09 ޖުލައި

July 09, 2018
2ފާޓާކުލަ އާއި 2 ދަޅު ދަވާދުން 3ލައްކަ ރުފިޔާ

ކަލަ ބޭންކުން ދެ ފާޓާ ކުލަ އާއި ދެ ދަޅު ދަވާދު ގަނެގެން މީހަކަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 4
ބޯޖަސް އޮލިވް އޮއިލް، އެތައް ފައިދާއެއް

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން އެއްބަސްވާ ކަމެކެވެ؛ އޮލިވް އޮއިލް އިން ހަށިގަނޑަށް އެތައް ފައިދާއެއް ލިއްބައިދޭ ކަމެވެ. ދިރާސާ އަކަށް ފަހު، ދިރާސާ އަކުން އެކަން އިތުރަށް މި...

July 05, 2018 6
އެސްޖޭ: އަޑު މަޑު އެކަމަކު ބިޔަ ކުންފުންޏެއް!

އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ނަން އެހާ އާއްމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިމާރާތްކުރުމުގެ އިންޑަސްޓްރީގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރުގައި...

04 ޖުލައި

July 04, 2018 3
އޭޑީކޭން މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީ

މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން، އެމްވީ މެޑިކަލްސްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 3
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ހެކަތޯން ރާއްޖެ އަށް

ދުނިޔޭގެ 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ހެކަތޯން "އޭންޖަލް ހެކް" ރާއްޖެ އަށް ތައާޔަފްކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 20
ބީއެމްއެލް މޮބައިލް ޕޭ އިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ

މޮބައިލް ޕޭ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ޚިދުމަތް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018
ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން 20 ދިވެއްސަކު ފުރައިފި

ރަޝިޔާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން 20 ދިވެއްސަކު، ކޮކާ ކޯލާގެ ފަރާތުން އެ ގައުމަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 1
އެސްޓީއޯ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ގުރު ނަގައިފި

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދެ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައި، ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 9
ޕިއްޒާ ބޯނާ އޮންލައިންވެ، "ރަހަ" ހެޔޮވަރު ކޮށްލައިފި

ޕިއްޒާ ބޯނާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ޒަމާނީ ޕިއްޒާ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ނަމެވެ. ކަސްޓަމަރުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޕިއްޒާ ޑެލިވަރީ ފެށި އެއް ކުންފުންޏަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. އަނެއްކާ ވެސް މިއޮތީ މި އިންޑަސްޓްރީ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން އެ ކުންފުނިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފައިފަ އެވެ. މި ފަހަރު، "ރަހަމީރު"...

21 ޖޫން

June 21, 2018 3
ސްކިން ކޭންޑީން އާ އުފެއްދުންތަކެއް ވިއްކަން ފަށައިފި

ރީތިވުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސާމާނު އެއްވެސް ކެމިކަލެއް ބޭނުން ނުކޮށް އުފައްދައި ވިއްކަމުން އަންނަ ސްކިން ކޭންޑީން މިއަދު އާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކެއް ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

June 21, 2018
"ޕީސީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮމްޕިއުޓަރާއި އެ އާ ގުޅޭ ގިނަ ސާމާނުތައް ވިއްކާ ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓާސް އިން މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ހިންގި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައި، އެ މީހުންނާ...

June 21, 2018
ވޯލްޑްކަޕް ބަލަން 10 ދިވެއްސަކު ފުރައިފި

"ވޯލްޑް ކަޕް ފިއެސްޓާ"ގެ ނަމުގައި ކޮކާކޯލާ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 10 ދިވެއްސަކު ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން ރަޝިއާ އަށް ދާން އިއްޔެ...

20 ޖޫން

June 20, 2018 6
ޔޫއެފްއެސް އިން މާލޭގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ރިސޯޓް ސަޕްލައި ކުރުމުގައި ކާމިޔާބު ޔުނައިޓެޑް ސަޕްލައިސް (ޔޫއެފްއެސް) އިން ރާއްޖޭގެ ރީޓެއިލް މާކެޓަށް ނިކުމެ، އެ ކުންފުނީގެ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

June 20, 2018 1
ލެކިއުޓުން ބެލްރޯއި ބްރޭންޑް ވިއްކަން ފަށައިފި

ވޮލެޓް އުފެއްދުމުގައި މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ، ބެލްރޯއިގެ އުފެއްދުންތައް، ލެކިއުޓުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018
ރެޑްވޭވް ލިވިން، އެންމެ ގިނަ މުދާ ލިބޭ ފިހާރަ

ރެޑްވޭވުން މާލޭގައި، ފުލުފުލުގައި އެތައް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ތަފާތު ސާމާނުތައް ވިއްކާ ފިހާރަތަކެވެ. އާންމުކޮށް ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނުން ފެށިގެން ކަރަންޓު ސާމާނު އަދި ފަރުނީޗަރުގެ ގިނަ ވައްތަރުތައް ވިއްކާ ފިހާރަތަކެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 2
އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ އެއް ވަނަ މަލަހިނި ޓީމަށް

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މަސް ރޭސް ކަމަށްވާ އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ މި އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކަށް މަލަހިނި ރިސޯޓުގެ ޓީމް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 5
ވޯލްޑް ކަޕާއެކު ދިރާގުން ފޯރިގަދަ ކެމްޕޭނެއް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނި، ދިރާގުން ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއެކު ވަރުގަދަ ކެމްޕެއިނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

June 14, 2018
އޭސް ހާޑްވެއާގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަން ނިމެނީ، އަވަސް ކުރޭ

މާދަމާ އަކީ އޭސް ހާޑްވެއާ އަދި ކަލަ ބޭންކުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަން "ރޯދަ ބަދަލު"ގެ ފަހު ދުވަހެވެ.

