19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 1
ސްކޫލަށް ތެޔޮ އެޅުމުން އެއާލައިނާ ދެކޮޅަށް ޓީޗަރުން ދައުވާކޮށްފި

ކެލިފޯނިއާ (ޖެނުއަރީ 19) - އިމަޖެންސީގައި ޖައްސަން ދިޔަ ޑެލްޓާ އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓަކުން ހުސްކުރި ތެޔޮ ކެލިފޯނިއާގެ ސްކޫލަކަށް އެޅި މައްސަލައިގައި އެ އެއާލައިނާ ދެކޮޅަށް ސްކޫލުގެ ހަތަރު ޓީޗަރަކު ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
ޓިކްޓޮކަށް އެމެރިކާގެ ދަރިވަރަކު ދައުވާކޮށްފި

އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ޗައިނާގައި ރައްކާކޮށް، ޖާސޫސްކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ދަރިވަރަކު ޓިކްޓޮކަށް ދައުވާކުރަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 4
ކެލިފޯނިއާ އަނދާ ހުލިވަނީ

ކެލިފޯނިއާ (އޮކްޓޯބަރު 31) - އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާ ސްޓޭޓުގައި ރޯވެފައިވާ ބޮޑު އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް އަނދާ ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
ވައިން ހަކަތަ އުފައްދަން ޓާބައިން ގުޑި

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޮތްގޮތަށް ހަކަތަ އުފައްދައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެކެވެ. އެގޮތުން އެންމެ އާންމު ދެ ގޮތަކީ އަވިންނާއި ވައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
"ސްޓާ ވޯސް" ތީމްގެ ރެސިޕީ ފޮތެއް ނެރެނީ

އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ހިންގާ ޑިޒްނީ ލޭންޑް ރިސޯޓްގައި ހަދާފައިވާ "ސްޓާ ވޯސް" ތީމް ޕާކް "ގެލެކްސީޒް އެޖް" މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެތަނުން ލިބެން ހުންނާނެ ކާނާތަކަށް ހާއްސަ ރެސިޕީ ފޮތެއް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2019
ކެލިފޯނިއާ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ކެލިފޯނިއާ (ޖުލައި 6) - އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ދެކުނުގެ ހިސާބުތަކަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް މިއަދު އަތުވެއްޖެ އެވެ. މި ބިންހެލުމުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019
މޭގަންގެ އެކްސެންޓް "އިނގިރޭސި ވެއްޖެ"

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީއާ އެންގޭޖްވި ހިސާބުން ވެސް މޭގަންގެ މާކަލްގެ ދިރިއުޅުން ވަނީ ބަދަލުވެފަ އެވެ. ކުރިން ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއެެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި މޭގަން ވަނީ އެކްޓްކުރުން ވެސް އެންގޭޖްމަންޓާ އެކު ހުއްޓާލައިފަ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 2
އޮސްކާ: "ރޯމާ" އާއި "ފެވަރިޓް" ގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ނޮމިނޭޝަންގައި އެންމެ މޮޅު ބޭރު ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް ވެސް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ މެކްސިކޯގެ "ރޯމާ" އާއި "ދަ ފެވަރިޓް" އަށް ލިބި، ދެ ފިލްމު ބޮޑު ކުރިމަތިލުމަކަށް ދާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 1
ވިސާ ނުދޭން ލަސްކުރި މަންމަގެ ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ

ކެލިފޯނިއާ (ޑިސެމްބަރު 31) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ "މުސްލިމް ބޭން"ގެ ދަށުން އެމެރިކާ ވިސާ ދިނުން ލަސްކުރި ޔަމަނުގެ މަންމަގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ކެލިފޯނިއާގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 1
ވިސާ ދިނުން ލަސްކުރި މަންމަ އެންމެފަހުން ކެލިފޯނިއާއަށް

ކެލިފޯނިއާ (ޑިސެމްބަރު 20) - ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮތް ބަލި ކުއްޖާ ދެކިލުމަށް އެމެރިކާ އަށް ދިއުމަށް އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރި ނަމަވެސް ވިސާ ދޭން ދެކޮޅު ހެދުމަށް ފަހު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ވިސާ ދިން އެ ކުއްޖާގެ ޔަމަންގެ މަންމަ ކެލިފޯނިއާ އަށް މިއަދު ހިނގައްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 3
ނަމަކަށް އޭބީސީޑީއީ ކިޔާތީ މަލާމަތްކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ސައިތުވެސްޓް އެއާލައިނުން ދަތުރުކުރި ފަސް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ނަމަކަށް އޭބީސީޑީއީ ކިޔާތީ އެ އެއާލައިންގެ ގޭޓް އޭޖެންޓަކު ހީހީފައި މަލާމާތް ކުރި މައްސަލަށް ހޫނުވުމުން އެއާލައިނުން މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018
ކެލިފޯނިއާގެ އަލިފާނުގައި ހާހެއްހާ މީހުން ގެއްލިއްޖެ

