14 މީހަކު އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގުގެ މެޗެއް ބަލަން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރައިފި އެވެ.

April 25, 2019 9
އޮޑިދޯނި ފަހަރު ކުރިއާލާ ބުކް ކުރުމަށް "ގޯލޯކާ"

ބޯޓުފަހަރު ބުކްކޮށް، ޝެޑިއުލް ބަލައިލާ، ދަތުރުތައް ރާވާލެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ގޯކޯލާ" އެޕްލިކޭޝަން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 1
އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އޭއެޗް ބްރަދާސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 4
އުނގޫފާރުގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައިފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައި 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ދޭ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

April 18, 2019 4
ލެކިއުޓުން ކާޓިއޭ ބްރޭންޑުގެ ސެންޓް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް

ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ކާޓިއޭ ބްރޭންޑުގެ ސެންޓު ލެކިއުޓުން ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ނެރެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019
އޭސްހާޑުވެއާގެ ރޯދަސޭލްގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް، އޭސް ހާޑްވެއާ އާއި ކަލާބޭންކް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ 'އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް' ގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިޔާއާ ސައިކަލް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 2
ޕްރިންޖަލްސް ޗިޕްސް ޕްރޮމޯޝަންގެ ފޯރި ގަދަކޮށްލައިފި

ވީބީ މާޓުން ވިއްކާ ޕްރިންޖަލްސް ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ގަތުމުން އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގް މެޗުތަކެއް ބަލައިލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފޯރި ގަދަކޮށްލުމަށް، ބޮޑު ސްކްރީންގައި ޕްރިމިއާ ލީގު މެޗުތައް ބެލުމުގެ ހަރަކާތްތެއް ބާއްވާއިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 22
"މަހަށް ދޭ!" އެމްޑީ ބުނުމުން، އެންމެން މަހަށް!

މިއީ އާންމުކޮށް ވެދާނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ؛ އެކަމަކު އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގެ މުވައްޒަފުން، އެ މީހުންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސަމާސާއަކަށް ވިދާޅުވި އެއްޗެއް، ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންހިފައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދެނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަދު އިފުތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
"ރޯދަމަހަށް އާކޮށްލަމާ" ހަވީރު ނިންމާލައިފި

ރޯދަމަހު ގޭތެރެ އާކޮށްލުމުގެ ސަގާފަތުގެ ތެރެއިން ކުލަ ލުމުގެ ތަޖުރިބާ ކުޑަކުދިންނަށް އިހުސާސްކޮށްލެވޭ ގޮތަށް، ޓެޕްކޮން އިން ބޭއްވި ކުލައިގެ ހާއްސަ ހަރަކާތް ނިންމާލައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019
ޓެޕްކޮން އިން ކުލައިގެ އީދެއް، ކުޑަކުދިންނާ އެކު!

ރޯދަމަހު ގޭތެރެ އާކޮށްލުމުގެ ސަގާފަތުގެ ތެރެއިން ކުލަ ލުމުގެ ތަޖުރިބާ ކުޑަކުދިންނަށް އިހުސާސްކޮށްލެވޭ ގޮތަށް، ކުލައިގެ ވަރަށް ހާއްސަ އިވެންޓެއް މާދަމާ، ބްރިޖް ވިއު ޕްލެޓްފޯމް...

April 11, 2019
ގިނައިން މުދާ ގަތުމުން އަލޯރާ އިން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް

އަލޯރާ އޮފީސް ފާނިޗާ އިން ޑިސްކައުންޓް ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019
ލިންކްބިލްޑް: ލިންކްސާވްގެ އާ ހިދުމަތެއް

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އައިޓީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ލިންކްސާވުން، ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ރިއަލްއެސްޓޭޓް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ލިންކްބިލްޑު" ގެ ނަމުގައި އާ ހިދުމަތެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
ސޮނީ ހާޑްވެއާގެ "ރޯދަ ބާޒާރު" ފަށައިފި

ސޮނީ ހާޑްވެއާ އިން 50 ޕަސެންޓާ ހަމަޔަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ގޮތަށް "ރޯދަ ބާޒާރު" ފަށައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 5
"އެންމެ އަގުހެޔޮ" މާޖިރީން އެސްޓީއޯ އިން

ޓިއުނީޝިއާގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ޖަދީދާ މާޖިރީން އެސްޓީއޯ އިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ. އެތަނުން ބުނީ މިއީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުން އެންމެ އަގު ހެޔޮކޮށް ލިބޭނެ...

April 03, 2019
އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް އޭސް ހާޑްވެއާ އާއި ކަލަބޭންކުގައި

އޭސް ހާޑްވެއާ އެންޑް ހޯމް ސެންޓަރާއި ކަލަ ބޭންކް ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ރޯދަ ޕްމޯޝަން "އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް" ގެ ނަމުގައި ފަށައިފި އެވެ.