June 14, 2018 11
"އެންޖޯއި ދަ އިންޓަނެޓް" އަށް މެސީ ދިވެހި ހެދުމުގައި

ޑިޖިޓަލް ދުނިޔެއެއްގައި ކުރެވިދާނެ ތަފާތު ކަންކަން ދައްކުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން، އުރީދޫ އާއި، މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ލިއޮނެލް މެސީ ގުޅިގެން "އެންޖޯއި ދަ އިންޓަނެޓް"ގެ...

12 ޖޫން

June 12, 2018 6
އުރީދޫ ވޯލްޑް ކަޕް ފޯރި ފަށައިފި

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ބޮޑު އީދު، ވޯލްޑް ކަޕް ދިވެހިންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ތަޖުރިބާ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި "އުރީދޫ ވޯލްޑް ކަޕް ފޯރި" ފަށައިފި އެވެ.

June 12, 2018 7
ވޯލްޑް ކަޕް ފޯރިއާ އެކު، ޖާޒީއަށް ޑިމާންޑް ބޮޑުވެއްޖެ

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ ޖާޒީގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ، މާލޭގެ ގިނަ ފިހާރަތަކުން ޖާޒީ ހުސްވާން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018
ގޯލެއް ޖަގައިގެން އަލޯރާ އިން ޑިސްކައުންޓެއް

އަލޯރާ ޕޭން ހޯމް އިން ކުރިއަށް އޮތް ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅުވައިގެން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
ރެއިންބޯގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އަގު ބޮޑު އިނާމުތަކާ އެކު ރެއިންބޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އަހަރުގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

June 10, 2018 3
ޖަރުމަނުގެ ނޮބީލިއާ ބްރޭންޑުގެ ބަދިގެ ސެޓު ރާއްޖެ އަށް

ޖަރުމަނުގެ މަޝްހޫރު ނޮބީލިއާ ބްރޭންޑުގެ ބަދިގެ ސެޓް، ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލް އިން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 6
ދިރާގު ޓީވީން 4ކޭ ޗެނަލެއް ދައްކަން ފަށައިފި

ދިރާގު ޓީވީން 4ކޭ ކޮލިޓީގައި ގެނެސްދޭ ޓީވީ ޗެނަލެއް ފޮނުވަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 2
އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ފައިނަލަށް އެންޒީ އާއި އެޗްޑީސީ

އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ސެމީފައިނަލްގެ ތިން ވަނަ ބުރު ނިމި، ފައިނަލް ގެ ހަ ޖާގަ ތެރެއިން ފަހު ދެ ޖާގަ، ޓީމް އެންޒީ އަދި ޓީމް އެޗްޑީސީން ކަށަވަރު ކޮށްފި އެވެ.

June 07, 2018 2
ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓާސް އިން ފުލުފުލުން އިނާމްތައް!

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮމްޕިއުޓަރާއި އެއާ ގުޅޭ ގިނަ ސާމާނު ވިއްކާ ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓާސް އިން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާއިރު، އެ ތަނުގެ...

June 07, 2018
ދަ ކިޗަންގެ ބޭކަރީ، ތަފާތު މީރު ރަހަތައް ގެއަށް!

ދާދި ފަހުން ހުޅުވުނު ރެސްޓޯރެންޓެއް ނަމަވެސް، ދަ ކިޗަން އަކީ ކޮން ތަނެއްކަން ނޭނގޭ ޒުވާނަކު މިހާރު މަދުވާނެ އެވެ. އެކި ހިސާބުތަކުގެ ތަފާތު ރަހަތަކުން މުއްސަނދިވެފައިވާ...

03 ޖޫން

June 03, 2018
އުރީދޫ "ޓެކްސްޓް އަ ކޮފީ" މިހާރު މާ ސަޅި!

މެސެޖަކުން ކޮފީއެއް ހަދިޔާ ކޮށްލެވޭ ގޮތަށް އުރީދޫ އިން 2015 ވަނަ އަހަރު ފެށި "ޓެކްސްޓް އަ ކޮފީ" ޚިދުމަތަށް ޝައުގުވެރި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 2
އޯގޭނިކް ބިއުޓީ އަދި ވެލްނެސް އަށް ހާއްސަ ފިހާރަ އެއް

ރީތިވުމާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ބޭނުންވާ އޯގޭނިކް އަދި ނެޗުރަލް އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށް ޚާއްސަ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.