25 ޖުލައި

July 25, 2016 71
ކޭބަލް ޓީވީ ވާދަވެރި މާކެޓަކަށް: ދެން އަގު ހެޔޮވާނެ!

މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރި އެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް އެންމެ ކުންފުންޏަކުން ދިން ދުވަސްވަރެވެ. ކައިރި ރަށެއްގައި ހުންނަ މީހަކަށް ގުޅައި "ހަލޯ" އޭ ބުނެ ނިމޭ އިރު ފޯނު ބިލަށް ހައެއްކަ ރުފިޔާ އަރަ އެވެ. ބޭރު ގައުމަކަށް ގުޅާލައިފި ނަމަ މަހު މުސާރަ އެއްކޮށް ހެން ހުސްވެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 12
ކޭބަލް ޓީވީ ހުއްދަ ޕީއެސްއެމަށް، 2017 ގައި ފަށަނީ

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް މިއަދު ލިބުމާ އެކު އެކަން އަންނަ އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 20
ކޭބަލް ޓީވީ ހިދުމަތް ދޭން ޕީއެސްއެމުން ކުރިމަތިލައިފި

މުޅި ރާއްޖެ އަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ދޭން ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.