ކެލިފޯނިއާ (ނޮވެމްބަރު 17) - އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި މިހާރު ރޯވެ އަނދަމުންދާ ގަދަ އަލިފާނުގައި ހާހެއްހާ މީހުން ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018
ކެލިފޯނިއާގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގައި 31 މަރު

ކެލިފޯނިއާ (ނޮވެމްބަރު 13) - އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި މިހާރު ރޯވެ އަނދަމުންދާ އަލިފާނުގައި މިހާތަނަށް 31 މީހުން މަރުވެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 1
ޝޮޕިން މޯލަކަށް ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި ފަސް މަރު

ކެލިފޯނިއާ (އޮގަސްޓް 6) - އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ސެންޓަ އަނާގެ ޝޮޕިން މޯލެއްގެ ކާރު ޕާކިން އަށް ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

August 06, 2018 2
ހޭ ނުނައްތާ ސިޒޭރިއަން ހެދުމުން ދައުވާކޮށްފި

ކެލިފޯނިއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި، ހޭ ނުނައްތާ ސިޒޭރިއަން ހެދި މައްސަލައެއްގައި އެ ހޮސްޕިޓަލާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 2
ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހޯދަން ނިކުތުމުން ވަޒީފާތައް އޮހެނީ

ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވާން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ބޯހިޔާވާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކާ އެކު އެމެރިކާގެ ޒުވާނަކު މަގުމައްޗަށް ނުކުތުމުން ވަޒީފާތައް އޮހެން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 1
މިޔަރުތަކާ އެކު ފޮޓޯ ނަގަން އުޅެނިކޮށް ހަމަލާ ދީފި

އާއިލާ އާއި ލޯބިވެރިޔާއާ އެކު ކެލިފޯނިއާގެ ލެގޫނާ ބީޗްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން ދިޔަ އިންސްޓަގްރާމް މޮޑެލްއަކު މިޔަރުތަކާ އެކު މޮޅު ގޮތްގޮތަށް ފޮޓޯނަގަން އުޅެނިކޮށް މިޔަރެއް ހަމަލާ ދީފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018
އޯޑަރު ކުރި ބައިސްކަލާ އެކު ޑްރެގަން ލިޒާޑެއް

މިއޮތީ އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ އިރު، މާ ބޮޑަށް ވެސް ސަމާލު ވާން ޖެހޭ ކަހަލަ ކަމެއް ހިނގައިފަ އެވެ. އޯޑަރުކުރާ އެތި ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ލިބިގެން ހިތްފަޅައިގެން ހިނގައިދާނެ ކަހަލަ ކަމެއް ވެސް ކުރިމަތި ވެދާނެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018
22 އަހަރުގައި ކެލިފޯނިއާގެ ގަވަރުނަރުކަމަށް ވާދަކުރަނީ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އާނޮލްޑް ޝްވެޒްނެގާ ވެސް ގަވަރުކަން ކުރި އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ގަވަނަރުގެ މަގާމަށް އަންނަން އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުގެ، އެމެރިކާގެ ޒުވާނަކު މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018
ކޮފީގައި ކެންސަރުގެ އިންޒާރު ޖަހަން ހުކުމް ކޮށްފި

ކޮފީ ވިއްކާއިރު އެއީ ކެންސަރަށް މަގު ފަހިކުރުވަފާނެ އެއްޗެއް ކަމުގެ އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ސުޕީރިއާ ކޯޓުން ބުދަ ދުވަހު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018
"ސްޓާ ވޯސް"ގެ ދުނިޔެ އަށް ދާން ތައްޔާރުވޭ

"ސްޓާ ވޯސް" ގެ ފިލްމްތައް ބަލާފައި އޭގެ ހިޔާލީ ދުނިޔޭގެ މަންޒަރުތަކަށް ގެއްލޭ މީހުންނަށް ދެން، ހަގީގަތާ ކުރިމަތިލާކަށް ވެސް މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުނަގާނެ އެވެ. ފިލްމްތަކުން އެ ފެންނަ ބިޔަ، އަދި ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކުގެ ތެރެއަށް ގޮސް "ސްޓާ ވޯސް" ގެ ދުނިޔޭގައި ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް އުޅެލެވިދާނެ އެވެ.